SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 97.663 98.415 -0,76
VIOP 120.914 122.040 -0,92
USD/TRY 5,8235 5,7922 0,54
BIST BANKS 137.658 140.323 -1,90
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.634 12.655 -0,17
GOLD 1.494,73 1.490,58 0,28
BRENT 58,40 59,42 -1,72

 Tuğçelik Alüminyum ve Metal Hisse Senedi | TUCLK

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,14 3,04 0,9
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,6 115,2 113,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Tuğçelik Alüminyum ve Metal
Kuruluş 01.03.1988
Faal Alanı Demir Çelik Ticareti ve Alüminyum Basınçlı Döküm
Telefon (0216)4152457
Faks (0216)4152463
Adres Emek Mah. Nato Yolu, No:282, Sancaktepe, İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar92,791,7
Ödenmiş Sermaye30,030,0
Net Kâr1,00,6

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 7,6
PD/DD 1,0
FD/Satışlar 1,0
Yabancı Oranı (%) 1,73
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 3,4 / 1,5
Piyasa Değeri 88,5 mnTL
Net Borç 77,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 4,61 3,51 18,00 38,50
USD 6,60 4,77 16,16 26,76
Göreceli 0,87 4,16 22,22 28,44

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
TUCLK0,000,00000,000,00 0 A/D
TUCLK0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar110.679.686104.672.55692.506.02794.851.635
Nakit ve Nakit Benzerleri1.992.9522.426.9912.150.6562.743.891
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar54.484.53252.893.23745.807.93647.311.583
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar27.068.06727.911.58123.311.92123.192.409
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar14.914.77212.413.23212.436.01712.686.520
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar12.219.3639.027.5158.799.4978.917.232
(Ara Toplam)110.679.686104.672.55692.506.02794.851.635
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar133.500.845130.921.973127.436.974136.299.265
Ticari Alacaklar001.162.6070
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0003.397.884
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar123.948.394122.353.436116.599.702120.857.044
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar823.051828.622849.417870.214
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar8.729.4007.739.9158.825.24811.174.123
TOPLAM VARLIKLAR244.180.531235.594.529219.943.001231.150.900
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler107.685.07394.128.17984.914.77188.901.389
Finansal Borçlar37.492.37132.600.74127.476.06039.657.519
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar59.397.27950.189.75352.724.91745.262.016
Diğer Borçlar1.994.7602.759.9021.974.6101.906.328
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)3.136.9543.937.91800
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü315.037300.4341.070.229788.355
Borç Karşılıkları639.1823.401.02200
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.709.490938.4091.668.9551.287.171
(Ara Toplam)107.685.07394.128.17984.914.77188.901.389
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler43.773.05149.797.34845.898.64449.354.852
Finansal Borçlar42.394.19846.911.51141.411.23046.691.613
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar01.184.5702.479.9190
Diğer Borçlar23.239397.084644.293489.346
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar1.161.9261.020.335938.3581.655.957
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü193.688283.848424.844517.936
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar92.722.40791.669.00289.129.58692.894.659
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar92.722.40791.669.00289.129.58692.894.659
Ödenmiş Sermaye30.000.00030.000.00030.000.00030.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0013.845.9010
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları12.071.99411.391.9829.406.75813.146.682
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.610.8061.610.8061.610.8061.610.806
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları10.134.99610.134.99616.475.88516.708.102
Dönem Net Kar/Zararı1.000.888557.583-6.340.889-6.714.301
Diğer Özsermaye Kalemleri37.903.72337.973.63524.131.12538.143.370
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR244.180.531235.594.529219.943.001231.150.900
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri86.295.02440.576.166156.647.656112.727.510
Satışların Maliyeti (-)-73.157.206-34.265.594-126.641.683-91.981.232
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)13.137.8186.310.57230.005.97320.746.278
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)13.137.8186.310.57230.005.97320.746.278
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-3.997.281-1.754.701-9.788.572-5.669.229
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.362.144-1.249.620-4.170.771-2.749.373
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri7.791.6854.350.33346.902.66035.956.819
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-3.325.765-2.120.894-40.619.029-22.157.432
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)11.244.3135.535.69022.330.26126.127.063
Net Faaliyet Kar/Zararı6.778.3933.306.25116.046.63012.327.676
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.159.9690168.089140.846
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-673.6210-1.576.277-1.519.377
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı11.730.6615.535.69020.922.0730
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.654.8261.416.21613.045.6142.024.020
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-11.979.331-6.232.481-39.276.026-32.755.499
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler486.3480-1.408.188-1.378.531
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.406.156719.425-5.308.339-5.982.947
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-405.268-161.842-1.032.550-731.354
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-618.098-301.990-1.070.229-788.355
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)212.830140.14837.67957.001
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.000.888557.583-6.340.889-6.714.301
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.000.888557.583-6.340.889-6.714.301
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları1.000.888557.583-6.340.889-6.714.301
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri2.390.4061.309.1664.697.2383.589.237
Kıdem Tazminatı210.58378.586494.665213.321
Finansman Giderleri-11.979.331-6.232.481-39.276.026-32.755.499
Yurtiçi Satışlar40.876.80918.267.53073.043.98852.460.542
Yurtdışı Satışlar44.956.20021.720.88684.151.63460.130.978
Net Yabancı Para Pozisyonu-28.212.572-24.599.367-15.751.355-50.614.102
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-57.277.626-39.715.107-15.751.355-50.614.102
Net YPP (Hedge Dahil)-28.212.572-24.599.367-15.751.355-50.614.102
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
TUCLK 3,0 A/D 7,6 1,0 1,0 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
TUCLK 2,95 1,29 1,73 43,79 0,48
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi