SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 98.415 94.896 3,71
VIOP 122.040 117.640 3,74
USD/TRY 5,7922 5,8258 -0,58
BIST BANKA 140.323 132.725 5,72
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.634 12.655 -0,17
ALTIN 1.490,58 1.491,89 -0,09
BRENT 59,29 59,91 -1,03

 Servet GYO Hisse Senedi | SRVGY

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 4,1 5,44 1,34
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 2,1 2,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Servet GYO
Kuruluş 18.05.2009
Faal Alanı Gayrimenkul yatirim ortakligi
Telefon (0212)3102700
Faks (0212)2582499
Adres Sinpaş Plaza Barbaros Bulvarı Yenidoğan Sok. No:36 34349 Darphane - Beşiktaş

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar455,8450,3
Ödenmiş Sermaye52,052,0
Net Kâr-7,3-6,0

Cari Değerler

F/K 7,7
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,6
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 3,17
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,1
Piyasa Değeri 265,2 mnTL
Net Borç 274,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 2,20 -0,97 4,51 8,51
USD 4,15 0,23 2,88 -0,69
Göreceli -1,46 -0,35 8,24 0,63

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
SRVGY21.11.20191,040,05325,325,32 2.768.012 6
SRVGY23.06.20151,230,02882,882,88 1.497.600 5
SRVGY17.07.20140,830,01801,801,80 936.000 46
SRVGY23.06.20151,230,02882,882,881.497.6005
SRVGY17.07.20140,830,01801,801,80936.00046
SRVGY21.11.20191,040,05325,325,322.768.0126

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar72.224.65882.618.14981.820.39072.797.561
Nakit ve Nakit Benzerleri7.641.6119.602.2624.136.7991.594.089
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar30.357.63535.733.42041.441.41036.152.138
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar490.788495.6892.468.6842.391.197
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar33.734.62436.786.77833.773.49732.660.137
(Ara Toplam)72.224.65882.618.14981.820.39072.797.561
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar973.119.305948.635.172901.162.147909.815.074
Ticari Alacaklar33.525.65038.677.79223.876.86230.131.554
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar96.00096.00096.00096.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller888.013.789863.841.685836.237.664852.934.349
Stoklar50.000.93145.697.25939.210.16426.267.895
Kullanım Hakkı Varlıkları1.242.149000
Maddi Duran Varlıklar209.780290.586221.554312.861
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar31.00631.85032.65433.955
Ertelenmiş Vergi Varlığı00038.460
Diğer Duran Varlıklar001.487.2490
TOPLAM VARLIKLAR1.045.343.9631.031.253.321982.982.537982.612.635
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler107.304.771130.240.391164.516.011177.920.681
Finansal Borçlar42.643.27940.044.76972.249.26579.252.935
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar32.477.88548.768.64419.079.53940.577.022
Diğer Borçlar6.582.24631.033.55960.681.78747.233.963
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)12.099.576000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları362.232147.9912.753.5451.438.988
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13.139.55310.245.4289.751.8759.417.773
(Ara Toplam)107.304.771130.240.391164.516.011177.920.681
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler435.635.401404.040.790323.733.956344.687.290
Finansal Borçlar239.399.614227.193.903164.164.843193.792.255
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar390.314000
Diğer Borçlar26.805.3591.136.948803.7761.334.831
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)98.398.282107.265.67100
Uzun vadeli karşılıklar210.223230.136158.013136.234
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü70.431.60968.214.13264.529.03062.881.490
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0094.078.29486.542.480
Özkaynaklar502.403.791496.972.140494.732.570460.004.664
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar455.814.094450.319.097447.794.590416.074.879
Ödenmiş Sermaye52.000.00052.000.00052.000.00052.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri2.092.70802.092.7080
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları00043.110.765
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.346.5345.199.2455.199.2455.199.245
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları342.189.784342.337.074293.291.207313.462.730
Dönem Net Kar/Zararı-7.332.562-6.003.11649.045.866245.065
Diğer Özsermaye Kalemleri61.517.63056.785.89446.165.5642.057.074
Azınlık Payları46.589.69746.653.04346.937.98043.929.785
TOPLAM KAYNAKLAR1.045.343.9631.031.253.321982.982.537982.612.635
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri44.917.09821.389.483100.495.77170.651.427
Satışların Maliyeti (-)-19.837.167-9.952.905-38.537.911-26.504.320
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)25.079.93111.436.57861.957.86044.147.107
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)25.079.93111.436.57861.957.86044.147.107
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-4.892.503-4.485.081-2.286.987-947.768
Genel Yönetim Giderleri (-)-7.013.293-3.863.738-11.183.761-10.533.372
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri788.175153.47250.917.6731.846.258
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-8.859.149-1.699.687-451.580-366.763
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)5.103.1611.541.54498.953.20534.145.462
Net Faaliyet Kar/Zararı13.174.1353.087.75948.487.11232.665.967
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı5.103.1611.541.54498.953.2050
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-11.664.009-7.287.541-31.052.029-32.278.716
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-6.560.848-5.745.99767.901.1761.866.746
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.119.997-542.056-11.167.096-898.468
Dönem Vergi Geliri (Gideri)00-11.167.0960
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-1.119.997-542.0560-898.468
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-7.680.845-6.288.05356.734.080968.278
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-7.680.845-6.288.05356.734.080968.278
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-348.283-284.9377.688.214723.213
Ana Ortaklık Payları-7.332.562-6.003.11649.045.866245.065
Hisse Başına Kazanç0010
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri14.56763.331282.852204.775
Kıdem Tazminatı43.65933.62828.6298.589
Finansman Giderleri-11.664.009-7.287.541-31.052.029-32.278.716
Yurtiçi Satışlar0025.657.86118.744.584
Yurtdışı Satışlar0074.899.95752.031.751
Net Yabancı Para Pozisyonu-54.979.536-280.748.338-259.946.566-307.998.823
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-54.979.536-280.748.338-259.946.567-307.998.823
Net YPP (Hedge Dahil)-54.979.536-280.748.338-259.946.567-307.998.823
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
SRVGY 5,1 7,7 A/D A/D 0,6 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
SRVGY 5,10 3,21 3,17 -4,43 -0,14
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi