SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 89.644 88.059 1,80
VIOP 106.791 105.354 1,36
USD/TRY 6,6159 6,6150 0,01
BIST BANKS 117.560 115.886 1,44
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 9.936 9.816 1,22
GOLD 1.576,75 1.577,18 -0,03
BRENT 25,94 25,96 -0,08

 Tuğçelik Alüminyum ve Metal Hisse Senedi | TUCLK

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,34 5,88 3,54
Hacim Hareketi (Milyon TL) 4,1 103,0 98,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Tuğçelik Alüminyum ve Metal
Kuruluş 01.03.1988
Faal Alanı Demir Çelik Ticareti ve Alüminyum Basınçlı Döküm
Telefon (0216)4152457
Faks (0216)4152463
Adres Emek Mah. Nato Yolu, No:282, Sancaktepe, İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar94,296,1
Ödenmiş Sermaye30,030,0
Net Kâr1,64,9

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 9,5
PD/DD 1,3
FD/Satışlar 1,1
Yabancı Oranı (%) 1,02
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 3,5 / 2,4
Piyasa Değeri 119,7 mnTL
Net Borç 80,6 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 9,92 55,25 -13,26 1,01
USD 9,08 53,59 -17,74 -8,66
Göreceli 7,98 54,63 2,57 28,94

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
TUCLK0,000,00000,000,00 0 A/D
TUCLK0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar97.576.506107.782.255110.679.686104.672.556
Nakit ve Nakit Benzerleri375.038967.2661.992.9522.426.991
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar51.634.31452.282.85954.484.53252.893.237
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar22.443.67821.740.07727.068.06727.911.581
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar13.439.16715.710.39314.914.77212.413.232
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar9.684.30917.081.66012.219.3639.027.515
(Ara Toplam)97.576.506107.782.255110.679.686104.672.556
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar150.928.204137.451.032133.500.845130.921.973
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar131.476.074128.446.084123.948.394122.353.436
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar838.440863.570823.051828.622
Ertelenmiş Vergi Varlığı462.187-424.84400
Diğer Duran Varlıklar18.151.5038.566.2228.729.4007.739.915
TOPLAM VARLIKLAR248.504.710245.233.287244.180.531235.594.529
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler111.645.68595.362.668107.685.07394.128.179
Finansal Borçlar39.688.66435.324.27737.492.37132.600.741
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar62.170.15050.482.20159.397.27950.189.753
Diğer Borçlar3.164.8541.094.0571.994.7602.759.902
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)2.136.9204.285.8003.136.9543.937.918
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü107.595316.884315.037300.434
Borç Karşılıkları468.834488.041639.1823.401.022
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.908.6683.371.4084.709.490938.409
(Ara Toplam)111.645.68595.362.668107.685.07394.128.179
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler42.612.76953.760.63043.773.05149.797.348
Finansal Borçlar41.308.99940.385.00042.394.19846.911.511
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar011.546.85801.184.570
Diğer Borçlar14.940164.19323.239397.084
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar1.288.8301.200.5161.161.9261.020.335
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0464.063193.688283.848
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar94.246.25696.109.98992.722.40791.669.002
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar94.246.25696.109.98992.722.40791.669.002
Ödenmiş Sermaye30.000.00030.000.00030.000.00030.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları13.068.22611.558.16512.071.99411.391.982
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.610.8061.610.8061.610.8061.610.806
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları10.134.99610.134.99610.134.99610.134.996
Dönem Net Kar/Zararı1.606.4714.880.8611.000.888557.583
Diğer Özsermaye Kalemleri37.825.75737.925.16137.903.72337.973.635
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR248.504.710245.233.287244.180.531235.594.529
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri183.115.921129.440.49286.295.02440.576.166
Satışların Maliyeti (-)-154.116.643-109.751.803-73.157.206-34.265.594
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)28.999.27819.688.68913.137.8186.310.572
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)28.999.27819.688.68913.137.8186.310.572
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-8.038.653-6.091.730-3.997.281-1.754.701
Genel Yönetim Giderleri (-)-4.756.285-3.505.493-2.362.144-1.249.620
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri14.369.23110.238.2577.791.6854.350.333
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-14.013.464-8.315.366-3.325.765-2.120.894
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)16.560.10712.014.35711.244.3135.535.690
Net Faaliyet Kar/Zararı16.204.34010.091.4666.778.3933.306.251
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.878.5691.667.4041.159.9690
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-1.496.390-1.648.541-673.6210
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı16.942.28612.033.22011.730.6615.535.690
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler5.627.3664.860.5891.654.8261.416.216
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-20.768.993-10.600.112-11.979.331-6.232.481
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler382.17918.863486.3480
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.800.6596.293.6971.406.156719.425
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-194.188-1.412.836-405.268-161.842
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-1.043.402-935.807-618.098-301.990
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)849.214-477.029212.830140.148
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.606.4714.880.8611.000.888557.583
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.606.4714.880.8611.000.888557.583
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları1.606.4714.880.8611.000.888557.583
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri4.857.0553.628.0312.390.4061.309.166
Kıdem Tazminatı270.930119.470210.58378.586
Finansman Giderleri-20.768.993-10.600.112-11.979.331-6.232.481
Yurtiçi Satışlar84.829.10161.948.23740.876.80918.267.530
Yurtdışı Satışlar93.560.17465.262.20344.956.20021.720.886
Net Yabancı Para Pozisyonu-54.956.457-42.232.865-28.212.572-24.599.367
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-63.150.192-49.790.607-57.277.626-39.715.107
Net YPP (Hedge Dahil)-54.956.456-42.232.865-28.212.572-24.599.367

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
TUCLK 4,0 A/D 9,5 1,1 1,3 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
TUCLK 3,99 1,18 1,02 -15,36 -0,17
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi