SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.258 89.138 -0,99
VIOP 108.378 109.510 -1,03
USD/TRY 3,6055 3,5708 0,97
BIST BANKA 149.785 151.303 -1,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.777 20.797 -0,10
DAX 11.804 11.948 -1,20
ALTIN 1.256,81 1.248,88 0,64
BRENT 56,03 56,45 -0,74

 TMPOL | TE-MAPOL Polimer Plastik

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 5,33 9,99 4,66
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0 27 27

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı TE-MAPOL Polimer Plastik
Kuruluş 31.07.2007
Faal Alanı Polimer plastik levha üretimi
Telefon -
Faks -
Adres Organize Sanayi Bolgesi 24. Cadde No:17 Melikgazi/Kayseri

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar18.384.05218.465.256
Ödenmiş Sermaye14.175.00014.175.000
Net Kâr1.284.7471.365.952

Cari Oranlar

F/K 25,9
FD/FAVÖK 15,4
PD/DD 4,3
FD/Satışlar 2,0
Yabancı Oranı (%) 0,08
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,6 / 0,9
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,60 3,54 -47,04 -47,67
USD 0,87 12,21 -56,65 -41,72
Göreceli -0,97 -1,66 -54,87 -40,89

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar50.967.63648.915.37649.063.74445.305.745
Nakit ve Nakit Benzerleri573.1821.164.762631.653806.385
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar38.643.30536.317.42533.918.29833.221.858
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Stoklar11.172.14911.362.06513.774.36810.349.067
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar579.00071.124739.425928.435
(Ara Toplam)50.967.63648.915.37649.063.74445.305.745
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar15.940.90315.401.31114.822.4749.696.373
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Maddi Duran Varlıklar12.981.02412.471.85411.902.6136.923.112
Maddi Olmayan Duran Varlıklar36.70037.72095.39823.261
Şerefiye2.750.0002.750.0002.750.0002.750.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı173.179141.73774.4630
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR66.908.53964.316.68763.886.21855.002.118
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler43.053.02839.658.42138.276.50932.402.310
Finansal Borçlar18.659.82515.914.96615.513.94216.171.217
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar22.347.28422.412.78021.251.15714.959.643
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü49.174236.910220.626355.238
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.996.7451.093.7651.290.784916.212
(Ara Toplam)43.053.02839.658.42138.276.50932.402.310
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler4.128.9614.835.7686.120.0584.112.074
Finansal Borçlar3.807.2514.527.9685.861.6603.845.344
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları321.710307.800258.398245.029
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü00021.701
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar19.726.55019.822.49819.489.65118.487.734
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar18.384.05218.465.25618.073.75517.099.305
Ödenmiş Sermaye14.175.00014.175.00014.175.00014.175.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler302.245302.245302.245173.123
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları2.622.0602.622.0602.622.060682.592
Dönem Net Kar/Zararı1.284.7471.365.951974.4502.068.590
Diğer Özsermaye Kalemleri0000
Azınlık Payları1.342.4981.357.2421.415.8961.388.429
TOPLAM KAYNAKLAR66.908.53964.316.68763.886.21855.002.118
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri38.438.63326.260.14711.155.22447.028.189
Satışların Maliyeti (-)-31.716.953-21.590.172-9.135.297-37.093.745
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)6.721.6804.669.9752.019.9279.934.444
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)6.721.6804.669.9752.019.9279.934.444
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.773.024-1.094.395-468.034-1.458.785
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.322.609-906.445-363.621-1.556.020
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri225.474116.23765.966329.525
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-139.619-128.666-58.622-904.542
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)3.711.9022.656.7061.195.6166.344.622
Net Faaliyet Kar/Zararı3.626.0472.669.1351.188.2726.919.639
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.545.7941.482.7021.122.4003.352.362
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-3.838.322-2.607.370-1.207.481-6.789.126
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.419.3741.532.0381.110.5352.907.858
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-196.302-213.018-124.362-725.640
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-391.181-376.456-220.526-746.557
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)194.879163.43896.16420.917
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.223.0721.319.020986.1732.182.218
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.223.0721.319.020986.1732.182.218
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-61.675-46.93211.722113.628
Ana Ortaklık Payları1.284.7471.365.952974.4512.068.590
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri863.817514.557240.007484.581
Kıdem Tazminatı76.68262.77113.369108.638
Finansman Giderleri-3.838.322-2.607.370-1.207.481-6.789.126
Yurtiçi Satışlar36.109.21924.312.63310.350.57645.619.907
Yurtdışı Satışlar3.067.5042.079.309870.5822.480.679
Net Yabancı Para Pozisyonu-13.787.343-14.525.089-15.306.844-16.494.807
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-13.906.137-14.525.089-15.306.844-16.494.807
Net YPP (Hedge Dahil)-13.787.343-14.639.826-15.306.844-16.494.807
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
TMPOL 5,6 25,9 15,4 2,0 4,3 9/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
TMPOL 0,0
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.