SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 119.049 118.713 0,28
VIOP 135.547 134.862 0,51
USD/TRY 6,8659 6,8608 0,07
BIST BANKS 129.432 129.657 -0,17
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.495 12.617 -0,97
GOLD 1.811,45 1.809,22 0,12
BRENT 43,37 43,30 0,16

 Silverline Hisse Senedi | SILVR

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,12 4,39 2,27
Hacim Hareketi (Milyon TL) 3,5 96,6 93,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Silverline
Kuruluş 08.11.1994
Faal Alanı Elektrikli,elektriksiz veya başka bir enerji kaynağı ile çalışan her türlü beyaz ve gri ev eşyalari ile hazır mutfak ve ankastre ev ürünleri üretimi,satış ve pazarlaması,ithali,ihracı ile ilgili ticari ve sınai faaliyetlerde bulunmak.
Telefon (0358)5149350
Faks (0358)5149357
Adres Organize Sanayi Bölgesi Merzifon - Amasya

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar43,042,7
Ödenmiş Sermaye45,045,0
Net Kâr-0,6-6,4

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 16,3
PD/DD 4,4
FD/Satışlar 0,6
Yabancı Oranı (%) 6,15
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 2,7 / 1,3
Piyasa Değeri 188,6 mnTL
Net Borç 43,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -3,01 0,48 45,49 93,98
USD -3,01 0,48 43,58 68,25
Göreceli -2,50 -2,40 34,84 86,97

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
SILVR04.05.20152,560,03453,452,93 1.048.800 11
SILVR20.05.20074,550,08428,427,16 1.600.000 52
SILVR04.05.20152,560,03453,452,931.048.80011
SILVR20.05.20074,550,08428,427,161.600.00052

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar137.036.546116.574.03793.040.09878.651.727
Nakit ve Nakit Benzerleri130.126466.800326.3133.578.592
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar91.459.98881.852.90356.082.96141.543.920
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar177.221113.148112.805349.391
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar39.605.48630.002.05433.030.24830.455.432
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar5.663.7254.139.1323.487.7712.724.392
(Ara Toplam)137.036.546116.574.03793.040.09878.651.727
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar81.704.97479.894.92178.496.64077.148.213
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar4.9644.9644.9644.964
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar062813.41325.073
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0480.15727.02626.606
Maddi Duran Varlıklar73.617.60372.331.38672.364.76871.892.712
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.975.5565.756.8564.192.3683.248.666
Ertelenmiş Vergi Varlığı2.106.8511.320.9301.894.1011.950.192
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR218.741.520196.468.958171.536.738155.799.940
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler139.280.676114.726.979110.770.32494.233.106
Finansal Borçlar10.797.0058.928.82516.468.55517.628.458
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar124.072.53497.938.56787.578.48270.579.707
Diğer Borçlar02.932.5172.068.677786.754
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları1.629.3151.619.0041.412.2391.340.271
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.781.8223.308.0663.242.3713.897.916
(Ara Toplam)139.280.676114.726.979110.770.32494.233.106
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler36.490.33239.009.63914.866.97716.493.731
Finansal Borçlar32.598.27236.403.44212.730.21814.397.265
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar332.56502.136.7592.096.466
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler3.559.4952.606.19700
Özkaynaklar42.970.51242.732.34045.899.43745.073.103
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar42.970.51242.732.34045.899.43745.073.103
Ödenmiş Sermaye45.000.00045.000.00045.000.00045.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri52.50352.50352.50352.503
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları354.4126.135.6096.135.6106.135.609
Dönem Net Kar/Zararı-551.679-6.372.877-3.502.444-4.279.874
Diğer Özsermaye Kalemleri-1.884.724-2.082.895-1.786.232-1.835.135
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR218.741.520196.468.958171.536.738155.799.940
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri116.895.392347.898.922236.090.340136.780.182
Satışların Maliyeti (-)-109.259.202-331.631.259-224.568.979-131.181.356
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)7.636.19016.267.66311.521.3615.598.826
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)7.636.19016.267.66311.521.3615.598.826
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-28.579-312.688-278.954-96.434
Genel Yönetim Giderleri (-)-4.056.898-14.684.249-10.493.076-6.948.151
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-998.001-3.284.431-2.082.694-1.610.722
Diğer Faaliyet Gelirleri14.103.89137.528.12033.180.01026.305.139
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-17.632.251-33.787.968-30.676.755-24.895.590
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-975.6481.726.4471.169.892-1.646.932
Net Faaliyet Kar/Zararı2.552.712-2.013.705-1.333.363-3.056.481
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler01.492.377899.6941.099.011
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)000-46.075
Diğer Gelir ve Giderler1.557.350000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-62824.04135.78253.035
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı581.0743.242.8652.105.368-540.961
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler01.744.1031.705.8871.187.055
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.813.038-11.050.077-7.651.006-5.308.539
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler1.557.3501.492.377899.6941.052.936
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.231.964-6.063.109-3.839.751-4.662.445
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)680.285-309.768337.307382.571
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)680.285-309.768337.307382.571
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-551.679-6.372.877-3.502.444-4.279.874
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-551.679-6.372.877-3.502.444-4.279.874
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-551.679-6.372.877-3.502.444-4.279.874
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri2.814.5629.628.5985.852.4024.419.870
Kıdem Tazminatı618.135486.346395.074309.775
Finansman Giderleri-1.813.038-11.050.077-7.651.006-5.308.539
Yurtiçi Satışlar113.821.614338.988.330230.116.263133.170.052
Yurtdışı Satışlar01.371.100667.102434.386
Net Yabancı Para Pozisyonu-51.265.131-51.663.887-43.280.558-24.346.564
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-51.265.130-54.809.195-43.594.673-24.348.517
Net YPP (Hedge Dahil)-51.265.131-51.663.888-43.280.558-24.346.564

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
SILVR 4,2 A/D 16,3 0,6 4,4 3/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
SILVR 4,19 5,72 6,15 43,17 0,43
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi