SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 95.286 95.734 -0,47
VIOP 118.532 119.260 -0,61
USD/TRY 5,6615 5,5795 1,47
BIST BANKS 131.096 132.731 -1,23
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 11.563 11.413 1,31
GOLD 1.501,58 1.513,47 -0,79
BRENT 59,42 58,64 1,33

 Sanifoam Sünger Sanayi Hisse Senedi | SANFM

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,6 2,06 0,46
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 10,0 9,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Sanifoam Sünger Sanayi
Kuruluş 17.10.1990
Faal Alanı Süngerden mamul her alanda her türlü araç-gereç ve malzemenin imalini,ithalini,dağıtımını,pazarlamasını ve ticaretini yapmak
Telefon (0212)4385300
Faks (0212)4385353
Adres Güneşli Evren Mah. Bahar Cad. Polat İşm. B blok k:2 d:22 Bağcılar/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar16,617,3
Ödenmiş Sermaye13,213,2
Net Kâr0,30,9

Cari Değerler

F/K 24,5
FD/FAVÖK 7,2
PD/DD 1,6
FD/Satışlar 0,7
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,3 / 0,2
Piyasa Değeri 27,2 mnTL
Net Borç 32,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 11,96 13,19 24,85 64,80
USD 11,16 11,17 25,97 55,96
Göreceli 12,49 18,08 33,44 57,85

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
SANFM0,000,00000,000,00 0 A/D
SANFM0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar42.947.18139.335.32044.990.09541.262.685
Nakit ve Nakit Benzerleri2.609.347608.304901.8322.254.038
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar26.495.33122.184.47527.826.15020.704.052
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar684.853779.784874.832819.542
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar12.144.06113.080.38013.352.71615.296.513
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.013.5892.682.3772.034.5652.188.540
(Ara Toplam)42.947.18139.335.32044.990.09541.262.685
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar43.159.76336.212.20331.929.32330.014.345
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller24.400.00024.400.000600.000600.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar16.217.8779.284.65329.389.94427.224.477
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar134.500137.123139.755151.488
Ertelenmiş Vergi Varlığı2.401.8912.384.9811.768.1781.818.730
Diğer Duran Varlıklar5.4955.44631.446219.650
TOPLAM VARLIKLAR86.106.94475.547.52376.919.41871.277.030
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler51.297.23444.654.52745.558.99940.257.705
Finansal Borçlar21.533.65615.167.42315.871.38914.882.602
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar25.796.05025.768.23425.016.63522.458.669
Diğer Borçlar459.780286.278687.690151.566
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü132.177252.415144.31055.961
Borç Karşılıkları2.420.5621.622.9141.984.7152.026.473
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler955.0091.557.2631.854.260682.434
(Ara Toplam)51.297.23444.654.52745.558.99940.257.705
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler18.081.11013.621.01215.123.08915.569.586
Finansal Borçlar13.811.7009.501.53612.746.95812.973.515
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar2.080.0861.928.5281.271.4221.565.121
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü2.189.3242.177.8541.077.395980.041
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler013.09427.31450.909
Özkaynaklar16.728.60017.271.98416.237.33015.449.739
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar16.639.44217.262.30416.228.96515.457.245
Ödenmiş Sermaye13.202.12413.202.12413.202.12413.202.124
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları2.985000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler274.362274.362274.362274.362
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-8.905.707-9.016.474-9.016.474-9.016.474
Dönem Net Kar/Zararı288.147887.598683.215108.908
Diğer Özsermaye Kalemleri11.777.53111.914.69411.085.73810.888.325
Azınlık Payları89.1589.6808.365-7.506
TOPLAM KAYNAKLAR86.106.94475.547.52376.919.41871.277.030
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri23.304.94282.167.41160.469.20238.232.868
Satışların Maliyeti (-)-19.416.887-67.331.585-48.839.728-31.896.078
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)3.888.05514.835.82611.629.4746.336.790
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)3.888.05514.835.82611.629.4746.336.790
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.147.557-4.181.024-3.034.181-2.015.208
Genel Yönetim Giderleri (-)-946.963-3.973.688-2.632.969-1.691.706
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.088.0234.605.0644.345.8251.508.124
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-369.002-3.467.044-2.260.159-823.489
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)2.512.5567.819.1348.047.9903.314.511
Net Faaliyet Kar/Zararı1.793.5356.681.1145.962.3242.629.876
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler012.93012.93012.930
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı2.512.5567.832.06400
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler264.4323.449.5901.441.833652.470
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-2.327.317-10.049.803-8.508.912-3.812.491
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler012.93012.93012.930
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)449.6711.231.851993.841167.420
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-161.031-327.604-295.292-59.049
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-132.177-512.247-262.721-125.030
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-28.854184.643-32.57165.981
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI288.640904.247698.549108.371
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)288.640904.247698.549108.371
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları49316.64915.334-537
Ana Ortaklık Payları288.147887.598683.215108.908
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri293.1151.145.672882.087612.034
Kıdem Tazminatı136.380478.246390.393211.919
Finansman Giderleri-2.327.317-10.049.803-8.508.912-3.812.491
Yurtiçi Satışlar18.514.35567.255.47649.469.15031.444.639
Yurtdışı Satışlar4.945.87216.716.04212.179.3257.752.808
Net Yabancı Para Pozisyonu-6.155.606-7.268.599-8.002.876-5.705.192
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-6.155.606-7.268.599-8.002.876-5.705.192
Net YPP (Hedge Dahil)-6.155.606-7.268.599-8.002.876-5.705.192
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
SANFM 2,1 24,4 7,2 0,7 1,6 3/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi