SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 95.286 95.734 -0,47
VIOP 118.532 119.260 -0,61
USD/TRY 5,6632 5,5795 1,50
BIST BANKA 131.096 132.731 -1,23
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 11.563 11.413 1,31
ALTIN 1.501,99 1.513,47 -0,76
BRENT 59,45 58,64 1,38

 Tümosan Motor ve Traktör Hisse Senedi | TMSN

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,64 4,27 0,63
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,4 74,9 74,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,1 Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Tümosan Motor ve Traktör
Kuruluş 23.09.2003
Faal Alanı Traktor imalati
Telefon (0212)4681900
Faks (0212)4652891
Adres Dünya Ticaret Merkezi A-3 Blok 8. Kat Yeşilköy - İstanbul Türkiye

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar393,2399,9
Ödenmiş Sermaye115,0115,0
Net Kâr-6,0-22,2

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 1,1
FD/Satışlar 1,5
Yabancı Oranı (%) 2,87
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,3 / 1,6
Piyasa Değeri 442,8 mnTL
Net Borç 178,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,52 -2,53 -5,64 -14,44
USD -1,23 -4,27 -4,79 -19,03
Göreceli -0,05 1,68 0,86 -18,05

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
TMSN28.05.20142,920,150015,0012,75 17.250.000 28
TMSN31.05.20134,120,232623,2619,77 26.749.000 91
TMSN28.05.20142,920,150015,0012,7517.250.00028
TMSN31.05.20134,120,232623,2619,7726.749.00091

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar448.529.971422.543.143414.718.983344.474.945
Nakit ve Nakit Benzerleri6.620.7005.541.6856.135.5584.605.535
Finansal Yatırımlar5.352.1795.304.0545.481.7625.407.901
Ticari Alacaklar189.461.644162.317.457156.195.433122.126.705
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar65.087.14345.506.72372.302.63826.543.019
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar160.241.157178.235.863150.838.532166.195.540
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar21.767.14825.637.36123.765.06019.596.245
(Ara Toplam)448.529.971422.543.143414.718.983344.474.945
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar283.787.327287.031.725283.114.609284.920.835
Ticari Alacaklar04.677.7286.755.8866.201.146
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11.643.26211.643.2621.884.6101.896.479
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar263.649.419260.268.082261.814.385261.835.118
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar8.363.79710.312.66812.499.06614.822.432
Ertelenmiş Vergi Varlığı129.985129.985160.662165.660
Diğer Duran Varlıklar864000
TOPLAM VARLIKLAR732.317.298709.574.868697.833.592629.395.780
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler329.725.742298.420.819265.089.937187.902.285
Finansal Borçlar190.371.673167.403.418138.593.42164.260.915
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar105.368.988103.181.000106.596.370102.857.577
Diğer Borçlar14.155.0004.510.6103.814.0584.517.381
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)9.813.363000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları7.272.7501.408.61710.312.75810.694.063
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.743.96821.917.1745.773.3305.572.349
(Ara Toplam)329.725.742298.420.819265.089.937187.902.285
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler9.345.43411.245.26221.933.34424.129.701
Finansal Borçlar0409.738898.8131.415.190
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar006.755.8866.201.146
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar4.099.17103.066.1243.352.333
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü5.246.2637.854.277013.161.032
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler02.981.24711.212.5210
Özkaynaklar393.246.122399.908.787410.810.311417.363.794
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar393.246.122399.908.787410.810.311417.363.794
Ödenmiş Sermaye115.000.000115.000.000115.000.000115.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri13.074.563000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14.047.93414.047.93414.047.93414.047.934
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları84.943.167107.505.258107.798.094107.798.094
Dönem Net Kar/Zararı-5.959.410-22.231.494-12.843.026-6.229.543
Diğer Özsermaye Kalemleri172.139.868185.587.089186.807.309186.747.309
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR732.317.298709.574.868697.833.592629.395.780
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri96.293.377415.996.979333.446.110223.481.073
Satışların Maliyeti (-)-83.405.977-359.693.772-278.576.392-188.607.632
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)12.887.40056.303.20754.869.71834.873.441
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)12.887.40056.303.20754.869.71834.873.441
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-8.254.680-36.117.047-30.021.146-20.459.118
Genel Yönetim Giderleri (-)-5.755.360-22.767.327-13.595.637-11.177.708
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-3.782.042-20.108.632-15.182.983-7.448.572
Diğer Faaliyet Gelirleri8.940.21723.324.0045.841.4336.272.843
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-6.277.022-19.575.123-13.190.174-6.583.064
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-2.241.487-18.940.918-11.278.789-4.522.178
Net Faaliyet Kar/Zararı-4.904.682-22.689.799-3.930.048-4.211.957
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0258.883255.753227.040
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-2.241.487-18.682.03500
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler6.127.68616.966.3464.485.7121.721.854
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-12.348.514-27.163.628-9.970.122-5.360.243
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0258.883255.753227.040
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-8.462.315-28.879.317-16.507.446-7.933.527
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)2.502.9056.647.8233.664.4201.703.984
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)2.502.9056.647.8233.664.4201.703.984
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-5.959.410-22.231.494-12.843.026-6.229.543
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-5.959.410-22.231.494-12.843.026-6.229.543
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-5.959.410-22.231.494-12.843.026-6.229.543
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri4.905.82720.919.25215.631.72910.354.125
Kıdem Tazminatı468.756365.827374.804409.966
Finansman Giderleri-12.348.514-27.163.628-9.970.122-5.360.243
Yurtiçi Satışlar95.173.108406.898.363326.161.917217.614.356
Yurtdışı Satışlar2.853.06914.487.7229.455.0607.324.922
Net Yabancı Para Pozisyonu43.858.36942.454.662-7.715.830-5.547.260
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu43.858.36942.373.130-11.721.580-6.051.292
Net YPP (Hedge Dahil)43.858.36942.454.661-7.715.830-5.547.260
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
TMSN 3,9 A/D A/D 1,5 1,1 3/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
TMSN 3,85 2,85 2,87 1,16 0,01
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi