SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.258 89.138 -0,99
VIOP 108.378 109.510 -1,03
USD/TRY 3,6029 3,6055 -0,07
BIST BANKS 149.785 151.303 -1,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.788 20.787 0,00
DAX 11.804 11.948 -1,20
GOLD 1.256,84 1.256,81 0,00
BRENT 56,00 55,94 0,11

 TMSN | Tümosan Motor ve Traktör

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 6,89 8,52 1,63
Hacim Hareketi (Milyon TL) 4 142 138

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,1

Şirket Künyesi

Ünvanı Tümosan Motor ve Traktör
Kuruluş 23.09.2003
Faal Alanı Traktor imalati
Telefon (0212)4681900
Faks (0212)4652891
Adres Dünya Ticaret Merkezi A-3 Blok 8. Kat Yeşilköy - İstanbul Türkiye

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar298.699.971289.642.946
Ödenmiş Sermaye115.000.000115.000.000
Net Kâr35.911.00726.578.991

Cari Oranlar

F/K 21,6
FD/FAVÖK 14,1
PD/DD 3,1
FD/Satışlar 2,0
Yabancı Oranı (%) 3,08
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 7,9 / 9,0
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,60 1,66 -19,66 -4,77
USD 0,87 10,18 -34,24 6,05
Göreceli -0,97 -3,45 -31,54 7,56

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı
TMSN28.05.20142,920,150028
TMSN31.05.20134,120,232691
TMSN28.05.20142,920,150028
TMSN31.05.20134,120,232691

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar309.355.525281.544.947255.062.821231.429.844
Nakit ve Nakit Benzerleri648.6491.974.7121.740.380239.778
Finansal Yatırımlar9.000.0009.000.00000
Ticari Alacaklar149.459.881125.805.32498.557.912111.457.422
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.952.0988.594.61522.359.28311.914.620
Stoklar113.014.047115.228.163123.223.03693.965.433
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar35.280.85020.942.1339.182.21013.852.591
(Ara Toplam)309.355.525281.544.947255.062.821231.429.844
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar130.948.377128.724.164125.053.722121.948.994
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller1.979.5651.991.4342.003.3032.015.172
Maddi Duran Varlıklar97.261.97895.701.20595.776.50493.484.854
Maddi Olmayan Duran Varlıklar30.904.34330.447.46827.148.50425.789.580
Şerefiye0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı428.274413.36300
Diğer Duran Varlıklar374.217170.694125.411659.388
TOPLAM VARLIKLAR440.303.902410.269.111380.116.543353.378.838
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler135.627.931110.245.246100.636.97986.860.663
Finansal Borçlar66.763.21950.245.17634.870.07432.735.374
Diğer Finansal Yükümlülükler000182.606
Ticari Borçlar51.454.09346.431.48951.444.87038.336.182
Diğer Borçlar25.46021.745350.53431.176
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü3.502.0023.342.2402.664.2011.020.276
Borç Karşılıkları7.858.6027.811.2207.770.0937.277.070
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6.024.5552.393.3763.537.2077.277.979
(Ara Toplam)135.627.931110.245.246100.636.97986.860.663
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler5.976.00010.380.9196.726.2193.978.876
Finansal Borçlar1.978.8696.418.2212.793.6970
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları3.997.1313.962.6983.658.8633.343.451
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü00273.659635.425
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar298.699.971289.642.946272.753.345262.539.299
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar298.699.971289.642.946272.753.345262.539.299
Ödenmiş Sermaye115.000.000115.000.000115.000.000115.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri013.074.56313.074.5630
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13.843.97914.935.96913.843.97913.843.979
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları80.325.19480.325.19480.325.19446.730.878
Dönem Net Kar/Zararı35.911.00726.698.09910.197.11033.594.316
Diğer Özsermaye Kalemleri53.619.79139.609.12140.312.49953.370.126
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR440.303.902410.269.111380.116.543353.378.838
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri360.858.567238.803.892108.612.536449.392.781
Satışların Maliyeti (-)-269.078.059-176.093.197-77.660.682-348.639.619
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)91.780.50862.710.69530.951.854100.753.162
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)91.780.50862.710.69530.951.854100.753.162
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-35.998.126-26.582.702-14.696.603-42.296.525
Genel Yönetim Giderleri (-)-14.750.498-8.027.138-3.969.692-11.577.832
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-1.626.766-1.061.692-936.958-4.974.342
Diğer Faaliyet Gelirleri11.498.73111.863.4392.632.3628.596.120
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-3.270.591-5.848.818-1.461.560-10.873.950
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)47.633.25833.053.78412.519.40339.626.633
Net Faaliyet Kar/Zararı39.405.11827.039.16311.348.60141.904.463
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler2.194.6152.064.798657.4463.683.415
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-6.199.147-4.269.901-997.949-4.263.848
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler487.954412.541178.852776.524
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)44.116.68031.261.22212.357.75239.822.724
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-8.205.673-4.682.231-2.279.750-6.228.408
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-9.238.344-5.736.743-2.664.620-6.621.490
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)1.032.6711.054.512384.870393.082
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI35.911.00726.578.99110.078.00233.594.316
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)35.911.00726.578.99110.078.00233.594.316
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları35.911.00726.578.99110.078.00233.594.316
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri14.097.4129.005.5794.350.51215.069.932
Kıdem Tazminatı629.660624.720300.831345.756
Finansman Giderleri-6.199.147-4.269.901-997.949-4.263.848
Yurtiçi Satışlar354.761.939234.038.550104.902.058445.073.712
Yurtdışı Satışlar7.361.0045.535.2513.053.7209.977.319
Net Yabancı Para Pozisyonu-7.502.625-8.276.465-7.950.843-5.766.553
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu16.521.147-8.683.582-7.950.8433.741.128
Net YPP (Hedge Dahil)16.521.147-8.672.663-7.950.84314.943.651
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
TMSN 8,0 21,6 14,1 2,0 3,1 9/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
TMSN 7,97 3,00 3,08 7,96 0,09
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
TMSN 0,0
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.