SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 91.439 89.553 2,11
VIOP 108.447 106.467 1,86
USD/TRY 6,7715 6,7342 0,55
BIST BANKS 114.715 112.308 2,14
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 9.526 9.571 -0,47
GOLD 1.639,94 1.618,28 1,34
BRENT 33,09 34,11 -2,99

 Sekuro Plastik Hisse Senedi | SEKUR

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,6 6,05 3,45
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,3 18,9 18,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Sekuro Plastik
Kuruluş 05.02.1997
Faal Alanı Plastik ambalaj üretimi
Telefon (0262)7512224
Faks (0262)7512226
Adres Kavacık Mah. FSM Cad. Yedek Reis Sok. Ergun Plaza N.9/2 Beykoz/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar69,876,0
Ödenmiş Sermaye13,913,9
Net Kâr2,32,9

Cari Değerler

F/K 25,9
FD/FAVÖK 5,2
PD/DD 0,9
FD/Satışlar 0,8
Yabancı Oranı (%) 2,05
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,8 / 0,5
Piyasa Değeri 59,0 mnTL
Net Borç 61,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,92 -0,23 -16,17 -20,71
USD 1,62 -3,96 -23,68 -29,59
Göreceli 1,87 -1,82 3,71 1,32

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
SEKUR0,000,00000,000,00 0 A/D
SEKUR0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar84.297.17684.782.60085.075.63377.346.408
Nakit ve Nakit Benzerleri6.075.2464.581.9476.374.6825.229.557
Finansal Yatırımlar367.501000
Ticari Alacaklar52.930.32646.699.80547.159.86845.050.019
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar449.7761.577.12101.958.699
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar23.251.96330.632.29529.947.93723.413.505
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.222.3641.291.4321.593.1461.694.628
(Ara Toplam)84.297.17684.782.60085.075.63377.346.408
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar95.164.92792.132.82174.111.96551.225.697
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar24.32724.32724.32724.326
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları399.960573.616573.6160
Maddi Duran Varlıklar94.580.19491.438.47973.455.40950.472.416
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar160.44655.33057.420728.955
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar041.0691.1930
TOPLAM VARLIKLAR179.462.103176.915.421159.187.598128.572.105
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler64.600.60869.118.72568.124.08060.618.063
Finansal Borçlar34.814.51230.532.38329.947.49428.672.834
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar26.679.36835.911.43734.759.06228.472.888
Diğer Borçlar1.785.229273.250215.000472.446
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)105.119585.9671.223.9901.145.936
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü237.071584.288772.394711.150
Borç Karşılıkları231.978169.281123.143107.295
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler747.3311.062.1191.082.9971.035.514
(Ara Toplam)64.600.60869.118.72568.124.08060.618.063
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler44.706.45731.404.09532.486.08136.418.013
Finansal Borçlar33.034.01629.773.11930.525.20234.273.445
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar223.272343.147448.543613.252
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü11.449.1691.287.8291.512.3361.531.316
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar70.155.03876.392.60158.577.43731.536.029
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar69.783.60576.046.74358.226.05431.521.224
Ödenmiş Sermaye13.885.00013.885.00013.885.00013.885.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri4.769.10204.769.1024.769.102
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları54.442.401000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler124.943124.943124.943124.943
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-19.412.607-12.613.804-15.981.870-1.108.197
Dönem Net Kar/Zararı2.279.2472.906.5441.643.191305.516
Diğer Özsermaye Kalemleri13.695.51971.744.06053.785.68813.544.860
Azınlık Payları371.433345.858351.38314.805
TOPLAM KAYNAKLAR179.462.103176.915.421159.187.598128.572.105
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri150.921.718106.421.35868.778.28831.923.275
Satışların Maliyeti (-)-124.381.812-87.052.697-57.680.203-24.257.059
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)26.539.90619.368.66111.098.0857.666.216
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)26.539.90619.368.66111.098.0857.666.216
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-5.221.768-3.758.186-2.386.452-1.074.198
Genel Yönetim Giderleri (-)-5.554.502-4.318.624-3.198.608-1.528.977
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-450.816-380.804-265.773-145.769
Diğer Faaliyet Gelirleri6.078.3468.697.1338.458.0065.453.974
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-5.444.384-7.773.073-5.018.405-6.288.805
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)15.946.78211.835.1078.686.8534.082.441
Net Faaliyet Kar/Zararı15.312.82010.911.0475.247.2524.917.272
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler129.728000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı16.076.51011.835.1078.686.8534.082.441
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler04.226.31600
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-11.955.962-12.156.092-5.748.742-3.910.984
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler129.728000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.120.5483.905.3312.938.111171.457
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.840.450-998.787-1.299.961-1.242.085
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-878.435-316.253-434.644-274.601
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-962.015-682.534-865.317-967.484
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI2.280.0982.906.5441.638.150-1.070.628
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)2.280.0982.906.5441.638.150-1.070.628
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları851-4.815-5.042-3.327
Ana Ortaklık Payları2.279.2472.911.3591.643.192-1.067.301
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri7.885.4565.738.4316.219.8791.175.797
Kıdem Tazminatı-31.03250.641234.15784.336
Finansman Giderleri-11.955.962-12.156.092-5.748.742-3.910.984
Yurtiçi Satışlar137.076.20897.546.46762.705.90030.622.384
Yurtdışı Satışlar19.067.68012.990.1368.894.1762.896.809
Net Yabancı Para Pozisyonu-4.700.6913.982.82016.858.530-44.559.911
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-4.864.2653.890.71513.500.095-44.559.911
Net YPP (Hedge Dahil)-4.700.6913.982.82016.858.530-44.559.911

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
SEKUR 4,3 25,9 5,2 0,8 0,8 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
SEKUR 4,25 1,97 2,05 8,89 0,11
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi