SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 102.715 102.130 0,57
VIOP 129.612 128.786 0,64
USD/TRY 5,2791 5,2772 0,04
BIST BANKS 135.211 134.131 0,81
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 11.300 11.090 1,89
GOLD 1.321,02 1.312,73 0,63
BRENT 66,31 64,57 2,69

 TEKTU Hisse Senedi | Tek-Art Turizm

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,71 0,99 0,28
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,8 50,4 48,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Tek-Art Turizm
Kuruluş 06.10.1987
Faal Alanı Yurt içinde ve yurt dışında oteller, tatil köyleri, golf tesisleri, lokanta, kafeterya, gazino ve eğlence yerleri, plajlar, lunaparklar, marinalar, yat çekek yerleri, turistik eşya satış yerleri, tanzim okulları ve benzeri tesislerin yatırımını yapmak, bu tesisleri inşa etmek ve işletmek, seyahat acentalığı, turizm taşımacılığı ve kiralık araba işletmeciliği yapmak, limanlarda ve serbest bölgelerde mağazalar teşhir yerleri ve depolar açmak ve bu yerleri işletmek.
Telefon (0212)4716119
Faks (0212) 6989770
Adres Sefaköy Halkalı Cad. No:245 Küçükçekmece-İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar828,8860,4
Ödenmiş Sermaye300,0300,0
Net Kâr-75,9-44,4

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 0,3
FD/Satışlar 13,4
Yabancı Oranı (%) 0,19
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 2,2 / 2,4
Piyasa Değeri 237,0 mnTL
Net Borç 195,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,25 -1,25 -2,47 -7,06
USD -0,68 -1,62 -0,98 -6,71
Göreceli -1,81 -1,51 -6,52 -17,42

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
TEKTU0,000,00000,000,00 0 A/D
TEKTU0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar98.337.042103.029.121136.328.017131.646.369
Nakit ve Nakit Benzerleri5.359.34434.431.841178.3381.494.943
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar11.203.48313.423.51715.138.14813.707.456
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar67.849.34637.624.527114.402.131108.892.805
Stoklar1.088.8391.628.160465.564419.715
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar12.836.03015.921.0766.143.8367.131.450
(Ara Toplam)98.337.042103.029.121136.328.017131.646.369
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar1.049.448.5951.051.911.465373.269.253374.099.402
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar19.64519.64515.76817.085
Finansal Yatırımlar700.000700.000700.000700.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller308.392.613308.340.000196.500.000196.500.000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar740.211.214742.767.736175.990.092176.821.853
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar125.12384.08463.39360.464
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR1.147.785.6371.154.940.586509.597.270505.745.771
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler111.436.144109.167.108124.091.919113.839.510
Finansal Borçlar88.860.69281.320.940100.230.41591.983.243
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar9.192.1305.993.8942.803.0404.747.707
Diğer Borçlar8.453.9164.656.4173.216.2131.942.118
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları2.182.4422.064.8931.944.6761.827.376
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.746.96415.130.96415.897.57513.339.066
(Ara Toplam)111.436.144109.167.108124.091.919113.839.510
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler207.508.408185.404.594104.522.190103.716.966
Finansal Borçlar112.158.04488.884.66482.583.58382.019.164
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar338.84454.765173.97686.384
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar594.995578.044459.100451.596
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü94.416.52595.887.12121.305.53121.159.822
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar828.841.085860.368.884280.983.161288.189.295
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar828.841.085860.368.884280.983.161288.189.295
Ödenmiş Sermaye300.000.000300.000.000145.817.119145.817.119
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri004.927.1904.927.190
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.106.8711.106.8711.106.8711.106.871
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları33.589.59033.589.59033.589.59021.458.599
Dönem Net Kar/Zararı-75.889.462-44.421.089-7.257.57112.130.991
Diğer Özsermaye Kalemleri570.034.086570.093.512102.799.962102.748.525
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR1.147.785.6371.154.940.586509.597.270505.745.771
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri31.467.7345.085.417427.19918.018.364
Satışların Maliyeti (-)-21.238.761-5.649.064-180.288-13.039.665
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)10.228.973-563.647246.9114.978.699
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)10.228.973-563.647246.9114.978.699
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-2.040.787-463.1960-1.289.476
Genel Yönetim Giderleri (-)-5.867.735-3.434.838-1.236.937-3.919.880
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri5.258.7401.299.842820.3686.459.624
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-22.705.028-16.917.215-3.090.430-7.332.858
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-15.125.837-20.079.054-3.260.088-1.103.891
Net Faaliyet Kar/Zararı2.320.451-4.461.681-990.026-230.657
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler13.018.03010.597.1452.516.32741.268.849
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler22.063.9835.713.8626.61917.931.154
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-102.156.491-45.508.157-6.387.579-37.994.300
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler13.018.03010.597.1452.516.32741.268.849
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-82.200.315-49.276.204-7.124.72120.101.812
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)6.310.8534.855.115-132.850-7.970.821
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)6.310.8534.855.115-132.850-7.970.821
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-75.889.462-44.421.089-7.257.57112.130.991
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-75.889.462-44.421.089-7.257.57112.130.991
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-75.889.462-44.421.089-7.257.57112.130.991
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri6.399.9882.530.2231.221.8753.073.300
Kıdem Tazminatı27.60393.19430.24430.760
Finansman Giderleri-102.156.491-45.508.157-6.387.579-37.994.300
Yurtiçi Satışlar30.057.4464.306.41500
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-131.176.988-91.684.434-65.564.878-59.348.868
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-130.034.262-88.531.845-65.564.878-59.348.868
Net YPP (Hedge Dahil)-131.176.988-91.684.434-65.564.878-59.348.868
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
TEKTU 0,8 A/D A/D 13,4 0,3 9/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
TEKTU 0,79 0,09 0,19 10,14 0,13
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi