SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 120.150 122.142 -1,63
VIOP 144.461 147.264 -1,90
USD/TRY 5,9528 5,9428 0,17
BIST BANKS 175.112 177.953 -1,60
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.205 13.577 -2,74
GOLD 1.580,53 1.571,81 0,55
BRENT 58,09 59,89 -3,01

 TSKB GYO Hisse Senedi | TSGYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,89 1,59 0,7
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,2 31,0 30,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı TSKB GYO
Kuruluş 03.02.2006
Faal Alanı Gayrimenkullere, gayrimenkule dayali sermaye piyasasi araçlarına, gayrimenkul projelerine, gayrimenkule dayalı haklara ve sermaye piyasasi araçlarına yatırım yapabilen, belirli projeleri gerçekleştirmek için adi ortaklık kurabilen ve sermaye piyasasi kurulu düzenlemelerinde izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen bir sermaye piyasası kurumudur.
Telefon (0212)3345020
Faks (0212)3345027
Adres Ömer Avni Mah. Meclisi Mebusan Cad. Mollabayırı Sok. n:1 Fındıklı-Beyoğlu/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar247,8236,4
Ödenmiş Sermaye300,0300,0
Net Kâr-10,3-21,7

Cari Değerler

F/K 5,7
FD/FAVÖK -
PD/DD 1,9
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 2,16
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,7 / 0,3
Piyasa Değeri 477,0 mnTL
Net Borç 236,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 6,71 8,90 18,66 18,66
USD 6,53 8,16 18,66 18,66
Göreceli 8,48 11,13 12,27 13,01

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
TSGYO0,000,00000,000,00 0 A/D
TSGYO0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar8.556.99517.499.35314.222.20120.382.473
Nakit ve Nakit Benzerleri3.678.66311.653.7558.134.56114.615.753
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar628.224929.161416.475632.263
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar4.250.1084.916.4375.671.1655.134.457
(Ara Toplam)8.556.99517.499.35314.222.20120.382.473
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar488.333.885488.168.551488.200.935489.044.784
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller487.854.706487.673.535487.673.535487.468.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar320.569334.109364.110318.533
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar20.64022.93725.32027.875
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar137.970137.970137.9701.230.376
TOPLAM VARLIKLAR496.890.880505.667.904502.423.136509.427.257
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler15.717.48018.464.33714.273.21915.510.775
Finansal Borçlar12.790.99415.464.65011.666.24113.305.837
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar1.145.5921.497.4411.444.5121.029.225
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları328.730231.722217.367257.750
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.452.1641.270.524945.099917.963
(Ara Toplam)15.717.48018.464.33714.273.21915.510.775
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler233.414.291250.819.530242.537.971235.828.844
Finansal Borçlar227.643.871245.283.018237.003.276230.346.028
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar160.943142.126181.400167.712
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler5.609.4775.394.3865.353.2955.315.104
Özkaynaklar247.759.109236.384.037245.611.946258.087.638
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar247.759.109236.384.037245.611.946258.087.638
Ödenmiş Sermaye300.000.000300.000.000300.000.000300.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0593.140593.140593.140
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler152.670152.670152.670152.670
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-42.648.512-42.648.512-42.648.51219.240.025
Dönem Net Kar/Zararı-10.328.529-21.703.601-12.475.692-61.888.537
Diğer Özsermaye Kalemleri583.480-9.660-9.660-9.660
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR496.890.880505.667.904502.423.136509.427.257
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri19.620.52213.853.2466.811.87924.666.603
Satışların Maliyeti (-)-7.758.016-5.362.897-2.357.672-9.111.696
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)11.862.5068.490.3494.454.20715.554.907
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)11.862.5068.490.3494.454.20715.554.907
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-542.035-309.785-35.340-186.239
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.205.066-2.403.052-1.460.106-3.998.985
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri714.180631.003552.28843.440.765
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-154.642-86.768-53.069-95.778
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)8.674.9436.321.7473.457.98054.714.670
Net Faaliyet Kar/Zararı8.115.4055.777.5122.958.76111.369.683
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-376.379-147.215-115.014-429.132
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı8.298.5646.174.5323.342.96654.285.538
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler27.57920.426036.922
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-18.654.672-27.898.559-15.818.658-116.210.997
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-10.328.529-21.703.601-12.475.692-61.888.537
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-10.328.529-21.703.601-12.475.692-61.888.537
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-10.328.529-21.703.601-12.475.692-61.888.537
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-10.328.529-21.703.601-12.475.692-61.888.537
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri84.52158.41226.029100.330
Kıdem Tazminatı17.70911.8069.87139.482
Finansman Giderleri-18.654.672-27.898.559-15.818.658-116.210.997
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-240.477.404-260.795.451-248.713.847-243.704.802
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-240.477.404-260.795.451-248.713.847-243.704.802
Net YPP (Hedge Dahil)-240.477.404-260.795.451-248.713.847-243.704.802
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
TSGYO 1,6 5,7 A/D A/D 1,9 9/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
TSGYO 1,59 2,04 2,16 12,20 0,59
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi