SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 91.290 89.553 1,94
VIOP 108.271 106.467 1,69
USD/TRY 6,7799 6,7342 0,68
BIST BANKA 114.476 112.308 1,93
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 9.526 9.571 -0,47
ALTIN 1.639,34 1.618,28 1,30
BRENT 33,24 34,11 -2,55

 Sönmez Filament Hisse Senedi | SONME

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,18 8,05 4,87
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,3 21,9 21,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Sönmez Filament
Kuruluş 11.04.1972
Faal Alanı Polyester devamlı iplik, polyester kesik elyaf ve polyester polimer üretimi.
Telefon (0224)2610440
Faks (0224)2610456
Adres Organize Sanayi Bölgesi Ali Osman Sönmez Bulvarı No:1 Nilüfer - Bursa

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar202,3188,1
Ödenmiş Sermaye56,156,1
Net Kâr21,95,9

Cari Değerler

F/K 10,8
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 1,2
FD/Satışlar 37,8
Yabancı Oranı (%) 0,18
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,6 / 0,4
Piyasa Değeri 236,6 mnTL
Net Borç -0,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 4,46 0,48 -27,49 -13,52
USD 4,15 -3,27 -33,99 -23,20
Göreceli 4,41 -1,12 -10,29 10,50

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
SONME27.12.20182,460,07807,807,38 4.373.070 37
SONME25.05.199719,481,5000150,00150,00 360.000 A/D
SONME27.12.20182,460,07807,807,384.373.07037
SONME25.05.199719,481,5000150,00150,00360.000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar767.4881.084.6381.303.0762.990.199
Nakit ve Nakit Benzerleri87.755350.862493.6882.241.159
Finansal Yatırımlar9342.95240.82535.837
Ticari Alacaklar172.669210.975273.142209.477
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0316.55736.960
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar464.985464.985464.985464.985
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar41.98614.86113.8791.781
(Ara Toplam)767.4881.084.6381.303.0762.990.199
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar222.613.877206.043.881210.240.17219.809.768
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar139139232232
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar28.703.6431.677.9171.602.9341.582.980
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar010.424.99010.642.0269.186.499
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller193.507.206193.507.206193.391.3591.780.224
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar392.092426.770453.7222.601.524
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.938000
Ertelenmiş Vergi Varlığı004.149.8994.653.177
Diğer Duran Varlıklar6.8596.85905.132
TOPLAM VARLIKLAR223.381.365207.128.519211.543.24822.799.967
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler4.494.5815.133.2651.576.7752.159.622
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar333.133640.301320.374429.557
Diğer Borçlar3.040.7983.559.525379.3281.171.144
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)76918.79419.00518.924
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.059.498858.023652.232483.010
Borç Karşılıkları15.54216.175161.83815.043
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler44.84140.44743.99841.944
(Ara Toplam)4.494.5815.133.2651.576.7752.159.622
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler16.560.09913.904.52118.448.68168.536
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar97.79490.02171.70668.536
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü16.462.30513.814.50018.376.9750
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar202.326.685188.090.733191.517.79220.571.809
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar202.326.685188.090.733191.517.79220.571.809
Ödenmiş Sermaye56.065.00056.065.00056.065.00056.065.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.052.2761.052.2761.052.2761.052.276
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-41.374.587-41.374.587-41.374.587-41.374.587
Dönem Net Kar/Zararı21.919.5385.912.1009.301.130-2.853.150
Diğer Özsermaye Kalemleri164.664.458166.435.944166.473.9737.682.270
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR223.381.365207.128.519211.543.24822.799.967
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri6.265.8574.713.8503.116.7331.560.009
Satışların Maliyeti (-)000-39.498
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)6.265.8574.713.8503.116.7331.520.511
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)6.265.8574.713.8503.116.7331.520.511
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-729.171-557.099-391.282-190.833
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri2.588.2232.031.2471.312.322633.936
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-4.012.815-3.139.269-2.182.361-987.754
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)4.112.0943.048.7291.855.412975.860
Net Faaliyet Kar/Zararı5.536.6864.156.7512.725.4511.329.678
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler17.808.03917.792.09517.785.0125.375.338
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-4.958-14.978.891-10.393.197-9.065.604
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar2.312.7881.269.6471.457.556-144.593
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı24.227.9637.131.58010.704.783-2.858.999
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler24.36324.36014.445764
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-29.790-28.255-3.651-895
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler17.803.0812.813.2047.391.815-3.690.266
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)24.222.5367.127.68510.715.577-2.859.130
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-2.302.998-1.215.585-1.414.4475.980
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-1.094.806-891.769-680.566-496.266
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-1.208.192-323.816-733.881502.246
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI21.919.5385.912.1009.301.130-2.853.150
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)21.919.5385.912.1009.301.130-2.853.150
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları21.919.5385.912.1009.301.130-2.853.150
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri285.799248.620211.52197.072
Kıdem Tazminatı13.2019.5095.0352.492
Finansman Giderleri-29.790-28.255-3.651-895
Yurtiçi Satışlar6.265.8574.713.8503.116.7331.560.009
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-60.54821.945111.385-81.376
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-60.54721.945111.385-81.376
Net YPP (Hedge Dahil)-60.54721.945111.385-81.376

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
SONME 4,2 10,8 A/D 37,7 1,2 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi