SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 92.227 93.699 -1,57
VIOP 115.028 116.963 -1,65
USD/TRY 5,3308 5,3083 0,42
BIST BANKS 115.900 117.740 -1,56
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 0 0 0,00
DAX 10.788 10.811 -0,21
GOLD 1.242,94 1.248,61 -0,45
BRENT 59,81 61,67 -3,02

 TKNSA Hisse Senedi | Teknosa İç ve Dış Tic.

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,17 4,85 1,68
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,6 8,5 7,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Teknosa İç ve Dış Tic.
Kuruluş 03.03.2000
Faal Alanı Teknoloji market
Telefon (0216)4683636
Faks (0216)4785347
Adres Batman Sok. Teknosa Plaza No:18 Sahrayıcedit, Kadıköy, İstanbul - Asya

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar-53,2-53,3
Ödenmiş Sermaye110,0110,0
Net Kâr-10,1-10,1

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 2,7
PD/DD A/D
FD/Satışlar 0,1
Yabancı Oranı (%) 3,35
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,4 / 1,6
Piyasa Değeri 348,7 mnTL
Net Borç 95,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -2,16 -6,21 -8,91 -38,45
USD -1,23 -7,80 -5,47 -56,02
Göreceli -0,60 -3,42 -8,30 -23,03

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
TKNSA24.03.20151,830,146014,6012,41 16.060.000 A/D
TKNSA02.04.20143,540,402040,2034,17 44.217.800 78
TKNSA24.03.20151,830,146014,6012,4116.060.000A/D
TKNSA02.04.20143,540,402040,2034,1744.217.80078

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar656.428.000679.485.000577.857.000554.759.000
Nakit ve Nakit Benzerleri38.221.00024.772.00020.731.00072.703.000
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar84.404.00095.645.00063.997.00056.128.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Stoklar495.870.000515.819.000478.409.000418.496.000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar37.933.00043.249.00014.720.0007.432.000
(Ara Toplam)656.428.000679.485.000577.857.000554.759.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar174.898.000174.783.000173.128.000172.049.000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar626.000548.000515.000501.000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10.196.00010.196.00010.196.00010.196.000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar85.406.00085.320.00084.800.00084.921.000
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar26.819.00026.592.00024.326.00024.184.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı51.542.00051.774.00052.894.00051.815.000
Diğer Duran Varlıklar309.000353.000397.000432.000
TOPLAM VARLIKLAR831.326.000854.268.000750.985.000726.808.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler876.492.000900.256.000791.415.000763.615.000
Finansal Borçlar134.094.000231.666.000208.500.0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar680.248.000613.052.000521.964.000674.944.000
Diğer Borçlar2.750.0002.112.0001.518.0001.456.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları18.694.00018.191.00018.624.00022.887.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler40.706.00035.235.00040.809.00064.328.000
(Ara Toplam)876.492.000900.256.000791.415.000763.615.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler8.053.0007.278.0007.030.0006.566.000
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar8.053.0007.278.0007.030.0006.566.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar-53.219.000-53.266.000-47.460.000-43.373.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar-53.219.000-53.266.000-47.460.000-43.373.000
Ödenmiş Sermaye110.000.000110.000.000110.000.000110.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler8.704.0008.704.0008.704.0008.704.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-187.812.000-187.812.000-187.812.000-207.380.000
Dönem Net Kar/Zararı-10.088.000-10.135.000-4.340.00019.568.000
Diğer Özsermaye Kalemleri25.977.00025.977.00025.988.00025.735.000
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR831.326.000854.268.000750.985.000726.808.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri2.617.113.0001.697.431.000808.400.0003.397.855.000
Satışların Maliyeti (-)-2.140.846.000-1.400.338.000-661.425.000-2.778.833.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)476.267.000297.093.000146.975.000619.022.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)476.267.000297.093.000146.975.000619.022.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-343.711.000-225.600.000-109.608.000-440.775.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-40.038.000-27.358.000-14.494.000-44.483.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri54.941.00022.767.0004.812.00029.354.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-91.378.000-42.506.000-17.949.000-78.005.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)56.081.00024.396.0009.736.00085.113.000
Net Faaliyet Kar/Zararı92.518.00044.135.00022.873.000133.764.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler454.00046.00063.000336.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)00-367.000-794.000
Diğer Gelir ve Giderler108.000110.000120.0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-66.525.000-34.713.000-15.038.000-60.278.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler562.000156.000-184.000-458.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-9.882.000-10.161.000-5.486.00024.377.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-206.00026.0001.146.000-4.809.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-206.00026.0001.146.000-4.809.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-10.088.000-10.135.000-4.340.00019.568.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-10.088.000-10.135.000-4.340.00019.568.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-10.088.000-10.135.000-4.340.00019.568.000
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri24.045.00016.058.0008.052.00033.624.000
Kıdem Tazminatı-3.225.000-3.227.000-1.052.000453.000
Finansman Giderleri-66.525.000-34.713.000-15.038.000-60.278.000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-10.863.00027.265.0003.435.0007.213.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-10.863.00027.265.00007.213.000
Net YPP (Hedge Dahil)-10.863.00027.265.0003.435.00024.358.000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
TKNSA 3,2 A/D 2,7 0,1 A/D 9/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
TKNSA 3,17 3,54 3,35 -18,49 -0,24
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi