SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 119.689 119.802 -0,09
VIOP 143.938 143.996 -0,04
USD/TRY 5,9605 5,9597 0,01
BIST BANKS 173.457 174.718 -0,72
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.345 13.324 0,16
GOLD 1.577,18 1.577,01 0,01
BRENT 58,77 58,81 -0,07

 Tuborg Hisse Senedi | TBORG

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 8,44 15,8 7,36
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 2,9 2,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Tuborg
Kuruluş 11.07.1967
Faal Alanı Yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda satılmak üzere bira, malt ve meşrubat üretimi ile satışı.
Telefon (0232)3992000
Faks (0232)4361904
Adres Kemalpaşa Cad. No: 52 Işıkkent Bornova İzmie

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar1.160,8959,9
Ödenmiş Sermaye322,5322,5
Net Kâr292,291,7

Cari Değerler

F/K 14,8
FD/FAVÖK 7,1
PD/DD 4,4
FD/Satışlar 2,5
Yabancı Oranı (%) 14,31
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,1
Piyasa Değeri 5.095,6 mnTL
Net Borç 170,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,22 8,22 28,56 32,77
USD 1,05 8,04 28,56 32,77
Göreceli 1,31 10,98 22,11 26,93

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
TBORG02.04.201915,861,6640166,40141,44 536.666.408 125
TBORG25.07.20181,870,182518,2515,51 58.856.724 19
TBORG26.07.20170,490,05055,054,30 16.286.667 7
TBORG06.05.20012,470,253525,3524,07 1.426.412 108
TBORG30.05.20001,980,160016,0015,62 900.000 A/D
TBORG20.06.19990,940,05005,005,00 187.594 A/D
TBORG02.04.201915,861,6640166,40141,44536.666.408125
TBORG25.07.20181,870,182518,2515,5158.856.72419
TBORG26.07.20170,490,05055,054,3016.286.6677
TBORG06.05.20012,470,253525,3524,071.426.412108
TBORG30.05.20001,980,160016,0015,62900.000A/D
TBORG20.06.19990,940,05005,005,00187.594A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar1.533.677.0001.582.840.0001.633.591.0001.560.812.000
Nakit ve Nakit Benzerleri214.981.000208.856.000494.462.000146.537.000
Finansal Yatırımlar167.000167.000122.269.000376.949.000
Ticari Alacaklar1.014.700.0001.018.768.000676.757.000739.343.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.092.0004.631.00012.969.0007.978.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar253.717.000292.479.000268.934.000256.948.000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar49.020.00057.939.00058.200.00033.057.000
(Ara Toplam)1.533.677.0001.582.840.0001.633.591.0001.560.812.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar973.779.000949.663.000887.968.000777.825.000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar224.000236.000263.000262.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller1.577.0001.633.0001.685.0001.688.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları31.546.00036.116.00030.046.0000
Maddi Duran Varlıklar795.196.000768.856.000722.287.000682.469.000
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.406.0006.179.0006.927.0007.549.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı27.753.00025.372.00019.366.00020.884.000
Diğer Duran Varlıklar112.077.000111.271.000107.394.00064.973.000
TOPLAM VARLIKLAR2.507.456.0002.532.503.0002.521.559.0002.338.637.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler1.272.853.0001.499.696.0001.544.902.000892.461.000
Finansal Borçlar360.845.000621.664.000280.300.00080.845.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar206.019.000201.637.000220.087.000213.327.000
Diğer Borçlar42.069.00039.347.000565.743.00038.556.000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)2.0009.000567.0003.200.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü52.328.00019.678.0002.898.00012.756.000
Borç Karşılıkları136.533.000134.633.000110.228.000117.016.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler475.057.000482.728.000365.079.000426.761.000
(Ara Toplam)1.272.853.0001.499.696.0001.544.902.000892.461.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler73.841.00072.913.00063.458.00040.756.000
Finansal Borçlar25.025.00026.557.00019.933.0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar22.566.00021.804.00019.942.00020.209.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26.250.00024.552.00023.583.00020.547.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar1.160.762.000959.894.000913.199.0001.405.420.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.160.762.000959.894.000913.199.0001.405.420.000
Ödenmiş Sermaye322.508.000322.508.000322.508.000322.508.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler91.512.00091.512.00091.512.00018.642.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları180.555.000180.555.000180.555.000362.420.000
Dönem Net Kar/Zararı292.163.00091.749.00044.168.000427.671.000
Diğer Özsermaye Kalemleri274.024.000273.570.000274.456.000274.179.000
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR2.507.456.0002.532.503.0002.521.559.0002.338.637.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri1.576.434.000853.764.000351.551.0001.699.543.000
Satışların Maliyeti (-)-709.741.000-428.006.000-182.212.000-794.042.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)866.693.000425.758.000169.339.000905.501.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)866.693.000425.758.000169.339.000905.501.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-381.131.000-239.115.000-104.954.000-416.853.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-60.731.000-40.817.000-21.403.000-72.083.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri20.160.00014.889.00011.372.00069.255.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-29.681.000-27.795.000-14.478.000-62.378.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)415.310.000132.920.00039.876.000423.442.000
Net Faaliyet Kar/Zararı424.831.000145.826.00042.982.000416.565.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler68.809.00055.445.00042.948.000272.090.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-26.299.000-11.984.000-2.402.000-125.832.000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı457.820.000176.381.00080.422.000569.700.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-84.840.000-54.985.000-19.808.000-21.004.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler42.510.00043.461.00040.546.000146.258.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)372.980.000121.396.00060.614.000548.696.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-80.817.000-29.647.000-16.446.000-121.025.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-81.944.000-29.978.000-11.961.000-115.775.000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)1.127.000331.000-4.485.000-5.250.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI292.163.00091.749.00044.168.000427.671.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)292.163.00091.749.00044.168.000427.671.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları292.163.00091.749.00044.168.000427.671.000
Hisse Başına Kazanç0001
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0001
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri151.450.00097.432.00046.894.000137.419.000
Kıdem Tazminatı26.548.00021.091.0008.668.0002.254.000
Finansman Giderleri-84.840.000-54.985.000-19.808.000-21.004.000
Yurtiçi Satışlar0001.613.806.000
Yurtdışı Satışlar00085.737.000
Net Yabancı Para Pozisyonu183.946.000147.579.000529.657.000447.348.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu140.179.000126.240.000496.848.000442.150.000
Net YPP (Hedge Dahil)183.946.000147.579.000529.657.000447.348.000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
TBORG 15,8 14,8 7,1 2,5 4,4 9/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
TBORG 15,80 14,31 14,31 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi