SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 122.540 122.540 0,00
VIOP 147.967 147.967 0,00
USD/TRY 5,9310 5,9358 -0,08
BIST BANKA 178.144 178.144 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.388 13.516 -0,94
ALTIN 1.562,04 1.562,45 -0,03
BRENT 62,16 62,04 0,19

 Servet GYO Hisse Senedi | SRVGY

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 4,9424 13,81 8,8676
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 6,2 6,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Servet GYO
Kuruluş 18.05.2009
Faal Alanı Gayrimenkul yatirim ortakligi
Telefon (0212)3102700
Faks (0212)2582499
Adres Sinpaş Plaza Barbaros Bulvarı Yenidoğan Sok. No:36 34349 Darphane - Beşiktaş

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar452,4455,8
Ödenmiş Sermaye52,052,0
Net Kâr0,0-7,3

Cari Değerler

F/K 13,5
FD/FAVÖK -
PD/DD 1,5
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 2,67
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,2 / 0,1
Piyasa Değeri 660,4 mnTL
Net Borç 261,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,09 1,03 90,40 49,41
USD -0,92 0,18 90,72 49,92
Göreceli -0,92 -0,24 74,30 39,52

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
SRVGY21.11.20190,760,05325,325,32 2.768.012 6
SRVGY23.06.20151,230,02882,882,88 1.497.600 5
SRVGY17.07.20140,830,01801,801,80 936.000 46
SRVGY21.11.20190,760,05325,325,322.768.0126
SRVGY23.06.20151,230,02882,882,881.497.6005
SRVGY17.07.20140,830,01801,801,80936.00046

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar79.618.31072.224.65882.618.14981.820.390
Nakit ve Nakit Benzerleri2.360.0007.641.6119.602.2624.136.799
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar39.083.94930.357.63535.733.42041.441.410
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar493.065490.788495.6892.468.684
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar37.681.29633.734.62436.786.77833.773.497
(Ara Toplam)79.618.31072.224.65882.618.14981.820.390
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar943.652.374973.119.305948.635.172901.162.147
Ticari Alacaklar26.301.96133.525.65038.677.79223.876.862
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar96.00096.00096.00096.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller860.218.674888.013.789863.841.685836.237.664
Stoklar55.679.92850.000.93145.697.25939.210.164
Kullanım Hakkı Varlıkları1.145.9351.242.14900
Maddi Duran Varlıklar179.901209.780290.586221.554
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar29.97531.00631.85032.654
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0001.487.249
TOPLAM VARLIKLAR1.023.270.6841.045.343.9631.031.253.321982.982.537
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler115.177.310107.304.771130.240.391164.516.011
Finansal Borçlar40.980.14342.643.27940.044.76972.249.265
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar33.818.73732.477.88548.768.64419.079.539
Diğer Borçlar6.675.0116.582.24631.033.55960.681.787
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)22.377.31912.099.57600
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları1.377.802362.232147.9912.753.545
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9.948.29813.139.55310.245.4289.751.875
(Ara Toplam)115.177.310107.304.771130.240.391164.516.011
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler408.481.895435.635.401404.040.790323.733.956
Finansal Borçlar222.851.260239.399.614227.193.903164.164.843
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0390.31400
Diğer Borçlar26.943.09926.805.3591.136.948803.776
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)91.180.48598.398.282107.265.6710
Uzun vadeli karşılıklar219.510210.223230.136158.013
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü67.287.54170.431.60968.214.13264.529.030
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler00094.078.294
Özkaynaklar499.611.479502.403.791496.972.140494.732.570
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar452.436.743455.814.094450.319.097447.794.590
Ödenmiş Sermaye52.000.00052.000.00052.000.00052.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri2.092.7082.092.70802.092.708
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.346.5345.346.5345.199.2455.199.245
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları342.189.784342.189.784342.337.074293.291.207
Dönem Net Kar/Zararı46.776-7.332.562-6.003.11649.045.866
Diğer Özsermaye Kalemleri50.760.94161.517.63056.785.89446.165.564
Azınlık Payları47.174.73646.589.69746.653.04346.937.980
TOPLAM KAYNAKLAR1.023.270.6841.045.343.9631.031.253.321982.982.537
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri67.640.94844.917.09821.389.483100.495.771
Satışların Maliyeti (-)-27.968.249-19.837.167-9.952.905-38.537.911
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)39.672.69925.079.93111.436.57861.957.860
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)39.672.69925.079.93111.436.57861.957.860
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-10.372.655-4.892.503-4.485.081-2.286.987
Genel Yönetim Giderleri (-)-5.191.624-7.013.293-3.863.738-11.183.761
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.405.800788.175153.47250.917.673
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-9.503.632-8.859.149-1.699.687-451.580
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)16.010.5885.103.1611.541.54498.953.205
Net Faaliyet Kar/Zararı24.108.42013.174.1353.087.75948.487.112
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı16.010.5885.103.1611.541.54498.953.205
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.122.814000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-14.647.185-11.664.009-7.287.541-31.052.029
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.486.217-6.560.848-5.745.99767.901.176
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-2.202.685-1.119.997-542.056-11.167.096
Dönem Vergi Geliri (Gideri)000-11.167.096
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-2.202.685-1.119.997-542.0560
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI283.532-7.680.845-6.288.05356.734.080
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)283.532-7.680.845-6.288.05356.734.080
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları236.756-348.283-284.9377.688.214
Ana Ortaklık Payları46.776-7.332.562-6.003.11649.045.866
Hisse Başına Kazanç0001
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri23.94014.56763.331282.852
Kıdem Tazminatı43.65943.65933.62828.629
Finansman Giderleri-14.647.185-11.664.009-7.287.541-31.052.029
Yurtiçi Satışlar21.159.7740025.657.861
Yurtdışı Satışlar46.558.5020074.899.957
Net Yabancı Para Pozisyonu-28.708.928-54.979.536-280.748.338-259.946.566
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-28.708.928-54.979.536-280.748.338-259.946.567
Net YPP (Hedge Dahil)-28.708.928-54.979.536-280.748.338-259.946.567
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
SRVGY 12,7 13,5 A/D A/D 1,5 9/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
SRVGY 12,70 2,67 2,67 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi