SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 95.884 96.142 -0,27
VIOP 119.619 120.016 -0,33
USD/TRY 5,8962 5,8727 0,40
BIST BANKS 127.676 128.625 -0,74
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.313 12.236 0,63
GOLD 1.277,86 1.275,92 0,15
BRENT 74,86 74,55 0,42

 SAYAS Hisse Senedi | Say Reklamcılık

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,82 0,97 0,15
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 8,9 8,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Say Reklamcılık
Kuruluş 27.08.2004
Faal Alanı Her türlü Reklamcılık işlerini yapmak, ışıklı ve ışıksız, reklam panoları, totem panoları, saç tabelaları, serigrafi, afiş, bez afiş, resim grafik orijinal pantograf, her türlü etiketin yapmak bu işleri gerçekleştirmek için her nevi mamul maddeler ve malzemeleri yurt içinde ve yurt dışında alım satımı, ithali, ihracı, pazarlama ve ticaretini yapmak ve yaptırmak.
Telefon (0232)8787800
Faks (0232)8785644
Adres Kemalpaşa O.S.B. Mah. İzmir-Ankara Yolu (Ansızca Devecihavlısı) No:318 Kemalpaşa / İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar17,626,0
Ödenmiş Sermaye25,825,8
Net Kâr-15,6-7,8

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 8,7
PD/DD 1,3
FD/Satışlar 1,0
Yabancı Oranı (%) 0,19
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,1
Piyasa Değeri 22,7 mnTL
Net Borç 12,0 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 4,76 3,53 -1,12 -6,38
USD 4,23 1,41 -4,66 -15,63
Göreceli 4,55 5,75 2,16 -11,13

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
SAYAS0,000,00000,000,00 0 A/D
SAYAS0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar30.390.94447.977.94242.897.78358.846.119
Nakit ve Nakit Benzerleri1.175.450950.1381.024.868384.178
Finansal Yatırımlar000177.482
Ticari Alacaklar4.095.57112.046.1299.410.96711.029.198
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar988.001648.555680.045820.020
Stoklar13.587.23719.611.72822.531.19122.888.277
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar10.544.68514.721.3929.250.71213.476.964
(Ara Toplam)30.390.94447.977.94242.897.78348.776.119
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar00010.070.000
Duran Varlıklar20.290.33328.509.36927.337.21829.986.714
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Finansal Yatırımlar08.176.5008.229.5928.225.173
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar17.414.75517.805.84416.289.41915.861.262
Şerefiye0003.096.325
Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.535.9251.958.4872.401.2162.488.459
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.339.653518.099416.991315.495
Diğer Duran Varlıklar050.43900
TOPLAM VARLIKLAR50.681.27776.487.31170.235.00188.832.833
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler22.735.83538.113.70431.251.65645.269.739
Finansal Borçlar3.515.3334.673.76610.433.95730.191.776
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar3.659.13210.140.41311.823.20611.461.867
Diğer Borçlar8.045.0207.770.701309.867396.049
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları1.201.2792.444.656959.458829.158
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6.315.07113.084.1687.725.1682.390.889
(Ara Toplam)22.735.83538.113.70431.251.65645.269.739
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler10.558.53612.484.10311.346.20611.313.586
Finansal Borçlar9.687.78811.551.99910.398.33510.333.757
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar870.748932.104947.871979.829
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar17.386.90625.889.50427.637.13932.249.508
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar17.627.21326.045.33627.754.03332.303.511
Ödenmiş Sermaye25.750.00025.750.00025.750.00025.750.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri7.120.331007.120.331
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları01.077.969967.561846.399
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.110.5131.119.4591.119.4591.049.885
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-548.347-1.170.994-1.181.022-1.111.448
Dönem Net Kar/Zararı-15.557.721-7.758.238-5.726.708-1.028.881
Diğer Özsermaye Kalemleri-247.5637.027.1406.824.743-322.775
Azınlık Payları-240.307-155.832-116.894-54.003
TOPLAM KAYNAKLAR50.681.27776.487.31170.235.00188.832.833
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri36.496.68625.809.23512.791.8736.797.774
Satışların Maliyeti (-)-28.785.494-20.031.846-9.869.965-4.278.815
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)7.711.1925.777.3892.921.9082.518.959
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)7.711.1925.777.3892.921.9082.518.959
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.733.129-1.776.798-1.314.164-878.410
Genel Yönetim Giderleri (-)-4.141.748-4.846.805-3.032.228-1.684.846
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-429.027-313.928-176.421-77.693
Diğer Faaliyet Gelirleri7.354.4895.962.3484.271.6951.832.134
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-7.505.215-4.511.275-2.476.577-1.384.817
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)1.256.562290.931194.213325.327
Net Faaliyet Kar/Zararı1.407.288-1.160.142-1.600.905-121.990
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler501.1031.366.056892.297281.139
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-12.700.793-3.145.213-3.154.9230
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.778.775348.87077.01811.046
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-7.469.150-6.796.399-3.753.278-1.487.379
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-12.199.690-1.779.157-2.262.626281.139
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-16.633.503-7.935.755-5.744.673-869.867
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)822.5313.332-114.347-224.424
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)822.5313.332-114.347-224.424
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-15.810.972-7.932.423-5.859.020-1.094.291
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-15.810.972-7.932.423-5.859.020-1.094.291
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-253.251-174.185-132.312-65.410
Ana Ortaklık Payları-15.557.721-7.758.238-5.726.708-1.028.881
Hisse Başına Kazanç-1000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç-1000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç-1000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç-1000
Dipnot
Amortisman Giderleri2.583.0612.443.1521.322.960686.693
Kıdem Tazminatı241.995181.112147.104166.969
Finansman Giderleri-7.469.150-6.796.399-3.753.278-1.487.379
Yurtiçi Satışlar21.228.02017.405.3909.687.0434.868.797
Yurtdışı Satışlar15.167.7888.248.0093.035.5981.921.015
Net Yabancı Para Pozisyonu-4.207.387-10.381.139-7.699.9140
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-4.207.387-10.381.139-7.699.9140
Net YPP (Hedge Dahil)-4.207.387-10.381.139-7.699.9140
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
SAYAS 0,9 A/D 8,7 1,0 1,3 12/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
SAYAS 0,88 0,19 0,19 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi