SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 102.715 102.130 0,57
VIOP 129.612 128.786 0,64
USD/TRY 5,2791 5,2772 0,04
BIST BANKA 135.211 134.131 0,81
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 11.300 11.090 1,89
ALTIN 1.321,02 1.312,73 0,63
BRENT 66,31 64,57 2,69

 TLMAN Hisse Senedi | Trabzon Liman İşletmeciliği

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 8,19 9,23 1,04
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 6,3 6,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Trabzon Liman İşletmeciliği
Kuruluş
Faal Alanı Liman işletmeciliği.
Telefon (0462)3776050
Faks (0462)3221004
Adres İskenderpaşa Mah. Rıhtım Sok. No:13 Trabzon

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar64,357,2
Ödenmiş Sermaye21,021,0
Net Kâr26,518,7

Cari Değerler

F/K 5,5
FD/FAVÖK 2,7
PD/DD 3,0
FD/Satışlar 1,8
Yabancı Oranı (%) 7,57
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,2 / 0,6
Piyasa Değeri 193,8 mnTL
Net Borç -42,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 3,13 4,53 4,77 10,01
USD 3,72 4,13 6,37 10,43
Göreceli 2,55 4,26 0,42 -2,25

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
TLMAN31.05.201810,411,3284132,84112,91 27.895.980 88
TLMAN31.05.201810,411,3284132,84112,9127.895.98088

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar66.108.14864.047.06679.476.86884.116.390
Nakit ve Nakit Benzerleri626.187623.0853.226.66393.290
Finansal Yatırımlar55.633.30454.814.86063.893.8880
Ticari Alacaklar2.692.6483.055.6533.978.1572.061.251
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar6.353.7424.744.3266.227.48479.712.801
Stoklar218.948194.082156.331258.594
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar583.319615.0601.994.3451.990.454
(Ara Toplam)66.108.14864.047.06679.476.86884.116.390
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar46.341.22747.664.46348.231.03449.830.419
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0305.84800
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar33.792.96834.730.17435.171.34035.653.980
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar12.548.25912.628.44112.882.58613.727.883
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar00177.108448.556
TOPLAM VARLIKLAR112.449.375111.711.529127.707.902133.946.809
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler27.502.27333.806.51227.939.77139.287.876
Finansal Borçlar7.006.3589.586.09810.652.88813.601.041
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar4.980.1744.394.7083.641.8934.514.962
Diğer Borçlar8.244.3308.257.7968.441.811385.888
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü4.537.3842.758.0262.495.3452.145.259
Borç Karşılıkları878.8391.042.433844.080692.495
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.855.1887.767.4511.863.75417.948.231
(Ara Toplam)27.502.27333.806.51227.939.77139.287.876
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler20.619.29620.739.64223.060.79529.071.346
Finansal Borçlar6.748.0787.846.6629.138.91411.873.083
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar6.888.3904.659.9215.740.8486.084.187
Diğer Borçlar1.496.9803.235.1752.937.8560
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar5.161.4844.461.9584.508.8490
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü324.364535.926691.135434.123
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0043.19310.679.953
Özkaynaklar64.327.80657.165.37576.707.33665.587.587
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar64.327.80657.165.37576.707.33665.587.587
Ödenmiş Sermaye21.000.00021.000.00021.000.00021.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11.621.53311.621.5337.736.9317.736.931
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları5.794.5935.794.59337.575.2135.794.593
Dönem Net Kar/Zararı26.539.60718.652.66710.504.97831.780.620
Diğer Özsermaye Kalemleri-627.92796.582-109.786-724.557
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR112.449.375111.711.529127.707.902133.946.809
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri63.667.71843.069.73921.070.01373.119.625
Satışların Maliyeti (-)-23.898.952-17.213.201-9.052.265-28.070.502
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)39.768.76625.856.53812.017.74845.049.123
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)39.768.76625.856.53812.017.74845.049.123
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)000-25.253
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.300.910-1.070.039-804.165-3.326.575
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri715.0392.115.4681.509.5052.328.295
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.782.321-1.216.108-554.164-8.547.628
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)37.400.57425.685.85912.168.92435.477.962
Net Faaliyet Kar/Zararı38.467.85624.786.49911.213.58341.697.295
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler51.24150.918591.46944.335
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-704.668-1.529.89700
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler3.579.0753.036.2481.848.3188.442.303
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-6.781.938-3.360.662-1.432.661-4.594.254
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-653.427-1.478.979591.46944.335
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)33.544.28423.882.46613.176.05039.370.346
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-7.004.677-5.229.799-2.671.072-7.589.726
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-7.138.594-5.333.281-2.567.753-7.507.193
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)133.917103.482-103.319-82.533
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI26.539.60718.652.66710.504.97831.780.620
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)26.539.60718.652.66710.504.97831.780.620
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları26.539.60718.652.66710.504.97831.780.620
Hisse Başına Kazanç1012
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri5.467.1103.710.9071.595.8916.874.091
Kıdem Tazminatı534.068482.099485.482512.652
Finansman Giderleri-6.781.938-3.360.662-1.432.661-4.594.254
Yurtiçi Satışlar19.115.46312.714.0656.154.0100
Yurtdışı Satışlar44.910.50330.615.96515.034.4270
Net Yabancı Para Pozisyonu-10.160.781-8.547.665-8.960.14310.254.424
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-10.160.781-8.547.665-8.997.938-9.245.556
Net YPP (Hedge Dahil)-10.160.781-8.547.665-8.960.14310.254.424
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
TLMAN 9,2 5,5 2,7 1,8 3,0 9/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
TLMAN 9,23 7,49 7,57 7,70 0,08
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi