SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 97.361 98.415 -1,07
VIOP 120.486 122.040 -1,27
USD/TRY 5,8298 5,7922 0,65
BIST BANKS 137.092 140.323 -2,30
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.634 12.655 -0,17
GOLD 1.491,06 1.490,58 0,03
BRENT 58,43 59,42 -1,67

 Say Reklamcılık Hisse Senedi | SAYAS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,86 1,22 0,36
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 16,4 16,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Say Reklamcılık
Kuruluş 27.08.2004
Faal Alanı Her türlü Reklamcılık işlerini yapmak, ışıklı ve ışıksız, reklam panoları, totem panoları, saç tabelaları, serigrafi, afiş, bez afiş, resim grafik orijinal pantograf, her türlü etiketin yapmak bu işleri gerçekleştirmek için her nevi mamul maddeler ve malzemeleri yurt içinde ve yurt dışında alım satımı, ithali, ihracı, pazarlama ve ticaretini yapmak ve yaptırmak.
Telefon (0232)8787800
Faks (0232)8785644
Adres Kemalpaşa O.S.B. Mah. İzmir-Ankara Yolu (Ansızca Devecihavlısı) No:318 Kemalpaşa / İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar18,818,0
Ödenmiş Sermaye25,825,8
Net Kâr0,90,2

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 5,4
PD/DD 1,6
FD/Satışlar 1,0
Yabancı Oranı (%) 0,12
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,3 / 0,2
Piyasa Değeri 30,1 mnTL
Net Borç 12,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 3,54 0,00 -2,50 24,47
USD 5,51 1,21 -4,02 13,92
Göreceli -0,16 0,62 0,98 15,43

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
SAYAS0,000,00000,000,00 0 A/D
SAYAS0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar40.823.15732.026.14030.390.94447.977.942
Nakit ve Nakit Benzerleri464.0311.155.2881.175.450950.138
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar2.384.711676.8024.095.57112.046.129
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.126.8491.601.654988.001648.555
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar22.627.87114.893.77513.587.23719.611.728
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar14.219.69513.698.62110.544.68514.721.392
(Ara Toplam)40.823.15732.026.14030.390.94447.977.942
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar12.598.08419.425.34120.290.33328.509.369
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0008.176.500
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları110.395129.87700
Maddi Duran Varlıklar9.928.51516.541.49117.414.75517.805.844
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.325.2981.435.3311.535.9251.958.487
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.233.8761.318.6421.339.653518.099
Diğer Duran Varlıklar00050.439
TOPLAM VARLIKLAR53.421.24151.451.48150.681.27776.487.311
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler25.654.09123.300.74522.735.83538.113.704
Finansal Borçlar4.005.7883.466.9603.515.3334.673.766
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar10.844.1484.145.1203.659.13210.140.413
Diğer Borçlar2.771.4958.189.3558.045.0207.770.701
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)6.836.3785.777.95400
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları526.662796.0301.201.2792.444.656
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler669.620925.3266.315.07113.084.168
(Ara Toplam)25.654.09123.300.74522.735.83538.113.704
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler9.287.94910.393.46210.558.53612.484.103
Finansal Borçlar8.633.3089.563.3839.687.78811.551.999
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar654.641830.079870.748932.104
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar18.479.20117.757.27417.386.90625.889.504
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar18.797.49718.042.97717.627.21326.045.336
Ödenmiş Sermaye25.750.00025.750.00025.750.00025.750.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)07.120.33100
Hisse Senedi İhraç Primleri007.120.3310
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0001.077.969
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.110.5131.110.5131.110.5131.119.459
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-16.106.068-16.106.068-548.347-1.170.994
Dönem Net Kar/Zararı866.066190.882-15.557.721-7.758.238
Diğer Özsermaye Kalemleri7.176.986-22.681-247.5637.027.140
Azınlık Payları-318.296-285.703-240.307-155.832
TOPLAM KAYNAKLAR53.421.24151.451.48150.681.27776.487.311
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri19.126.9926.926.93836.496.68625.809.235
Satışların Maliyeti (-)-14.837.013-5.369.626-28.785.494-20.031.846
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)4.289.9791.557.3127.711.1925.777.389
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)4.289.9791.557.3127.711.1925.777.389
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-526.029-259.226-1.733.129-1.776.798
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.418.872-743.264-4.141.748-4.846.805
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-269.365-126.990-429.027-313.928
Diğer Faaliyet Gelirleri1.540.729744.9587.354.4895.962.348
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.221.555-849.804-7.505.215-4.511.275
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)1.394.887322.9861.256.562290.931
Net Faaliyet Kar/Zararı2.075.713427.8321.407.288-1.160.142
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler737.554434.784501.1031.366.056
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-9.010-4.505-12.700.793-3.145.213
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı2.123.431753.265-10.943.1280
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler150.60082.4841.778.775348.870
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.468.050-734.625-7.469.150-6.796.399
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler728.544430.279-12.199.690-1.779.157
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)805.981101.124-16.633.503-7.935.755
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-19.51742.845822.5313.332
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-19.51742.845822.5313.332
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI786.464143.969-15.810.972-7.932.423
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)786.464143.969-15.810.972-7.932.423
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-79.602-46.913-253.251-174.185
Ana Ortaklık Payları866.066190.882-15.557.721-7.758.238
Hisse Başına Kazanç00-10
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç00-10
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç00-10
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç00-10
Dipnot
Amortisman Giderleri1.435.486648.5442.583.0612.443.152
Kıdem Tazminatı103.772125.383241.995181.112
Finansman Giderleri-1.468.050-734.625-7.469.150-6.796.399
Yurtiçi Satışlar16.137.7275.294.62521.228.02017.405.390
Yurtdışı Satışlar2.808.3871.549.51715.167.7888.248.009
Net Yabancı Para Pozisyonu-17.337.4780-4.207.387-10.381.139
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-17.337.4790-4.207.387-10.381.139
Net YPP (Hedge Dahil)-17.337.4780-4.207.387-10.381.139
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
SAYAS 1,2 A/D 5,4 1,0 1,6 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
SAYAS 1,17 0,18 0,12 -6,54 -0,07
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi