SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.125 91.528 -3,72
VIOP 105.540 109.735 -3,82
USD/TRY 6,4494 6,3955 0,84
BIST BANKA 115.236 118.344 -2,63
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 9.633 10.001 -3,68
ALTIN 1.628,22 1.629,62 -0,09
BRENT 25,06 26,34 -4,86

 Senkron Güvenlik Hisse Senedi | SNKRN

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,41 3,1 1,69
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,2 6,6 6,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Senkron Güvenlik
Kuruluş 31.03.1997
Faal Alanı Yurtiçi ve yurtdışında elektronik güvenlik sistemlerinin keşif ve analizi, tasarımı, projelendirilmesi, montajı, satış öncesi ve sonrasında danışmanlık hizmetleriyle entegre çözümler sunmak
Telefon (0212)2964671
Faks (0212)2964675
Adres Ergenekon Mh. Dolapdere Cd. No:134 34373 Pangaltı Şişli İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar1,42,2
Ödenmiş Sermaye7,87,8
Net Kâr-2,9-2,0

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 10,3
FD/Satışlar 2,4
Yabancı Oranı (%) 0,09
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,3 / 0,6
Piyasa Değeri 14,2 mnTL
Net Borç 6,6 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 9,58 27,08 -34,17 -32,97
USD 9,92 28,07 -37,44 -38,16
Göreceli 13,81 23,73 -14,57 -12,97

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
SNKRN0,000,00000,000,00 0 A/D
SNKRN0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar13.373.05413.335.64814.046.24414.319.757
Nakit ve Nakit Benzerleri336.708318.20416.507701.595
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar4.094.9785.402.4848.981.6538.896.617
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.954.5531.128.163472.66426.164
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar3.308.2134.149.8153.376.4884.105.310
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.678.6022.336.9821.198.932590.071
(Ara Toplam)13.373.05413.335.64814.046.24414.319.757
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar6.429.9855.781.0692.842.6762.918.943
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar3.8147.27900
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar914.116939.20230.54454.027
Şerefiye1.546.3381.546.33800
Maddi Olmayan Duran Varlıklar247.334251.78700
Ertelenmiş Vergi Varlığı3.718.3833.036.4632.811.7842.864.602
Diğer Duran Varlıklar00348314
TOPLAM VARLIKLAR19.803.03919.116.71716.888.92017.238.700
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler18.197.07416.609.90212.838.97312.328.180
Finansal Borçlar6.758.9786.381.0695.715.9495.963.421
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar5.331.0504.637.0914.098.8692.587.984
Diğer Borçlar98.50422.892062.000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)881.1221.102.429359.273441.985
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları128.175122.15790.800132.989
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.999.2454.344.2642.574.0823.139.801
(Ara Toplam)18.197.07416.609.90212.838.97312.328.180
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler229.999337.376341.389919.701
Finansal Borçlar164.715240.035311.021731.482
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar65.28497.34130.368188.219
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar1.375.9662.169.4393.708.5583.990.819
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.375.9662.169.4393.708.5583.990.819
Ödenmiş Sermaye7.750.0007.750.0007.750.0007.750.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri5.177.954000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler264.763264.763264.763264.763
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-10.423.731-10.423.731-10.423.731-9.160.589
Dönem Net Kar/Zararı-2.892.204-2.038.928-502.360-262.932
Diğer Özsermaye Kalemleri1.499.1846.617.3356.619.8865.399.577
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR19.803.03919.116.71716.888.92017.238.700
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri8.536.0417.291.5576.527.5412.867.036
Satışların Maliyeti (-)-8.599.913-6.107.512-5.603.354-2.127.327
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)-63.8721.184.045924.187739.709
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)-63.8721.184.045924.187739.709
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-457.391-353.209-328.053-250.683
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.817.164-1.168.075-864.711-492.808
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.358.458545.195887.608528.606
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-218.285-179.132-180.680-110.044
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-1.198.25428.824438.351414.780
Net Faaliyet Kar/Zararı-2.338.427-337.239-268.577-3.782
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler96.97196.97200
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-1.101.283125.796438.351414.780
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler116.372-1.654.88932115.065
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-2.058.54780.755-434.976-254.253
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler96.97196.97200
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-3.043.458-1.448.3383.696175.592
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)151.254-590.590-506.056-438.524
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)151.254-590.590-506.056-438.524
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-2.892.204-2.038.928-502.360-262.932
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-2.892.204-2.038.928-502.360-262.932
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-2.892.204-2.038.928-502.360-262.932
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri110.00033.71131.80620.155
Kıdem Tazminatı97.37919.14018.05334.731
Finansman Giderleri-2.058.54780.755-434.976-254.253
Yurtiçi Satışlar8.214.6647.037.9656.357.2062.692.059
Yurtdışı Satışlar408.521333.083222.782189.331
Net Yabancı Para Pozisyonu-1.001.545-815.798552.236-482.688
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-1.001.545-815.798552.236-482.688
Net YPP (Hedge Dahil)-1.001.545-815.798552.236-482.688

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
SNKRN 1,8 A/D A/D 2,4 10,3 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi