SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 95.734 96.579 -0,87
VIOP 119.260 120.570 -1,09
USD/TRY 5,5795 5,5664 0,24
BIST BANKA 132.731 136.738 -2,93
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 11.563 11.413 1,31
ALTIN 1.513,47 1.523,18 -0,64
BRENT 58,69 58,23 0,79

 Tuborg Hisse Senedi | TBORG

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 7,29 8,46 1,17
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 0,8 0,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Tuborg
Kuruluş 11.07.1967
Faal Alanı Yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda satılmak üzere bira, malt ve meşrubat üretimi ile satışı.
Telefon (0232)3992000
Faks (0232)4361904
Adres Kemalpaşa Cad. No: 52 Işıkkent Bornova İzmie

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar913,21.405,4
Ödenmiş Sermaye322,5322,5
Net Kâr44,2427,7

Cari Değerler

F/K 6,6
FD/FAVÖK 4,3
PD/DD 3,0
FD/Satışlar 1,4
Yabancı Oranı (%) 13,88
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,1
Piyasa Değeri 2.728,4 mnTL
Net Borç -316,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 1,44 10,88 6,68
USD 0,54 0,35 14,07 1,69
Göreceli 0,88 5,33 13,54 1,71

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
TBORG02.04.201915,861,6640166,40141,44 536.666.408 125
TBORG25.07.20181,870,182518,2515,51 58.856.724 19
TBORG26.07.20170,490,05055,054,30 16.286.667 7
TBORG06.05.20012,470,253525,3524,07 1.426.412 108
TBORG30.05.20001,980,160016,0015,62 900.000 A/D
TBORG20.06.19990,940,05005,005,00 187.594 A/D
TBORG02.04.201915,861,6640166,40141,44536.666.408125
TBORG25.07.20181,870,182518,2515,5158.856.72419
TBORG26.07.20170,490,05055,054,3016.286.6677
TBORG06.05.20012,470,253525,3524,071.426.412108
TBORG30.05.20001,980,160016,0015,62900.000A/D
TBORG20.06.19990,940,05005,005,00187.594A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar1.633.591.0001.560.812.0001.499.033.0001.224.747.000
Nakit ve Nakit Benzerleri494.462.000146.537.000168.119.000100.858.000
Finansal Yatırımlar122.269.000376.949.000423.957.000301.133.000
Ticari Alacaklar676.757.000739.343.000655.789.000596.248.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar12.969.0007.978.0001.128.0008.805.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar268.934.000256.948.000223.634.000186.463.000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar58.200.00033.057.00026.406.00031.240.000
(Ara Toplam)1.633.591.0001.560.812.0001.499.033.0001.224.747.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar887.968.000777.825.000746.221.000691.982.000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar263.000262.000272.000267.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller1.685.0001.688.0001.354.0001.382.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları30.046.000000
Maddi Duran Varlıklar722.287.000682.469.000646.705.000569.213.000
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar6.927.0007.549.0004.289.0004.885.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı19.366.00020.884.00018.228.00020.776.000
Diğer Duran Varlıklar107.394.00064.973.00075.373.00095.459.000
TOPLAM VARLIKLAR2.521.559.0002.338.637.0002.245.254.0001.916.729.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler1.544.902.000892.461.000855.938.000747.246.000
Finansal Borçlar280.300.00080.845.00000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar220.087.000213.327.000235.898.000217.104.000
Diğer Borçlar565.743.00038.556.00038.204.00097.189.000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)567.000000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü2.898.00012.756.00054.591.00028.458.000
Borç Karşılıkları110.228.000117.016.000105.850.00095.886.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler365.079.000429.961.000421.395.000308.609.000
(Ara Toplam)1.544.902.000892.461.000855.938.000747.246.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler63.458.00040.756.00036.591.00033.578.000
Finansal Borçlar19.933.000000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar19.942.00020.209.00017.949.00017.767.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü23.583.00020.547.00018.642.00015.811.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar913.199.0001.405.420.0001.352.725.0001.135.905.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar913.199.0001.405.420.0001.352.725.0001.135.905.000
Ödenmiş Sermaye322.508.000322.508.000322.508.000322.508.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0154.000154.000154.000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler91.512.00018.642.00018.642.00018.642.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları180.555.000362.420.000362.420.000362.420.000
Dönem Net Kar/Zararı44.168.000427.671.000374.790.000158.131.000
Diğer Özsermaye Kalemleri274.456.000274.025.000274.211.000274.050.000
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR2.521.559.0002.338.637.0002.245.254.0001.916.729.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri351.551.0001.699.543.0001.181.430.000654.860.000
Satışların Maliyeti (-)-182.212.000-794.042.000-549.151.000-306.801.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)169.339.000905.501.000632.279.000348.059.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)169.339.000905.501.000632.279.000348.059.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-104.954.000-416.853.000-294.996.000-183.596.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-21.403.000-72.083.000-47.766.000-32.174.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri11.372.00069.255.00055.470.00021.201.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-14.478.000-62.378.000-62.680.000-28.923.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)39.876.000423.442.000282.307.000124.567.000
Net Faaliyet Kar/Zararı42.982.000416.565.000289.517.000132.289.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler42.948.000272.090.000259.172.00093.348.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-2.402.000-125.832.000-45.960.000-4.308.000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı80.422.000569.700.00000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-19.808.000-21.004.000-12.285.000-7.139.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler40.546.000146.258.000213.212.00089.040.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)60.614.000548.696.000483.234.000206.468.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-16.446.000-121.025.000-108.444.000-48.337.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-11.961.000-115.775.000-102.489.000-47.721.000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-4.485.000-5.250.000-5.955.000-616.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI44.168.000427.671.000374.790.000158.131.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)44.168.000427.671.000374.790.000158.131.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları44.168.000427.671.000374.790.000158.131.000
Hisse Başına Kazanç0100
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0100
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri46.894.000137.419.00095.673.00058.477.000
Kıdem Tazminatı8.668.0002.254.00014.745.00011.698.000
Finansman Giderleri-19.808.000-21.004.000-12.285.000-7.139.000
Yurtiçi Satışlar01.613.806.00000
Yurtdışı Satışlar085.737.00000
Net Yabancı Para Pozisyonu529.657.000447.348.000461.327.000344.253.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu496.848.000447.348.000459.336.000317.530.000
Net YPP (Hedge Dahil)529.657.000442.150.000461.327.000344.253.000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
TBORG 8,5 6,6 4,3 1,4 3,0 3/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
TBORG 8,46 13,88 13,88 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi