SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 94.244 94.244 0,00
VIOP 117.972 117.972 0,00
USD/TRY 5,7904 5,7861 0,07
BIST BANKA 127.342 127.342 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.309 12.332 -0,19
ALTIN 1.380,48 1.360,41 1,48
BRENT 62,62 61,82 1,29

 Sönmez Filament Hisse Senedi | SONME

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,05 3,4 0,35
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 0,8 0,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Sönmez Filament
Kuruluş 11.04.1972
Faal Alanı Polyester devamlı iplik, polyester kesik elyaf ve polyester polimer üretimi.
Telefon (0224)2610440
Faks (0224)2610456
Adres Organize Sanayi Bölgesi Ali Osman Sönmez Bulvarı No:1 Nilüfer - Bursa

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar20,623,4
Ödenmiş Sermaye56,156,1
Net Kâr-2,9-12,3

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 31,2
PD/DD 9,2
FD/Satışlar 28,8
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,1
Piyasa Değeri 188,9 mnTL
Net Borç -2,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,88 3,69 4,66 8,01
USD -1,05 2,81 8,05 -2,50
Göreceli -0,91 1,89 -3,64 4,60

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
SONME27.12.20182,460,07807,807,38 4.373.070 37
SONME25.05.199719,481,5000150,00150,00 360.000 A/D
SONME27.12.20182,460,07807,807,384.373.07037
SONME25.05.199719,481,5000150,00150,00360.000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar2.990.1992.832.1556.613.6485.680.582
Nakit ve Nakit Benzerleri2.241.1591.124.3225.580.613885.194
Finansal Yatırımlar35.83735.82317.3603.389.319
Ticari Alacaklar209.477537.437441.524789.065
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar36.960666.272101.81095.694
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar464.985464.985464.985464.985
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.7813.3167.35656.325
(Ara Toplam)2.990.1992.832.1556.613.6485.680.582
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar19.809.76822.267.66822.159.48221.149.818
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2322324.4324.432
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar1.582.9801.623.6021.632.2641.527.695
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar9.186.49912.180.12211.883.26910.982.415
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller1.780.2241.800.4761.677.3191.650.025
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar2.601.5242.508.2052.852.5602.892.764
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı4.653.1774.149.8994.104.5064.092.487
Diğer Duran Varlıklar5.1325.1325.1320
TOPLAM VARLIKLAR22.799.96725.099.82328.773.13026.830.400
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler2.159.6221.608.2845.109.0895.550.392
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar429.557235.114253.439473.085
Diğer Borçlar1.171.144335.6404.763.3184.710.070
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)18.92424.93200
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü483.010956.35800
Borç Karşılıkları15.04311.26911.35912.369
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler41.94444.97180.973354.868
(Ara Toplam)2.159.6221.608.2845.109.0895.550.392
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler68.53658.92450.08538.512
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar68.53658.92450.08538.512
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar20.571.80923.432.61523.613.95621.241.496
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar20.571.80923.432.61523.613.95621.241.496
Ödenmiş Sermaye56.065.00056.065.00056.065.00056.065.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.052.2761.052.2761.052.2761.052.276
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-41.374.587-29.077.347-29.070.166-28.845.304
Dönem Net Kar/Zararı-2.853.150-12.297.240-12.139.842-14.732.646
Diğer Özsermaye Kalemleri7.682.2707.689.9267.706.6887.702.170
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR22.799.96725.099.82328.773.13026.830.400
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri1.560.0096.413.0854.742.0613.044.366
Satışların Maliyeti (-)-39.498-259.813-192.526-125.620
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.520.5116.153.2724.549.5352.918.746
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.520.5116.153.2724.549.5352.918.746
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-190.833-1.002.865-756.945-459.682
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri633.9363.541.1412.676.9901.540.621
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-987.754-5.312.561-4.342.184-3.026.151
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)975.8603.378.9872.127.396973.534
Net Faaliyet Kar/Zararı1.329.6785.150.4073.792.5902.459.064
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler5.375.338205.852213.30337.488
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-9.065.604-16.614.649-15.805.839-15.805.839
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-144.593992.943678.033-622.337
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-2.858.999-12.036.86700
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler764304.974292.6890
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-895-143.919-137.246-2.649
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-3.690.266-16.408.797-15.592.536-15.768.351
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-2.859.130-11.875.812-12.631.664-15.419.803
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)5.980-421.428491.822687.157
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-496.266-956.35800
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)502.246534.930491.822687.157
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-2.853.150-12.297.240-12.139.842-14.732.646
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-2.853.150-12.297.240-12.139.842-14.732.646
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-2.853.150-12.297.240-12.139.842-14.732.646
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri97.072862.364641.166422.573
Kıdem Tazminatı2.4924.6283.7382.175
Finansman Giderleri-895-143.919-137.246-2.649
Yurtiçi Satışlar1.560.0096.413.0854.742.0613.044.366
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-81.376934.896649.0431.834.739
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-81.376934.896649.0431.834.739
Net YPP (Hedge Dahil)-81.376934.896649.0431.834.739
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
SONME 3,4 A/D 31,2 28,8 9,2 3/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi