SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 115.748 116.908 -0,99
VIOP 132.046 133.995 -1,45
USD/TRY 6,8597 6,8528 0,10
BIST BANKS 129.633 131.760 -1,61
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.528 12.608 -0,64
GOLD 1.775,06 1.775,34 -0,02
BRENT 42,77 43,14 -0,86

 Tac Tarım Ürünleri Hisse Senedi | TACTR

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,61 9,98 7,37
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 4,7 4,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Tac Tarım Ürünleri
Kuruluş 30.12.2011
Faal Alanı Süt sığırcılığı, fason tavuk yetiştiriciliği, sulu tarım
Telefon (0212)5726645
Faks (0212)5716297
Adres Barbaros Hayrettin Paşa Mah. 2293.Sokak No: 2A/10 K:2 D:19 Esenyurt-İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar10,69,2
Ödenmiş Sermaye7,17,1
Net Kâr1,3-5,0

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 3,9
FD/Satışlar 19,7
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,2 / 0,1
Piyasa Değeri 41,1 mnTL
Net Borç 6,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,53 -5,22 13,92 86,22
USD -1,38 -5,22 12,93 61,75
Göreceli -0,55 -6,10 6,39 84,08

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
TACTR0,000,00000,000,00 0 A/D
TACTR0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar2.973.4734.291.2855.764.5640
Nakit ve Nakit Benzerleri24.52824.52839.3590
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar2.338.5812.955.4122.450.3720
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar4.087242.323242.3230
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar473.223472.755387.4360
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar133.054596.2672.645.0740
(Ara Toplam)2.973.4734.291.2855.764.5640
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar22.363.17824.391.61024.557.2050
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar9.343000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar21.852.89922.066.20522.881.7650
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar01.6672.9000
Ertelenmiş Vergi Varlığı405.9362.228.7381.672.5400
Diğer Duran Varlıklar95.00095.00000
TOPLAM VARLIKLAR25.336.65128.682.89530.321.7690
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler12.812.47815.665.65611.124.1600
Finansal Borçlar5.691.7515.691.7521.684.0410
Diğer Finansal Yükümlülükler67.90867.90800
Ticari Borçlar1.689.778646.5911.806.7880
Diğer Borçlar4.925.9968.425.9366.840.8010
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar00124.9990
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)11.53971.81689.4570
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları118.855118.855118.8550
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler306.651642.798459.2180
(Ara Toplam)12.812.47815.665.65611.124.1590
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0010
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.962.5803.798.3618.489.8020
Finansal Borçlar468.150468.1505.245.1210
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar17.8517.08700
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.476.5793.309.4833.239.9360
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler013.6414.7450
Özkaynaklar10.561.5939.218.87810.707.8070
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar10.561.5939.218.87810.707.8070
Ödenmiş Sermaye7.080.0007.080.0007.080.0000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-13.402.390-8.353.335-8.353.3360
Dönem Net Kar/Zararı1.291.864-5.049.055-3.540.0490
Diğer Özsermaye Kalemleri15.592.11915.541.26815.521.1920
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR25.336.65128.682.89530.321.7690
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri18.7943.190.5691.948.359801.254
Satışların Maliyeti (-)-262.070-6.767.456-4.466.138-3.277.943
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)-243.276-3.576.887-2.517.779-2.476.689
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)-243.276-3.576.887-2.517.779-2.476.689
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)00-11.6430
Genel Yönetim Giderleri (-)-75.709-97.266-111.802-37.504
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri2.167.7371.136.867200.6470
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-578.824-3.423.813-304.286-259
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0010
FAALİYET KARI (ZARARI)1.269.928-5.961.099-2.744.862-2.514.452
Net Faaliyet Kar/Zararı-318.985-3.674.153-2.641.223-2.514.193
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler07.85700
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı1.269.928-5.953.242-2.744.862-2.514.452
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-879-190.031-591.8160
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler07.85700
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.269.049-6.143.273-3.336.677-2.514.452
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)22.8151.094.218-203.3721.180.091
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)22.8151.094.218-203.3721.180.091
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.291.864-5.049.055-3.540.049-1.334.361
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.291.864-5.049.055-3.540.049-1.334.361
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları1.291.864-5.049.055-3.540.049-1.334.361
Hisse Başına Kazanç0-100
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri214.9731.553.933727.6530
Kıdem Tazminatı73.4492.5802.5580
Finansman Giderleri-879-190.031-591.8160
Yurtiçi Satışlar18.7943.194.8081.952.597805.493
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
TACTR 5,8 A/D A/D 19,7 3,9 3/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi