SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.588 88.830 -0,27
VIOP 108.784 109.112 -0,30
USD/TRY 3,6226 3,6303 -0,21
BIST BANKA 151.187 152.557 -0,90
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.642 20.588 0,26
DAX 11.757 11.757 0,00
ALTIN 1.237,62 1.235,69 0,16
BRENT 56,14 55,69 0,81

 SELGD | Selçuk Gıda

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,22 0,39 0,17
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0 0 0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı Selçuk Gıda
Kuruluş 07.06.1985
Faal Alanı Kuru meyve (incir, üzüm, kayısı ve benzerleri) fermente ve konserve edilmiş ürünler (salatalık, zeytin, kapari, muhtelif turşular ve benzerleri) muhtelif reçel ve ızgara sebze üretimi ile bunların yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda satışlarını yapmak.
Telefon (0232)4454400
Faks (0232)4467161
Adres Kazım Dirik Cad. No:4 Gayret Han K:7 Pasaport - İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar12.133.42712.710.789
Ödenmiş Sermaye21.317.78621.317.786
Net Kâr-1.113.854-534.585

Cari Oranlar

F/K 23,9
FD/FAVÖK -290,0
PD/DD 0,5
FD/Satışlar 1,1
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -3,70 -3,70 -25,71 -23,76
USD -3,44 0,24 -39,88 -16,64
Göreceli -5,17 -9,95 -38,58 -13,33

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar14.078.31612.945.30513.155.45913.911.249
Nakit ve Nakit Benzerleri164.696174.793141.619424.809
Finansal Yatırımlar20.73120.31619.85519.427
Ticari Alacaklar1.790.5831.504.2221.357.6481.795.338
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.552.0282.579.6182.647.5612.653.133
Stoklar4.796.5314.292.9884.732.1083.411.915
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar4.753.7474.373.3684.256.6685.606.627
(Ara Toplam)14.078.31612.945.30513.155.45913.911.249
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar6.431.6496.406.0246.410.0286.443.495
Ticari Alacaklar22.31222.31222.31222.312
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller2.070.0002.070.0002.070.0002.070.000
Maddi Duran Varlıklar4.231.1374.236.7394.263.4224.299.300
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Şerefiye0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı108.15076.92354.24451.833
Diğer Duran Varlıklar50505050
TOPLAM VARLIKLAR20.509.96519.351.32919.565.48720.354.744
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler5.272.6445.867.5855.641.8986.177.368
Finansal Borçlar1.196.0482.779.9772.701.4822.743.718
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar1.043.9751.148.473791.180868.382
Diğer Borçlar2.037.023896.3041.008.7161.689.807
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü000103.006
Borç Karşılıkları755.134827.751790.889744.691
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler240.464215.080349.63127.764
(Ara Toplam)5.272.6445.867.5855.641.8986.177.368
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler3.066.921735.919795.577903.689
Finansal Borçlar1.978.837280.828326.740416.989
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar574.06746.50565.99996.005
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları216.041107.38094.08486.364
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü297.976301.206308.754304.331
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar12.170.40012.747.82513.128.01213.273.687
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar12.133.42712.710.78913.090.88413.236.531
Ödenmiş Sermaye21.317.78621.317.78621.317.78621.317.786
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri572.773572.77300
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler59.42659.42659.42659.426
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-19.483.387-19.483.387-19.483.387-20.436.710
Dönem Net Kar/Zararı-1.113.854-534.585-144.118953.323
Diğer Özsermaye Kalemleri10.780.68310.778.77611.341.17711.342.706
Azınlık Payları36.97337.03637.12837.156
TOPLAM KAYNAKLAR20.509.96519.351.32919.565.48720.354.744
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri3.506.2262.547.6301.136.7939.687.647
Satışların Maliyeti (-)-4.141.514-2.792.107-1.128.374-9.528.471
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)-635.288-244.4778.419159.176
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)-635.288-244.4778.419159.176
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-100.022-63.638-25.171-284.376
Genel Yönetim Giderleri (-)-541.976-377.767-213.453-864.433
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri422.992307.495129.5391.177.306
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-141.670-136.901-51.697-165.715
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-995.964-515.288-152.36321.958
Net Faaliyet Kar/Zararı-1.277.286-685.882-230.205-989.633
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler58.04553.35850.215210.417
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-323.581-157.582-68.282-968.467
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler84.79156.59228.2961.656.751
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.176.709-562.920-142.134920.659
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)62.67228.215-2.01232.707
Dönem Vergi Geliri (Gideri)000-103.006
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)62.67228.215-2.012135.713
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-1.114.037-534.705-144.146953.366
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-1.114.037-534.705-144.146953.366
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-183-120-2843
Ana Ortaklık Payları-1.113.854-534.585-144.118953.323
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri105.49470.04935.878213.881
Kıdem Tazminatı44.59327.0134.76820.703
Finansman Giderleri-323.581-157.582-68.282-968.467
Yurtiçi Satışlar1.697.4481.437.222459.2674.712.150
Yurtdışı Satışlar1.958.2351.219.446772.6994.932.665
Net Yabancı Para Pozisyonu-1.594.201-1.932.493-1.705.891-1.147.002
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-1.594.201-1.932.493-1.705.891-1.147.002
Net YPP (Hedge Dahil)-1.594.201-1.932.493-1.705.891-1.147.002
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
SELGD 0,3 23,0 A/D 1,0 0,5 9/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
SELGD 0,0
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.