SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 123.556 122.620 0,76
VIOP 149.679 148.578 0,74
USD/TRY 5,9362 5,9346 0,03
BIST BANKA 181.051 179.233 1,01
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.556 13.549 0,05
ALTIN 1.555,15 1.558,76 -0,23
BRENT 64,42 64,51 -0,14

 Taze Kuru Gıda Hisse Senedi | TKURU

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 6,37 11,45 5,08
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 1,9 1,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Taze Kuru Gıda
Kuruluş 30.04.2009
Faal Alanı Kuru gıda üretimi
Telefon -
Faks -
Adres Akçay Mah. Yarbaşı sok no: 06 Kızılcahamam Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar0,31,0
Ödenmiş Sermaye1,01,0
Net Kâr-0,7-1,3

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 21,4
FD/Satışlar 2,9
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Piyasa Değeri 6,9 mnTL
Net Borç 4,0 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,43 -4,67 -3,88 -4,14
USD 0,09 -5,31 -4,04 -3,81
Göreceli -0,33 -6,32 -13,51 -11,22

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
TKURU0,000,00000,000,00 0 A/D
TKURU0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar4.552.6954.570.8524.909.4955.425.439
Nakit ve Nakit Benzerleri637.069840.130377.693690.335
Finansal Yatırımlar00305.018648.070
Ticari Alacaklar912.455987.6851.419.6891.604.715
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar443.836503.605446.354433.150
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar2.317.6832.051.1362.173.8331.905.053
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar241.652188.296186.908144.116
(Ara Toplam)4.552.6954.570.8524.909.4955.425.439
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar1.693.5861.749.6541.731.2881.708.614
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar16.79723.78700
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar893.355895.929601.828572.807
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar625.104673.1041.078.5211.093.304
Ertelenmiş Vergi Varlığı158.330156.83440.06436.272
Diğer Duran Varlıklar0010.8756.231
TOPLAM VARLIKLAR6.246.2816.320.5066.640.7837.134.053
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler1.597.8913.114.1271.850.9951.549.290
Finansal Borçlar500.4432.469.1391.152.232903.730
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar822.329437.574604.235494.941
Diğer Borçlar73.78115.32569.06570.367
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)45.11374.86800
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler156.225117.22125.46380.252
(Ara Toplam)1.597.8913.114.1271.850.9951.549.290
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler4.324.0372.205.6542.898.4053.257.907
Finansal Borçlar4.101.6472.034.8272.740.5213.126.926
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar222.390170.827148.815121.912
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler009.0699.069
Özkaynaklar324.3531.000.7251.891.3832.326.856
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar324.3531.000.7251.891.3832.326.856
Ödenmiş Sermaye1.000.0001.000.0001.000.0001.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri3.190.7083.190.7083.190.7083.190.708
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-3.189.983-1.863.853-1.863.853-1.954.046
Dönem Net Kar/Zararı-668.321-1.326.130-435.47290.194
Diğer Özsermaye Kalemleri-8.051000
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR6.246.2816.320.5066.640.7837.134.053
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri1.697.8934.095.9162.089.8573.405.674
Satışların Maliyeti (-)-1.804.260-3.682.342-1.812.434-2.051.596
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)-106.367413.574277.4231.354.078
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)-106.367413.574277.4231.354.078
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-240.173-729.543-438.903-500.615
Genel Yönetim Giderleri (-)-233.601-436.496-234.962-457.681
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-33.042-66.085-33.042-66.085
Diğer Faaliyet Gelirleri238.294100.707199.66099.799
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-163.880-551.186-8.854-9.484
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-538.769-1.269.029-238.678420.012
Net Faaliyet Kar/Zararı-613.183-818.550-429.484329.697
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-538.769-1.269.029-238.6780
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler85.153836.054126.417250.428
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-213.930-1.013.717-327.003-586.904
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-667.546-1.446.692-439.26483.536
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-775120.5623.7926.659
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-775120.5623.7926.659
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-668.321-1.326.130-435.47290.195
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-668.321-1.326.130-435.47290.195
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-668.321-1.326.130-435.47290.195
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri115.544239.440119.114253.873
Kıdem Tazminatı11.30838.50321.17638.503
Finansman Giderleri-213.930-1.013.717-327.003-586.904
Yurtiçi Satışlar1.357.1563.647.0682.079.3843.416.372
Yurtdışı Satışlar369.330520.21033.55862.116
Net Yabancı Para Pozisyonu420.728-459.591822.772970.386
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu451.281-403.897822.772970.386
Net YPP (Hedge Dahil)420.728-459.591822.772970.386
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
TKURU 6,9 A/D A/D 2,9 21,4 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi