SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 115.748 116.908 -0,99
VIOP 132.046 133.995 -1,45
USD/TRY 6,8597 6,8528 0,10
BIST BANKA 129.633 131.760 -1,61
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.528 12.608 -0,64
ALTIN 1.775,06 1.775,34 -0,02
BRENT 42,77 43,14 -0,86

 Say Reklamcılık Hisse Senedi | SAYAS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,49 4,47 1,98
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,4 19,9 18,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Say Reklamcılık
Kuruluş 27.08.2004
Faal Alanı Her türlü Reklamcılık işlerini yapmak, ışıklı ve ışıksız, reklam panoları, totem panoları, saç tabelaları, serigrafi, afiş, bez afiş, resim grafik orijinal pantograf, her türlü etiketin yapmak bu işleri gerçekleştirmek için her nevi mamul maddeler ve malzemeleri yurt içinde ve yurt dışında alım satımı, ithali, ihracı, pazarlama ve ticaretini yapmak ve yaptırmak.
Telefon (0232)8787800
Faks (0232)8785644
Adres Kemalpaşa O.S.B. Mah. İzmir-Ankara Yolu (Ansızca Devecihavlısı) No:318 Kemalpaşa / İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar16,616,8
Ödenmiş Sermaye25,825,8
Net Kâr-0,1-0,5

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 17,5
PD/DD 6,9
FD/Satışlar 1,3
Yabancı Oranı (%) 0,43
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,8 / 0,5
Piyasa Değeri 115,1 mnTL
Net Borç 9,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 5,92 17,94 15,80 99,55
USD 6,08 17,94 14,79 73,33
Göreceli 6,98 16,84 8,14 97,26

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
SAYAS0,000,00000,000,00 0 A/D
SAYAS0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar39.816.95935.919.52739.960.72640.823.157
Nakit ve Nakit Benzerleri1.542.9291.158.302544.561464.031
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar11.509.1784.728.9672.155.3452.384.711
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar699.532628.671819.9091.126.849
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar13.885.73918.853.98918.509.60422.627.871
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar12.179.58110.549.59817.931.30714.219.695
(Ara Toplam)39.816.95935.919.52739.960.72640.823.157
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar11.248.85411.755.96811.975.52212.598.084
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları51.95171.43290.914110.395
Maddi Duran Varlıklar8.363.9718.857.4759.374.8079.928.515
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.001.0921.108.9621.217.1311.325.298
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.831.7451.718.0041.292.6701.233.876
Diğer Duran Varlıklar959500
TOPLAM VARLIKLAR51.065.81347.675.49551.936.24853.421.241
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler25.142.87922.097.27124.102.76225.654.091
Finansal Borçlar3.146.5613.147.6063.062.7964.005.788
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar20.111.11512.711.6335.855.57910.844.148
Diğer Borçlar192.7154.524.1033.240.4032.771.495
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)458.7031.292.55111.254.6636.836.378
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları455.067284.091286.672526.662
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler778.718137.287402.649669.620
(Ara Toplam)25.142.87922.097.27124.102.76225.654.091
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler9.364.3758.886.6048.811.4239.287.949
Finansal Borçlar7.830.6797.874.3117.946.3958.633.308
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar1.533.6961.012.293865.028654.641
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar16.558.55916.691.62019.022.06318.479.201
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar16.637.91916.763.36419.082.37518.797.497
Ödenmiş Sermaye25.750.00025.750.00025.750.00025.750.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri7.120.3317.120.3317.120.3310
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.117.2221.117.2221.117.2221.110.513
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-16.794.034-16.307.202-16.307.202-16.106.068
Dönem Net Kar/Zararı-65.073-486.8321.746.249866.066
Diğer Özsermaye Kalemleri-490.527-430.155-344.2257.176.986
Azınlık Payları-79.360-71.744-60.312-318.296
TOPLAM KAYNAKLAR51.065.81347.675.49551.936.24853.421.241
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri32.249.58370.384.22939.940.24219.126.992
Satışların Maliyeti (-)-29.064.235-62.683.355-33.884.219-14.837.013
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)3.185.3487.700.8746.056.0234.289.979
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)3.185.3487.700.8746.056.0234.289.979
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-693.150-1.151.100-803.097-526.029
Genel Yönetim Giderleri (-)-819.650-2.728.250-2.120.732-1.418.872
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-247.979-601.701-426.211-269.365
Diğer Faaliyet Gelirleri1.244.6364.476.9582.567.7411.540.729
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.880.761-6.476.826-3.190.995-2.221.555
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)788.4441.219.9552.082.7291.394.887
Net Faaliyet Kar/Zararı1.424.5693.219.8232.705.9832.075.713
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20.94852.0101.017.083737.554
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-4.505-18.020-13.515-9.010
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı804.8871.253.9453.086.2972.123.431
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler270.136831.694727.996150.600
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.245.530-2.996.623-2.079.824-1.468.050
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler16.44333.9901.003.568728.544
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-170.507-910.9841.734.469805.981
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)96.956393.718-7.345-19.517
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)96.956393.718-7.345-19.517
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-73.551-517.2661.727.124786.464
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-73.551-517.2661.727.124786.464
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-8.478-30.434-19.125-79.602
Ana Ortaklık Payları-65.073-486.8321.746.249866.066
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri711.1872.844.5622.141.0741.435.486
Kıdem Tazminatı254.885176.679149.685103.772
Finansman Giderleri-1.245.530-2.996.623-2.079.824-1.468.050
Yurtiçi Satışlar24.943.00957.588.72732.469.09216.137.727
Yurtdışı Satışlar7.227.81912.374.9257.200.7892.808.387
Net Yabancı Para Pozisyonu-21.548.102-15.289.800-5.980.889-17.337.478
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-22.497.728-15.696.711-5.980.889-17.337.479
Net YPP (Hedge Dahil)-21.548.102-15.289.800-5.980.889-17.337.478

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
SAYAS 4,5 A/D 17,5 1,3 6,9 3/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
SAYAS 4,47 0,06 0,43 37,00 0,46
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi