SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 94.244 94.244 0,00
VIOP 117.972 117.972 0,00
USD/TRY 5,7905 5,7861 0,08
BIST BANKA 127.342 127.342 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.309 12.332 -0,19
ALTIN 1.380,04 1.360,41 1,44
BRENT 62,60 61,82 1,26

 Sekuro Plastik Hisse Senedi | SEKUR

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,3 3,08 0,78
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 5,3 5,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Sekuro Plastik
Kuruluş 05.02.1997
Faal Alanı Plastik ambalaj üretimi
Telefon (0262)7512224
Faks (0262)7512226
Adres Kavacık Mah. FSM Cad. Yedek Reis Sok. Ergun Plaza N.9/2 Beykoz/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar31,531,3
Ödenmiş Sermaye13,913,9
Net Kâr0,3-0,6

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 4,0
PD/DD 1,1
FD/Satışlar 0,7
Yabancı Oranı (%) 0,00
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,2 / 0,8
Piyasa Değeri 35,1 mnTL
Net Borç 57,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,56 -3,80 3,69 -14,53
USD -1,73 -4,62 7,05 -22,85
Göreceli -1,59 -5,47 -4,53 -17,23

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
SEKUR0,000,00000,000,00 0 A/D
SEKUR0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar77.346.40875.872.37683.383.35168.685.831
Nakit ve Nakit Benzerleri5.229.55710.877.6782.723.2826.663.984
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar45.050.01943.164.26951.338.04236.887.775
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.958.6992.046.30488.12489.543
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar23.413.50518.393.41821.130.21819.515.972
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.694.6281.390.7078.103.6855.528.557
(Ara Toplam)77.346.40875.872.37683.383.35168.685.831
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar51.225.69751.684.04151.954.00348.879.153
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar24.32624.32724.32724.327
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar50.472.41651.487.08951.765.31248.688.119
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar728.955172.625164.364166.707
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR128.572.105127.556.417135.337.354117.564.984
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler60.618.06364.936.70367.112.36149.092.415
Finansal Borçlar28.672.83433.570.32628.058.03420.648.546
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar28.472.88829.093.51332.964.86524.184.785
Diğer Borçlar472.446846.9775.001.1043.258.341
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)1.145.936000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü711.150164.3700141.597
Borç Karşılıkları107.295124.599236.371142.484
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.035.5141.136.918851.987716.662
(Ara Toplam)60.618.06364.936.70367.112.36149.092.415
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler36.418.01331.276.97838.846.71535.593.679
Finansal Borçlar34.273.44530.283.18737.436.27633.684.816
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0062.5067.238
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar613.252398.306345.642349.063
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.531.316595.4851.002.2911.552.562
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar31.536.02931.342.73629.378.27832.878.890
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar31.521.22431.327.93129.365.90832.864.287
Ödenmiş Sermaye13.885.00013.885.00013.885.00013.885.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri4.769.102000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler124.943124.943124.943124.943
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-1.108.197-505.970-441.918-441.918
Dönem Net Kar/Zararı305.516-602.227-2.607.676879.354
Diğer Özsermaye Kalemleri13.544.86018.426.18518.405.55918.416.908
Azınlık Payları14.80514.80512.37014.603
TOPLAM KAYNAKLAR128.572.105127.556.417135.337.354117.564.984
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri31.923.270129.874.87387.435.19950.959.400
Satışların Maliyeti (-)-22.485.478-105.631.750-63.745.263-36.815.049
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)9.437.79224.243.12323.689.93614.144.351
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)9.437.79224.243.12323.689.93614.144.351
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.074.198-4.015.641-3.003.054-1.959.981
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.528.976-3.723.995-2.738.319-2.392.073
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-145.769-593.012-360.721-212.799
Diğer Faaliyet Gelirleri5.718.9175.829.7286.337.7862.903.641
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-6.361.003-4.209.387-4.737.649-2.361.903
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)6.046.76317.530.81619.187.97910.121.236
Net Faaliyet Kar/Zararı6.688.84915.910.47517.587.8429.579.498
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0117.12156.09510.858
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı6.046.76317.647.93700
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler3.676.41323.184.8327.928.4913.146.372
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-8.173.959-41.639.028-30.219.871-12.025.225
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0117.12156.09510.858
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.549.217-806.259-3.047.3061.253.241
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.242.086205.647438.806-372.487
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-274.602-627.0520-263.862
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-967.484832.699438.806-108.625
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI307.131-600.612-2.608.500880.754
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)307.131-600.612-2.608.500880.754
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları1.6151.615-8241.400
Ana Ortaklık Payları305.516-602.227-2.607.676879.354
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.175.7973.983.8102.822.7281.750.280
Kıdem Tazminatı84.336170.073101.17272.566
Finansman Giderleri-8.173.959-41.639.028-30.219.871-12.025.225
Yurtiçi Satışlar30.622.384120.984.63178.708.85245.270.454
Yurtdışı Satışlar2.896.80912.377.97410.832.4386.808.191
Net Yabancı Para Pozisyonu-44.559.911-48.783.408-54.381.899-40.659.679
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-44.559.911-48.773.071-54.568.955-40.659.679
Net YPP (Hedge Dahil)-44.559.911-48.783.408-54.381.899-40.659.679
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
SEKUR 2,5 A/D 4,0 0,7 1,1 3/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
SEKUR 2,53 0,05 0,00 -4,63 -0,05
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi