SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.258 89.138 -0,99
VIOP 108.378 109.510 -1,03
USD/TRY 3,6055 3,5708 0,97
BIST BANKA 149.785 151.303 -1,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.777 20.797 -0,10
DAX 11.804 11.948 -1,20
ALTIN 1.256,81 1.248,88 0,64
BRENT 56,03 56,45 -0,74

 TBORG | Tuborg

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 6,94 8,57 1,63
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0 1 1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı Tuborg
Kuruluş 11.07.1967
Faal Alanı Yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda satılmak üzere bira, malt ve meşrubat üretimi ile satışı.
Telefon (0232)3992000
Faks (0232)4361904
Adres Kemalpaşa Cad. No: 52 Işıkkent Bornova İzmie

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar690.604.000600.569.000
Ödenmiş Sermaye322.508.000322.508.000
Net Kâr180.943.00091.483.000

Cari Oranlar

F/K 13,3
FD/FAVÖK 7,0
PD/DD 3,9
FD/Satışlar 2,5
Yabancı Oranı (%) 12,80
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,2
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,47 2,68 25,22 -2,20
USD 2,03 11,28 2,49 8,92
Göreceli 0,17 -2,48 6,70 10,47

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı
TBORG07.05.20012,470,2535108
TBORG31.05.20001,980,16000
TBORG21.06.19990,940,05000
TBORG07.05.20012,470,2535108
TBORG31.05.20001,980,16000
TBORG21.06.19990,940,05000

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar842.213.000742.935.000635.892.000628.702.000
Nakit ve Nakit Benzerleri275.566.000200.342.000168.188.000312.923.000
Finansal Yatırımlar142.573.000116.219.000113.050.000167.000
Ticari Alacaklar350.241.000332.067.000271.514.000256.206.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.071.0001.021.000917.000369.000
Stoklar61.977.00083.985.00069.895.00047.674.000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar10.785.0009.301.00012.328.00011.363.000
(Ara Toplam)842.213.000742.935.000635.892.000628.702.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar326.589.000316.976.000288.164.000282.690.000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar169.000169.000153.000151.000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller1.582.0001.541.0001.568.0001.596.000
Maddi Duran Varlıklar306.307.000296.673.000263.122.000260.766.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.535.0003.776.0004.295.0004.798.000
Şerefiye0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı11.715.00011.847.00012.747.00014.166.000
Diğer Duran Varlıklar3.281.0002.970.0006.279.0001.213.000
TOPLAM VARLIKLAR1.168.802.0001.059.911.000924.056.000911.392.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler457.406.000439.334.000359.724.000386.438.000
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar89.117.000105.560.00069.051.00083.465.000
Diğer Borçlar49.414.00048.540.00041.857.00041.978.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24.653.00018.069.00012.135.00011.989.000
Borç Karşılıkları77.378.00072.976.00065.115.00077.373.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler216.844.000194.189.000171.566.000171.633.000
(Ara Toplam)457.406.000439.334.000359.724.000386.438.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler20.792.00020.008.00017.350.00015.451.000
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları13.371.00013.582.00012.902.00012.418.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü7.421.0006.426.0004.448.0003.033.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar690.604.000600.569.000546.982.000509.503.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar690.604.000600.569.000546.982.000509.503.000
Ödenmiş Sermaye322.508.000322.508.000322.508.000322.508.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0154.00000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-88.445.000-88.445.000-88.445.000-246.197.000
Dönem Net Kar/Zararı180.943.00091.483.00037.479.000157.752.000
Diğer Özsermaye Kalemleri275.598.000274.869.000275.440.000275.440.000
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR1.168.802.0001.059.911.000924.056.000911.392.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri717.866.000429.104.000189.661.000742.680.000
Satışların Maliyeti (-)-302.280.000-186.012.000-82.381.000-335.804.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)415.586.000243.092.000107.280.000406.876.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)415.586.000243.092.000107.280.000406.876.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-161.629.000-105.458.000-48.116.000-189.095.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-30.708.000-20.813.000-11.366.000-37.003.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri6.410.0004.189.0002.485.00032.555.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-16.523.000-10.856.000-2.795.000-26.492.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)213.136.000110.154.00047.488.000186.841.000
Net Faaliyet Kar/Zararı223.249.000116.821.00047.798.000180.778.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-7.457.000-4.795.000-1.620.000-4.839.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler27.664.00014.971.0004.171.00016.877.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)233.343.000120.330.00050.039.000198.879.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-52.400.000-28.847.000-12.560.000-41.127.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-45.601.000-23.031.000-9.726.000-42.830.000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-6.799.000-5.816.000-2.834.0001.703.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI180.943.00091.483.00037.479.000157.752.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)180.943.00091.483.00037.479.000157.752.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları180.943.00091.483.00037.479.000157.752.000
Hisse Başına Kazanç1000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç1000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri53.331.00034.169.00016.519.00058.241.000
Kıdem Tazminatı9.632.0000870.0003.441.000
Finansman Giderleri-7.457.000-4.795.000-1.620.000-4.839.000
Yurtiçi Satışlar000669.067.000
Yurtdışı Satışlar00073.613.000
Net Yabancı Para Pozisyonu155.446.000133.593.000131.390.000116.210.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu145.304.000127.525.000119.761.000107.749.000
Net YPP (Hedge Dahil)155.446.000133.593.000131.390.000116.210.000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
TBORG 8,4 13,2 7,0 2,5 3,9 9/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
TBORG 8,44 12,80 12,80 -0,12 -0,01
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
TBORG 0,0
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.