SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 94.244 94.244 0,00
VIOP 117.972 117.972 0,00
USD/TRY 5,7908 5,7861 0,08
BIST BANKA 127.342 127.342 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.309 12.332 -0,19
ALTIN 1.379,41 1.360,41 1,40
BRENT 62,48 61,82 1,07

 Seyitler Kimya Hisse Senedi | SEYKM

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,6 5,75 2,15
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 2,6 2,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Seyitler Kimya
Kuruluş 01.01.1991
Faal Alanı Sağlık ürünleri satışı
Telefon (0232)3767633
Faks (0232)3767874
Adres Atatürk Org. San. Bölgesi 10007 Sok. No:7 PK 35620 Çiğli - İzmir / TÜRKİYE

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar22,921,1
Ödenmiş Sermaye16,09,2
Net Kâr2,60,9

Cari Değerler

F/K 34,7
FD/FAVÖK 24,5
PD/DD 4,0
FD/Satışlar 3,8
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,1
Piyasa Değeri 91,4 mnTL
Net Borç -0,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,70 4,20 36,93 48,31
USD -0,87 3,31 41,37 33,88
Göreceli -0,73 2,39 26,07 43,63

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
SEYKM26.10.20162,820,06936,936,79 582.060 33
SEYKM26.10.20162,820,06936,936,79582.06033

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar15.302.29816.934.47415.038.14713.253.289
Nakit ve Nakit Benzerleri832.2653.873.8353.907.2362.745.055
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar5.141.4395.089.9283.701.8623.407.186
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar588.648156.819772.644699.882
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar5.514.6384.912.0624.081.3033.610.893
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar3.225.3082.901.8302.575.1022.790.273
(Ara Toplam)15.302.29816.934.47415.038.14713.253.289
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar10.956.74010.950.7657.675.8407.457.204
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar3.322.7963.322.79600
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar6.995.9647.322.5377.353.0377.221.336
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar89.00599.17295.503113.703
Ertelenmiş Vergi Varlığı239.634200.057160.76474.532
Diğer Duran Varlıklar309.3416.20366.53647.633
TOPLAM VARLIKLAR26.259.03827.885.23922.713.98720.710.493
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler2.691.6386.078.9011.874.0782.185.655
Finansal Borçlar25.9613.350197.277711.750
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar807.4541.206.680686.886870.191
Diğer Borçlar3.8183.325.1101.2173.555
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü225.7690195.5450
Borç Karşılıkları259.620179.60677.3730
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.369.0161.364.155715.780600.159
(Ara Toplam)2.691.6386.078.9011.874.0782.185.655
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler711.550689.768613.016417.814
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar711.550689.768613.0160
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler000417.814
Özkaynaklar22.855.85021.116.57020.226.89318.107.024
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar22.855.85021.116.57020.226.89318.107.024
Ödenmiş Sermaye16.000.0009.190.0009.190.0009.190.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri3.076.9323.076.9323.076.9322.593.041
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler975.413975.413875.776756.645
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-55.7686.773.1144.998.5265.877.498
Dönem Net Kar/Zararı2.629.590889.6771.874.225964.144
Diğer Özsermaye Kalemleri229.683211.434211.434-1.274.304
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR26.259.03827.885.23922.713.98720.710.493
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri24.014.4408.917.86617.043.5007.740.773
Satışların Maliyeti (-)-17.902.798-6.669.645-12.109.650-5.633.798
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)6.111.6422.248.2214.933.8502.106.975
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)6.111.6422.248.2214.933.8502.106.975
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.362.073-578.378-1.090.386-484.515
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.933.406-932.647-1.576.496-736.537
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.748.381645.963473.051220.896
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.394.337-562.643-985.156-261.902
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)3.170.207820.5161.754.863844.917
Net Faaliyet Kar/Zararı2.816.163737.1962.266.968885.923
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25.61225.61230
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler-10.280000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı3.185.539000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler498.869297.685582.443301.443
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-296.038-16.120-165.800-75.786
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler15.33225.61230
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.388.3701.127.6932.171.5091.070.574
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-758.780-238.016-297.284-106.430
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-837.492-277.309-556.100-226.156
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)78.71239.293258.816119.726
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI2.629.590889.6771.874.225964.144
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)2.629.590889.6771.874.225964.144
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları2.629.590889.6771.874.225964.144
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri877.359308.405575.111288.093
Kıdem Tazminatı162.902111.273180.7970
Finansman Giderleri-296.038-16.120-165.800-75.786
Yurtiçi Satışlar21.127.5758.005.48714.922.6116.292.718
Yurtdışı Satışlar3.189.7081.066.3162.445.3251.545.461
Net Yabancı Para Pozisyonu1.834.913806.9731.899.100949.800
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu1.675.506726.5221.899.100928.026
Net YPP (Hedge Dahil)1.834.912806.9731.899.100949.800
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
SEYKM 5,7 34,7 24,5 3,8 4,0 12/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi