SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 119.689 119.802 -0,09
VIOP 143.938 143.996 -0,04
USD/TRY 5,9568 5,9413 0,26
BIST BANKS 173.457 174.718 -0,72
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.324 13.205 0,90
GOLD 1.572,37 1.569,02 0,21
BRENT 58,74 58,81 -0,12

 Sönmez Filament Hisse Senedi | SONME

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,91 7,22 3,31
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,4 23,7 23,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Sönmez Filament
Kuruluş 11.04.1972
Faal Alanı Polyester devamlı iplik, polyester kesik elyaf ve polyester polimer üretimi.
Telefon (0224)2610440
Faks (0224)2610456
Adres Organize Sanayi Bölgesi Ali Osman Sönmez Bulvarı No:1 Nilüfer - Bursa

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar188,1191,5
Ödenmiş Sermaye56,156,1
Net Kâr5,99,3

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 2,1
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 10,51
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,6 / 0,4
Piyasa Değeri 392,5 mnTL
Net Borç -0,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -4,00 13,32 40,59 37,70
USD -4,16 13,13 40,59 37,70
Göreceli -3,91 16,21 33,54 31,64

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
SONME27.12.20182,460,07807,807,38 4.373.070 37
SONME25.05.199719,481,5000150,00150,00 360.000 A/D
SONME27.12.20182,460,07807,807,384.373.07037
SONME25.05.199719,481,5000150,00150,00360.000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar1.084.6381.303.0762.990.1992.832.155
Nakit ve Nakit Benzerleri350.862493.6882.241.1591.124.322
Finansal Yatırımlar42.95240.82535.83735.823
Ticari Alacaklar210.975273.142209.477537.437
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar316.55736.960666.272
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar464.985464.985464.985464.985
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar14.86113.8791.7813.316
(Ara Toplam)1.084.6381.303.0762.990.1992.832.155
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar206.043.881210.240.17219.809.76822.267.668
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar139232232232
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar1.677.9171.602.9341.582.9801.623.602
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar10.424.99010.642.0269.186.49912.180.122
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller193.507.206193.391.3591.780.2241.800.476
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar426.770453.7222.601.5242.508.205
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı04.149.8994.653.1774.149.899
Diğer Duran Varlıklar6.85905.1325.132
TOPLAM VARLIKLAR207.128.519211.543.24822.799.96725.099.823
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler5.133.2651.576.7752.159.6221.608.284
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar640.301320.374429.557235.114
Diğer Borçlar3.559.525379.3281.171.144335.640
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)18.79419.00518.92424.932
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü858.023652.232483.010956.358
Borç Karşılıkları16.175161.83815.04311.269
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler40.44743.99841.94444.971
(Ara Toplam)5.133.2651.576.7752.159.6221.608.284
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler13.904.52118.448.68168.53658.924
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar90.02171.70668.53658.924
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü13.814.50018.376.97500
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar188.090.733191.517.79220.571.80923.432.615
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar188.090.733191.517.79220.571.80923.432.615
Ödenmiş Sermaye56.065.00056.065.00056.065.00056.065.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.052.2761.052.2761.052.2761.052.276
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-41.374.587-41.374.587-41.374.587-29.077.347
Dönem Net Kar/Zararı5.912.1009.301.130-2.853.150-12.297.240
Diğer Özsermaye Kalemleri166.435.944166.473.9737.682.2707.689.926
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR207.128.519211.543.24822.799.96725.099.823
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri4.713.8503.116.7331.560.0096.413.085
Satışların Maliyeti (-)00-39.498-259.813
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)4.713.8503.116.7331.520.5116.153.272
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)4.713.8503.116.7331.520.5116.153.272
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-557.099-391.282-190.833-1.002.865
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri2.031.2471.312.322633.9363.541.141
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-3.139.269-2.182.361-987.754-5.312.561
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)3.048.7291.855.412975.8603.378.987
Net Faaliyet Kar/Zararı4.156.7512.725.4511.329.6785.150.407
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler17.792.09517.785.0125.375.338205.852
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-14.978.891-10.393.197-9.065.604-16.614.649
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar1.269.6471.457.556-144.593992.943
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı7.131.58010.704.783-2.858.999-12.036.867
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler24.36014.445764304.974
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-28.255-3.651-895-143.919
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler2.813.2047.391.815-3.690.266-16.408.797
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)7.127.68510.715.577-2.859.130-11.875.812
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.215.585-1.414.4475.980-421.428
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-891.769-680.566-496.266-956.358
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-323.816-733.881502.246534.930
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI5.912.1009.301.130-2.853.150-12.297.240
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)5.912.1009.301.130-2.853.150-12.297.240
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları5.912.1009.301.130-2.853.150-12.297.240
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri248.620211.52197.072862.364
Kıdem Tazminatı9.5095.0352.4924.628
Finansman Giderleri-28.255-3.651-895-143.919
Yurtiçi Satışlar4.713.8503.116.7331.560.0096.413.085
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu21.945111.385-81.376934.896
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu21.945111.385-81.376934.896
Net YPP (Hedge Dahil)21.945111.385-81.376934.896
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
SONME 7,0 A/D A/D A/D 2,1 9/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
SONME 6,72 11,03 10,51 -52,55 -0,53
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi