SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 120.072 119.802 0,23
VIOP 144.437 143.996 0,31
USD/TRY 5,9587 5,9413 0,29
BIST BANKS 174.451 174.718 -0,15
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.324 13.205 0,90
GOLD 1.569,73 1.569,02 0,05
BRENT 59,33 58,81 0,88

 Say Reklamcılık Hisse Senedi | SAYAS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,16 2,57 1,41
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,2 11,1 10,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Say Reklamcılık
Kuruluş 27.08.2004
Faal Alanı Her türlü Reklamcılık işlerini yapmak, ışıklı ve ışıksız, reklam panoları, totem panoları, saç tabelaları, serigrafi, afiş, bez afiş, resim grafik orijinal pantograf, her türlü etiketin yapmak bu işleri gerçekleştirmek için her nevi mamul maddeler ve malzemeleri yurt içinde ve yurt dışında alım satımı, ithali, ihracı, pazarlama ve ticaretini yapmak ve yaptırmak.
Telefon (0232)8787800
Faks (0232)8785644
Adres Kemalpaşa O.S.B. Mah. İzmir-Ankara Yolu (Ansızca Devecihavlısı) No:318 Kemalpaşa / İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar19,118,8
Ödenmiş Sermaye25,825,8
Net Kâr1,70,9

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 10,2
PD/DD 3,5
FD/Satışlar 1,5
Yabancı Oranı (%) 5,89
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,4 / 0,2
Piyasa Değeri 66,2 mnTL
Net Borç 10,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,18 14,22 23,56 14,73
USD 1,35 14,03 23,77 14,93
Göreceli 1,47 17,80 17,25 9,58

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
SAYAS0,000,00000,000,00 0 A/D
SAYAS0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar39.960.72640.823.15732.026.14030.390.944
Nakit ve Nakit Benzerleri544.561464.0311.155.2881.175.450
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar2.155.3452.384.711676.8024.095.571
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar819.9091.126.8491.601.654988.001
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar18.509.60422.627.87114.893.77513.587.237
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar17.931.30714.219.69513.698.62110.544.685
(Ara Toplam)39.960.72640.823.15732.026.14030.390.944
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar11.975.52212.598.08419.425.34120.290.333
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları90.914110.395129.8770
Maddi Duran Varlıklar9.374.8079.928.51516.541.49117.414.755
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.217.1311.325.2981.435.3311.535.925
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.292.6701.233.8761.318.6421.339.653
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR51.936.24853.421.24151.451.48150.681.277
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler24.102.76225.654.09123.300.74522.735.835
Finansal Borçlar3.062.7964.005.7883.466.9603.515.333
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar5.855.57910.844.1484.145.1203.659.132
Diğer Borçlar3.240.4032.771.4958.189.3558.045.020
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)11.254.6636.836.3785.777.9540
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları286.672526.662796.0301.201.279
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler402.649669.620925.3266.315.071
(Ara Toplam)24.102.76225.654.09123.300.74522.735.835
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler8.811.4239.287.94910.393.46210.558.536
Finansal Borçlar7.946.3958.633.3089.563.3839.687.788
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar865.028654.641830.079870.748
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar19.022.06318.479.20117.757.27417.386.906
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar19.082.37518.797.49718.042.97717.627.213
Ödenmiş Sermaye25.750.00025.750.00025.750.00025.750.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)007.120.3310
Hisse Senedi İhraç Primleri7.120.331007.120.331
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.117.2221.110.5131.110.5131.110.513
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-16.307.202-16.106.068-16.106.068-548.347
Dönem Net Kar/Zararı1.746.249866.066190.882-15.557.721
Diğer Özsermaye Kalemleri-344.2257.176.986-22.681-247.563
Azınlık Payları-60.312-318.296-285.703-240.307
TOPLAM KAYNAKLAR51.936.24853.421.24151.451.48150.681.277
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri39.940.24219.126.9926.926.93836.496.686
Satışların Maliyeti (-)-33.884.219-14.837.013-5.369.626-28.785.494
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)6.056.0234.289.9791.557.3127.711.192
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)6.056.0234.289.9791.557.3127.711.192
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-803.097-526.029-259.226-1.733.129
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.120.732-1.418.872-743.264-4.141.748
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-426.211-269.365-126.990-429.027
Diğer Faaliyet Gelirleri2.567.7411.540.729744.9587.354.489
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-3.190.995-2.221.555-849.804-7.505.215
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)2.082.7291.394.887322.9861.256.562
Net Faaliyet Kar/Zararı2.705.9832.075.713427.8321.407.288
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.017.083737.554434.784501.103
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-13.515-9.010-4.505-12.700.793
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı3.086.2972.123.431753.265-10.943.128
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler727.996150.60082.4841.778.775
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-2.079.824-1.468.050-734.625-7.469.150
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler1.003.568728.544430.279-12.199.690
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.734.469805.981101.124-16.633.503
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-7.345-19.51742.845822.531
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-7.345-19.51742.845822.531
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.727.124786.464143.969-15.810.972
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.727.124786.464143.969-15.810.972
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-19.125-79.602-46.913-253.251
Ana Ortaklık Payları1.746.249866.066190.882-15.557.721
Hisse Başına Kazanç000-1
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç000-1
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç000-1
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç000-1
Dipnot
Amortisman Giderleri2.141.0741.435.486648.5442.583.061
Kıdem Tazminatı149.685103.772125.383241.995
Finansman Giderleri-2.079.824-1.468.050-734.625-7.469.150
Yurtiçi Satışlar32.469.09216.137.7275.294.62521.228.020
Yurtdışı Satışlar7.200.7892.808.3871.549.51715.167.788
Net Yabancı Para Pozisyonu-5.980.889-17.337.4780-4.207.387
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-5.980.889-17.337.4790-4.207.387
Net YPP (Hedge Dahil)-5.980.889-17.337.4780-4.207.387
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
SAYAS 2,6 A/D 10,1 1,5 3,5 9/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
SAYAS 2,57 6,13 5,89 -23,95 -0,24
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi