SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 115.748 116.908 -0,99
VIOP 132.046 133.995 -1,45
USD/TRY 6,8597 6,8528 0,10
BIST BANKS 129.633 131.760 -1,61
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.528 12.608 -0,64
GOLD 1.775,06 1.775,34 -0,02
BRENT 42,77 43,14 -0,86

 Trabzon Liman İşletmeciliği Hisse Senedi | TLMAN

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 8,85 15,8 6,95
Hacim Hareketi (Milyon TL) 3,0 49,9 46,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Trabzon Liman İşletmeciliği
Kuruluş
Faal Alanı Liman işletmeciliği.
Telefon (0462)3776050
Faks (0462)3221004
Adres İskenderpaşa Mah. Rıhtım Sok. No:13 Trabzon

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar93,292,3
Ödenmiş Sermaye21,021,0
Net Kâr0,752,0

Cari Değerler

F/K 6,5
FD/FAVÖK 6,3
PD/DD 3,3
FD/Satışlar 3,8
Yabancı Oranı (%) 3,12
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,6 / 0,9
Piyasa Değeri 310,6 mnTL
Net Borç -72,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,27 3,07 13,86 38,74
USD -1,12 3,07 12,87 20,51
Göreceli -0,28 2,11 6,33 37,15

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
TLMAN27.06.201918,011,6734167,34142,34 35.141.637 92
TLMAN31.05.201810,411,3284132,84112,91 27.895.980 88
TLMAN27.06.201918,011,6734167,34142,3435.141.63792
TLMAN31.05.201810,411,3284132,84112,9127.895.98088

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar92.538.75996.545.81383.444.96785.921.842
Nakit ve Nakit Benzerleri493.756460.899225.8071.440.765
Finansal Yatırımlar77.095.58180.986.24768.772.43264.263.535
Ticari Alacaklar2.688.2562.914.7405.649.19615.448.868
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar9.453.7569.629.8805.768.1802.523.876
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar260.642345.351298.693317.993
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.546.7682.208.6962.730.6591.926.805
(Ara Toplam)92.538.75996.545.81383.444.96785.921.842
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar41.519.82542.056.68843.668.10144.004.769
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları1.446.2802.101.7852.734.5462.740.003
Maddi Duran Varlıklar28.584.11628.634.87729.200.76029.362.697
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar11.010.78811.249.96911.524.86311.799.757
Ertelenmiş Vergi Varlığı302.69070.057207.9320
Diğer Duran Varlıklar175.95100102.312
TOPLAM VARLIKLAR134.058.584138.602.501127.113.068129.926.611
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler31.692.19635.304.39440.842.25850.127.654
Finansal Borçlar4.288.4305.499.7206.695.6057.731.781
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar6.944.6286.089.3905.991.9185.506.103
Diğer Borçlar6.835.82910.817.71413.426.84024.027.930
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)617.1271.173.7056.083.4036.617.176
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü10.214.2499.633.1925.848.3033.407.226
Borç Karşılıkları1.380.356863.137920.1411.017.314
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.411.5771.227.5361.876.0481.820.124
(Ara Toplam)31.692.19635.304.39440.842.25850.127.654
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler9.152.53510.978.09713.224.76314.479.095
Finansal Borçlar1.160.9032.304.0103.593.3974.430.543
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar1.850.3522.573.9863.203.0674.249.989
Diğer Borçlar229.013458.026572.532975.404
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar5.912.2675.642.0755.855.7674.791.269
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü00031.890
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar93.213.85392.320.01073.046.04765.319.862
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar93.213.85392.320.01073.046.04765.319.862
Ödenmiş Sermaye21.000.00021.000.00021.000.00021.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15.604.29315.604.29315.604.29315.604.293
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları56.769.8224.722.9774.722.9774.722.977
Dönem Net Kar/Zararı732.72252.046.84532.803.79324.329.017
Diğer Özsermaye Kalemleri-892.984-1.054.105-1.085.016-336.425
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR134.058.584138.602.501127.113.068129.926.611
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri16.152.58060.097.96439.477.68925.517.360
Satışların Maliyeti (-)-8.649.270-30.111.225-23.292.367-14.837.680
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)7.503.31029.986.73916.185.32210.679.680
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)7.503.31029.986.73916.185.32210.679.680
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0-86.820-86.820-86.820
Genel Yönetim Giderleri (-)-369.320-1.120.066-1.075.574-622.139
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri153.171834.103810.148805.496
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.023.715-4.175.456-2.641.333-1.045.644
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)5.263.44625.438.50013.191.7439.730.573
Net Faaliyet Kar/Zararı7.133.99028.779.85315.022.9289.970.721
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler037.165.59824.936.98717.920.026
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-3.885.350000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı1.378.09662.604.09838.128.73027.650.599
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler485.6323.002.5332.470.5822.010.141
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-734.737-3.223.636-2.604.075-2.528.760
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-3.885.35037.165.59824.936.98717.920.026
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.128.99162.382.99537.995.23727.131.980
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-396.269-10.336.150-5.191.444-2.802.963
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-669.182-10.862.953-5.848.395-3.407.239
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)272.913526.803656.951604.276
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI732.72252.046.84532.803.79324.329.017
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)732.72252.046.84532.803.79324.329.017
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları732.72252.046.84532.803.79324.329.017
Hisse Başına Kazanç0221
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0020
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0020
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0020
Dipnot
Amortisman Giderleri1.814.5267.507.4805.789.6973.871.855
Kıdem Tazminatı500.922526.728555.063441.509
Finansman Giderleri-734.737-3.223.636-2.604.075-2.528.760
Yurtiçi Satışlar3.035.39312.772.5059.632.7706.567.244
Yurtdışı Satışlar13.146.31247.578.79129.943.19918.988.576
Net Yabancı Para Pozisyonu-6.083.124-5.568.345-2.145.1916.667.517
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-6.084.427-5.569.533-2.141.4576.671.422
Net YPP (Hedge Dahil)-6.083.124-5.568.345-2.145.1916.667.517

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
TLMAN 14,8 6,5 6,3 3,8 3,3 3/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
TLMAN 14,79 2,67 3,12 44,70 0,45
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi