SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.258 89.138 -0,99
VIOP 108.378 109.510 -1,03
USD/TRY 3,6029 3,6055 -0,07
BIST BANKA 149.785 151.303 -1,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.788 20.787 0,00
DAX 11.804 11.948 -1,20
ALTIN 1.256,84 1.256,81 0,00
BRENT 56,00 55,94 0,11

 SONME | Sönmez Filament

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,98 3,86 1,88
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0 6 6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı Sönmez Filament
Kuruluş 11.04.1972
Faal Alanı Polyester devamlı iplik, polyester kesik elyaf ve polyester polimer üretimi.
Telefon (0224)2610440
Faks (0224)2610456
Adres Organize Sanayi Bölgesi Ali Osman Sönmez Bulvarı No:1 Nilüfer - Bursa

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar62.101.40160.378.548
Ödenmiş Sermaye56.065.00056.065.000
Net Kâr3.345.9201.608.794

Cari Oranlar

F/K 37,6
FD/FAVÖK 51,5
PD/DD 3,0
FD/Satışlar 43,9
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,3 / 0,1
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,46 33,20 104,24 20,80
USD 1,01 44,36 67,16 34,53
Göreceli -0,83 26,51 74,03 36,44

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı
SONME26.05.199719,481,50000
SONME26.05.199719,481,50000

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar3.905.2914.896.8105.735.6559.426.548
Nakit ve Nakit Benzerleri2.617.8753.718.4694.466.0648.372.785
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar529.366425.060490.849306.275
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.2071.6891.8631.563
Stoklar689.880689.880689.903690.955
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar65.96361.71286.97654.970
(Ara Toplam)3.905.2914.896.8105.735.6559.426.548
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar58.898.92956.151.53254.484.96049.715.290
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar4.6354.6354.6354.635
Finansal Yatırımlar34.765.86729.213.23527.722.95223.115.800
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16.867.29519.541.14119.108.07918.651.832
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller1.827.5601.737.2061.767.0831.796.961
Maddi Duran Varlıklar3.416.0033.593.7453.882.8744.060.399
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Şerefiye0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı2.017.5692.061.5701.999.3372.085.663
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR62.804.22061.048.34260.220.61559.141.838
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler626.159596.796478.039329.135
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar359.789400.538320.529186.594
Diğer Borçlar171.424115.15678.02864.714
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları8.52010.55100
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler86.42670.55179.48277.827
(Ara Toplam)626.159596.796478.039329.135
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler76.66072.99857.71063.016
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları76.66072.99857.71063.016
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar62.101.40160.378.54859.684.86658.749.687
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar62.101.40160.378.54859.684.86658.749.687
Ödenmiş Sermaye56.065.00056.065.00056.065.00056.065.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)007.722.9900
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler578.756578.756578.756578.756
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-5.579.288-5.579.288-5.579.288-10.266.329
Dönem Net Kar/Zararı3.345.9201.632.806933.5234.687.040
Diğer Özsermaye Kalemleri7.691.0137.681.274-36.1157.685.220
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR62.804.22061.048.34260.220.61559.141.838
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri3.097.4732.077.6141.086.9714.111.339
Satışların Maliyeti (-)-94.828-63.005-118.521-290.304
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)3.002.6452.014.609968.4503.821.035
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)3.002.6452.014.609968.4503.821.035
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-595.752-441.707-248.387-2.376.398
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri2.335.3451.693.1261.141.8887.334.911
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-3.058.006-2.507.120-1.299.545-5.710.176
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)1.684.232758.908562.4063.069.372
Net Faaliyet Kar/Zararı2.406.8931.572.902720.0631.444.637
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar1.116.756899.281457.3752.194.745
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-4.796-3.047-878-1.920
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler616.45025025043.687
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.412.6421.655.3921.019.1535.305.884
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-66.722-46.598-109.642-618.844
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-66.722-46.598-109.642-618.844
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI3.345.9201.608.794909.5114.687.040
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)3.345.9201.608.794909.5114.687.040
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları3.345.9201.608.794909.5114.687.040
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri624.488534.781237.281831.891
Kıdem Tazminatı7.545-6612.1578.957
Finansman Giderleri-4.796-3.047-878-1.920
Yurtiçi Satışlar3.097.4732.077.6141.086.9710
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu730.1643.425.2123.886.2567.667.165
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu730.1643.425.2123.886.2567.667.165
Net YPP (Hedge Dahil)730.1643.425.2123.886.2567.667.165
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
SONME 3,4 37,6 A/D A/D 3,0 9/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
SONME 0,0
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.