SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 93.225 92.382 0,91
VIOP 110.843 109.870 0,89
USD/TRY 6,7759 6,7714 0,07
BIST BANKS 116.718 115.889 0,72
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 10.333 10.357 -0,23
ALTIN 1.646,70 1.645,10 0,10
BRENT 33,62 33,64 -0,06

 Sanifoam Sünger Sanayi Hisse Senedi | SANFM

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 4,11 6,63 2,52
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,2 7,1 6,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Sanifoam Sünger Sanayi
Kuruluş 17.10.1990
Faal Alanı Süngerden mamul her alanda her türlü araç-gereç ve malzemenin imalini,ithalini,dağıtımını,pazarlamasını ve ticaretini yapmak
Telefon (0212)4385300
Faks (0212)4385353
Adres Güneşli Evren Mah. Bahar Cad. Polat İşm. B blok k:2 d:22 Bağcılar/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar19,017,3
Ödenmiş Sermaye13,213,2
Net Kâr3,61,1

Cari Değerler

F/K 19,7
FD/FAVÖK 11,1
PD/DD 3,8
FD/Satışlar 1,1
Yabancı Oranı (%) 0,81
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,3 / 0,3
Piyasa Değeri 71,8 mnTL
Net Borç 32,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,74 10,12 2,64 8,80
USD 0,30 8,01 -7,35 -4,52
Göreceli -0,17 5,23 13,98 33,55

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
SANFM0,000,00000,000,00 0 A/D
SANFM0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar45.328.19250.457.79644.277.42742.947.181
Nakit ve Nakit Benzerleri5.824.1758.410.4341.656.1402.609.347
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar25.270.23730.202.69130.851.21826.495.331
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar499.321664.900664.880684.853
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar12.332.62410.785.27910.341.71312.144.061
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.401.835394.492763.4761.013.589
(Ara Toplam)45.328.19250.457.79644.277.42742.947.181
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar45.576.53043.628.44744.136.85043.159.763
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller25.100.00024.400.00024.400.00024.400.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları4.904.7905.533.3785.692.7710
Maddi Duran Varlıklar12.360.42011.175.25511.380.96516.217.877
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar219.862129.293131.896134.500
Ertelenmiş Vergi Varlığı2.986.0122.374.0062.519.6922.401.891
Diğer Duran Varlıklar5.44616.51511.5265.495
TOPLAM VARLIKLAR90.904.72294.086.24388.414.27786.106.944
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler45.992.49853.445.64555.447.80151.297.234
Finansal Borçlar17.994.16320.598.81923.291.91621.533.656
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar24.744.89729.319.91827.976.64925.796.050
Diğer Borçlar359.657228.343375.679459.780
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)19.2594.197108.7760
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü536.508127.783158.273132.177
Borç Karşılıkları1.760.7212.003.6362.275.1092.420.562
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler577.2931.162.9491.261.399955.009
(Ara Toplam)45.992.49853.445.64555.447.80151.297.234
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler25.712.29623.212.84716.333.73818.081.110
Finansal Borçlar19.984.14118.735.40911.871.94713.811.700
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar2.380.0862.060.5772.065.4712.080.086
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü3.348.0692.416.8612.396.3202.189.324
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar19.199.92817.427.75116.632.73816.728.600
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar19.029.10017.337.70616.540.96016.639.442
Ödenmiş Sermaye13.202.12413.202.12413.202.12413.202.124
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları005.0242.985
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler274.362274.362274.362274.362
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-9.061.073-9.061.073-9.061.073-8.905.707
Dönem Net Kar/Zararı3.643.1981.054.376241.415288.147
Diğer Özsermaye Kalemleri10.970.48911.867.91711.879.10811.777.531
Azınlık Payları170.82890.04591.77889.158
TOPLAM KAYNAKLAR90.904.72294.086.24388.414.27786.106.944
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri93.872.85174.083.93050.203.28523.304.942
Satışların Maliyeti (-)-76.344.580-61.579.455-42.164.887-19.416.887
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)17.528.27112.504.4758.038.3983.888.055
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)17.528.27112.504.4758.038.3983.888.055
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-4.838.804-3.711.536-2.369.921-1.147.557
Genel Yönetim Giderleri (-)-4.517.946-3.569.399-2.361.443-946.963
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri4.528.8513.467.3762.072.1921.088.023
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.729.124-1.418.643-802.050-369.002
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)10.971.2487.272.2734.577.1762.512.556
Net Faaliyet Kar/Zararı8.171.5215.223.5403.307.0341.793.535
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.426.416000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı12.397.6647.272.2734.577.1762.512.556
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler3.242.2191.941.039772.314264.432
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-10.601.194-7.624.856-4.872.255-2.327.317
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler1.426.416000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.038.6891.588.456477.235449.671
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.394.366-533.007-234.745-161.031
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-834.824-425.872-297.458-132.177
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-559.542-107.13562.713-28.854
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI3.644.3231.055.449242.490288.640
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)3.644.3231.055.449242.490288.640
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları1.1251.0731.075493
Ana Ortaklık Payları3.643.1981.054.376241.415288.147
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.186.7021.219.512932.869293.115
Kıdem Tazminatı603.694509.546264.820136.380
Finansman Giderleri-10.601.194-7.624.856-4.872.255-2.327.317
Yurtiçi Satışlar77.926.63261.327.31541.292.45618.514.355
Yurtdışı Satışlar16.892.71313.229.1219.220.7414.945.872
Net Yabancı Para Pozisyonu-12.987.615-9.451.218-4.252.135-6.155.606
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-13.011.557-9.451.218-4.252.134-6.155.606
Net YPP (Hedge Dahil)-12.987.615-9.451.218-4.252.134-6.155.606

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
SANFM 5,4 19,7 11,1 1,1 3,8 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
SANFM 5,44 0,81 0,81 0,35 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi