SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.830 88.187 0,73
VIOP 109.112 108.212 0,83
USD/TRY 3,6303 3,6641 -0,92
BIST BANKA 152.557 150.763 1,19
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.593 20.594 0,00
DAX 11.757 11.757 0,00
ALTIN 1.235,60 1.239,57 -0,32
BRENT 55,74 55,78 -0,07

 TRNSK | Transtürk

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,35 0,56 0,21
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0 0 0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı Transtürk
Kuruluş 07.05.1971
Faal Alanı Yatırım - Finansman
Telefon (0212)2755026
Faks (0212)2755027
Adres Sirkeci Hocapaşa Mah. Hüdavendigar Cad. M.Murat S.Kocaoğlu İş Merkezi 8/5 - 69/70 Eminönü - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar366.280421.816
Ödenmiş Sermaye25.623.28325.623.283
Net Kâr108.978164.536

Cari Oranlar

F/K 4,8
FD/FAVÖK -
PD/DD 28,7
FD/Satışlar -
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -10,87 7,89 -66,94 -5,09
USD -10,63 12,30 -73,25 3,77
Göreceli -12,23 0,89 -72,67 7,89

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar498.915457.799452.844494.214
Nakit ve Nakit Benzerleri2.7161.4332.3995.494
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar14214214235.599
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar496.057456.224450.303453.121
(Ara Toplam)498.915457.799452.844494.214
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar362.096378.127465.370555.399
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Maddi Duran Varlıklar317.870337.777357.685376.805
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Şerefiye0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı44.22640.350107.685178.594
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR861.011835.926918.2141.049.613
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler379.097297.950416.421780.979
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar78.04853.20024.16055.801
Diğer Borçlar182.635125.411275.620588.274
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler118.414119.339116.641136.904
(Ara Toplam)379.097297.950416.421780.979
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler118.800119.32670.11414.551
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar118.692118.69269.58714.187
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları108634527364
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar363.114418.650431.679254.083
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar366.280421.816434.899257.302
Ödenmiş Sermaye25.623.28325.623.28325.623.28325.623.283
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0071.554.8900
Hisse Senedi İhraç Primleri03.235.6263.235.6263.235.626
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10.338.60010.338.60010.338.60010.338.600
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-110.540.093-110.527.072-110.527.072-120.011.115
Dönem Net Kar/Zararı108.978164.536177.6199.484.043
Diğer Özsermaye Kalemleri74.835.51271.586.84331.95371.586.865
Azınlık Payları-3.166-3.166-3.220-3.219
TOPLAM KAYNAKLAR861.011835.926918.2141.049.613
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri0000
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)0000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-217.312-152.971-56.263-673.033
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri505.999505.628340.89710.461.053
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-53.465-53.297-36.454-519.107
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)235.222299.360248.1809.268.913
Net Faaliyet Kar/Zararı-217.312-152.971-56.263-673.033
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler00042.519
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)0000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler8.1773.478352162.968
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)243.399302.838248.5329.474.400
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-134.368-138.249-70.9149.224
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-134.368-138.249-70.9149.224
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI109.031164.589177.6189.483.624
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)109.031164.589177.6189.483.624
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları5353-1-419
Ana Ortaklık Payları108.978164.536177.6199.484.043
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri58.93539.02819.12021.062
Kıdem Tazminatı105236133-26.417
Finansman Giderleri0000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
TRNSK 0,4 4,8 A/D A/D 28,7 9/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
TRNSK 0,0
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.