SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 115.748 116.908 -0,99
VIOP 132.046 133.995 -1,45
USD/TRY 6,8597 6,8528 0,10
BIST BANKA 129.633 131.760 -1,61
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.528 12.608 -0,64
ALTIN 1.775,06 1.775,34 -0,02
BRENT 42,77 43,14 -0,86

 Sönmez Filament Hisse Senedi | SONME

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 4,31 8,33 4,02
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,9 29,4 28,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Sönmez Filament
Kuruluş 11.04.1972
Faal Alanı Polyester devamlı iplik, polyester kesik elyaf ve polyester polimer üretimi.
Telefon (0224)2610440
Faks (0224)2610456
Adres Organize Sanayi Bölgesi Ali Osman Sönmez Bulvarı No:1 Nilüfer - Bursa

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar201,5202,3
Ödenmiş Sermaye56,156,1
Net Kâr-1,621,9

Cari Değerler

F/K 19,7
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 2,3
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,32
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,9 / 0,6
Piyasa Değeri 456,9 mnTL
Net Borç -1,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,87 10,14 24,62 67,01
USD 1,02 10,14 23,53 45,06
Göreceli 1,88 9,11 16,38 65,09

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
SONME27.12.20182,460,07807,807,38 4.373.070 37
SONME25.05.199719,481,5000150,00150,00 360.000 A/D
SONME27.12.20182,460,07807,807,384.373.07037
SONME25.05.199719,481,5000150,00150,00360.000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar1.980.808767.4881.084.6381.303.076
Nakit ve Nakit Benzerleri1.312.39387.755350.862493.688
Finansal Yatırımlar09342.95240.825
Ticari Alacaklar198.724172.669210.975273.142
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar00316.557
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar464.985464.985464.985464.985
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar4.70641.98614.86113.879
(Ara Toplam)1.980.808767.4881.084.6381.303.076
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar223.376.911222.613.877206.043.881210.240.172
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar139139139232
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar17.286.89028.703.6431.677.9171.602.934
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar12.432.736010.424.99010.642.026
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller193.287.742193.507.206193.507.206193.391.359
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar365.662392.092426.770453.722
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.7423.93800
Ertelenmiş Vergi Varlığı0004.149.899
Diğer Duran Varlıklar06.8596.8590
TOPLAM VARLIKLAR225.357.719223.381.365207.128.519211.543.248
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler4.797.9394.494.5815.133.2651.576.775
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar279.283333.133640.301320.374
Diğer Borçlar4.260.6473.040.7983.559.525379.328
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)76876918.79419.005
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü205.7901.059.498858.023652.232
Borç Karşılıkları13.19315.54216.175161.838
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler38.25844.84140.44743.998
(Ara Toplam)4.797.9394.494.5815.133.2651.576.775
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler19.010.68116.560.09913.904.52118.448.681
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar93.37497.79490.02171.706
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü18.917.30716.462.30513.814.50018.376.975
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar201.549.099202.326.685188.090.733191.517.792
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar201.549.099202.326.685188.090.733191.517.792
Ödenmiş Sermaye56.065.00056.065.00056.065.00056.065.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.052.2761.052.2761.052.2761.052.276
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-19.455.049-41.374.587-41.374.587-41.374.587
Dönem Net Kar/Zararı-1.611.08721.919.5385.912.1009.301.130
Diğer Özsermaye Kalemleri165.497.959164.664.458166.435.944166.473.973
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR225.357.719223.381.365207.128.519211.543.248
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri1.481.8866.265.8574.713.8503.116.733
Satışların Maliyeti (-)-157.956000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.323.9306.265.8574.713.8503.116.733
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.323.9306.265.8574.713.8503.116.733
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-181.140-729.171-557.099-391.282
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri828.4042.588.2232.031.2471.312.322
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.060.805-4.012.815-3.139.269-2.182.361
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)910.3894.112.0943.048.7291.855.412
Net Faaliyet Kar/Zararı1.142.7905.536.6864.156.7512.725.451
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler47.61317.808.03917.792.09517.785.012
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-4.958-14.978.891-10.393.197
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar131.4292.312.7881.269.6471.457.556
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı1.089.43124.227.9637.131.58010.704.783
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler424.36324.36014.445
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-735-29.790-28.255-3.651
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler47.61317.803.0812.813.2047.391.815
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.088.70024.222.5367.127.68510.715.577
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-2.699.787-2.302.998-1.215.585-1.414.447
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-243.815-1.094.806-891.769-680.566
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-2.455.972-1.208.192-323.816-733.881
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-1.611.08721.919.5385.912.1009.301.130
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-1.611.08721.919.5385.912.1009.301.130
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-1.611.08721.919.5385.912.1009.301.130
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri256.478285.799248.620211.521
Kıdem Tazminatı2.77513.2019.5095.035
Finansman Giderleri-735-29.790-28.255-3.651
Yurtiçi Satışlar1.481.8866.265.8574.713.8503.116.733
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu21.958-60.54821.945111.385
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu21.958-60.54721.945111.385
Net YPP (Hedge Dahil)21.958-60.54721.945111.385

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
SONME 8,2 19,7 A/D A/D 2,3 3/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
SONME 8,15 0,20 0,32 11,87 0,12
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi