SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 96.142 95.953 0,20
VIOP 120.016 119.889 0,11
USD/TRY 5,8796 5,8291 0,87
BIST BANKA 128.625 126.112 1,99
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.236 12.222 0,11
ALTIN 1.277,42 1.272,48 0,39
BRENT 74,56 74,51 0,07

 SALIX Hisse Senedi | Salix Yatırım Holding

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,75 3,39 1,64
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 0,3 0,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Salix Yatırım Holding
Kuruluş 14.02.2006
Faal Alanı Menkul Kıymet Portföy İşletmeciliği
Telefon (0212)3554646
Faks (0212)2820998
Adres Nispetiye Cad. Akmerkez B 3 Blok Kat 9 Etiler- İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar3,94,1
Ödenmiş Sermaye5,05,0
Net Kâr-0,8-0,6

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK -
PD/DD 3,4
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Piyasa Değeri 13,2 mnTL
Net Borç -0,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,38 3,53 49,15 -31,43
USD -0,13 1,41 43,81 -38,20
Göreceli 0,18 5,75 54,10 -34,91

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
SALIX15.04.20130,800,00850,850,85 42.693 20
SALIX15.04.20113,330,03003,003,00 150.000 22
SALIX15.04.20130,800,00850,850,8542.69320
SALIX15.04.20113,330,03003,003,00150.00022

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar4.270.4084.247.6764.297.2424.496.856
Nakit ve Nakit Benzerleri263.324307.434320.1181.195.957
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar671.414601.008598.297222.400
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar3.335.6703.339.2343.378.8273.078.499
(Ara Toplam)4.270.4084.247.6764.297.2424.496.856
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar238.903289.939289.960221.083
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar87.00087.00087.00087.000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar28.87031.89451.02735.622
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı123.033141.878069.294
Diğer Duran Varlıklar029.167151.93329.167
TOPLAM VARLIKLAR4.509.3114.537.6154.587.2024.717.939
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler554.696378.554247.460175.432
Finansal Borçlar19.9379.4402.336914
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar20.73817.06117.75613.598
Diğer Borçlar201.710139.16358.59027.941
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.516000
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler310.795212.890168.778132.979
(Ara Toplam)554.696378.554247.460175.432
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler377.6203.706846
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar377.6203.706837
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0009
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar3.954.5784.151.4414.336.0364.541.661
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.925.1244.118.9824.307.9234.515.035
Ödenmiş Sermaye5.000.0005.000.0005.000.0005.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler44.73744.73744.73744.737
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-238.499-238.499-238.499-238.499
Dönem Net Kar/Zararı-842.791-648.933-459.992-252.880
Diğer Özsermaye Kalemleri-38.323-38.323-38.323-38.323
Azınlık Payları29.45432.45928.11326.626
TOPLAM KAYNAKLAR4.509.3114.537.6154.587.2024.717.939
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri0000
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)0000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-985.661-808.908-577.729-236.747
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri15.01139.29432.8298.565
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-25.265-95.838-20.357-27.355
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-995.915-865.452-565.257-255.537
Net Faaliyet Kar/Zararı-985.661-808.908-577.729-236.747
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler219.72742.67641.10325.006
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-1.988-1.9880
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler11.545186.32829.4940
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-126.433-77.590-15.672-1.344
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler219.72740.68839.11525.006
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-891.076-716.026-512.320-231.875
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)50.79772.61053.4990
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-2.969000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)53.76672.61053.4990
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-840.279-643.416-458.821-231.875
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-840.279-643.416-458.821-231.875
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları2.5125.5171.171-316
Ana Ortaklık Payları-842.791-648.933-459.992-231.559
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri11.5168.4935.4822.866
Kıdem Tazminatı07.6200837
Finansman Giderleri-126.433-77.590-15.672-1.344
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
SALIX 2,6 A/D A/D A/D 3,4 12/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi