SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 122.142 122.540 -0,33
VIOP 147.264 147.967 -0,48
USD/TRY 5,9428 5,9358 0,12
BIST BANKS 177.953 178.144 -0,11
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.577 13.388 1,41
GOLD 1.571,81 1.562,45 0,60
BRENT 60,62 62,04 -2,29

 Tümosan Motor ve Traktör Hisse Senedi | TMSN

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 4,62 7,14 2,52
Hacim Hareketi (Milyon TL) 5,0 237,1 232,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,1 Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Tümosan Motor ve Traktör
Kuruluş 23.09.2003
Faal Alanı Traktor imalati
Telefon (0212)4681900
Faks (0212)4652891
Adres Dünya Ticaret Merkezi A-3 Blok 8. Kat Yeşilköy - İstanbul Türkiye

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar498,6380,8
Ödenmiş Sermaye115,0115,0
Net Kâr-22,9-18,1

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 1,7
FD/Satışlar 3,2
Yabancı Oranı (%) 3,14
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 7,9 / 3,4
Piyasa Değeri 821,1 mnTL
Net Borç 224,6 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 4,85 7,53 11,39
USD -0,17 3,62 7,71 11,58
Göreceli 0,33 4,28 -0,38 4,36

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
TMSN28.05.20142,920,150015,0012,75 17.250.000 28
TMSN31.05.20134,120,232623,2619,77 26.749.000 91
TMSN28.05.20142,920,150015,0012,7517.250.00028
TMSN31.05.20134,120,232623,2619,7726.749.00091

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar466.186.785443.198.549448.529.971422.543.143
Nakit ve Nakit Benzerleri4.794.4363.097.0296.620.7005.541.685
Finansal Yatırımlar75.98868.1075.352.1795.304.054
Ticari Alacaklar158.834.420188.875.520189.461.644162.317.457
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar110.500.12969.093.20965.087.14345.506.723
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar175.194.777158.717.603160.241.157178.235.863
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar16.787.03523.347.08121.767.14825.637.361
(Ara Toplam)466.186.785443.198.549448.529.971422.543.143
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar422.834.528287.215.362283.787.327287.031.725
Ticari Alacaklar0004.677.728
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar700.000000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17.714.98511.643.26211.643.26211.643.262
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları4.006.7923.923.31800
Maddi Duran Varlıklar394.436.094259.397.413263.649.419260.268.082
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.220.5266.494.2408.363.79710.312.668
Ertelenmiş Vergi Varlığı05.757.129129.985129.985
Diğer Duran Varlıklar756.13108640
TOPLAM VARLIKLAR889.021.313730.413.911732.317.298709.574.868
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler356.270.931333.201.802329.725.742298.420.819
Finansal Borçlar213.298.608208.925.599190.371.673167.403.418
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar114.380.63499.464.897105.368.988103.181.000
Diğer Borçlar7.330.6565.028.63914.155.0004.510.610
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)12.067.81010.077.5319.813.3630
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları6.061.7796.712.2387.272.7501.408.617
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.131.4442.992.8982.743.96821.917.174
(Ara Toplam)356.270.931333.201.802329.725.742298.420.819
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler34.147.50516.397.8579.345.43411.245.262
Finansal Borçlar16.134.5174.029.3640409.738
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar04.254.7494.099.1710
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü12.740.8998.113.7445.246.2637.854.277
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler5.272.089002.981.247
Özkaynaklar498.602.877380.814.252393.246.122399.908.787
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar498.602.877380.814.252393.246.122399.908.787
Ödenmiş Sermaye115.000.000115.000.000115.000.000115.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0013.074.5630
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14.047.93414.047.93414.047.93414.047.934
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları84.943.16784.943.16784.943.167107.505.258
Dönem Net Kar/Zararı-22.856.358-18.078.795-5.959.410-22.231.494
Diğer Özsermaye Kalemleri307.468.134184.901.946172.139.868185.587.089
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR889.021.313730.413.911732.317.298709.574.868
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri241.730.826177.335.80496.293.377415.996.979
Satışların Maliyeti (-)-205.500.545-152.149.636-83.405.977-359.693.772
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)36.230.28125.186.16812.887.40056.303.207
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)36.230.28125.186.16812.887.40056.303.207
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-23.687.411-16.643.623-8.254.680-36.117.047
Genel Yönetim Giderleri (-)-16.118.816-10.069.249-5.755.360-22.767.327
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-13.820.608-8.544.868-3.782.042-20.108.632
Diğer Faaliyet Gelirleri17.744.4066.374.7728.940.21723.324.004
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.847.178-3.915.755-6.277.022-19.575.123
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-1.499.326-7.612.555-2.241.487-18.940.918
Net Faaliyet Kar/Zararı-17.396.554-10.071.572-4.904.682-22.689.799
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler3.69000258.883
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-1.495.636-7.612.555-2.241.487-18.682.035
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler7.012.9029.121.8996.127.68616.966.346
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-36.643.635-24.762.570-12.348.514-27.163.628
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler3.69000258.883
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-31.126.369-23.253.226-8.462.315-28.879.317
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)8.270.0115.174.4312.502.9056.647.823
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)8.270.0115.174.4312.502.9056.647.823
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-22.856.358-18.078.795-5.959.410-22.231.494
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-22.856.358-18.078.795-5.959.410-22.231.494
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-22.856.358-18.078.795-5.959.410-22.231.494
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri14.861.9979.621.1454.905.82720.919.252
Kıdem Tazminatı586.883492.480468.756365.827
Finansman Giderleri-36.643.635-24.762.570-12.348.514-27.163.628
Yurtiçi Satışlar235.386.648173.009.57495.173.108406.898.363
Yurtdışı Satışlar11.345.092173.009.5742.853.06914.487.722
Net Yabancı Para Pozisyonu78.057.59258.977.47143.858.36942.454.662
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu77.463.23558.002.17143.858.36942.373.130
Net YPP (Hedge Dahil)78.057.59258.977.47143.858.36942.454.661
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
TMSN 7,1 A/D A/D 3,2 1,6 9/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
TMSN 7,14 0,45 3,14 269,10 2,69
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi