SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 91.389 89.553 2,05
VIOP 108.379 106.467 1,80
USD/TRY 6,7774 6,7342 0,64
BIST BANKS 114.421 112.308 1,88
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 9.526 9.571 -0,47
GOLD 1.639,45 1.618,28 1,31
BRENT 33,31 34,11 -2,35

 Trabzon Liman İşletmeciliği Hisse Senedi | TLMAN

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 7,37 14,07 6,7
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,9 59,7 58,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Trabzon Liman İşletmeciliği
Kuruluş
Faal Alanı Liman işletmeciliği.
Telefon (0462)3776050
Faks (0462)3221004
Adres İskenderpaşa Mah. Rıhtım Sok. No:13 Trabzon

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar92,373,0
Ödenmiş Sermaye21,021,0
Net Kâr52,032,8

Cari Değerler

F/K 3,5
FD/FAVÖK 2,9
PD/DD 2,0
FD/Satışlar 1,8
Yabancı Oranı (%) 4,38
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,1 / 0,5
Piyasa Değeri 180,0 mnTL
Net Borç -73,6 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,54 5,54 -25,74 -19,61
USD 1,24 1,60 -32,39 -28,61
Göreceli 1,49 3,86 -8,13 2,72

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
TLMAN27.06.201918,011,6734167,34142,34 35.141.637 92
TLMAN31.05.201810,411,3284132,84112,91 27.895.980 88
TLMAN27.06.201918,011,6734167,34142,3435.141.63792
TLMAN31.05.201810,411,3284132,84112,9127.895.98088

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar96.545.81383.444.96785.921.84283.412.362
Nakit ve Nakit Benzerleri460.899225.8071.440.765917.322
Finansal Yatırımlar80.986.24768.772.43264.263.53560.386.022
Ticari Alacaklar2.914.7405.649.19615.448.8685.094.403
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar9.629.8805.768.1802.523.87614.594.020
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar345.351298.693317.993121.269
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.208.6962.730.6591.926.8052.299.326
(Ara Toplam)96.545.81383.444.96785.921.84283.412.362
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar42.056.68843.668.10144.004.76947.455.917
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları2.101.7852.734.5462.740.0032.876.550
Maddi Duran Varlıklar28.634.87729.200.76029.362.69732.522.197
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar11.249.96911.524.86311.799.75712.057.170
Ertelenmiş Vergi Varlığı70.057207.93200
Diğer Duran Varlıklar00102.3120
TOPLAM VARLIKLAR138.602.501127.113.068129.926.611130.868.279
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler35.304.39440.842.25850.127.65432.754.588
Finansal Borçlar5.499.7206.695.6057.731.7818.228.630
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar6.089.3905.991.9185.506.1035.037.406
Diğer Borçlar10.817.71413.426.84024.027.9307.539.753
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)1.173.7056.083.4036.617.176431.905
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü9.633.1925.848.3033.407.2268.805.070
Borç Karşılıkları863.137920.1411.017.3141.002.300
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.227.5361.876.0481.820.1241.709.524
(Ara Toplam)35.304.39440.842.25850.127.65432.754.588
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler10.978.09713.224.76314.479.09516.013.821
Finansal Borçlar2.304.0103.593.3974.430.5435.542.818
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar2.573.9863.203.0674.249.9894.914.672
Diğer Borçlar458.026572.532975.404975.404
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar5.642.0755.855.7674.791.2694.260.240
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0031.890320.687
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar92.320.01073.046.04765.319.86282.099.870
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar92.320.01073.046.04765.319.86282.099.870
Ödenmiş Sermaye21.000.00021.000.00021.000.00021.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15.604.29315.604.29315.604.29311.621.533
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları4.722.9774.722.9774.722.97743.847.375
Dönem Net Kar/Zararı52.046.84532.803.79324.329.0175.317.861
Diğer Özsermaye Kalemleri-1.054.105-1.085.016-336.425313.101
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR138.602.501127.113.068129.926.611130.868.279
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri60.097.96439.477.68925.517.36013.745.568
Satışların Maliyeti (-)-30.111.225-23.292.367-14.837.680-7.936.138
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)29.986.73916.185.32210.679.6805.809.430
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)29.986.73916.185.32210.679.6805.809.430
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-86.820-86.820-86.8200
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.120.066-1.075.574-622.139-215.932
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri834.103810.148805.49674.815
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-4.175.456-2.641.333-1.045.644-542.652
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)25.438.50013.191.7439.730.5735.125.661
Net Faaliyet Kar/Zararı28.779.85315.022.9289.970.7215.593.498
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler37.165.59824.936.98717.920.0261.491.359
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı62.604.09838.128.73027.650.5996.617.020
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler3.002.5332.470.5822.010.141968.538
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-3.223.636-2.604.075-2.528.760-1.068.514
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler37.165.59824.936.98717.920.0261.491.359
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)62.382.99537.995.23727.131.9806.517.044
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-10.336.150-5.191.444-2.802.963-1.199.183
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-10.862.953-5.848.395-3.407.239-1.677.044
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)526.803656.951604.276477.861
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI52.046.84532.803.79324.329.0175.317.861
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)52.046.84532.803.79324.329.0175.317.861
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları52.046.84532.803.79324.329.0175.317.861
Hisse Başına Kazanç2210
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0200
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0200
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0200
Dipnot
Amortisman Giderleri7.507.4805.789.6973.871.8551.723.758
Kıdem Tazminatı526.728555.063441.509433.373
Finansman Giderleri-3.223.636-2.604.075-2.528.760-1.068.514
Yurtiçi Satışlar12.772.5059.632.7706.567.2443.736.512
Yurtdışı Satışlar47.578.79129.943.19918.988.57610.015.217
Net Yabancı Para Pozisyonu-5.568.345-2.145.1916.667.517-8.307.855
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-5.569.533-2.141.4576.671.422-8.345.041
Net YPP (Hedge Dahil)-5.568.345-2.145.1916.667.517-8.307.855

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
TLMAN 8,6 3,5 2,9 1,8 1,9 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
TLMAN 8,57 4,23 4,38 14,58 0,15
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi