SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 123.556 123.556 0,00
VIOP 149.679 149.679 0,00
USD/TRY 5,9367 5,9346 0,04
BIST BANKA 181.051 181.051 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.556 13.549 0,05
ALTIN 1.555,21 1.558,76 -0,23
BRENT 64,31 64,51 -0,31

 Senkron Güvenlik Hisse Senedi | SNKRN

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,49 3,1 0,61
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,5 17,1 16,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Senkron Güvenlik
Kuruluş 31.03.1997
Faal Alanı Yurtiçi ve yurtdışında elektronik güvenlik sistemlerinin keşif ve analizi, tasarımı, projelendirilmesi, montajı, satış öncesi ve sonrasında danışmanlık hizmetleriyle entegre çözümler sunmak
Telefon (0212)2964671
Faks (0212)2964675
Adres Ergenekon Mh. Dolapdere Cd. No:134 34373 Pangaltı Şişli İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar2,23,7
Ödenmiş Sermaye7,87,8
Net Kâr-2,0-0,5

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 16,5
PD/DD 10,3
FD/Satışlar 2,1
Yabancı Oranı (%) 0,14
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,5 / 0,6
Piyasa Değeri 22,4 mnTL
Net Borç 6,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,40 0,70 5,47 5,86
USD 1,06 0,02 5,29 6,22
Göreceli 0,64 -1,04 -5,09 -1,96

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
SNKRN0,000,00000,000,00 0 A/D
SNKRN0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar13.335.64814.046.24414.319.75715.777.890
Nakit ve Nakit Benzerleri318.20416.507701.595578.340
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar5.402.4848.981.6538.896.61712.213.757
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.128.163472.66426.16410.700
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar4.149.8153.376.4884.105.3102.574.815
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.336.9821.198.932590.071400.278
(Ara Toplam)13.335.64814.046.24414.319.75715.777.890
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar5.781.0692.842.6762.918.9433.158.390
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar7.2790016.369
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar939.20230.54454.02774.182
Şerefiye1.546.338000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar251.787000
Ertelenmiş Vergi Varlığı3.036.4632.811.7842.864.6023.067.588
Diğer Duran Varlıklar0348314251
TOPLAM VARLIKLAR19.116.71716.888.92017.238.70018.936.280
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler16.609.90212.838.97312.328.18011.931.833
Finansal Borçlar6.381.0695.715.9495.963.4215.434.846
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar4.637.0914.098.8692.587.9843.608.856
Diğer Borçlar22.892062.0000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)1.102.429359.273441.985496.918
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları122.15790.800132.989243.455
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.344.2642.574.0823.139.8012.147.758
(Ara Toplam)16.609.90212.838.97312.328.18011.931.833
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler337.376341.389919.7011.915.609
Finansal Borçlar240.035311.021731.4821.602.275
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar97.34130.368188.219313.334
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar2.169.4393.708.5583.990.8195.088.838
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.169.4393.708.5583.990.8195.088.838
Ödenmiş Sermaye7.750.0007.750.0007.750.0007.750.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler264.763264.763264.763264.763
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-10.423.731-10.423.731-9.160.589-9.325.937
Dönem Net Kar/Zararı-2.038.928-502.360-262.932165.348
Diğer Özsermaye Kalemleri6.617.3356.619.8865.399.5776.234.664
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR19.116.71716.888.92017.238.70018.936.280
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri7.291.5576.527.5412.867.03622.736.014
Satışların Maliyeti (-)-6.107.512-5.603.354-2.127.327-17.647.090
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.184.045924.187739.7095.088.924
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.184.045924.187739.7095.088.924
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-353.209-328.053-250.683-2.237.127
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.168.075-864.711-492.808-3.996.795
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri545.195887.608528.6064.445.218
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-179.132-180.680-110.044-2.464.407
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)28.824438.351414.780835.813
Net Faaliyet Kar/Zararı-337.239-268.577-3.782-1.144.998
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler96.97200766.770
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)000-353
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı125.796438.351414.7801.602.230
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler-1.654.88932115.065267.907
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)80.755-434.976-254.253-1.783.782
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler96.97200766.417
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.448.3383.696175.59286.355
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-590.590-506.056-438.52478.993
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-590.590-506.056-438.52478.993
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-2.038.928-502.360-262.932165.348
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-2.038.928-502.360-262.932165.348
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-2.038.928-502.360-262.932165.348
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri33.71131.80620.1552.865.687
Kıdem Tazminatı19.14018.05334.731228.608
Finansman Giderleri80.755-434.976-254.253-1.783.782
Yurtiçi Satışlar7.037.9656.357.2062.692.05921.293.066
Yurtdışı Satışlar333.083222.782189.331733.756
Net Yabancı Para Pozisyonu-815.798552.236-482.68884.106
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-815.798552.236-482.68884.106
Net YPP (Hedge Dahil)-815.798552.236-482.68884.106
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
SNKRN 2,9 A/D 16,5 2,1 10,3 9/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
SNKRN 2,89 0,07 0,14 7,01 0,07
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi