SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 103.186 102.494 0,67
VIOP 129.512 128.686 0,64
USD/TRY 5,3207 5,3186 0,04
BIST BANKS 133.335 134.072 -0,55
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 11.458 11.423 0,30
GOLD 1.328,45 1.323,76 0,35
BRENT 66,94 67,07 -0,19

 TKURU Hisse Senedi | Taze Kuru Gıda

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 5,89 7,9 2,01
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 1,8 1,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Taze Kuru Gıda
Kuruluş 30.04.2009
Faal Alanı Kuru gıda üretimi
Telefon -
Faks -
Adres Akçay Mah. Yarbaşı sok no: 06 Kızılcahamam Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar1,92,3
Ödenmiş Sermaye1,01,0
Net Kâr-0,40,1

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 21,1
PD/DD 3,2
FD/Satışlar 2,2
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Piyasa Değeri 6,0 mnTL
Net Borç 3,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,36 -2,61 -1,81 -12,21
USD 1,17 -3,71 -2,92 -12,87
Göreceli 0,69 -3,06 -3,13 -22,34

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
TKURU0,000,00000,000,00 0 A/D
TKURU0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar4.909.4955.425.4395.935.1773.443.720
Nakit ve Nakit Benzerleri377.693690.3352.921.481804.809
Finansal Yatırımlar305.018648.07000
Ticari Alacaklar1.419.6891.604.715993.3331.294.738
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar446.354433.150418.260316.554
Stoklar2.173.8331.905.0531.424.611880.311
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar186.908144.116177.492147.308
(Ara Toplam)4.909.4955.425.4395.935.1773.443.720
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar1.731.2881.708.6141.671.1211.734.525
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar601.828572.807452.770485.856
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.078.5211.093.3041.172.6011.212.861
Ertelenmiş Vergi Varlığı40.06436.27242.02729.613
Diğer Duran Varlıklar10.8756.2313.7236.195
TOPLAM VARLIKLAR6.640.7837.134.0537.606.2985.178.245
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler1.850.9951.549.2901.890.3181.946.663
Finansal Borçlar1.152.232903.7301.040.1251.189.565
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar604.235494.941682.807636.068
Diğer Borçlar69.06570.36760.96659.539
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler25.46380.252106.42061.491
(Ara Toplam)1.850.9951.549.2901.890.3181.946.663
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler2.898.4053.257.9073.774.355979.385
Finansal Borçlar2.740.5213.126.9263.658.925886.517
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar148.815121.91295.55972.997
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler9.0699.06919.87119.871
Özkaynaklar1.891.3832.326.8561.941.6252.252.197
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.891.3832.326.8561.941.6252.252.197
Ödenmiş Sermaye1.000.0001.000.0001.000.0001.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri3.190.7083.190.7083.190.7083.190.708
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-1.863.853-1.954.046-1.954.046-2.003.206
Dönem Net Kar/Zararı-435.47290.194-295.03764.695
Diğer Özsermaye Kalemleri0000
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR6.640.7837.134.0537.606.2985.178.245
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri2.089.1703.405.6741.313.7903.739.599
Satışların Maliyeti (-)-1.812.434-2.051.596-1.083.186-2.631.842
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)276.7361.354.078230.6041.107.757
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)276.7361.354.078230.6041.107.757
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-438.903-500.615-223.315-446.400
Genel Yönetim Giderleri (-)-234.962-457.681-250.153-334.234
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-33.042-66.085-33.042-66.085
Diğer Faaliyet Gelirleri43.78499.79950.02045.640
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.034-9.484-5.161-56.287
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-388.421420.012-231.047250.391
Net Faaliyet Kar/Zararı-430.171329.697-275.906261.038
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler282.293250.428124.183124.637
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-333.136-586.904-200.587-316.944
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-439.26483.536-307.45158.084
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)3.7926.65912.4146.610
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)3.7926.65912.4146.610
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-435.47290.195-295.03764.694
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-435.47290.195-295.03764.694
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-435.47290.195-295.03764.694
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri119.114253.873112.482250.633
Kıdem Tazminatı21.17638.50323.82925.258
Finansman Giderleri-333.136-586.904-200.587-316.944
Yurtiçi Satışlar2.079.3843.416.3721.279.2892.938.604
Yurtdışı Satışlar33.55862.11662.116884.580
Net Yabancı Para Pozisyonu822.772969.886153.832516.246
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu822.772969.886153.832516.246
Net YPP (Hedge Dahil)822.772969.886153.832516.246
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
TKURU 6,0 A/D 21,1 2,2 3,2 6/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi