SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 96.142 95.953 0,20
VIOP 120.016 119.889 0,11
USD/TRY 5,8824 5,8291 0,91
BIST BANKS 128.625 126.112 1,99
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.236 12.222 0,11
GOLD 1.275,81 1.272,48 0,26
BRENT 74,50 74,51 -0,01

 TBORG Hisse Senedi | Tuborg

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 7,6396 8,92 1,2804
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 3,7 3,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Tuborg
Kuruluş 11.07.1967
Faal Alanı Yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda satılmak üzere bira, malt ve meşrubat üretimi ile satışı.
Telefon (0232)3992000
Faks (0232)4361904
Adres Kemalpaşa Cad. No: 52 Işıkkent Bornova İzmie

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar1.405,41.352,7
Ödenmiş Sermaye322,5322,5
Net Kâr427,7374,8

Cari Değerler

F/K 6,6
FD/FAVÖK 4,3
PD/DD 2,0
FD/Satışlar 1,4
Yabancı Oranı (%) 13,79
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,1
Piyasa Değeri 2.809,0 mnTL
Net Borç -442,6 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,63 0,81 1,99 9,84
USD 1,11 -1,25 -1,66 -1,01
Göreceli 1,43 2,97 5,37 4,27

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
TBORG02.04.201915,861,6640166,40141,44 536.666.408 125
TBORG25.07.20181,870,182518,2515,51 58.856.724 19
TBORG26.07.20170,490,05055,054,30 16.286.667 7
TBORG06.05.20012,470,253525,3524,07 1.426.412 108
TBORG30.05.20001,980,160016,0015,62 900.000 A/D
TBORG20.06.19990,940,05005,005,00 187.594 A/D
TBORG02.04.201915,861,6640166,40141,44536.666.408125
TBORG25.07.20181,870,182518,2515,5158.856.72419
TBORG26.07.20170,490,05055,054,3016.286.6677
TBORG06.05.20012,470,253525,3524,071.426.412108
TBORG30.05.20001,980,160016,0015,62900.000A/D
TBORG20.06.19990,940,05005,005,00187.594A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar1.560.812.0001.499.033.0001.224.747.0001.089.326.000
Nakit ve Nakit Benzerleri146.537.000168.119.000100.858.000217.265.000
Finansal Yatırımlar376.949.000423.957.000301.133.000258.919.000
Ticari Alacaklar739.343.000655.789.000596.248.000447.381.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar7.978.0001.128.0008.805.0006.556.000
Stoklar256.948.000223.634.000186.463.000145.268.000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar33.057.00026.406.00031.240.00013.937.000
(Ara Toplam)1.560.812.0001.499.033.0001.224.747.0001.089.326.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar777.825.000746.221.000691.982.000611.696.000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar262.000272.000267.000121.000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller1.688.0001.354.0001.382.0001.411.000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar682.469.000646.705.000569.213.000493.512.000
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar7.549.0004.289.0004.885.0005.703.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı20.884.00018.228.00020.776.00018.569.000
Diğer Duran Varlıklar64.973.00075.373.00095.459.00092.380.000
TOPLAM VARLIKLAR2.338.637.0002.245.254.0001.916.729.0001.701.022.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler892.461.000855.938.000747.246.000572.311.000
Finansal Borçlar80.845.000000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar213.327.000235.898.000217.104.000150.001.000
Diğer Borçlar38.556.00038.204.00097.189.00035.258.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü12.756.00054.591.00028.458.00017.940.000
Borç Karşılıkları117.016.000105.850.00095.886.00090.363.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler429.961.000421.395.000308.609.000278.749.000
(Ara Toplam)892.461.000855.938.000747.246.000572.311.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler40.756.00036.591.00033.578.00031.020.000
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar20.209.00017.949.00017.767.00016.681.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20.547.00018.642.00015.811.00014.339.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar1.405.420.0001.352.725.0001.135.905.0001.097.691.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.405.420.0001.352.725.0001.135.905.0001.097.691.000
Ödenmiş Sermaye322.508.000322.508.000322.508.000322.508.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri154.000154.000154.000154.000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18.642.00018.642.00018.642.000877.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları362.420.000362.420.000362.420.000439.042.000
Dönem Net Kar/Zararı427.671.000374.790.000158.131.00060.611.000
Diğer Özsermaye Kalemleri274.025.000274.211.000274.050.000274.499.000
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR2.338.637.0002.245.254.0001.916.729.0001.701.022.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri1.699.543.0001.181.430.000654.860.000284.912.000
Satışların Maliyeti (-)-794.042.000-549.151.000-306.801.000-128.611.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)905.501.000632.279.000348.059.000156.301.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)905.501.000632.279.000348.059.000156.301.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-416.853.000-294.996.000-183.596.000-78.717.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-72.083.000-47.766.000-32.174.000-18.215.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri69.255.00055.470.00021.201.0007.017.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-62.378.000-62.680.000-28.923.000-6.903.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)423.442.000282.307.000124.567.00059.483.000
Net Faaliyet Kar/Zararı416.565.000289.517.000132.289.00059.369.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler272.090.000259.172.00093.348.00026.289.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-125.832.000-45.960.000-4.308.000-1.994.000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-21.004.000-12.285.000-7.139.000-2.966.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler146.258.000213.212.00089.040.00024.295.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)548.696.000483.234.000206.468.00080.812.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-121.025.000-108.444.000-48.337.000-20.200.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-115.775.000-102.489.000-47.721.000-18.961.000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-5.250.000-5.955.000-616.000-1.239.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI427.671.000374.790.000158.131.00060.612.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)427.671.000374.790.000158.131.00060.612.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları427.671.000374.790.000158.131.00060.612.000
Hisse Başına Kazanç1000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri137.419.00095.673.00058.477.00027.526.000
Kıdem Tazminatı2.254.00014.745.00011.698.0006.133.000
Finansman Giderleri-21.004.000-12.285.000-7.139.000-2.966.000
Yurtiçi Satışlar1.613.806.000000
Yurtdışı Satışlar85.737.000000
Net Yabancı Para Pozisyonu447.348.000461.327.000344.253.000371.577.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu447.348.000459.336.000317.530.000346.880.000
Net YPP (Hedge Dahil)442.150.000461.327.000344.253.000371.577.000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
TBORG 8,7 6,6 4,3 1,4 2,0 12/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
TBORG 8,71 13,79 13,79 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi