SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 93.981 99.028 -5,10
VIOP 116.648 122.925 -5,11
USD/TRY 5,9175 5,8838 0,57
BIST BANKS 127.497 138.900 -8,21
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.487 12.512 -0,20
GOLD 1.492,33 1.488,71 0,24
BRENT 59,11 60,51 -2,31

 Tümosan Motor ve Traktör Hisse Senedi | TMSN

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,81 5,04 1,23
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,6 155,7 154,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,1 Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Tümosan Motor ve Traktör
Kuruluş 23.09.2003
Faal Alanı Traktor imalati
Telefon (0212)4681900
Faks (0212)4652891
Adres Dünya Ticaret Merkezi A-3 Blok 8. Kat Yeşilköy - İstanbul Türkiye

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar380,8393,2
Ödenmiş Sermaye115,0115,0
Net Kâr-18,1-6,0

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 1,3
FD/Satışlar 1,9
Yabancı Oranı (%) 3,13
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 2,3 / 1,8
Piyasa Değeri 481,9 mnTL
Net Borç 209,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -5,42 -15,01 -3,90 -6,89
USD -6,54 -17,60 -7,80 -16,80
Göreceli -0,34 -6,86 5,40 -9,58

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
TMSN28.05.20142,920,150015,0012,75 17.250.000 28
TMSN31.05.20134,120,232623,2619,77 26.749.000 91
TMSN28.05.20142,920,150015,0012,7517.250.00028
TMSN31.05.20134,120,232623,2619,7726.749.00091

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar443.198.549448.529.971422.543.143414.718.983
Nakit ve Nakit Benzerleri3.097.0296.620.7005.541.6856.135.558
Finansal Yatırımlar68.1075.352.1795.304.0545.481.762
Ticari Alacaklar188.875.520189.461.644162.317.457156.195.433
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar69.093.20965.087.14345.506.72372.302.638
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar158.717.603160.241.157178.235.863150.838.532
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar23.347.08121.767.14825.637.36123.765.060
(Ara Toplam)443.198.549448.529.971422.543.143414.718.983
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar287.215.362283.787.327287.031.725283.114.609
Ticari Alacaklar004.677.7286.755.886
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11.643.26211.643.26211.643.2621.884.610
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları3.923.318000
Maddi Duran Varlıklar259.397.413263.649.419260.268.082261.814.385
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar6.494.2408.363.79710.312.66812.499.066
Ertelenmiş Vergi Varlığı5.757.129129.985129.985160.662
Diğer Duran Varlıklar086400
TOPLAM VARLIKLAR730.413.911732.317.298709.574.868697.833.592
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler333.201.802329.725.742298.420.819265.089.937
Finansal Borçlar208.925.599190.371.673167.403.418138.593.421
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar99.464.897105.368.988103.181.000106.596.370
Diğer Borçlar5.028.63914.155.0004.510.6103.814.058
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)10.077.5319.813.36300
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları6.712.2387.272.7501.408.61710.312.758
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.992.8982.743.96821.917.1745.773.330
(Ara Toplam)333.201.802329.725.742298.420.819265.089.937
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler16.397.8579.345.43411.245.26221.933.344
Finansal Borçlar4.029.3640409.738898.813
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0006.755.886
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar4.254.7494.099.17103.066.124
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü8.113.7445.246.2637.854.2770
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler002.981.24711.212.521
Özkaynaklar380.814.252393.246.122399.908.787410.810.311
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar380.814.252393.246.122399.908.787410.810.311
Ödenmiş Sermaye115.000.000115.000.000115.000.000115.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri013.074.56300
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14.047.93414.047.93414.047.93414.047.934
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları84.943.16784.943.167107.505.258107.798.094
Dönem Net Kar/Zararı-18.078.795-5.959.410-22.231.494-12.843.026
Diğer Özsermaye Kalemleri184.901.946172.139.868185.587.089186.807.309
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR730.413.911732.317.298709.574.868697.833.592
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri177.335.80496.293.377415.996.979333.446.110
Satışların Maliyeti (-)-152.149.636-83.405.977-359.693.772-278.576.392
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)25.186.16812.887.40056.303.20754.869.718
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)25.186.16812.887.40056.303.20754.869.718
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-16.643.623-8.254.680-36.117.047-30.021.146
Genel Yönetim Giderleri (-)-10.069.249-5.755.360-22.767.327-13.595.637
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-8.544.868-3.782.042-20.108.632-15.182.983
Diğer Faaliyet Gelirleri6.374.7728.940.21723.324.0045.841.433
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-3.915.755-6.277.022-19.575.123-13.190.174
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-7.612.555-2.241.487-18.940.918-11.278.789
Net Faaliyet Kar/Zararı-10.071.572-4.904.682-22.689.799-3.930.048
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler00258.883255.753
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-7.612.555-2.241.487-18.682.0350
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler9.121.8996.127.68616.966.3464.485.712
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-24.762.570-12.348.514-27.163.628-9.970.122
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler00258.883255.753
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-23.253.226-8.462.315-28.879.317-16.507.446
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)5.174.4312.502.9056.647.8233.664.420
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)5.174.4312.502.9056.647.8233.664.420
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-18.078.795-5.959.410-22.231.494-12.843.026
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-18.078.795-5.959.410-22.231.494-12.843.026
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-18.078.795-5.959.410-22.231.494-12.843.026
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri9.621.1454.905.82720.919.25215.631.729
Kıdem Tazminatı492.480468.756365.827374.804
Finansman Giderleri-24.762.570-12.348.514-27.163.628-9.970.122
Yurtiçi Satışlar173.009.57495.173.108406.898.363326.161.917
Yurtdışı Satışlar173.009.5742.853.06914.487.7229.455.060
Net Yabancı Para Pozisyonu58.977.47143.858.36942.454.662-7.715.830
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu58.002.17143.858.36942.373.130-11.721.580
Net YPP (Hedge Dahil)58.977.47143.858.36942.454.661-7.715.830
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
TMSN 4,2 A/D A/D 1,9 1,3 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
TMSN 4,19 4,53 3,13 -139,69 -1,40
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi