SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 119.680 119.802 -0,10
VIOP 143.920 143.996 -0,05
USD/TRY 5,9582 5,9413 0,28
BIST BANKA 173.520 174.718 -0,69
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.324 13.205 0,90
ALTIN 1.573,60 1.569,02 0,29
BRENT 58,66 58,81 -0,26

 Sekuro Plastik Hisse Senedi | SEKUR

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,6 5,88 2,28
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,0 33,8 32,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Sekuro Plastik
Kuruluş 05.02.1997
Faal Alanı Plastik ambalaj üretimi
Telefon (0262)7512224
Faks (0262)7512226
Adres Kavacık Mah. FSM Cad. Yedek Reis Sok. Ergun Plaza N.9/2 Beykoz/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar76,058,2
Ödenmiş Sermaye13,913,9
Net Kâr2,91,6

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 8,2
PD/DD 1,1
FD/Satışlar 0,9
Yabancı Oranı (%) 11,67
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,9 / 0,4
Piyasa Değeri 81,6 mnTL
Net Borç 55,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 8,29 7,50 4,44 9,70
USD 8,47 7,32 4,62 9,89
Göreceli 8,60 10,87 -0,89 4,78

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
SEKUR0,000,00000,000,00 0 A/D
SEKUR0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar84.782.60085.075.63377.346.40876.148.126
Nakit ve Nakit Benzerleri4.581.9476.374.6825.229.55710.877.678
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar46.699.80547.159.86845.050.01942.860.016
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.577.12101.958.6992.213.288
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar30.632.29529.947.93723.413.50518.669.167
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.291.4321.593.1461.694.6281.527.977
(Ara Toplam)84.782.60085.075.63377.346.40876.148.126
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar92.132.82174.111.96551.225.69788.337.678
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar24.32724.32724.32624.327
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları573.616573.61600
Maddi Duran Varlıklar91.438.47973.455.40950.472.41688.258.796
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar55.33057.420728.95554.555
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar41.0691.19300
TOPLAM VARLIKLAR176.915.421159.187.598128.572.105164.485.804
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler69.118.72568.124.08060.618.06364.936.700
Finansal Borçlar30.532.38329.947.49428.672.83433.570.325
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar35.911.43734.759.06228.472.88829.093.514
Diğer Borçlar273.250215.000472.446446.465
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)585.9671.223.9901.145.936461.743
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü584.288772.394711.150164.370
Borç Karşılıkları169.281123.143107.295124.599
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.062.1191.082.9971.035.5141.075.684
(Ara Toplam)69.118.72568.124.08060.618.06364.936.700
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler31.404.09532.486.08136.418.01331.276.982
Finansal Borçlar29.773.11930.525.20234.273.44530.283.191
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar343.147448.543613.252398.306
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.287.8291.512.3361.531.316595.485
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar76.392.60158.577.43731.536.02968.272.122
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar76.046.74358.226.05431.521.22467.943.952
Ödenmiş Sermaye13.885.00013.885.00013.885.00013.885.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri04.769.1024.769.1020
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler124.943124.943124.943124.943
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-12.613.804-15.981.870-1.108.197-14.687.392
Dönem Net Kar/Zararı2.906.5441.643.191305.5162.073.588
Diğer Özsermaye Kalemleri71.744.06053.785.68813.544.86066.547.813
Azınlık Payları345.858351.38314.805328.170
TOPLAM KAYNAKLAR176.915.421159.187.598128.572.105164.485.804
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri106.421.35868.778.28831.923.275129.874.873
Satışların Maliyeti (-)-87.052.697-57.680.203-24.257.059-105.631.750
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)19.368.66111.098.0857.666.21624.243.123
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)19.368.66111.098.0857.666.21624.243.123
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-3.758.186-2.386.452-1.074.198-4.015.641
Genel Yönetim Giderleri (-)-4.318.624-3.198.608-1.528.977-3.723.995
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-380.804-265.773-145.769-593.012
Diğer Faaliyet Gelirleri8.697.1338.458.0065.453.9745.829.728
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-7.773.073-5.018.405-6.288.805-4.209.387
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)11.835.1078.686.8534.082.44117.530.816
Net Faaliyet Kar/Zararı10.911.0475.247.2524.917.27215.910.475
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler000117.121
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı11.835.1078.686.8534.082.44117.647.937
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler4.226.3160023.184.832
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-12.156.092-5.748.742-3.910.984-41.639.028
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler000117.121
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.905.3312.938.111171.457-806.259
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-998.787-1.299.961-1.242.085205.647
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-316.253-434.644-274.601-627.052
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-682.534-865.317-967.484832.699
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI2.906.5441.638.150-1.070.628-600.612
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)2.906.5441.638.150-1.070.628-600.612
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-4.815-5.042-3.3271.615
Ana Ortaklık Payları2.911.3591.643.192-1.067.301-602.227
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri5.738.4316.219.8791.175.7973.983.810
Kıdem Tazminatı50.641234.15784.336170.073
Finansman Giderleri-12.156.092-5.748.742-3.910.984-41.639.028
Yurtiçi Satışlar97.546.46762.705.90030.622.384120.984.631
Yurtdışı Satışlar12.990.1368.894.1762.896.80912.377.974
Net Yabancı Para Pozisyonu3.982.82016.858.530-44.559.91113.079.127
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu3.890.71513.500.095-44.559.9119.991.108
Net YPP (Hedge Dahil)3.982.82016.858.530-44.559.91113.079.127
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
SEKUR 5,9 A/D 8,2 0,9 1,1 9/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
SEKUR 5,88 12,42 11,67 -74,59 -0,91
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi