SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 94.244 94.244 0,00
VIOP 117.972 117.972 0,00
USD/TRY 5,7903 5,7861 0,07
BIST BANKS 127.342 127.342 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.309 12.332 -0,19
GOLD 1.380,06 1.360,41 1,44
BRENT 62,60 61,82 1,26

 Tuğçelik Alüminyum ve Metal Hisse Senedi | TUCLK

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,84 2,82 0,98
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,2 49,1 48,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Tuğçelik Alüminyum ve Metal
Kuruluş 01.03.1988
Faal Alanı Demir Çelik Ticareti ve Alüminyum Basınçlı Döküm
Telefon (0216)4152457
Faks (0216)4152463
Adres Emek Mah. Nato Yolu, No:282, Sancaktepe, İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar91,789,1
Ödenmiş Sermaye30,030,0
Net Kâr0,6-6,3

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 6,3
PD/DD 0,7
FD/Satışlar 0,8
Yabancı Oranı (%) 0,27
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,8 / 0,8
Piyasa Değeri 60,0 mnTL
Net Borç 77,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,01 -1,96 0,00 -6,10
USD 0,84 -2,80 3,24 -15,24
Göreceli 0,98 -3,67 -7,93 -9,06

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
TUCLK0,000,00000,000,00 0 A/D
TUCLK0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar104.672.55692.506.02794.851.63577.988.085
Nakit ve Nakit Benzerleri2.426.9912.150.6562.743.8918.853.864
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar52.893.23745.807.93647.311.58331.055.805
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar27.911.58123.311.92123.192.40917.389.767
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar12.413.23212.436.01712.686.52011.903.246
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar9.027.5158.799.4978.917.2328.785.403
(Ara Toplam)104.672.55692.506.02794.851.63577.988.085
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar130.921.973127.436.974136.299.265128.092.056
Ticari Alacaklar01.162.60700
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar003.397.8843.655.787
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar122.353.436116.599.702120.857.044107.953.095
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar828.622849.417870.214891.011
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar7.739.9158.825.24811.174.12315.592.163
TOPLAM VARLIKLAR235.594.529219.943.001231.150.900206.080.141
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler94.128.17984.914.77188.901.38969.872.618
Finansal Borçlar32.600.74127.476.06039.657.51931.582.614
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar50.189.75352.724.91745.262.01634.140.046
Diğer Borçlar2.759.9021.974.6101.906.3281.452.039
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)3.937.918000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü300.4341.070.229788.355791.335
Borç Karşılıkları3.401.022000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler938.4091.668.9551.287.1711.906.584
(Ara Toplam)94.128.17984.914.77188.901.38969.872.618
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler49.797.34845.898.64449.354.85243.390.318
Finansal Borçlar46.911.51141.411.23046.691.61340.961.080
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar1.184.5702.479.91900
Diğer Borçlar397.084644.293489.346754.454
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar1.020.335938.3581.655.9571.362.078
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü283.848424.844517.936312.706
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar91.669.00289.129.58692.894.65992.817.205
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar91.669.00289.129.58692.894.65992.817.205
Ödenmiş Sermaye30.000.00030.000.00030.000.00030.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri013.845.901013.845.901
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları11.391.9829.406.75813.146.6825.466.022
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.610.8061.610.8061.610.8061.611.166
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları10.134.99616.475.88516.708.10216.707.742
Dönem Net Kar/Zararı557.583-6.340.889-6.714.301921.304
Diğer Özsermaye Kalemleri37.973.63524.131.12538.143.37024.265.070
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR235.594.529219.943.001231.150.900206.080.141
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri40.576.166156.647.656112.727.51069.260.008
Satışların Maliyeti (-)-34.265.594-126.641.683-91.981.232-57.216.240
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)6.310.57230.005.97320.746.27812.043.768
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)6.310.57230.005.97320.746.27812.043.768
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.754.701-9.788.572-5.669.229-4.037.443
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.249.620-4.170.771-2.749.373-2.113.098
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri4.350.33346.902.66035.956.81912.269.030
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.120.894-40.619.029-22.157.432-2.659.472
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)5.535.69022.330.26126.127.06315.502.785
Net Faaliyet Kar/Zararı3.306.25116.046.63012.327.6765.893.227
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0168.089140.846140.421
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-1.576.277-1.519.377-1.521.708
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı5.535.69020.922.07300
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.416.21613.045.6142.024.0201.360.515
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-6.232.481-39.276.026-32.755.499-14.022.467
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0-1.408.188-1.378.531-1.381.287
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)719.425-5.308.339-5.982.9471.459.546
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-161.842-1.032.550-731.354-538.242
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-301.990-1.070.229-788.355-791.335
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)140.14837.67957.001253.093
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI557.583-6.340.889-6.714.301921.304
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)557.583-6.340.889-6.714.301921.304
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları557.583-6.340.889-6.714.301921.304
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.309.1664.697.2383.589.2372.237.507
Kıdem Tazminatı78.586494.665213.321-122.095
Finansman Giderleri-6.232.481-39.276.026-32.755.499-14.022.467
Yurtiçi Satışlar18.267.53073.043.98852.460.54231.645.713
Yurtdışı Satışlar21.720.88684.151.63460.130.97837.554.597
Net Yabancı Para Pozisyonu-24.599.367-15.751.355-50.614.102-24.935.981
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-39.715.107-15.751.355-50.614.102-24.935.981
Net YPP (Hedge Dahil)-24.599.367-15.751.355-50.614.102-24.935.981
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
TUCLK 2,0 A/D 6,3 0,8 0,7 3/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
TUCLK 2,00 0,22 0,27 4,68 0,05
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi