SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 97.324 98.415 -1,11
VIOP 120.450 122.040 -1,30
USD/TRY 5,8462 5,7922 0,93
BIST BANKS 137.396 140.323 -2,09
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.634 12.655 -0,17
GOLD 1.486,11 1.490,58 -0,30
BRENT 58,72 59,42 -1,18

 Trabzon Liman İşletmeciliği Hisse Senedi | TLMAN

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 6,7 9,21 2,51
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 20,9 20,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Trabzon Liman İşletmeciliği
Kuruluş
Faal Alanı Liman işletmeciliği.
Telefon (0462)3776050
Faks (0462)3221004
Adres İskenderpaşa Mah. Rıhtım Sok. No:13 Trabzon

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar65,382,1
Ödenmiş Sermaye21,021,0
Net Kâr24,35,3

Cari Değerler

F/K 3,8
FD/FAVÖK 2,8
PD/DD 2,6
FD/Satışlar 1,8
Yabancı Oranı (%) 6,42
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,4 / 0,3
Piyasa Değeri 166,9 mnTL
Net Borç -53,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 2,39 6,96 -9,15 18,31
USD 1,69 8,80 -11,03 7,53
Göreceli 3,54 3,28 -6,43 10,95

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
TLMAN27.06.201918,011,6734167,34142,34 35.141.637 92
TLMAN31.05.201810,411,3284132,84112,91 27.895.980 88
TLMAN27.06.201918,011,6734167,34142,3435.141.63792
TLMAN31.05.201810,411,3284132,84112,9127.895.98088

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar85.921.84283.412.36277.097.28366.108.148
Nakit ve Nakit Benzerleri1.440.765917.32249.794626.187
Finansal Yatırımlar64.263.53560.386.02258.902.37755.633.304
Ticari Alacaklar15.448.8685.094.4034.556.8872.692.648
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.523.87614.594.02013.293.6606.353.742
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar317.993121.269159.581218.948
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.926.8052.299.326134.984583.319
(Ara Toplam)85.921.84283.412.36277.097.28366.108.148
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar44.004.76947.455.91745.573.15946.341.227
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları2.740.0032.876.55000
Maddi Duran Varlıklar29.362.69732.522.19733.280.18033.792.968
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar11.799.75712.057.17012.292.97912.548.259
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar102.312000
TOPLAM VARLIKLAR129.926.611130.868.279122.670.442112.449.375
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler50.127.65432.754.58830.267.05327.502.273
Finansal Borçlar7.731.7818.228.6307.118.0757.006.358
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar5.506.1035.037.4065.500.2134.980.174
Diğer Borçlar24.027.9307.539.7537.483.4108.244.330
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)6.617.176431.905226.4180
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü3.407.2268.805.0707.124.6154.537.384
Borç Karşılıkları1.017.3141.002.300664.917878.839
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.820.1241.709.5242.149.4051.855.188
(Ara Toplam)50.127.65432.754.58830.267.05327.502.273
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler14.479.09516.013.82116.709.69620.619.296
Finansal Borçlar4.430.5435.542.8184.859.8566.748.078
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar4.249.9894.914.6725.473.3256.888.390
Diğer Borçlar975.404975.4041.323.1221.496.980
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar4.791.2694.260.2404.526.9245.161.484
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü31.890320.687526.469324.364
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar65.319.86282.099.87075.693.69364.327.806
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar65.319.86282.099.87075.693.69364.327.806
Ödenmiş Sermaye21.000.00021.000.00021.000.00021.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15.604.29311.621.53311.621.53311.621.533
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları4.722.97743.847.3755.794.5935.794.593
Dönem Net Kar/Zararı24.329.0175.317.86138.052.78226.539.607
Diğer Özsermaye Kalemleri-336.425313.101-775.215-627.927
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR129.926.611130.868.279122.670.442112.449.375
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri25.517.36013.745.56882.150.12263.667.718
Satışların Maliyeti (-)-14.837.680-7.936.138-31.933.180-23.898.952
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)10.679.6805.809.43050.216.94239.768.766
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)10.679.6805.809.43050.216.94239.768.766
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-86.820000
Genel Yönetim Giderleri (-)-622.139-215.932-1.525.213-1.300.910
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri805.49674.815841.745715.039
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.045.644-542.652-2.877.355-1.782.321
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)9.730.5735.125.66146.656.11937.400.574
Net Faaliyet Kar/Zararı9.970.7215.593.49848.691.72938.467.856
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler17.920.0261.491.3592.899.54051.241
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)00-275.959-704.668
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı27.650.5996.617.02049.279.7000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler2.010.141968.5384.542.9563.579.075
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-2.528.760-1.068.514-5.827.818-6.781.938
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler17.920.0261.491.3592.623.581-653.427
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)27.131.9806.517.04447.994.83833.544.284
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-2.802.963-1.199.183-9.942.056-7.004.677
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-3.407.239-1.677.044-9.837.046-7.138.594
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)604.276477.861-105.010133.917
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI24.329.0175.317.86138.052.78226.539.607
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)24.329.0175.317.86138.052.78226.539.607
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları24.329.0175.317.86138.052.78226.539.607
Hisse Başına Kazanç1001
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri3.871.8551.723.7587.194.9485.467.110
Kıdem Tazminatı441.509433.373470.302534.068
Finansman Giderleri-2.528.760-1.068.514-5.827.818-6.781.938
Yurtiçi Satışlar6.567.2443.736.51225.462.72219.115.463
Yurtdışı Satışlar18.988.57610.015.21757.187.35844.910.503
Net Yabancı Para Pozisyonu6.667.517-8.307.855-8.544.655-10.160.781
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu6.671.422-8.345.041-8.545.707-10.160.781
Net YPP (Hedge Dahil)6.667.517-8.307.855-8.544.655-10.160.781
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
TLMAN 8,0 3,8 2,8 1,8 2,6 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
TLMAN 8,14 6,40 6,42 2,07 0,02
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi