SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 122.142 122.540 -0,33
VIOP 147.264 147.967 -0,48
USD/TRY 5,9428 5,9358 0,12
BIST BANKS 177.953 178.144 -0,11
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.577 13.388 1,41
GOLD 1.571,81 1.562,45 0,60
BRENT 60,62 62,04 -2,29

 Sanifoam Sünger Sanayi Hisse Senedi | SANFM

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,08 6,2 4,12
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 12,7 12,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Sanifoam Sünger Sanayi
Kuruluş 17.10.1990
Faal Alanı Süngerden mamul her alanda her türlü araç-gereç ve malzemenin imalini,ithalini,dağıtımını,pazarlamasını ve ticaretini yapmak
Telefon (0212)4385300
Faks (0212)4385353
Adres Güneşli Evren Mah. Bahar Cad. Polat İşm. B blok k:2 d:22 Bağcılar/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar17,316,5
Ödenmiş Sermaye13,213,2
Net Kâr1,10,2

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 14,3
PD/DD 4,3
FD/Satışlar 1,1
Yabancı Oranı (%) 3,22
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,5 / 0,3
Piyasa Değeri 74,9 mnTL
Net Borç 30,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -2,41 -3,57 18,62 13,40
USD -2,58 -4,70 18,82 13,59
Göreceli -2,09 -4,10 9,89 6,24

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
SANFM0,000,00000,000,00 0 A/D
SANFM0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar50.457.79644.277.42742.947.18139.335.320
Nakit ve Nakit Benzerleri8.410.4341.656.1402.609.347608.304
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar30.202.69130.851.21826.495.33122.184.475
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar664.900664.880684.853779.784
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar10.785.27910.341.71312.144.06113.080.380
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar394.492763.4761.013.5892.682.377
(Ara Toplam)50.457.79644.277.42742.947.18139.335.320
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar43.628.44744.136.85043.159.76336.212.203
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller24.400.00024.400.00024.400.00024.400.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları5.533.3785.692.77100
Maddi Duran Varlıklar11.175.25511.380.96516.217.8779.284.653
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar129.293131.896134.500137.123
Ertelenmiş Vergi Varlığı2.374.0062.519.6922.401.8912.384.981
Diğer Duran Varlıklar16.51511.5265.4955.446
TOPLAM VARLIKLAR94.086.24388.414.27786.106.94475.547.523
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler53.445.64555.447.80151.297.23444.654.527
Finansal Borçlar20.598.81923.291.91621.533.65615.167.423
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar29.319.91827.976.64925.796.05025.768.234
Diğer Borçlar228.343375.679459.780286.278
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)4.197108.77600
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü127.783158.273132.177252.415
Borç Karşılıkları2.003.6362.275.1092.420.5621.622.914
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.162.9491.261.399955.0091.557.263
(Ara Toplam)53.445.64555.447.80151.297.23444.654.527
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler23.212.84716.333.73818.081.11013.621.012
Finansal Borçlar18.735.40911.871.94713.811.7009.501.536
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar2.060.5772.065.4712.080.0861.928.528
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü2.416.8612.396.3202.189.3242.177.854
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler00013.094
Özkaynaklar17.427.75116.632.73816.728.60017.271.984
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar17.337.70616.540.96016.639.44217.262.304
Ödenmiş Sermaye13.202.12413.202.12413.202.12413.202.124
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları05.0242.9850
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler274.362274.362274.362274.362
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-9.061.073-9.061.073-8.905.707-9.016.474
Dönem Net Kar/Zararı1.054.376241.415288.147887.598
Diğer Özsermaye Kalemleri11.867.91711.879.10811.777.53111.914.694
Azınlık Payları90.04591.77889.1589.680
TOPLAM KAYNAKLAR94.086.24388.414.27786.106.94475.547.523
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri74.083.93050.203.28523.304.94282.167.411
Satışların Maliyeti (-)-61.579.455-42.164.887-19.416.887-67.331.585
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)12.504.4758.038.3983.888.05514.835.826
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)12.504.4758.038.3983.888.05514.835.826
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-3.711.536-2.369.921-1.147.557-4.181.024
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.569.399-2.361.443-946.963-3.973.688
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri3.467.3762.072.1921.088.0234.605.064
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.418.643-802.050-369.002-3.467.044
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)7.272.2734.577.1762.512.5567.819.134
Net Faaliyet Kar/Zararı5.223.5403.307.0341.793.5356.681.114
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler00012.930
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı7.272.2734.577.1762.512.5567.832.064
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.941.039772.314264.4323.449.590
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-7.624.856-4.872.255-2.327.317-10.049.803
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler00012.930
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.588.456477.235449.6711.231.851
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-533.007-234.745-161.031-327.604
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-425.872-297.458-132.177-512.247
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-107.13562.713-28.854184.643
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.055.449242.490288.640904.247
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.055.449242.490288.640904.247
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları1.0731.07549316.649
Ana Ortaklık Payları1.054.376241.415288.147887.598
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.219.512932.869293.1151.145.672
Kıdem Tazminatı509.546264.820136.380478.246
Finansman Giderleri-7.624.856-4.872.255-2.327.317-10.049.803
Yurtiçi Satışlar61.327.31541.292.45618.514.35567.255.476
Yurtdışı Satışlar13.229.1219.220.7414.945.87216.716.042
Net Yabancı Para Pozisyonu-9.451.218-4.252.135-6.155.606-7.268.599
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-9.451.218-4.252.134-6.155.606-7.268.599
Net YPP (Hedge Dahil)-9.451.218-4.252.134-6.155.606-7.268.599
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
SANFM 5,7 A/D 14,2 1,1 4,3 9/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
SANFM 5,67 2,66 3,22 56,60 0,57
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi