SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 118.485 118.485 0,00
VIOP 134.917 134.917 0,00
USD/TRY 6,8638 6,8602 0,05
BIST BANKS 132.676 132.676 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.733 12.528 1,64
GOLD 1.784,11 1.784,47 -0,02
BRENT 42,63 43,10 -1,09

 Sanifoam Sünger Sanayi Hisse Senedi | SANFM

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 5,42 7,92 2,5
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,1 23,0 21,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Sanifoam Sünger Sanayi
Kuruluş 17.10.1990
Faal Alanı Süngerden mamul her alanda her türlü araç-gereç ve malzemenin imalini,ithalini,dağıtımını,pazarlamasını ve ticaretini yapmak
Telefon (0212)4385300
Faks (0212)4385353
Adres Güneşli Evren Mah. Bahar Cad. Polat İşm. B blok k:2 d:22 Bağcılar/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar20,119,0
Ödenmiş Sermaye13,213,2
Net Kâr1,03,6

Cari Değerler

F/K 19,2
FD/FAVÖK 10,9
PD/DD 4,1
FD/Satışlar 1,2
Yabancı Oranı (%) 5,73
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,6 / 0,4
Piyasa Değeri 83,2 mnTL
Net Borç 36,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,80 6,96 5,00 26,00
USD 0,65 6,80 3,62 9,29
Göreceli -1,52 4,58 -2,50 21,68

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
SANFM0,000,00000,000,00 0 A/D
SANFM0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar49.918.54645.328.19250.457.79644.277.427
Nakit ve Nakit Benzerleri4.202.7585.824.1758.410.4341.656.140
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar31.614.64525.270.23730.202.69130.851.218
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar531.992499.321664.900664.880
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar12.803.98212.332.62410.785.27910.341.713
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar765.1691.401.835394.492763.476
(Ara Toplam)49.918.54645.328.19250.457.79644.277.427
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar46.926.63745.576.53043.628.44744.136.850
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller27.619.94725.100.00024.400.00024.400.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları4.761.2704.904.7905.533.3785.692.771
Maddi Duran Varlıklar10.635.14412.360.42011.175.25511.380.965
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar222.416219.862129.293131.896
Ertelenmiş Vergi Varlığı3.681.9542.986.0122.374.0062.519.692
Diğer Duran Varlıklar5.9065.44616.51511.526
TOPLAM VARLIKLAR96.845.18390.904.72294.086.24388.414.277
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler53.737.55845.992.49853.445.64555.447.801
Finansal Borçlar23.425.42517.994.16320.598.81923.291.916
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar27.154.84124.744.89729.319.91827.976.649
Diğer Borçlar381.555359.657228.343375.679
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)95.08119.2594.197108.776
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü312.845536.508127.783158.273
Borç Karşılıkları1.867.2601.760.7212.003.6362.275.109
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler500.551577.2931.162.9491.261.399
(Ara Toplam)53.737.55845.992.49853.445.64555.447.801
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler22.994.68025.712.29623.212.84716.333.738
Finansal Borçlar17.015.26819.984.14118.735.40911.871.947
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar2.470.4752.380.0862.060.5772.065.471
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü3.508.9373.348.0692.416.8612.396.320
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar20.112.94519.199.92817.427.75116.632.738
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar20.099.93719.029.10017.337.70616.540.960
Ödenmiş Sermaye13.202.12413.202.12413.202.12413.202.124
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları2.278005.024
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler274.362274.362274.362274.362
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-5.282.170-9.061.073-9.061.073-9.061.073
Dönem Net Kar/Zararı973.6853.643.1981.054.376241.415
Diğer Özsermaye Kalemleri10.929.65810.970.48911.867.91711.879.108
Azınlık Payları13.008170.82890.04591.778
TOPLAM KAYNAKLAR96.845.18390.904.72294.086.24388.414.277
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri25.352.31293.872.85174.083.93050.203.285
Satışların Maliyeti (-)-19.955.403-76.344.580-61.579.455-42.164.887
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)5.396.90917.528.27112.504.4758.038.398
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)5.396.90917.528.27112.504.4758.038.398
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.200.873-4.838.804-3.711.536-2.369.921
Genel Yönetim Giderleri (-)-981.514-4.517.946-3.569.399-2.361.443
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.927.6514.528.8513.467.3762.072.192
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-394.609-1.729.124-1.418.643-802.050
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)4.747.56410.971.2487.272.2734.577.176
Net Faaliyet Kar/Zararı3.214.5228.171.5215.223.5403.307.034
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler01.426.41600
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı4.747.56412.397.6647.272.2734.577.176
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler350.5713.242.2191.941.039772.314
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-4.359.195-10.601.194-7.624.856-4.872.255
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler01.426.41600
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)738.9405.038.6891.588.456477.235
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)212.245-1.394.366-533.007-234.745
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-313.098-834.824-425.872-297.458
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)525.343-559.542-107.13562.713
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI951.1853.644.3231.055.449242.490
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)951.1853.644.3231.055.449242.490
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-22.5001.1251.0731.075
Ana Ortaklık Payları973.6853.643.1981.054.376241.415
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri446.9781.186.7021.219.512932.869
Kıdem Tazminatı140.625603.694509.546264.820
Finansman Giderleri-4.359.195-10.601.194-7.624.856-4.872.255
Yurtiçi Satışlar21.480.29577.926.63261.327.31541.292.456
Yurtdışı Satışlar4.660.59316.892.71313.229.1219.220.741
Net Yabancı Para Pozisyonu-15.470.155-12.987.615-9.451.218-4.252.135
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-15.561.289-13.011.557-9.451.218-4.252.134
Net YPP (Hedge Dahil)-15.470.155-12.987.615-9.451.218-4.252.134

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
SANFM 6,3 19,2 10,9 1,2 4,1 3/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
SANFM 6,30 2,34 5,73 339,48 3,40
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi