SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 103.186 102.494 0,67
VIOP 129.512 128.686 0,64
USD/TRY 5,3207 5,3186 0,04
BIST BANKA 133.335 134.072 -0,55
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 11.458 11.423 0,30
ALTIN 1.328,45 1.323,76 0,35
BRENT 66,94 67,07 -0,19

 SAYAS Hisse Senedi | Say Reklamcılık

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,86 1,01 0,15
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 5,1 5,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Say Reklamcılık
Kuruluş 27.08.2004
Faal Alanı Her türlü Reklamcılık işlerini yapmak, ışıklı ve ışıksız, reklam panoları, totem panoları, saç tabelaları, serigrafi, afiş, bez afiş, resim grafik orijinal pantograf, her türlü etiketin yapmak bu işleri gerçekleştirmek için her nevi mamul maddeler ve malzemeleri yurt içinde ve yurt dışında alım satımı, ithali, ihracı, pazarlama ve ticaretini yapmak ve yaptırmak.
Telefon (0232)8787800
Faks (0232)8785644
Adres Kemalpaşa O.S.B. Mah. İzmir-Ankara Yolu (Ansızca Devecihavlısı) No:318 Kemalpaşa / İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar26,027,8
Ödenmiş Sermaye25,825,8
Net Kâr-7,8-5,7

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 10,8
PD/DD 0,9
FD/Satışlar 0,9
Yabancı Oranı (%) 0,19
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,1
Piyasa Değeri 24,2 mnTL
Net Borç 15,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 0,00 -1,05 0,00
USD -0,19 -1,13 -2,17 -0,75
Göreceli -0,67 -0,46 -2,38 -11,54

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
SAYAS0,000,00000,000,00 0 A/D
SAYAS0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar47.977.94242.897.78358.846.11965.084.905
Nakit ve Nakit Benzerleri950.1381.024.868384.178484.163
Finansal Yatırımlar00177.482177.636
Ticari Alacaklar12.046.1299.410.96711.029.19817.446.478
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar648.555680.045820.0204.763.682
Stoklar19.611.72822.531.19122.888.27724.555.758
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar14.721.3929.250.71213.476.9647.587.188
(Ara Toplam)47.977.94242.897.78348.776.11955.014.905
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0010.070.00010.070.000
Duran Varlıklar28.509.36927.337.21829.986.71429.693.102
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Finansal Yatırımlar8.176.5008.229.5928.225.1738.221.655
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar17.805.84416.289.41915.861.26215.309.128
Şerefiye003.096.3253.096.325
Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.958.4872.401.2162.488.4592.527.773
Ertelenmiş Vergi Varlığı518.099416.991315.495538.221
Diğer Duran Varlıklar50.439000
TOPLAM VARLIKLAR76.487.31170.235.00188.832.83394.778.007
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler38.113.70431.251.65645.269.73950.457.433
Finansal Borçlar4.673.76610.433.95730.191.77630.175.183
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar10.140.41311.823.20611.461.86713.183.535
Diğer Borçlar7.770.701309.867396.049346.871
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları2.444.656959.458829.1583.056.980
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13.084.1687.725.1682.390.8893.694.864
(Ara Toplam)38.113.70431.251.65645.269.73950.457.433
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler12.484.10311.346.20611.313.58611.087.804
Finansal Borçlar11.551.99910.398.33510.333.75710.402.293
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar932.104947.871979.829685.511
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar25.889.50427.637.13932.249.50833.232.770
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar26.045.33627.754.03332.303.51133.224.814
Ödenmiş Sermaye25.750.00025.750.00025.750.00025.750.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri007.120.3317.120.331
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları1.077.969967.561846.399728.575
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.119.4591.119.4591.049.8851.049.885
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-1.170.994-1.181.022-1.111.448-2.027.830
Dönem Net Kar/Zararı-7.758.238-5.726.708-1.028.881916.382
Diğer Özsermaye Kalemleri7.027.1406.824.743-322.775-312.529
Azınlık Payları-155.832-116.894-54.0037.956
TOPLAM KAYNAKLAR76.487.31170.235.00188.832.83394.778.007
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri25.809.23512.791.8736.797.77450.438.800
Satışların Maliyeti (-)-20.031.846-9.869.965-4.278.815-32.912.149
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)5.777.3892.921.9082.518.95917.526.651
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)5.777.3892.921.9082.518.95917.526.651
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.776.798-1.314.164-878.410-4.083.496
Genel Yönetim Giderleri (-)-4.846.805-3.032.228-1.684.846-10.067.659
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-313.928-176.421-77.693-335.248
Diğer Faaliyet Gelirleri5.962.3484.271.6951.832.1346.097.461
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-4.511.275-2.476.577-1.384.817-3.638.058
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)290.931194.213325.3275.499.651
Net Faaliyet Kar/Zararı-1.160.142-1.600.905-121.9903.040.248
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.366.056892.297281.139616.937
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-3.145.213-3.154.92300
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler348.87077.01811.046635.659
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-6.796.399-3.753.278-1.487.379-6.216.126
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-1.779.157-2.262.626281.139616.937
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-7.935.755-5.744.673-869.867536.121
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)3.332-114.347-224.424190.748
Dönem Vergi Geliri (Gideri)000-3.321
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)3.332-114.347-224.424194.069
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-7.932.423-5.859.020-1.094.291726.869
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-7.932.423-5.859.020-1.094.291726.869
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-174.185-132.312-65.410-189.513
Ana Ortaklık Payları-7.758.238-5.726.708-1.028.881916.382
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri2.443.1521.322.960686.6932.747.098
Kıdem Tazminatı181.112147.104166.969131.774
Finansman Giderleri-6.796.399-3.753.278-1.487.379-6.216.126
Yurtiçi Satışlar17.405.3909.687.0434.868.79742.139.204
Yurtdışı Satışlar8.248.0093.035.5981.921.0158.197.142
Net Yabancı Para Pozisyonu-10.381.139-7.699.9140-3.274.440
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-10.381.139-7.699.9140-3.284.501
Net YPP (Hedge Dahil)-10.381.139-7.699.9140-3.274.440
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
SAYAS 0,9 A/D 10,8 0,9 0,9 9/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
SAYAS 0,94 0,19 0,19 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi