SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 94.244 94.244 0,00
VIOP 117.972 117.972 0,00
USD/TRY 5,7888 5,7861 0,05
BIST BANKS 127.342 127.342 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.309 12.332 -0,19
GOLD 1.382,56 1.360,41 1,63
BRENT 62,63 61,82 1,31

 TE-MAPOL Polimer Plastik Hisse Senedi | TMPOL

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,76 2,94 0,18
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 1,8 1,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı TE-MAPOL Polimer Plastik
Kuruluş 31.07.2007
Faal Alanı Polimer plastik levha üretimi
Telefon -
Faks -
Adres Organize Sanayi Bolgesi 24. Cadde No:17 Melikgazi/Kayseri

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar26,725,3
Ödenmiş Sermaye14,214,2
Net Kâr8,6-1,1

Cari Değerler

F/K 5,8
FD/FAVÖK 9,2
PD/DD 1,5
FD/Satışlar 1,2
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,1
Piyasa Değeri 41,1 mnTL
Net Borç 53,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,02 0,00 1,75 -5,23
USD -1,19 -0,85 5,05 -14,45
Göreceli -1,05 -1,74 -6,32 -8,22

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
TMPOL0,000,00000,000,00 0 A/D
TMPOL0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar66.843.90566.317.07780.537.80179.538.055
Nakit ve Nakit Benzerleri3.912.8051.856.5771.621.1861.089.845
Finansal Yatırımlar0-91.70000
Ticari Alacaklar45.286.78152.124.08056.013.11953.948.312
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar85.591218.870103.500975.979
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar15.756.92512.087.74218.910.61518.624.191
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.801.803121.5083.488.2944.494.374
(Ara Toplam)66.843.90566.317.07780.136.71479.132.701
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar00401.087405.354
Duran Varlıklar36.030.36336.756.22721.695.78618.348.789
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar31.613.75432.822.20617.930.91614.917.571
Şerefiye2.750.0002.750.0002.750.0002.750.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar169.852172.30835.19826.476
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.251.079755.348955.739601.999
Diğer Duran Varlıklar245.678256.36523.93352.743
TOPLAM VARLIKLAR102.874.268103.073.304102.233.58797.886.844
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler46.143.98262.023.84968.385.10963.037.499
Finansal Borçlar29.653.83143.864.91645.563.42437.710.119
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar13.376.42516.773.89121.992.18024.273.543
Diğer Borçlar891.95545.14354.17229.292
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)1.394.242000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü059.78700
Borç Karşılıkları104.45986.21499.28977.971
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler723.0701.193.898676.044946.574
(Ara Toplam)46.143.98262.023.84968.385.10963.037.499
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler29.341.15714.894.91515.494.02915.593.463
Finansal Borçlar28.028.07512.541.06615.026.53815.118.997
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar00027.086
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar426.012437.423467.491443.317
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü887.0701.916.42600
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0004.063
Özkaynaklar27.389.12926.154.54018.354.44919.255.882
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar26.657.29525.263.51317.176.84318.070.301
Ödenmiş Sermaye14.175.00014.175.00014.175.00014.175.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler709.980709.980709.980709.980
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları3.208.1784.377.9004.351.5604.343.585
Dönem Net Kar/Zararı8.584.897-1.139.049-2.063.443-1.180.473
Diğer Özsermaye Kalemleri-20.7607.139.6823.74622.209
Azınlık Payları731.834891.0271.177.6061.185.581
TOPLAM KAYNAKLAR102.874.268103.073.304102.233.58797.886.844
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri17.336.49689.297.72769.217.79444.478.468
Satışların Maliyeti (-)-11.808.653-75.305.307-57.435.610-37.231.448
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)5.527.84313.992.42011.782.1847.247.020
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)5.527.84313.992.42011.782.1847.247.020
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-919.620-3.414.350-2.530.408-1.537.546
Genel Yönetim Giderleri (-)-780.773-2.151.788-1.605.990-1.000.355
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri2.459.59410.042.3497.011.8453.923.420
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.728.970-9.600.848-6.082.689-5.033.188
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)3.558.0748.867.7838.574.9423.599.351
Net Faaliyet Kar/Zararı3.827.4508.426.2827.645.7864.709.119
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler5.846.32129.34520.9340
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı9.404.3958.897.12800
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler3675.081.8481.359.981688.195
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-2.518.848-15.712.600-12.564.737-5.676.238
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler5.846.32129.34520.9340
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.885.914-1.733.624-2.608.880-1.388.692
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)1.536.326334.336545.437208.219
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0-200.729-93.746-82.431
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)1.536.326535.065639.183290.650
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI8.422.240-1.399.288-2.063.443-1.180.473
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)8.422.240-1.399.288-2.063.443-1.180.473
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-162.657-260.239-248.597-226.868
Ana Ortaklık Payları8.584.897-1.139.049-1.814.846-953.605
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri312.582759.558809.910479.831
Kıdem Tazminatı158.723114.32089.02959.027
Finansman Giderleri-2.518.848-15.712.600-12.564.737-5.676.238
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-13.731.426-13.626.567-13.002.482-20.555.814
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-13.731.426-13.626.567-13.002.483-20.555.814
Net YPP (Hedge Dahil)-13.731.426-13.626.56748.518.64637.206.065
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
TMPOL 2,9 5,8 9,2 1,2 1,5 3/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi