SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 121.475 121.001 0,39
VIOP 147.228 146.641 0,40
USD/TRY 5,8882 5,8569 0,53
BIST BANKA 177.585 176.872 0,40
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.526 13.429 0,72
ALTIN 1.557,18 1.553,84 0,21
BRENT 65,10 64,62 0,74

 Seyitler Kimya Hisse Senedi | SEYKM

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 4,59 7,2 2,61
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 4,1 4,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Seyitler Kimya
Kuruluş 01.01.1991
Faal Alanı Sağlık ürünleri satışı
Telefon (0232)3767633
Faks (0232)3767874
Adres Atatürk Org. San. Bölgesi 10007 Sok. No:7 PK 35620 Çiğli - İzmir / TÜRKİYE

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar23,622,9
Ödenmiş Sermaye16,016,0
Net Kâr0,82,6

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 24,6
PD/DD 4,8
FD/Satışlar 3,9
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Piyasa Değeri 114,1 mnTL
Net Borç -0,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,97 4,85 12,82 5,01
USD -0,80 5,03 12,82 6,44
Göreceli -1,35 2,42 3,16 -1,08

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
SEYKM26.10.20162,820,06936,936,79 582.060 33
SEYKM26.10.20162,820,06936,936,79582.06033

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar15.551.42015.302.29816.934.47415.038.147
Nakit ve Nakit Benzerleri938.261832.2653.873.8353.907.236
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar6.014.9095.141.4395.089.9283.701.862
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar447.333588.648156.819772.644
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar5.303.9775.514.6384.912.0624.081.303
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.846.9403.225.3082.901.8302.575.102
(Ara Toplam)15.551.42015.302.29816.934.47415.038.147
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar11.306.92710.956.74010.950.7657.675.840
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar3.322.7963.322.7963.322.7960
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar7.617.4036.995.9647.322.5377.353.037
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar68.70289.00599.17295.503
Ertelenmiş Vergi Varlığı290.662239.634200.057160.764
Diğer Duran Varlıklar7.364309.3416.20366.536
TOPLAM VARLIKLAR26.858.34726.259.03827.885.23922.713.987
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler2.458.3682.691.6386.078.9011.874.078
Finansal Borçlar29.45125.9613.350197.277
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar685.222807.4541.206.680686.886
Diğer Borçlar5.0293.8183.325.1101.217
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)650.964000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü256.420225.7690195.545
Borç Karşılıkları271.333259.620179.60677.373
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler559.9491.369.0161.364.155715.780
(Ara Toplam)2.458.3682.691.6386.078.9011.874.078
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler761.404711.550689.768613.016
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar761.404711.550689.768613.016
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar23.638.57522.855.85021.116.57020.226.893
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar23.638.57522.855.85021.116.57020.226.893
Ödenmiş Sermaye16.000.00016.000.0009.190.0009.190.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri3.076.9323.076.9323.076.9323.076.932
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.113.490975.413975.413875.776
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları2.435.745-55.7686.773.1144.998.526
Dönem Net Kar/Zararı782.7252.629.590889.6771.874.225
Diğer Özsermaye Kalemleri229.683229.683211.434211.434
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR26.858.34726.259.03827.885.23922.713.987
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri14.334.54924.014.4408.917.86617.043.500
Satışların Maliyeti (-)-10.266.513-17.902.798-6.669.645-12.109.650
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)4.068.0366.111.6422.248.2214.933.850
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)4.068.0366.111.6422.248.2214.933.850
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.466.730-1.362.073-578.378-1.090.386
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.054.170-1.933.406-932.647-1.576.496
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri745.3721.748.381645.963473.051
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.291.258-1.394.337-562.643-985.156
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)1.001.2503.170.207820.5161.754.863
Net Faaliyet Kar/Zararı1.547.1362.816.163737.1962.266.968
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler025.61225.6123
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler-18.701-10.28000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı982.5493.185.539846.1280
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler55.901498.869297.685582.443
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-49.570-296.038-16.120-165.800
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-18.70115.33225.6123
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)988.8803.388.3701.127.6932.171.509
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-206.155-758.780-238.016-297.284
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-257.183-837.492-277.309-556.100
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)51.02878.71239.293258.816
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI782.7252.629.590889.6771.874.225
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)782.7252.629.590889.6771.874.225
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları782.7252.629.590889.6771.874.225
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri398.711877.359308.405575.111
Kıdem Tazminatı285.638162.902111.273180.797
Finansman Giderleri-49.570-296.038-16.120-165.800
Yurtiçi Satışlar12.946.64221.127.5758.005.48714.922.611
Yurtdışı Satışlar1.794.6583.189.7081.066.3162.445.325
Net Yabancı Para Pozisyonu67.0361.834.913806.9731.899.100
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu384.1021.675.506726.5221.899.100
Net YPP (Hedge Dahil)67.0371.834.912806.9731.899.100
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
SEYKM 7,1 A/D 24,6 3,8 4,8 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi