SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.258 89.138 -0,99
VIOP 108.378 109.510 -1,03
USD/TRY 3,6029 3,6055 -0,07
BIST BANKS 149.785 151.303 -1,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.788 20.787 0,00
DAX 11.804 11.948 -1,20
GOLD 1.256,84 1.256,81 0,00
BRENT 56,00 55,94 0,11

 SEKUR | Sekuro Plastik

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 7,47 9,41 1,94
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0 1 1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı Sekuro Plastik
Kuruluş 05.02.1997
Faal Alanı Plastik ambalaj üretimi
Telefon (0262)7512224
Faks (0262)7512226
Adres Kavacık Mah. FSM Cad. Yedek Reis Sok. Ergun Plaza N.9/2 Beykoz/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar16.541.26515.010.483
Ödenmiş Sermaye13.885.00013.885.000
Net Kâr1.601.76964.472

Cari Oranlar

F/K -42,4
FD/FAVÖK 26,8
PD/DD 7,3
FD/Satışlar 2,5
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,34 -4,91 226,59 -12,27
USD 2,16 3,06 167,30 -2,30
Göreceli 0,30 -9,69 178,28 -0,91

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar36.172.48135.618.71231.454.58930.068.196
Nakit ve Nakit Benzerleri3.452.3361.278.569687.6742.760.073
Finansal Yatırımlar02.682.9292.609.9272.536.924
Ticari Alacaklar15.968.19716.790.11913.378.81211.005.036
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar407.708380.417367.408436.737
Stoklar13.493.84313.079.07512.943.91812.308.189
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.850.3971.407.6031.466.8501.021.237
(Ara Toplam)36.172.48135.618.71231.454.58930.068.196
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar23.136.97520.062.24419.625.14819.232.458
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar24.32724.32724.32724.327
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Maddi Duran Varlıklar21.704.65018.507.07618.037.91117.695.957
Maddi Olmayan Duran Varlıklar99.10690.64798.542105.120
Şerefiye0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.282.3561.414.1391.395.5241.397.944
Diğer Duran Varlıklar26.53626.05568.8449.110
TOPLAM VARLIKLAR59.309.45655.680.95651.079.73749.300.654
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler32.613.33529.638.57123.492.37120.582.878
Finansal Borçlar15.796.99613.827.36111.991.5639.739.991
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar16.046.66515.293.90511.022.01110.133.152
Diğer Borçlar208.25980.38991.413291.722
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü145.86973.57041.2340
Borç Karşılıkları53.37952.52624.85771.493
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler362.167310.820321.293346.520
(Ara Toplam)32.613.33529.638.57123.492.37120.582.878
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler10.146.93011.025.64612.648.89113.756.583
Finansal Borçlar9.833.34110.799.00512.473.65913.533.433
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları254.388226.641175.232152.384
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü59.2010070.766
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar16.549.19115.016.73914.938.47514.961.193
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar16.541.26515.010.48314.931.95314.954.440
Ödenmiş Sermaye13.885.00013.885.00013.885.00013.885.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri4.769.1024.769.10204.769.102
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler124.943124.943124.943124.943
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-4.899.376-3.879.549-3.879.549229.665
Dönem Net Kar/Zararı1.601.76964.472-14.058-4.109.214
Diğer Özsermaye Kalemleri1.059.82746.5154.815.61754.944
Azınlık Payları7.9266.2566.5226.753
TOPLAM KAYNAKLAR59.309.45655.680.95651.079.73749.300.654
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri44.389.56627.938.54712.057.02544.841.311
Satışların Maliyeti (-)-35.949.376-23.980.887-10.472.737-38.066.006
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)8.440.1903.957.6601.584.2886.775.305
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)8.440.1903.957.6601.584.2886.775.305
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.398.432-981.659-433.957-1.688.251
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.231.308-1.175.054-501.129-2.006.181
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-226.743-149.366-69.451-708.425
Diğer Faaliyet Gelirleri2.224.8221.713.3601.713.3603.927.428
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.624.988-1.413.237-1.266.703-5.807.079
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)5.183.5411.951.7041.026.408492.797
Net Faaliyet Kar/Zararı4.583.7071.651.581579.7512.372.448
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler4.329.2724.132.4143.878.1671.975.632
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-7.667.863-6.087.401-4.948.596-7.575.459
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler177.358103.55630.167339.918
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.022.308100.273-13.854-4.767.112
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-419.359-36.294-431658.026
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-311.598-121.146-66.668-431.971
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-107.76184.85266.2371.089.997
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.602.94963.979-14.285-4.109.086
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.602.94963.979-14.285-4.109.086
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları1.180-493-227128
Ana Ortaklık Payları1.601.76964.472-14.058-4.109.214
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.536.645995.574494.2401.898.385
Kıdem Tazminatı108.93987.26135.74547.696
Finansman Giderleri-7.667.863-6.087.401-4.948.596-7.575.459
Yurtiçi Satışlar39.647.275012.057.02544.160.127
Yurtdışı Satışlar4.640.50500634.831
Net Yabancı Para Pozisyonu-23.021.400-22.137.688-22.388.829-20.854.320
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-23.021.400-22.137.688-22.388.829-20.854.320
Net YPP (Hedge Dahil)-23.021.400-22.137.688-22.388.829-20.854.320
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
SEKUR 8,7 A/D 26,8 2,5 7,3 9/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
SEKUR 0,0
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.