SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 94.658 95.421 -0,80
VIOP 118.422 119.469 -0,88
USD/TRY 5,7672 5,7939 -0,46
BIST BANKS 132.266 134.120 -1,38
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.228 12.275 -0,38
GOLD 1.406,78 1.423,61 -1,18
BRENT 65,16 64,28 1,37

 Trabzon Liman İşletmeciliği Hisse Senedi | TLMAN

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 7,95 9,69 1,74
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 9,5 9,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Trabzon Liman İşletmeciliği
Kuruluş
Faal Alanı Liman işletmeciliği.
Telefon (0462)3776050
Faks (0462)3221004
Adres İskenderpaşa Mah. Rıhtım Sok. No:13 Trabzon

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar82,175,7
Ödenmiş Sermaye21,021,0
Net Kâr5,338,1

Cari Değerler

F/K 5,9
FD/FAVÖK 2,9
PD/DD 2,4
FD/Satışlar 1,9
Yabancı Oranı (%) 8,32
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,2 / 0,3
Piyasa Değeri 192,8 mnTL
Net Borç -47,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,22 -1,40 14,04 9,42
USD -1,08 -0,55 19,55 -0,20
Göreceli -0,47 -2,65 2,87 4,66

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
TLMAN27.06.201918,231,6734167,34142,34 35.141.637 92
TLMAN31.05.201810,411,3284132,84112,91 27.895.980 88
TLMAN31.05.201810,411,3284132,84112,9127.895.98088
TLMAN27.06.201918,231,6734167,34142,3435.141.63792

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar83.412.36277.097.28366.108.14864.047.066
Nakit ve Nakit Benzerleri917.32249.794626.187623.085
Finansal Yatırımlar60.386.02258.902.37755.633.30454.814.860
Ticari Alacaklar5.094.4034.556.8872.692.6483.055.653
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar14.594.02013.293.6606.353.7424.744.326
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar121.269159.581218.948194.082
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.299.326134.984583.319615.060
(Ara Toplam)83.412.36277.097.28366.108.14864.047.066
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar47.455.91745.573.15946.341.22747.664.463
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar000305.848
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları2.876.550000
Maddi Duran Varlıklar32.522.19733.280.18033.792.96834.730.174
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar12.057.17012.292.97912.548.25912.628.441
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR130.868.279122.670.442112.449.375111.711.529
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler32.754.58830.267.05327.502.27333.806.512
Finansal Borçlar8.228.6307.118.0757.006.3589.586.098
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar5.037.4065.500.2134.980.1744.394.708
Diğer Borçlar7.539.7537.483.4108.244.3308.257.796
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)431.905226.41800
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü8.805.0707.124.6154.537.3842.758.026
Borç Karşılıkları1.002.300664.917878.8391.042.433
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.709.5242.149.4051.855.1887.767.451
(Ara Toplam)32.754.58830.267.05327.502.27333.806.512
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler16.013.82116.709.69620.619.29620.739.642
Finansal Borçlar5.542.8184.859.8566.748.0787.846.662
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar4.914.6725.473.3256.888.3904.659.921
Diğer Borçlar975.4041.323.1221.496.9803.235.175
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar4.260.2404.526.9245.161.4844.461.958
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü320.687526.469324.364535.926
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar82.099.87075.693.69364.327.80657.165.375
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar82.099.87075.693.69364.327.80657.165.375
Ödenmiş Sermaye21.000.00021.000.00021.000.00021.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11.621.53311.621.53311.621.53311.621.533
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları43.847.3755.794.5935.794.5935.794.593
Dönem Net Kar/Zararı5.317.86138.052.78226.539.60718.652.667
Diğer Özsermaye Kalemleri313.101-775.215-627.92796.582
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR130.868.279122.670.442112.449.375111.711.529
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri13.745.56882.150.12263.667.71843.069.739
Satışların Maliyeti (-)-7.936.138-31.933.180-23.898.952-17.213.201
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)5.809.43050.216.94239.768.76625.856.538
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)5.809.43050.216.94239.768.76625.856.538
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-215.932-1.525.213-1.300.910-1.070.039
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri74.815841.745715.0392.115.468
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-542.652-2.877.355-1.782.321-1.216.108
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)5.125.66146.656.11937.400.57425.685.859
Net Faaliyet Kar/Zararı5.593.49848.691.72938.467.85624.786.499
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.491.3592.899.54051.24150.918
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-275.959-704.668-1.529.897
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı6.617.02049.279.70000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler968.5384.542.9563.579.0753.036.248
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.068.514-5.827.818-6.781.938-3.360.662
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler1.491.3592.623.581-653.427-1.478.979
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.517.04447.994.83833.544.28423.882.466
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.199.183-9.942.056-7.004.677-5.229.799
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-1.677.044-9.837.046-7.138.594-5.333.281
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)477.861-105.010133.917103.482
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI5.317.86138.052.78226.539.60718.652.667
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)5.317.86138.052.78226.539.60718.652.667
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları5.317.86138.052.78226.539.60718.652.667
Hisse Başına Kazanç0010
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.723.7587.194.9485.467.1103.710.907
Kıdem Tazminatı433.373470.302534.068482.099
Finansman Giderleri-1.068.514-5.827.818-6.781.938-3.360.662
Yurtiçi Satışlar3.736.51225.462.72219.115.46312.714.065
Yurtdışı Satışlar10.015.21757.187.35844.910.50330.615.965
Net Yabancı Para Pozisyonu-8.307.855-8.544.655-10.160.781-8.547.665
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-8.345.041-8.545.707-10.160.781-8.547.665
Net YPP (Hedge Dahil)-8.307.855-8.544.655-10.160.781-8.547.665
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
TLMAN 9,2 5,9 2,9 1,9 2,3 3/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
TLMAN 9,18 8,28 8,32 3,67 0,04
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi