SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 97.324 98.415 -1,11
VIOP 120.450 122.040 -1,30
USD/TRY 5,8524 5,7922 1,04
BIST BANKA 137.396 140.323 -2,09
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.634 12.655 -0,17
ALTIN 1.484,27 1.490,58 -0,42
BRENT 58,63 59,42 -1,33

 Sönmez Filament Hisse Senedi | SONME

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,7 6,98 3,28
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,3 28,2 28,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Sönmez Filament
Kuruluş 11.04.1972
Faal Alanı Polyester devamlı iplik, polyester kesik elyaf ve polyester polimer üretimi.
Telefon (0224)2610440
Faks (0224)2610456
Adres Organize Sanayi Bölgesi Ali Osman Sönmez Bulvarı No:1 Nilüfer - Bursa

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar191,520,6
Ödenmiş Sermaye56,156,1
Net Kâr9,3-2,9

Cari Değerler

F/K 18,2
FD/FAVÖK 35,1
PD/DD 1,1
FD/Satışlar 32,9
Yabancı Oranı (%) 0,06
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,6 / 0,2
Piyasa Değeri 213,6 mnTL
Net Borç -0,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 2,97 -18,94 22,12
USD -0,69 4,74 -20,62 11,00
Göreceli 1,12 -0,57 -16,51 14,53

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
SONME27.12.20182,460,07807,807,38 4.373.070 37
SONME25.05.199719,481,5000150,00150,00 360.000 A/D
SONME27.12.20182,460,07807,807,384.373.07037
SONME25.05.199719,481,5000150,00150,00360.000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar1.303.0762.990.1992.832.1556.613.648
Nakit ve Nakit Benzerleri493.6882.241.1591.124.3225.580.613
Finansal Yatırımlar40.82535.83735.82317.360
Ticari Alacaklar273.142209.477537.437441.524
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar16.55736.960666.272101.810
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar464.985464.985464.985464.985
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar13.8791.7813.3167.356
(Ara Toplam)1.303.0762.990.1992.832.1556.613.648
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar210.240.17219.809.76822.267.66822.159.482
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2322322324.432
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar1.602.9341.582.9801.623.6021.632.264
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar10.642.0269.186.49912.180.12211.883.269
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller193.391.3591.780.2241.800.4761.677.319
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar453.7222.601.5242.508.2052.852.560
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı4.149.8994.653.1774.149.8994.104.506
Diğer Duran Varlıklar05.1325.1325.132
TOPLAM VARLIKLAR211.543.24822.799.96725.099.82328.773.130
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler1.576.7752.159.6221.608.2845.109.089
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar320.374429.557235.114253.439
Diğer Borçlar379.3281.171.144335.6404.763.318
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)19.00518.92424.9320
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü652.232483.010956.3580
Borç Karşılıkları161.83815.04311.26911.359
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler43.99841.94444.97180.973
(Ara Toplam)1.576.7752.159.6221.608.2845.109.089
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler18.448.68168.53658.92450.085
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar71.70668.53658.92450.085
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü18.376.975000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar191.517.79220.571.80923.432.61523.613.956
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar191.517.79220.571.80923.432.61523.613.956
Ödenmiş Sermaye56.065.00056.065.00056.065.00056.065.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.052.2761.052.2761.052.2761.052.276
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-41.374.587-41.374.587-29.077.347-29.070.166
Dönem Net Kar/Zararı9.301.130-2.853.150-12.297.240-12.139.842
Diğer Özsermaye Kalemleri166.473.9737.682.2707.689.9267.706.688
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR211.543.24822.799.96725.099.82328.773.130
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri3.116.7331.560.0096.413.0854.742.061
Satışların Maliyeti (-)0-39.498-259.813-192.526
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)3.116.7331.520.5116.153.2724.549.535
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)3.116.7331.520.5116.153.2724.549.535
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-391.282-190.833-1.002.865-756.945
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.312.322633.9363.541.1412.676.990
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.182.361-987.754-5.312.561-4.342.184
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)1.855.412975.8603.378.9872.127.396
Net Faaliyet Kar/Zararı2.725.4511.329.6785.150.4073.792.590
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler17.785.0125.375.338205.852213.303
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-10.393.197-9.065.604-16.614.649-15.805.839
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar1.457.556-144.593992.943678.033
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı10.704.783-2.858.999-12.036.8670
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler14.445764304.974292.689
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-3.651-895-143.919-137.246
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler7.391.815-3.690.266-16.408.797-15.592.536
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)10.715.577-2.859.130-11.875.812-12.631.664
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.414.4475.980-421.428491.822
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-680.566-496.266-956.3580
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-733.881502.246534.930491.822
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI9.301.130-2.853.150-12.297.240-12.139.842
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)9.301.130-2.853.150-12.297.240-12.139.842
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları9.301.130-2.853.150-12.297.240-12.139.842
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri211.52197.072862.364641.166
Kıdem Tazminatı5.0352.4924.6283.738
Finansman Giderleri-3.651-895-143.919-137.246
Yurtiçi Satışlar3.116.7331.560.0096.413.0854.742.061
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu111.385-81.376934.896649.043
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu111.385-81.376934.896649.043
Net YPP (Hedge Dahil)111.385-81.376934.896649.043
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
SONME 3,8 18,2 35,1 32,9 1,1 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi