SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 94.244 94.244 0,00
VIOP 117.972 117.972 0,00
USD/TRY 5,7910 5,7861 0,08
BIST BANKS 127.342 127.342 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.309 12.332 -0,19
GOLD 1.378,55 1.360,41 1,33
BRENT 62,51 61,82 1,12

 Say Reklamcılık Hisse Senedi | SAYAS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,8 0,89 0,09
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 2,4 2,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Say Reklamcılık
Kuruluş 27.08.2004
Faal Alanı Her türlü Reklamcılık işlerini yapmak, ışıklı ve ışıksız, reklam panoları, totem panoları, saç tabelaları, serigrafi, afiş, bez afiş, resim grafik orijinal pantograf, her türlü etiketin yapmak bu işleri gerçekleştirmek için her nevi mamul maddeler ve malzemeleri yurt içinde ve yurt dışında alım satımı, ithali, ihracı, pazarlama ve ticaretini yapmak ve yaptırmak.
Telefon (0232)8787800
Faks (0232)8785644
Adres Kemalpaşa O.S.B. Mah. İzmir-Ankara Yolu (Ansızca Devecihavlısı) No:318 Kemalpaşa / İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar18,017,6
Ödenmiş Sermaye25,825,8
Net Kâr0,2-15,6

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 7,3
PD/DD 1,2
FD/Satışlar 0,9
Yabancı Oranı (%) 0,19
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,1
Piyasa Değeri 20,9 mnTL
Net Borç 11,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -2,41 -2,41 -4,71 -13,83
USD -2,58 -3,24 -1,62 -22,22
Göreceli -2,44 -4,11 -12,26 -16,55

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
SAYAS0,000,00000,000,00 0 A/D
SAYAS0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar32.026.14030.390.94447.977.94242.897.783
Nakit ve Nakit Benzerleri1.155.2881.175.450950.1381.024.868
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar676.8024.095.57112.046.1299.410.967
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.601.654988.001648.555680.045
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar14.893.77513.587.23719.611.72822.531.191
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar13.698.62110.544.68514.721.3929.250.712
(Ara Toplam)32.026.14030.390.94447.977.94242.897.783
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar19.425.34120.290.33328.509.36927.337.218
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar008.176.5008.229.592
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları129.877000
Maddi Duran Varlıklar16.541.49117.414.75517.805.84416.289.419
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.435.3311.535.9251.958.4872.401.216
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.318.6421.339.653518.099416.991
Diğer Duran Varlıklar0050.4390
TOPLAM VARLIKLAR51.451.48150.681.27776.487.31170.235.001
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler23.300.74522.735.83538.113.70431.251.656
Finansal Borçlar3.466.9603.515.3334.673.76610.433.957
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar4.145.1203.659.13210.140.41311.823.206
Diğer Borçlar8.189.3558.045.0207.770.701309.867
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)5.777.954000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları796.0301.201.2792.444.656959.458
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler925.3266.315.07113.084.1687.725.168
(Ara Toplam)23.300.74522.735.83538.113.70431.251.656
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler10.393.46210.558.53612.484.10311.346.206
Finansal Borçlar9.563.3839.687.78811.551.99910.398.335
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar830.079870.748932.104947.871
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar17.757.27417.386.90625.889.50427.637.139
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar18.042.97717.627.21326.045.33627.754.033
Ödenmiş Sermaye25.750.00025.750.00025.750.00025.750.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)7.120.331000
Hisse Senedi İhraç Primleri07.120.33100
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları001.077.969967.561
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.110.5131.110.5131.119.4591.119.459
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-16.106.068-548.347-1.170.994-1.181.022
Dönem Net Kar/Zararı190.882-15.557.721-7.758.238-5.726.708
Diğer Özsermaye Kalemleri-22.681-247.5637.027.1406.824.743
Azınlık Payları-285.703-240.307-155.832-116.894
TOPLAM KAYNAKLAR51.451.48150.681.27776.487.31170.235.001
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri6.926.93836.496.68625.809.23512.791.873
Satışların Maliyeti (-)-5.369.626-28.785.494-20.031.846-9.869.965
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.557.3127.711.1925.777.3892.921.908
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.557.3127.711.1925.777.3892.921.908
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-259.226-1.733.129-1.776.798-1.314.164
Genel Yönetim Giderleri (-)-743.264-4.141.748-4.846.805-3.032.228
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-126.990-429.027-313.928-176.421
Diğer Faaliyet Gelirleri744.9587.354.4895.962.3484.271.695
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-849.804-7.505.215-4.511.275-2.476.577
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)322.9861.256.562290.931194.213
Net Faaliyet Kar/Zararı427.8321.407.288-1.160.142-1.600.905
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler434.784501.1031.366.056892.297
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-4.505-12.700.793-3.145.213-3.154.923
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı753.265-10.943.12800
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler82.4841.778.775348.87077.018
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-734.625-7.469.150-6.796.399-3.753.278
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler430.279-12.199.690-1.779.157-2.262.626
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)101.124-16.633.503-7.935.755-5.744.673
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)42.845822.5313.332-114.347
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)42.845822.5313.332-114.347
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI143.969-15.810.972-7.932.423-5.859.020
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)143.969-15.810.972-7.932.423-5.859.020
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-46.913-253.251-174.185-132.312
Ana Ortaklık Payları190.882-15.557.721-7.758.238-5.726.708
Hisse Başına Kazanç0-100
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0-100
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0-100
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0-100
Dipnot
Amortisman Giderleri648.5442.583.0612.443.1521.322.960
Kıdem Tazminatı125.383241.995181.112147.104
Finansman Giderleri-734.625-7.469.150-6.796.399-3.753.278
Yurtiçi Satışlar5.294.62521.228.02017.405.3909.687.043
Yurtdışı Satışlar1.549.51715.167.7888.248.0093.035.598
Net Yabancı Para Pozisyonu0-4.207.387-10.381.139-7.699.914
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0-4.207.387-10.381.139-7.699.914
Net YPP (Hedge Dahil)0-4.207.387-10.381.139-7.699.914
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
SAYAS 0,8 A/D 7,3 0,9 1,2 3/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
SAYAS 0,81 0,19 0,19 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi