SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 96.142 95.953 0,20
VIOP 120.016 119.889 0,11
USD/TRY 5,8731 5,8291 0,75
BIST BANKS 128.625 126.112 1,99
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.236 12.222 0,11
GOLD 1.275,61 1.272,48 0,25
BRENT 74,39 74,51 -0,16

 TSGYO Hisse Senedi | TSKB GYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,72 0,82 0,1
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 2,1 2,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı TSKB GYO
Kuruluş 03.02.2006
Faal Alanı Gayrimenkullere, gayrimenkule dayali sermaye piyasasi araçlarına, gayrimenkul projelerine, gayrimenkule dayalı haklara ve sermaye piyasasi araçlarına yatırım yapabilen, belirli projeleri gerçekleştirmek için adi ortaklık kurabilen ve sermaye piyasasi kurulu düzenlemelerinde izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen bir sermaye piyasası kurumudur.
Telefon (0212)3345020
Faks (0212)3345027
Adres Ömer Avni Mah. Meclisi Mebusan Cad. Mollabayırı Sok. n:1 Fındıklı-Beyoğlu/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar258,114,3
Ödenmiş Sermaye300,0150,0
Net Kâr-61,9-156,0

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,9
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,1
Piyasa Değeri 231,0 mnTL
Net Borç 229,0 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 1,32 -1,28 -6,10
USD -0,51 -0,75 -4,81 -15,37
Göreceli -0,20 3,49 1,99 -10,86

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
TSGYO0,000,00000,000,00 0 A/D
TSGYO0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar20.382.4736.593.01014.688.96510.092.892
Nakit ve Nakit Benzerleri14.615.7531.172.1979.453.8114.967.093
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar632.263959.908809.600787.540
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar5.134.4574.460.9054.425.5544.338.259
(Ara Toplam)20.382.4736.593.01014.688.96510.092.892
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar489.044.784447.251.640448.074.381448.845.282
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller487.468.000445.020.600445.020.600445.015.000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar318.533339.155351.301353.677
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar27.87518.41319.92322.086
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar1.230.3761.873.4722.682.5573.454.519
TOPLAM VARLIKLAR509.427.257453.844.650462.763.346458.938.174
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler15.510.775179.823.849137.740.253121.211.779
Finansal Borçlar13.305.837177.062.484136.608.527119.934.953
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar1.029.2251.552.651652.553770.679
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları257.750241.612230.728201.273
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler917.963967.102248.445304.874
(Ara Toplam)15.510.775179.823.849137.740.253121.211.779
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler235.828.844259.765.754206.648.482188.550.727
Finansal Borçlar230.346.028254.378.524201.456.338183.229.172
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar167.712108.842105.607102.372
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler5.315.1045.278.3885.086.5375.219.183
Özkaynaklar258.087.63814.255.047118.374.611149.175.668
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar258.087.63814.255.047118.374.611149.175.668
Ödenmiş Sermaye300.000.000150.000.000150.000.000150.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri593.140593.1400593.140
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler152.670152.670152.670152.670
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları19.240.02519.493.20119.493.20119.497.725
Dönem Net Kar/Zararı-61.888.537-155.988.130-51.868.566-21.072.033
Diğer Özsermaye Kalemleri-9.6604.166597.3064.166
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR509.427.257453.844.650462.763.346458.938.174
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri24.666.60317.102.67011.714.4355.964.459
Satışların Maliyeti (-)-9.111.696-5.848.709-3.975.519-1.741.411
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)15.554.90711.253.9617.738.9164.223.048
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)15.554.90711.253.9617.738.9164.223.048
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-186.239-143.915-115.260-54.585
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.998.985-2.979.843-2.069.059-1.138.847
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri43.440.765867.954807.147707.862
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-95.778-25.281-24.517-1.220
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)54.714.6708.972.8766.337.2273.736.258
Net Faaliyet Kar/Zararı11.369.6838.130.2035.554.5973.029.616
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-429.132-343.504-239.881-331.357
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler36.92236.92230.0918.480
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-116.210.997-164.654.424-57.996.003-24.485.414
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-61.888.537-155.988.130-51.868.566-21.072.033
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-61.888.537-155.988.130-51.868.566-21.072.033
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-61.888.537-155.988.130-51.868.566-21.072.033
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-61.888.537-155.988.130-51.868.566-21.072.033
Hisse Başına Kazanç0-100
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri100.33068.27946.07023.261
Kıdem Tazminatı39.4821.6521.1014.644
Finansman Giderleri-116.210.997-164.654.424-57.996.003-24.485.414
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-243.704.802-425.741.690-331.157.846-302.528.801
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-243.704.802-425.741.690-331.157.846-302.528.801
Net YPP (Hedge Dahil)-243.704.802-425.741.690-331.157.846-302.528.801
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
TSGYO 0,8 A/D A/D A/D 0,9 12/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi