SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 121.475 121.001 0,39
VIOP 147.228 146.641 0,40
USD/TRY 5,8882 5,8569 0,53
BIST BANKA 177.585 176.872 0,40
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.526 13.429 0,72
ALTIN 1.557,18 1.553,84 0,21
BRENT 65,10 64,62 0,74

 Tuğçelik Alüminyum ve Metal Hisse Senedi | TUCLK

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,75 4,15 1,4
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,9 61,6 59,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Tuğçelik Alüminyum ve Metal
Kuruluş 01.03.1988
Faal Alanı Demir Çelik Ticareti ve Alüminyum Basınçlı Döküm
Telefon (0216)4152457
Faks (0216)4152463
Adres Emek Mah. Nato Yolu, No:282, Sancaktepe, İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar96,192,7
Ödenmiş Sermaye30,030,0
Net Kâr4,91,0

Cari Değerler

F/K 22,3
FD/FAVÖK 10,3
PD/DD 1,2
FD/Satışlar 1,1
Yabancı Oranı (%) 12,84
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 2,0 / 1,8
Piyasa Değeri 117,0 mnTL
Net Borç 74,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,27 1,56 0,00 -1,27
USD -1,10 1,73 0,00 0,07
Göreceli -1,65 -0,79 -8,56 -7,00

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
TUCLK0,000,00000,000,00 0 A/D
TUCLK0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar107.782.255110.679.686104.672.55692.506.027
Nakit ve Nakit Benzerleri967.2661.992.9522.426.9912.150.656
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar52.282.85954.484.53252.893.23745.807.936
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar21.740.07727.068.06727.911.58123.311.921
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar15.710.39314.914.77212.413.23212.436.017
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar17.081.66012.219.3639.027.5158.799.497
(Ara Toplam)107.782.255110.679.686104.672.55692.506.027
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar137.451.032133.500.845130.921.973127.436.974
Ticari Alacaklar0001.162.607
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar128.446.084123.948.394122.353.436116.599.702
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar863.570823.051828.622849.417
Ertelenmiş Vergi Varlığı-424.844000
Diğer Duran Varlıklar8.566.2228.729.4007.739.9158.825.248
TOPLAM VARLIKLAR245.233.287244.180.531235.594.529219.943.001
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler95.362.668107.685.07394.128.17984.914.771
Finansal Borçlar35.324.27737.492.37132.600.74127.476.060
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar50.482.20159.397.27950.189.75352.724.917
Diğer Borçlar1.094.0571.994.7602.759.9021.974.610
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)4.285.8003.136.9543.937.9180
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü316.884315.037300.4341.070.229
Borç Karşılıkları488.041639.1823.401.0220
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.371.4084.709.490938.4091.668.955
(Ara Toplam)95.362.668107.685.07394.128.17984.914.771
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler53.760.63043.773.05149.797.34845.898.644
Finansal Borçlar40.385.00042.394.19846.911.51141.411.230
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar11.546.85801.184.5702.479.919
Diğer Borçlar164.19323.239397.084644.293
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar1.200.5161.161.9261.020.335938.358
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü464.063193.688283.848424.844
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar96.109.98992.722.40791.669.00289.129.586
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar96.109.98992.722.40791.669.00289.129.586
Ödenmiş Sermaye30.000.00030.000.00030.000.00030.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri00013.845.901
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları11.558.16512.071.99411.391.9829.406.758
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.610.8061.610.8061.610.8061.610.806
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları10.134.99610.134.99610.134.99616.475.885
Dönem Net Kar/Zararı4.880.8611.000.888557.583-6.340.889
Diğer Özsermaye Kalemleri37.925.16137.903.72337.973.63524.131.125
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR245.233.287244.180.531235.594.529219.943.001
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri129.440.49286.295.02440.576.166156.647.656
Satışların Maliyeti (-)-109.751.803-73.157.206-34.265.594-126.641.683
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)19.688.68913.137.8186.310.57230.005.973
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)19.688.68913.137.8186.310.57230.005.973
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-6.091.730-3.997.281-1.754.701-9.788.572
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.505.493-2.362.144-1.249.620-4.170.771
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri10.238.2577.791.6854.350.33346.902.660
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-8.315.366-3.325.765-2.120.894-40.619.029
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)12.014.35711.244.3135.535.69022.330.261
Net Faaliyet Kar/Zararı10.091.4666.778.3933.306.25116.046.630
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.667.4041.159.9690168.089
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-1.648.541-673.6210-1.576.277
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı12.033.22011.730.6615.535.69020.922.073
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler4.860.5891.654.8261.416.21613.045.614
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-10.600.112-11.979.331-6.232.481-39.276.026
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler18.863486.3480-1.408.188
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.293.6971.406.156719.425-5.308.339
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.412.836-405.268-161.842-1.032.550
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-935.807-618.098-301.990-1.070.229
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-477.029212.830140.14837.679
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI4.880.8611.000.888557.583-6.340.889
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)4.880.8611.000.888557.583-6.340.889
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları4.880.8611.000.888557.583-6.340.889
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri3.628.0312.390.4061.309.1664.697.238
Kıdem Tazminatı119.470210.58378.586494.665
Finansman Giderleri-10.600.112-11.979.331-6.232.481-39.276.026
Yurtiçi Satışlar61.948.23740.876.80918.267.53073.043.988
Yurtdışı Satışlar65.262.20344.956.20021.720.88684.151.634
Net Yabancı Para Pozisyonu-42.232.865-28.212.572-24.599.367-15.751.355
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-49.790.607-57.277.626-39.715.107-15.751.355
Net YPP (Hedge Dahil)-42.232.865-28.212.572-24.599.367-15.751.355
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
TUCLK 3,9 22,3 10,3 1,1 1,2 9/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
TUCLK 3,90 12,88 12,84 -3,71 -0,04
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi