SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.125 91.528 -3,72
VIOP 105.540 109.735 -3,82
USD/TRY 6,4494 6,3955 0,84
BIST BANKS 115.236 118.344 -2,63
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 9.633 10.001 -3,68
GOLD 1.628,22 1.629,62 -0,09
BRENT 25,06 26,34 -4,86

 Tac Tarım Ürünleri Hisse Senedi | TACTR

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,67 3,33 1,66
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 0,8 0,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Tac Tarım Ürünleri
Kuruluş 30.12.2011
Faal Alanı Süt sığırcılığı, fason tavuk yetiştiriciliği, sulu tarım
Telefon (0212)5726645
Faks (0212)5716297
Adres Barbaros Hayrettin Paşa Mah. 2293.Sokak No: 2A/10 K:2 D:19 Esenyurt-İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar9,210,7
Ödenmiş Sermaye7,17,1
Net Kâr-5,0-3,5

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 1,3
FD/Satışlar 5,7
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,3
Piyasa Değeri 11,8 mnTL
Net Borç 6,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 0,00 -38,83 -46,47
USD 0,31 0,78 -41,86 -50,62
Göreceli 3,86 -2,64 -20,62 -30,50

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
TACTR0,000,00000,000,00 0 A/D
TACTR0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar4.291.2855.764.5644.101.3976.222.038
Nakit ve Nakit Benzerleri24.52839.35933.90247.578
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar2.955.4122.450.372690.8011.262.795
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar242.323242.323242.323253.767
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar472.755387.436792.6052.928.995
Canlı Varlıklar00185.440203.097
Diğer Dönen Varlıklar596.2672.645.0742.156.3261.525.806
(Ara Toplam)4.291.2855.764.5644.101.3976.222.038
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar24.391.61024.557.20528.238.57027.996.233
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar002.920.0002.882.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar22.066.20522.881.76523.408.48623.944.404
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.6672.9003.5004.100
Ertelenmiş Vergi Varlığı2.228.7381.672.5401.906.5841.165.729
Diğer Duran Varlıklar95.000000
TOPLAM VARLIKLAR28.682.89530.321.76932.339.96734.218.271
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler15.665.65611.124.16013.953.87712.347.504
Finansal Borçlar5.691.7521.684.0415.235.6455.583.977
Diğer Finansal Yükümlülükler67.908000
Ticari Borçlar646.5911.806.7881.253.2731.488.097
Diğer Borçlar8.425.9366.840.8016.840.8015.158.488
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0124.99900
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)71.81689.45735.6010
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları118.855118.855118.8550
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler642.798459.218469.702116.942
(Ara Toplam)15.665.65611.124.15913.953.87712.347.504
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0100
Uzun Vadeli Yükümlülükler3.798.3618.489.8024.150.5965.043.065
Finansal Borçlar468.1505.245.121865.9121.969.670
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar7.087017.5625.649
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü3.309.4833.239.9363.267.1223.067.746
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler13.6414.74500
Özkaynaklar9.218.87810.707.80714.235.49416.827.702
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar9.218.87810.707.80714.235.49416.827.702
Ödenmiş Sermaye7.080.0007.080.0007.080.0007.080.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0006.449.341
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-8.353.335-8.353.336-6.109.582-6.109.582
Dönem Net Kar/Zararı-5.049.055-3.540.049-2.243.753343.575
Diğer Özsermaye Kalemleri15.541.26815.521.19215.508.8299.064.368
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR28.682.89530.321.76932.339.96734.218.271
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri3.190.5691.948.3594.953.4863.230.641
Satışların Maliyeti (-)-6.767.456-4.466.138-4.945.143-1.667.660
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)-3.576.887-2.517.7798.3431.562.981
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)-3.576.887-2.517.7798.3431.562.981
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0-11.643-36.279-16.467
Genel Yönetim Giderleri (-)-97.266-111.802-296.583-186.137
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.136.867200.647238.743402.376
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-3.423.813-304.286-1.969.891-1.057.912
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0101
FAALİYET KARI (ZARARI)-5.961.099-2.744.862-2.055.667704.842
Net Faaliyet Kar/Zararı-3.674.153-2.641.223-324.5191.360.378
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler7.8570229.6000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-5.953.242-2.744.862-1.826.067704.842
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-190.031-591.816-1.229.977-633.455
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler7.8570229.6000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-6.143.273-3.336.677-3.056.04471.387
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)1.094.218-203.372812.291272.188
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)1.094.218-203.372812.291272.188
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-5.049.055-3.540.049-2.243.753343.575
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-5.049.055-3.540.049-2.243.753343.575
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-5.049.055-3.540.049-2.243.753343.575
Hisse Başına Kazanç-1000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.553.933727.6531.475.554740.871
Kıdem Tazminatı2.5802.558984958
Finansman Giderleri-190.031-591.816-1.229.977-633.455
Yurtiçi Satışlar3.194.8081.952.5974.925.9263.239.102
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
TACTR 1,7 A/D A/D 5,7 1,3 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi