SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 115.748 116.908 -0,99
VIOP 132.046 133.995 -1,45
USD/TRY 6,8597 6,8528 0,10
BIST BANKS 129.633 131.760 -1,61
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.528 12.608 -0,64
GOLD 1.775,06 1.775,34 -0,02
BRENT 42,77 43,14 -0,86

 TSKB GYO Hisse Senedi | TSGYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,52 3,89 2,37
Hacim Hareketi (Milyon TL) 2,0 63,9 61,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı TSKB GYO
Kuruluş 03.02.2006
Faal Alanı Gayrimenkullere, gayrimenkule dayali sermaye piyasasi araçlarına, gayrimenkul projelerine, gayrimenkule dayalı haklara ve sermaye piyasasi araçlarına yatırım yapabilen, belirli projeleri gerçekleştirmek için adi ortaklık kurabilen ve sermaye piyasasi kurulu düzenlemelerinde izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen bir sermaye piyasası kurumudur.
Telefon (0212)3345020
Faks (0212)3345027
Adres Ömer Avni Mah. Meclisi Mebusan Cad. Mollabayırı Sok. n:1 Fındıklı-Beyoğlu/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar286,4310,1
Ödenmiş Sermaye300,0300,0
Net Kâr-23,752,1

Cari Değerler

F/K 25,2
FD/FAVÖK -
PD/DD 3,6
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,02
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,7 / 0,9
Piyasa Değeri 1.032,0 mnTL
Net Borç 277,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,58 5,85 -8,51 156,72
USD 0,73 5,85 -9,31 122,98
Göreceli 1,59 4,86 -14,56 153,78

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
TSGYO0,000,00000,000,00 0 A/D
TSGYO0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar4.591.36010.537.1128.556.99517.499.353
Nakit ve Nakit Benzerleri634.1365.876.0543.678.66311.653.755
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar472.186495.148628.224929.161
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar3.485.0384.165.9104.250.1084.916.437
(Ara Toplam)4.591.36010.537.1128.556.99517.499.353
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar565.325.071564.663.074488.333.885488.168.551
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar1.294.2341.513.26400
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller563.572.178562.697.500487.854.706487.673.535
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar286.588295.997320.569334.109
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar34.10118.34320.64022.937
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar137.970137.970137.970137.970
TOPLAM VARLIKLAR569.916.431575.200.186496.890.880505.667.904
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler39.743.36720.312.06415.717.48018.464.337
Finansal Borçlar35.071.07117.138.73812.790.99415.464.650
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar3.802.9362.273.6221.145.5921.497.441
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları236.613272.586328.730231.722
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler632.747627.1181.452.1641.270.524
(Ara Toplam)39.743.36720.312.06415.717.48018.464.337
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler243.730.564244.781.454233.414.291250.819.530
Finansal Borçlar243.027.534244.146.504227.643.871245.283.018
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar316.326288.170160.943142.126
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler386.704346.7805.609.4775.394.386
Özkaynaklar286.442.500310.106.668247.759.109236.384.037
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar286.442.500310.106.668247.759.109236.384.037
Ödenmiş Sermaye300.000.000300.000.000300.000.000300.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri000593.140
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler152.670152.670152.670152.670
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları9.464.761-42.648.512-42.648.512-42.648.512
Dönem Net Kar/Zararı-23.664.16852.113.273-10.328.529-21.703.601
Diğer Özsermaye Kalemleri489.237489.237583.480-9.660
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR569.916.431575.200.186496.890.880505.667.904
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri6.114.68325.482.44919.620.52213.853.246
Satışların Maliyeti (-)-2.648.777-11.315.447-7.758.016-5.362.897
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)3.465.90614.167.00211.862.5068.490.349
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)3.465.90614.167.00211.862.5068.490.349
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-142.320-809.547-542.035-309.785
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.328.883-4.120.144-3.205.066-2.403.052
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri413.63982.106.395714.180631.003
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-22.442-155.609-154.642-86.768
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)2.385.90091.188.0978.674.9436.321.747
Net Faaliyet Kar/Zararı1.994.7039.237.3118.115.4055.777.512
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-219.030401.429-376.379-147.215
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı2.166.87091.589.5268.298.5646.174.532
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler5.80932.83227.57920.426
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-25.836.847-39.509.085-18.654.672-27.898.559
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-23.664.16852.113.273-10.328.529-21.703.601
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-23.664.16852.113.273-10.328.529-21.703.601
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-23.664.16852.113.273-10.328.529-21.703.601
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-23.664.16852.113.273-10.328.529-21.703.601
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri25.950111.39184.52158.412
Kıdem Tazminatı23.25093.00117.70911.806
Finansman Giderleri-25.836.847-39.509.085-18.654.672-27.898.559
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-274.098.074-261.350.440-240.477.404-260.795.451
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-274.098.074-261.350.440-240.477.404-260.795.451
Net YPP (Hedge Dahil)-274.098.074-261.350.440-240.477.404-260.795.451

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
TSGYO 3,4 25,2 A/D A/D 3,6 3/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
TSGYO 3,44 0,09 0,02 -6,85 -0,35
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi