SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 97.294 98.415 -1,14
VIOP 120.406 122.040 -1,34
USD/TRY 5,8444 5,7922 0,90
BIST BANKA 137.053 140.323 -2,33
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.634 12.655 -0,17
ALTIN 1.489,64 1.490,58 -0,06
BRENT 58,62 59,42 -1,35

 Salix Yatırım Holding Hisse Senedi | SALIX

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,47 5,99 2,52
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 0,2 0,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Salix Yatırım Holding
Kuruluş 14.02.2006
Faal Alanı Menkul Kıymet Portföy İşletmeciliği
Telefon (0212)3554646
Faks (0212)2820998
Adres Nispetiye Cad. Akmerkez B 3 Blok Kat 9 Etiler- İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar3,73,8
Ödenmiş Sermaye5,05,0
Net Kâr-0,2-0,1

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK -
PD/DD 7,5
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Piyasa Değeri 28,0 mnTL
Net Borç -0,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 4,67 1,82 57,30 45,45
USD 6,66 3,06 54,85 33,12
Göreceli 0,93 2,46 62,92 34,89

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
SALIX15.04.20130,800,00850,850,85 42.693 20
SALIX15.04.20113,330,03003,003,00 150.000 22
SALIX15.04.20130,800,00850,850,8542.69320
SALIX15.04.20113,330,03003,003,00150.00022

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar4.194.1914.177.4984.270.4084.247.676
Nakit ve Nakit Benzerleri288.093280.027263.324307.434
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar572.482562.404671.414601.008
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar3.333.6163.335.0673.335.6703.339.234
(Ara Toplam)4.194.1914.177.4984.270.4084.247.676
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar235.814233.946238.903289.939
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar87.00087.00087.00087.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar22.91925.91128.87031.894
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı125.895121.035123.033141.878
Diğer Duran Varlıklar00029.167
TOPLAM VARLIKLAR4.430.0054.411.4444.509.3114.537.615
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler679.545537.933554.696378.554
Finansal Borçlar21.07923.46019.9379.440
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar06.69520.73817.061
Diğer Borçlar234.908167.521201.710139.163
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)3.1863.18500
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.5161.5161.5160
Borç Karşılıkları7.942335.55600
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler410.9140310.795212.890
(Ara Toplam)679.545537.933554.696378.554
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler6.34210.703377.620
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar6.34210.703377.620
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar3.744.1183.862.8083.954.5784.151.441
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.713.4933.832.4983.925.1244.118.982
Ödenmiş Sermaye5.000.0005.000.0005.000.0005.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler44.73744.73744.73744.737
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-1.081.290-1.081.290-238.499-238.499
Dönem Net Kar/Zararı-211.321-88.590-842.791-648.933
Diğer Özsermaye Kalemleri-38.633-42.359-38.323-38.323
Azınlık Payları30.62530.31029.45432.459
TOPLAM KAYNAKLAR4.430.0054.411.4444.509.3114.537.615
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri0000
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)0000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-228.565-99.916-985.661-808.908
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.3466715.01139.294
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-875-841-25.265-95.838
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-228.094-100.690-995.915-865.452
Net Faaliyet Kar/Zararı-228.565-99.916-985.661-808.908
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler3.1690219.72742.676
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)000-1.988
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-224.925-100.690-776.1880
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler24.52219.93511.545186.328
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-12.532-3.971-126.433-77.590
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler3.1690219.72740.688
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-212.935-84.726-891.076-716.026
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)2.785-3.00750.79772.610
Dönem Vergi Geliri (Gideri)00-2.9690
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)2.785-3.00753.76672.610
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-210.150-87.733-840.279-643.416
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-210.150-87.733-840.279-643.416
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları1.1718562.5125.517
Ana Ortaklık Payları-211.321-88.589-842.791-648.933
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri5.9513.02611.5168.493
Kıdem Tazminatı05.62107.620
Finansman Giderleri-12.532-3.971-126.433-77.590
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0278.12300
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0278.12300
Net YPP (Hedge Dahil)0278.12300
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
SALIX 5,6 A/D A/D A/D 7,5 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi