SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 117.699 114.809 2,52
VIOP 133.961 131.285 2,04
USD/TRY 6,8672 6,8612 0,09
BIST BANKA 127.571 124.982 2,07
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.634 12.489 1,15
ALTIN 1.807,85 1.798,58 0,52
BRENT 42,81 43,24 -0,99

 Tümosan Motor ve Traktör Hisse Senedi | TMSN

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 5,06 7,58 2,52
Hacim Hareketi (Milyon TL) 7,6 297,9 290,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,1 Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Tümosan Motor ve Traktör
Kuruluş 23.09.2003
Faal Alanı Traktor imalati
Telefon (0212)4681900
Faks (0212)4652891
Adres Dünya Ticaret Merkezi A-3 Blok 8. Kat Yeşilköy - İstanbul Türkiye

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar722,3731,6
Ödenmiş Sermaye115,0115,0
Net Kâr-8,8-34,4

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 1,1
FD/Satışlar 2,7
Yabancı Oranı (%) 6,08
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 7,0 / 5,4
Piyasa Değeri 787,8 mnTL
Net Borç 229,6 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,87 -8,42 6,70 6,86
USD -0,72 -8,56 5,77 -7,31
Göreceli -0,02 -7,67 1,52 6,50

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
TMSN28.05.20142,920,150015,0012,75 17.250.000 28
TMSN31.05.20134,120,232623,2619,77 26.749.000 91
TMSN28.05.20142,920,150015,0012,7517.250.00028
TMSN31.05.20134,120,232623,2619,7726.749.00091

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar556.037.089520.303.902466.186.785443.198.549
Nakit ve Nakit Benzerleri35.916.48627.029.0574.794.4363.097.029
Finansal Yatırımlar51.764.09653.584.11575.98868.107
Ticari Alacaklar216.024.089212.822.218158.834.420188.875.520
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar76.247.36760.607.598110.500.12969.093.209
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar135.522.310137.019.526175.194.777158.717.603
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar40.562.74129.241.38816.787.03523.347.081
(Ara Toplam)556.037.089520.303.902466.186.785443.198.549
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar694.637.834702.005.312422.834.528287.215.362
Ticari Alacaklar2.150.3312.044.70000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar700.000700.000700.0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17.714.98517.714.98517.714.98511.643.262
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları3.338.9943.422.4694.006.7923.923.318
Maddi Duran Varlıklar666.093.733672.784.947394.436.094259.397.413
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.523.1985.338.2115.220.5266.494.240
Ertelenmiş Vergi Varlığı0005.757.129
Diğer Duran Varlıklar116.5930756.1310
TOPLAM VARLIKLAR1.250.674.9231.222.309.214889.021.313730.413.911
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler420.736.253366.452.773356.270.931333.201.802
Finansal Borçlar262.314.316214.217.905213.298.608208.925.599
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar85.606.25498.097.273114.380.63499.464.897
Diğer Borçlar22.532.05025.258.2487.330.6565.028.639
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)37.270.84315.587.05012.067.81010.077.531
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları8.938.4779.640.0046.061.7796.712.238
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.074.3133.652.2933.131.4442.992.898
(Ara Toplam)420.736.253366.452.773356.270.931333.201.802
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler107.646.120124.271.63734.147.50516.397.857
Finansal Borçlar54.933.83071.317.86616.134.5174.029.364
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar0004.254.749
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü48.036.62049.006.88112.740.8998.113.744
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler4.675.6703.946.8905.272.0890
Özkaynaklar722.292.550731.584.804498.602.877380.814.252
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar722.292.550731.584.804498.602.877380.814.252
Ödenmiş Sermaye115.000.000115.000.000115.000.000115.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14.047.93414.047.93414.047.93414.047.934
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları50.649.24585.009.28684.943.16784.943.167
Dönem Net Kar/Zararı-8.801.153-34.360.041-22.856.358-18.078.795
Diğer Özsermaye Kalemleri551.396.524551.887.625307.468.134184.901.946
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR1.250.674.9231.222.309.214889.021.313730.413.911
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri109.921.863367.150.171241.730.826177.335.804
Satışların Maliyeti (-)-91.040.263-313.797.912-205.500.545-152.149.636
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)18.881.60053.352.25936.230.28125.186.168
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)18.881.60053.352.25936.230.28125.186.168
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-7.368.887-34.380.375-23.687.411-16.643.623
Genel Yönetim Giderleri (-)-6.017.406-20.681.004-16.118.816-10.069.249
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-4.897.440-20.259.665-13.820.608-8.544.868
Diğer Faaliyet Gelirleri3.454.14119.639.74817.744.4066.374.772
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-4.923.794-8.875.629-1.847.178-3.915.755
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-871.786-11.204.666-1.499.326-7.612.555
Net Faaliyet Kar/Zararı597.867-21.968.785-17.396.554-10.071.572
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler003.6900
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-871.786-11.204.666-1.495.636-7.612.555
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.840.36722.279.1357.012.9029.121.899
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-10.601.480-54.864.378-36.643.635-24.762.570
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler003.6900
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-9.632.899-43.789.909-31.126.369-23.253.226
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)831.7469.429.8688.270.0115.174.431
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)831.7469.429.8688.270.0115.174.431
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-8.801.153-34.360.041-22.856.358-18.078.795
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-8.801.153-34.360.041-22.856.358-18.078.795
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-8.801.153-34.360.041-22.856.358-18.078.795
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri8.736.17418.994.01814.861.9979.621.145
Kıdem Tazminatı521.404444.830586.883492.480
Finansman Giderleri-10.601.480-54.864.378-36.643.635-24.762.570
Yurtiçi Satışlar104.573.946354.407.100235.386.648173.009.574
Yurtdışı Satışlar6.132.00217.810.38111.345.092173.009.574
Net Yabancı Para Pozisyonu32.218.46924.906.98378.057.59258.977.471
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu121.786.581118.544.18677.463.23558.002.171
Net YPP (Hedge Dahil)121.786.581118.544.18678.057.59258.977.471

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
TMSN 6,9 A/D A/D 2,7 1,1 3/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
TMSN 6,85 5,31 6,08 76,78 0,77
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi