SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 91.244 89.553 1,89
VIOP 108.229 106.467 1,66
USD/TRY 6,7825 6,7342 0,72
BIST BANKS 114.204 112.308 1,69
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 9.526 9.571 -0,47
GOLD 1.636,38 1.618,28 1,12
BRENT 33,23 34,11 -2,58

 Salix Yatırım Holding Hisse Senedi | SALIX

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,55 9,2 5,65
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 0,2 0,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Salix Yatırım Holding
Kuruluş 14.02.2006
Faal Alanı Menkul Kıymet Portföy İşletmeciliği
Telefon (0212)3554646
Faks (0212)2820998
Adres Nispetiye Cad. Akmerkez B 3 Blok Kat 9 Etiler- İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar3,23,6
Ödenmiş Sermaye5,05,0
Net Kâr-0,7-0,3

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK -
PD/DD 7,3
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,09
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Piyasa Değeri 23,4 mnTL
Net Borç -0,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,21 -6,04 -9,85 -35,23
USD -0,09 -9,55 -17,93 -42,48
Göreceli 0,16 -7,54 11,53 -17,24

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
SALIX15.04.20130,800,00850,850,85 42.693 20
SALIX15.04.20113,330,03003,003,00 150.000 22
SALIX15.04.20130,800,00850,850,8542.69320
SALIX15.04.20113,330,03003,003,00150.00022

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar3.968.8854.152.3084.194.1914.177.498
Nakit ve Nakit Benzerleri296.158289.544288.093280.027
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar369.389502.662572.482562.404
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar3.303.3383.360.1023.333.6163.335.067
(Ara Toplam)3.968.8854.152.3084.194.1914.177.498
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar232.083231.403235.814233.946
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar87.00087.00087.00087.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar17.25519.89522.91925.911
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı127.828124.508125.895121.035
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR4.200.9684.383.7114.430.0054.411.444
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler966.045731.225679.545537.933
Finansal Borçlar21.29219.19221.07923.460
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar13.33425.52506.695
Diğer Borçlar232.334233.617234.908167.521
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)3.1853.1853.1863.185
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü08301.5161.516
Borç Karşılıkları12.34407.942335.556
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler683.556448.876410.9140
(Ara Toplam)966.045731.225679.545537.933
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler8.3636.4696.34210.703
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar006.34210.703
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler8.3636.46900
Özkaynaklar3.226.5603.646.0173.744.1183.862.808
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.196.5133.615.4443.713.4933.832.498
Ödenmiş Sermaye5.000.0005.000.0005.000.0005.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler44.73744.73744.73744.737
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-1.081.290-1.081.290-1.081.290-1.081.290
Dönem Net Kar/Zararı-727.230-309.680-211.321-88.590
Diğer Özsermaye Kalemleri-39.704-38.323-38.633-42.359
Azınlık Payları30.04730.57330.62530.310
TOPLAM KAYNAKLAR4.200.9684.383.7114.430.0054.411.444
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri0000
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)0000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-444.607-310.703-228.565-99.916
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri5.138-381.34667
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-270.413-4.370-875-841
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-709.882-315.111-228.094-100.690
Net Faaliyet Kar/Zararı-444.607-310.703-228.565-99.916
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler33.43703.1690
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-676.445-315.111-224.925-100.690
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler5.26628.03424.52219.935
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-59.908-22.959-12.532-3.971
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler33.43703.1690
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-731.087-310.036-212.935-84.726
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)4.4501.4752.785-3.007
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)4.4501.4752.785-3.007
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-726.637-308.561-210.150-87.733
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-726.637-308.561-210.150-87.733
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları5931.1191.171856
Ana Ortaklık Payları-727.230-309.680-211.321-88.589
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri11.6159.0425.9513.026
Kıdem Tazminatı011.98205.621
Finansman Giderleri-59.908-22.959-12.532-3.971
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu295.958285.7620278.123
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu295.958285.7620278.123
Net YPP (Hedge Dahil)295.958285.7620278.123

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
SALIX 4,7 A/D A/D A/D 7,3 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
SALIX 4,67 0,09 0,09 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi