SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 119.832 119.802 0,03
VIOP 144.138 143.996 0,10
USD/TRY 5,9588 5,9413 0,29
BIST BANKS 173.719 174.718 -0,57
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.324 13.205 0,90
GOLD 1.570,37 1.569,02 0,09
BRENT 59,16 58,81 0,60

 Salix Yatırım Holding Hisse Senedi | SALIX

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 5,4 9,2 3,8
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 0,4 0,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Salix Yatırım Holding
Kuruluş 14.02.2006
Faal Alanı Menkul Kıymet Portföy İşletmeciliği
Telefon (0212)3554646
Faks (0212)2820998
Adres Nispetiye Cad. Akmerkez B 3 Blok Kat 9 Etiler- İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar3,63,7
Ödenmiş Sermaye5,05,0
Net Kâr-0,3-0,2

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK -
PD/DD 12,7
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,09
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Piyasa Değeri 45,8 mnTL
Net Borç -0,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,54 3,86 42,97 26,91
USD -0,37 3,68 43,21 27,13
Göreceli -0,25 7,12 35,67 21,21

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
SALIX15.04.20130,800,00850,850,85 42.693 20
SALIX15.04.20113,330,03003,003,00 150.000 22
SALIX15.04.20130,800,00850,850,8542.69320
SALIX15.04.20113,330,03003,003,00150.00022

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar4.152.3084.194.1914.177.4984.270.408
Nakit ve Nakit Benzerleri289.544288.093280.027263.324
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar502.662572.482562.404671.414
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar3.360.1023.333.6163.335.0673.335.670
(Ara Toplam)4.152.3084.194.1914.177.4984.270.408
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar231.403235.814233.946238.903
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar87.00087.00087.00087.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar19.89522.91925.91128.870
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı124.508125.895121.035123.033
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR4.383.7114.430.0054.411.4444.509.311
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler731.225679.545537.933554.696
Finansal Borçlar19.19221.07923.46019.937
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar25.52506.69520.738
Diğer Borçlar233.617234.908167.521201.710
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)3.1853.1863.1853.185
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü8301.5161.5161.516
Borç Karşılıkları07.942335.5560
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler448.876410.9140307.610
(Ara Toplam)731.225679.545537.933554.696
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler6.4696.34210.70337
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar06.34210.7030
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler6.4690037
Özkaynaklar3.646.0173.744.1183.862.8083.954.578
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.615.4443.713.4933.832.4983.925.124
Ödenmiş Sermaye5.000.0005.000.0005.000.0005.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler44.73744.73744.73744.737
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-1.081.290-1.081.290-1.081.290-238.499
Dönem Net Kar/Zararı-309.680-211.321-88.590-842.791
Diğer Özsermaye Kalemleri-38.323-38.633-42.359-38.323
Azınlık Payları30.57330.62530.31029.454
TOPLAM KAYNAKLAR4.383.7114.430.0054.411.4444.509.311
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri0000
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)0000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-310.703-228.565-99.916-985.661
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri-381.3466715.011
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-4.370-875-841-25.265
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-315.111-228.094-100.690-995.915
Net Faaliyet Kar/Zararı-310.703-228.565-99.916-985.661
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler03.1690219.727
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-315.111-224.925-100.690-776.188
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler28.03424.52219.93511.545
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-22.959-12.532-3.971-126.433
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler03.1690219.727
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-310.036-212.935-84.726-891.076
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)1.4752.785-3.00750.797
Dönem Vergi Geliri (Gideri)000-2.969
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)1.4752.785-3.00753.766
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-308.561-210.150-87.733-840.279
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-308.561-210.150-87.733-840.279
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları1.1191.1718562.512
Ana Ortaklık Payları-309.680-211.321-88.589-842.791
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri9.0425.9513.02611.516
Kıdem Tazminatı11.98205.6210
Finansman Giderleri-22.959-12.532-3.971-126.433
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu285.7620278.123258.765
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu285.7620278.123258.765
Net YPP (Hedge Dahil)285.7620278.123258.765
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
SALIX 9,2 A/D A/D A/D 12,7 9/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
SALIX 9,15 0,09 0,09 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi