SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 117.666 114.809 2,49
VIOP 133.915 131.285 2,00
USD/TRY 6,8656 6,8612 0,06
BIST BANKS 127.640 124.982 2,13
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.634 12.489 1,15
GOLD 1.809,54 1.798,58 0,61
BRENT 42,78 43,24 -1,06

 Sekuro Plastik Hisse Senedi | SEKUR

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 4,13 7,76 3,63
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,3 25,1 23,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Sekuro Plastik
Kuruluş 05.02.1997
Faal Alanı Plastik ambalaj üretimi
Telefon (0262)7512224
Faks (0262)7512226
Adres Kavacık Mah. FSM Cad. Yedek Reis Sok. Ergun Plaza N.9/2 Beykoz/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar76,169,8
Ödenmiş Sermaye13,913,9
Net Kâr-0,72,3

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 7,1
PD/DD 1,3
FD/Satışlar 1,0
Yabancı Oranı (%) 12,28
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,9 / 0,7
Piyasa Değeri 98,6 mnTL
Net Borç 60,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -2,07 4,11 31,48 32,46
USD -1,92 3,95 30,33 14,89
Göreceli -1,23 4,96 25,10 32,01

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
SEKUR0,000,00000,000,00 0 A/D
SEKUR0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar93.616.05684.297.17684.782.60085.075.633
Nakit ve Nakit Benzerleri6.975.5776.075.2464.581.9476.374.682
Finansal Yatırımlar0367.50100
Ticari Alacaklar59.905.85852.930.32646.699.80547.159.868
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar131.910449.7761.577.1210
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar24.684.80023.251.96330.632.29529.947.937
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.917.9111.222.3641.291.4321.593.146
(Ara Toplam)93.616.05684.297.17684.782.60085.075.633
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar103.174.57495.164.92792.132.82174.111.965
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar24.32724.32724.32724.327
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları390.452399.960573.616573.616
Maddi Duran Varlıklar102.586.99294.580.19491.438.47973.455.409
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar172.803160.44655.33057.420
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0041.0691.193
TOPLAM VARLIKLAR196.790.630179.462.103176.915.421159.187.598
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler76.829.95664.600.60869.118.72568.124.080
Finansal Borçlar37.116.39034.814.51230.532.38329.947.494
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar36.915.13626.679.36835.911.43734.759.062
Diğer Borçlar704.6741.785.229273.250215.000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)865.295105.119585.9671.223.990
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü153.183237.071584.288772.394
Borç Karşılıkları137.345231.978169.281123.143
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler937.933747.3311.062.1191.082.997
(Ara Toplam)76.829.95664.600.60869.118.72568.124.080
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler43.443.49244.706.45731.404.09532.486.081
Finansal Borçlar30.116.17533.034.01629.773.11930.525.202
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar243.602223.272343.147448.543
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü13.083.71511.449.1691.287.8291.512.336
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar76.517.18270.155.03876.392.60158.577.437
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar76.144.88869.783.60576.046.74358.226.054
Ödenmiş Sermaye13.885.00013.885.00013.885.00013.885.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri04.769.10204.769.102
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları054.442.40100
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler124.943124.943124.943124.943
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-17.133.360-19.412.607-12.613.804-15.981.870
Dönem Net Kar/Zararı-688.6842.279.2472.906.5441.643.191
Diğer Özsermaye Kalemleri79.956.98913.695.51971.744.06053.785.688
Azınlık Payları372.294371.433345.858351.383
TOPLAM KAYNAKLAR196.790.630179.462.103176.915.421159.187.598
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri43.463.008150.921.718106.421.35868.778.288
Satışların Maliyeti (-)-36.497.026-124.381.812-87.052.697-57.680.203
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)6.965.98226.539.90619.368.66111.098.085
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)6.965.98226.539.90619.368.66111.098.085
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.491.545-5.221.768-3.758.186-2.386.452
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.800.023-5.554.502-4.318.624-3.198.608
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-10.792-450.816-380.804-265.773
Diğer Faaliyet Gelirleri1.510.8606.078.3468.697.1338.458.006
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.727.299-5.444.384-7.773.073-5.018.405
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)3.447.18315.946.78211.835.1078.686.853
Net Faaliyet Kar/Zararı3.663.62215.312.82010.911.0475.247.252
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler66.084129.72800
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-39.056000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı3.474.21116.076.51011.835.1078.686.853
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler5.112.19504.226.3160
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-8.607.425-11.955.962-12.156.092-5.748.742
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler27.028129.72800
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-21.0194.120.5483.905.3312.938.111
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-666.806-1.840.450-998.787-1.299.961
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-176.022-878.435-316.253-434.644
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-490.784-962.015-682.534-865.317
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-687.8252.280.0982.906.5441.638.150
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-687.8252.280.0982.906.5441.638.150
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları859851-4.815-5.042
Ana Ortaklık Payları-688.6842.279.2472.911.3591.643.192
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.957.0527.885.4565.738.4316.219.879
Kıdem Tazminatı109.646-31.03250.641234.157
Finansman Giderleri-8.607.425-11.955.962-12.156.092-5.748.742
Yurtiçi Satışlar40.822.480137.076.20897.546.46762.705.900
Yurtdışı Satışlar3.715.31419.067.68012.990.1368.894.176
Net Yabancı Para Pozisyonu0-4.700.6913.982.82016.858.530
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0-4.864.2653.890.71513.500.095
Net YPP (Hedge Dahil)0-4.700.6913.982.82016.858.530

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
SEKUR 7,1 A/D 7,1 1,0 1,3 3/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
SEKUR 7,10 13,74 12,28 -145,35 -1,77
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi