SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 95.953 96.861 -0,94
VIOP 119.889 121.122 -1,02
USD/TRY 5,8235 5,8096 0,24
BIST BANKA 126.112 128.270 -1,68
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.222 12.153 0,57
ALTIN 1.274,92 1.275,80 -0,07
BRENT 74,16 71,95 3,07

 TMSN Hisse Senedi | Tümosan Motor ve Traktör

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 4,24 5,14 0,9
Hacim Hareketi (Milyon TL) 2,2 25,2 22,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,1 Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Tümosan Motor ve Traktör
Kuruluş 23.09.2003
Faal Alanı Traktor imalati
Telefon (0212)4681900
Faks (0212)4652891
Adres Dünya Ticaret Merkezi A-3 Blok 8. Kat Yeşilköy - İstanbul Türkiye

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar399,9410,8
Ödenmiş Sermaye115,0115,0
Net Kâr-22,2-12,8

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 1,3
FD/Satışlar 1,6
Yabancı Oranı (%) 2,31
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,6 / 2,2
Piyasa Değeri 521,0 mnTL
Net Borç 157,0 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,67 4,38 0,00 0,67
USD -0,02 3,66 -5,14 -8,81
Göreceli 1,63 3,55 4,05 -4,24

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
TMSN28.05.20142,920,150015,0012,75 17.250.000 28
TMSN31.05.20134,120,232623,2619,77 26.749.000 91
TMSN28.05.20142,920,150015,0012,7517.250.00028
TMSN31.05.20134,120,232623,2619,7726.749.00091

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar422.543.143414.718.983344.474.945328.356.758
Nakit ve Nakit Benzerleri5.541.6856.135.5584.605.5354.521.771
Finansal Yatırımlar5.304.0545.481.7625.407.9015.555.005
Ticari Alacaklar162.317.457156.195.433122.126.705118.475.321
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar45.506.72372.302.63826.543.01926.591.367
Stoklar178.235.863150.838.532166.195.540152.020.898
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar25.637.36123.765.06019.596.24521.192.396
(Ara Toplam)422.543.143414.718.983344.474.945328.356.758
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar287.031.725283.114.609284.920.835279.610.139
Ticari Alacaklar4.677.7286.755.8866.201.1460
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11.643.2621.884.6101.896.4791.908.350
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar260.268.082261.814.385261.835.118260.224.947
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar10.312.66812.499.06614.822.43217.172.283
Ertelenmiş Vergi Varlığı129.985160.662165.660137.854
Diğer Duran Varlıklar000166.705
TOPLAM VARLIKLAR709.574.868697.833.592629.395.780607.966.897
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler298.420.819265.089.937187.902.285165.095.380
Finansal Borçlar167.403.418138.593.42164.260.91535.400.588
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar103.181.000106.596.370102.857.577100.931.612
Diğer Borçlar4.510.6103.814.0584.517.3814.223.186
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları1.408.61710.312.75810.694.06310.003.955
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler21.917.1745.773.3305.572.34914.536.039
(Ara Toplam)298.420.819265.089.937187.902.285165.095.380
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler11.245.26221.933.34424.129.70120.532.342
Finansal Borçlar409.738898.8131.415.1902.458.792
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar06.755.8866.201.1460
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar03.066.1243.352.3333.541.532
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü7.854.277013.161.03214.532.018
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler2.981.24711.212.52100
Özkaynaklar399.908.787410.810.311417.363.794422.339.175
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar399.908.787410.810.311417.363.794422.339.175
Ödenmiş Sermaye115.000.000115.000.000115.000.000115.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri00013.074.563
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14.047.93414.047.93414.047.93414.047.934
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları107.505.258107.798.094107.798.094107.798.094
Dönem Net Kar/Zararı-22.231.494-12.843.026-6.229.543-1.252.752
Diğer Özsermaye Kalemleri185.587.089186.807.309186.747.309173.671.336
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR709.574.868697.833.592629.395.780607.966.897
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri415.996.979333.446.110223.481.073100.872.848
Satışların Maliyeti (-)-359.693.772-278.576.392-188.607.632-82.245.660
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)56.303.20754.869.71834.873.44118.627.188
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)56.303.20754.869.71834.873.44118.627.188
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-36.117.047-30.021.146-20.459.118-9.759.871
Genel Yönetim Giderleri (-)-22.767.327-13.595.637-11.177.708-5.773.817
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-20.108.632-15.182.983-7.448.572-3.301.783
Diğer Faaliyet Gelirleri23.324.0045.841.4336.272.8435.983.968
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-19.575.123-13.190.174-6.583.064-6.315.115
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-18.940.918-11.278.789-4.522.178-539.430
Net Faaliyet Kar/Zararı-22.689.799-3.930.048-4.211.957-208.283
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler258.883255.753227.04025.132
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler16.966.3464.485.7121.721.854810.724
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-27.163.628-9.970.122-5.360.243-1.853.972
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler258.883255.753227.04025.132
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-28.879.317-16.507.446-7.933.527-1.557.546
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)6.647.8233.664.4201.703.984304.794
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)6.647.8233.664.4201.703.984304.794
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-22.231.494-12.843.026-6.229.543-1.252.752
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-22.231.494-12.843.026-6.229.543-1.252.752
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-22.231.494-12.843.026-6.229.543-1.252.752
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri20.919.25215.631.72910.354.1255.192.905
Kıdem Tazminatı365.827374.804409.966441.176
Finansman Giderleri-27.163.628-9.970.122-5.360.243-1.853.972
Yurtiçi Satışlar406.898.363326.161.917217.614.35698.755.420
Yurtdışı Satışlar14.487.7229.455.0607.324.9222.984.607
Net Yabancı Para Pozisyonu42.454.662-7.715.830-5.547.260-16.929.146
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu42.454.662-11.721.580-6.051.292-9.229.037
Net YPP (Hedge Dahil)42.454.661-7.715.830-5.547.260-16.929.146
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
TMSN 4,5 A/D A/D 1,6 1,3 12/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
TMSN 4,53 2,17 2,31 13,70 0,14
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi