SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 117.383 114.809 2,24
VIOP 133.504 131.285 1,69
USD/TRY 6,8658 6,8612 0,07
BIST BANKA 126.426 124.982 1,16
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.634 12.489 1,15
ALTIN 1.808,94 1.798,58 0,58
BRENT 42,48 43,24 -1,76

 Şirket KartıHisse Senedi | Şirket Kartı

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 4,99 12,55 7,56
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 0,8 0,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar3,23,2
Ödenmiş Sermaye5,05,0
Net Kâr0,0-0,7

Cari Değerler

F/K -
FD/FAVÖK -
PD/DD -
FD/Satışlar -
Yabancı Oranı (%) 0,09
Ort Hacim (mn$) 3A/12A - / -
Piyasa Değeri -
Net Borç -
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar3.977.4243.968.8854.152.3084.194.191
Nakit ve Nakit Benzerleri328.763296.158289.544288.093
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar389.779369.389502.662572.482
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar3.258.8823.303.3383.360.1023.333.616
(Ara Toplam)3.977.4243.968.8854.152.3084.194.191
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar232.246232.083231.403235.814
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar87.00087.00087.00087.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar15.55517.25519.89522.919
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı129.691127.828124.508125.895
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR4.209.6704.200.9684.383.7114.430.005
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler981.937966.045731.225679.545
Finansal Borçlar19.85321.29219.19221.079
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar30.08213.33425.5250
Diğer Borçlar309.370232.334233.617234.908
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)10.6373.1853.1853.186
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü008301.516
Borç Karşılıkları12.34412.34407.942
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler599.651683.556448.876410.914
(Ara Toplam)981.937966.045731.225679.545
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler17.6328.3636.4696.342
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar17.632006.342
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler08.3636.4690
Özkaynaklar3.210.1013.226.5603.646.0173.744.118
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.181.6983.196.5133.615.4443.713.493
Ödenmiş Sermaye5.000.0005.000.0005.000.0005.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler44.73744.73744.73744.737
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-1.808.520-1.081.290-1.081.290-1.081.290
Dönem Net Kar/Zararı-14.815-727.230-309.680-211.321
Diğer Özsermaye Kalemleri-39.704-39.704-38.323-38.633
Azınlık Payları28.40330.04730.57330.625
TOPLAM KAYNAKLAR4.209.6704.200.9684.383.7114.430.005
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri0000
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)0000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-93.318-444.607-310.703-228.565
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri56.3715.138-381.346
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-5.974-270.413-4.370-875
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-42.921-709.882-315.111-228.094
Net Faaliyet Kar/Zararı-93.318-444.607-310.703-228.565
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler033.43703.169
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-42.921-676.445-315.111-224.925
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler33.9975.26628.03424.522
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-9.389-59.908-22.959-12.532
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler033.43703.169
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-18.313-731.087-310.036-212.935
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)1.8544.4501.4752.785
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)1.8544.4501.4752.785
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-16.459-726.637-308.561-210.150
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-16.459-726.637-308.561-210.150
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-1.6445931.1191.171
Ana Ortaklık Payları-14.815-727.230-309.680-211.321
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.70011.6159.0425.951
Kıdem Tazminatı9.269011.9820
Finansman Giderleri-9.389-59.908-22.959-12.532
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu324.767295.958285.7620
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu324.767295.958285.7620
Net YPP (Hedge Dahil)324.767295.958285.7620

Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi