SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 115.748 116.908 -0,99
VIOP 132.046 133.995 -1,45
USD/TRY 6,8597 6,8528 0,10
BIST BANKA 129.633 131.760 -1,61
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.528 12.608 -0,64
ALTIN 1.775,06 1.775,34 -0,02
BRENT 42,77 43,14 -0,86

 Teknosa İç ve Dış Tic. Hisse Senedi | TKNSA

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 6,05 7,86 1,81
Hacim Hareketi (Milyon TL) 15,3 274,2 258,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Teknosa İç ve Dış Tic.
Kuruluş 03.03.2000
Faal Alanı Teknoloji market
Telefon (0216)4683636
Faks (0216)4785347
Adres Batman Sok. Teknosa Plaza No:18 Sahrayıcedit, Kadıköy, İstanbul - Asya

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar-282,3-251,9
Ödenmiş Sermaye110,0110,0
Net Kâr-30,9-148,6

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 4,4
PD/DD A/D
FD/Satışlar 0,3
Yabancı Oranı (%) 2,01
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 10,6 / 9,8
Piyasa Değeri 785,4 mnTL
Net Borç 629,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 2,44 5,00 -2,33 70,00
USD 2,59 5,00 -3,18 47,66
Göreceli 3,46 4,02 -8,79 68,05

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
TKNSA24.03.20151,830,146014,6012,41 16.060.000 A/D
TKNSA02.04.20143,540,402040,2034,17 44.217.800 78
TKNSA24.03.20151,830,146014,6012,4116.060.000A/D
TKNSA02.04.20143,540,402040,2034,1744.217.80078

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar996.801.000994.466.000719.033.000816.878.000
Nakit ve Nakit Benzerleri48.389.00037.267.00022.143.00049.920.000
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar60.877.00066.362.00074.225.00087.917.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar870.667.000860.128.000615.593.000656.438.000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar16.868.00030.709.0007.072.00022.603.000
(Ara Toplam)996.801.000994.466.000719.033.000816.878.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar477.334.000518.110.000534.574.000552.486.000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar525.000496.000550.000571.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller29.222.00029.222.0008.929.0008.929.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar57.427.00059.737.00080.121.00082.355.000
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar35.996.00035.813.00038.266.00037.031.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı78.396.00070.917.00073.582.00065.653.000
Diğer Duran Varlıklar275.768.000321.925.000333.126.000357.947.000
TOPLAM VARLIKLAR1.474.135.0001.512.576.0001.253.607.0001.369.364.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler1.513.529.0001.481.540.0001.129.533.0001.211.428.000
Finansal Borçlar446.288.000190.241.000138.086.000168.435.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar999.720.0001.232.640.000926.956.000986.335.000
Diğer Borçlar2.542.0002.349.0002.225.0002.286.000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)29.284.00014.928.00011.643.00012.780.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları15.519.00020.668.00019.501.00018.157.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20.176.00020.714.00031.122.00023.435.000
(Ara Toplam)1.513.529.0001.481.540.0001.129.533.0001.211.428.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler242.884.000282.889.000356.571.000356.070.000
Finansal Borçlar231.954.000272.918.000346.859.0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar10.930.0009.971.0009.712.0009.211.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler000346.859.000
Özkaynaklar-282.278.000-251.853.000-232.497.000-198.134.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar-282.278.000-251.853.000-232.497.000-198.134.000
Ödenmiş Sermaye110.000.000110.000.000110.000.000110.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler8.704.0008.704.0008.704.0008.704.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-401.055.000-252.421.000-252.421.000-252.421.000
Dönem Net Kar/Zararı-30.900.000-148.634.000-129.419.000-94.193.000
Diğer Özsermaye Kalemleri30.973.00030.498.00030.639.00029.776.000
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR1.474.135.0001.512.576.0001.253.607.0001.369.364.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri1.048.401.0004.136.971.0002.879.903.0001.842.761.000
Satışların Maliyeti (-)-874.691.000-3.422.374.000-2.375.718.000-1.522.935.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)173.710.000714.597.000504.185.000319.826.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)173.710.000714.597.000504.185.000319.826.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-127.537.000-482.266.000-357.951.000-235.005.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-16.059.000-57.110.000-44.673.000-30.943.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri6.659.00040.047.00027.506.00019.204.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-25.037.000-175.001.000-137.163.000-96.206.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)11.736.00040.267.000-8.096.000-23.124.000
Net Faaliyet Kar/Zararı30.114.000175.221.000101.561.00053.878.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler39.0001.724.000113.000387.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-394.000-8.964.000-5.000-6.000
Diğer Gelir ve Giderler-210.0002.562.000284.00090.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı11.171.00035.589.000-7.704.000-22.653.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-49.550.000-213.476.000-153.799.000-95.271.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-565.000-4.678.000392.000471.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-38.379.000-177.887.000-161.503.000-117.924.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)7.479.00029.253.00032.084.00023.911.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)7.479.00029.253.00032.084.00023.911.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-30.900.000-148.634.000-129.419.000-94.013.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-30.900.000-148.634.000-129.419.000-94.013.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-30.900.000-148.634.000-129.419.000-94.013.000
Hisse Başına Kazanç00-1-1
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç00-1-1
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri29.987.000133.298.000101.260.00067.881.000
Kıdem Tazminatı-710.000742.000-4.161.0006.655.000
Finansman Giderleri-49.550.000-213.476.000-153.799.000-95.271.000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-23.585.000-9.041.0002.001.000-23.200.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-23.512.000-9.392.000371.000-24.110.000
Net YPP (Hedge Dahil)-15.929.000-9.041.0002.001.000-23.200.000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
TKNSA 7,1 A/D 4,4 0,3 A/D 3/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
TKNSA 7,14 1,95 2,01 5,32 0,06
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi