SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 115.748 116.908 -0,99
VIOP 132.046 133.995 -1,45
USD/TRY 6,8597 6,8528 0,10
BIST BANKS 129.633 131.760 -1,61
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.528 12.608 -0,64
GOLD 1.775,06 1.775,34 -0,02
BRENT 42,77 43,14 -0,86

 Taze Kuru Gıda Hisse Senedi | TKURU

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 6,18 20,86 14,68
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 1,3 1,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Taze Kuru Gıda
Kuruluş 30.04.2009
Faal Alanı Kuru gıda üretimi
Telefon -
Faks -
Adres Akçay Mah. Yarbaşı sok no: 06 Kızılcahamam Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar1,10,3
Ödenmiş Sermaye1,01,0
Net Kâr-1,2-0,7

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 14,0
FD/Satışlar 6,1
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Piyasa Değeri 15,9 mnTL
Net Borç 4,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,38 -2,27 -3,80 120,17
USD -0,23 -2,27 -4,64 91,24
Göreceli 0,62 -3,18 -10,16 117,65

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
TKURU0,000,00000,000,00 0 A/D
TKURU0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar4.544.8274.552.6954.570.8524.909.495
Nakit ve Nakit Benzerleri659.167637.069840.130377.693
Finansal Yatırımlar000305.018
Ticari Alacaklar554.944912.455987.6851.419.689
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar47.991443.836503.605446.354
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar3.039.3122.317.6832.051.1362.173.833
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar243.413241.652188.296186.908
(Ara Toplam)4.544.8274.552.6954.570.8524.909.495
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar2.484.5001.693.5861.749.6541.731.288
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar16.70116.79723.7870
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller30.000030.0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar1.686.799893.355679.112601.828
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar751.000625.104859.9211.078.521
Ertelenmiş Vergi Varlığı0158.330156.83440.064
Diğer Duran Varlıklar00010.875
TOPLAM VARLIKLAR7.029.3276.246.2816.320.5066.640.783
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler1.935.3851.597.8913.114.1271.850.995
Finansal Borçlar1.127.989500.4432.462.5601.152.232
Diğer Finansal Yükümlülükler51.81206.5790
Ticari Borçlar340.056822.329437.574604.235
Diğer Borçlar114.11073.78115.32569.065
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)27.80845.11374.8680
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler273.610156.225117.22125.463
(Ara Toplam)1.935.3851.597.8913.114.1271.850.995
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler3.956.0154.324.0372.205.6542.898.405
Finansal Borçlar3.642.7254.101.6472.034.8272.740.521
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar313.290222.390170.827148.815
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0009.069
Özkaynaklar1.137.927324.3531.000.7251.891.383
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.137.927324.3531.000.7251.891.383
Ödenmiş Sermaye1.000.0001.000.0001.000.0001.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri3.190.7083.190.7083.190.7083.190.708
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-3.189.983-3.189.983-1.863.853-1.863.853
Dönem Net Kar/Zararı-1.193.434-668.321-1.326.130-435.472
Diğer Özsermaye Kalemleri1.330.636-8.05100
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR7.029.3276.246.2816.320.5066.640.783
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri3.297.5961.697.8934.095.9152.089.857
Satışların Maliyeti (-)-3.047.584-1.804.260-3.682.342-1.812.434
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)250.012-106.367413.573277.423
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)250.012-106.367413.573277.423
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-515.211-240.173-729.543-438.903
Genel Yönetim Giderleri (-)-543.482-233.601-429.745-234.962
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-75.736-33.042-66.085-33.042
Diğer Faaliyet Gelirleri270.743238.294700.496199.660
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-389.093-163.880-820.339-8.854
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-1.002.767-538.769-931.643-238.678
Net Faaliyet Kar/Zararı-884.417-613.183-811.800-429.484
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-1.002.767-538.769-931.643-238.678
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler99.49785.153236.266126.417
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-366.646-213.930-751.315-327.003
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.269.916-667.546-1.446.692-439.264
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)76.482-775120.5623.792
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)76.482-775120.5623.792
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-1.193.434-668.321-1.326.130-435.472
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-1.193.434-668.321-1.326.130-435.472
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-1.193.434-668.321-1.326.130-435.472
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç-10-10
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç-10-10
Dipnot
Amortisman Giderleri271.024115.544239.440119.114
Kıdem Tazminatı76.72011.30842.16421.176
Finansman Giderleri-366.646-213.930-751.315-327.003
Yurtiçi Satışlar2.818.4881.357.1563.647.0682.079.384
Yurtdışı Satışlar604.514369.330520.21033.558
Net Yabancı Para Pozisyonu119.668420.728-459.591822.772
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu114.013451.281-403.897822.772
Net YPP (Hedge Dahil)119.668420.728-459.591822.772

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
TKURU 15,9 A/D A/D 6,1 14,0 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi