SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 121.475 121.001 0,39
VIOP 147.228 146.641 0,40
USD/TRY 5,8882 5,8569 0,53
BIST BANKA 177.585 176.872 0,40
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.526 13.429 0,72
ALTIN 1.557,18 1.553,84 0,21
BRENT 65,10 64,62 0,74

 Safkar Ege Soğutmacılık Hisse Senedi | SAFKR

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,58 2,31 0,73
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 3,9 3,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Safkar Ege Soğutmacılık
Kuruluş
Faal Alanı Klima ve soğutma sistemleri üretimi.
Telefon (0232)8333764
Faks (0232)833755
Adres Ulukent Sanayi Bölgesi 1. Askeri Hava Lojmanları karşısı, Ulukent-Menemen/İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar56,557,9
Ödenmiş Sermaye35,329,3
Net Kâr2,212,7

Cari Değerler

F/K 6,2
FD/FAVÖK 8,1
PD/DD 1,4
FD/Satışlar 0,7
Yabancı Oranı (%) 0,25
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,1
Piyasa Değeri 81,4 mnTL
Net Borç 0,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,32 9,48 14,36 5,96
USD 1,49 9,67 14,36 7,40
Göreceli 0,93 6,95 4,57 -0,19

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
SAFKR10.04.20194,680,102610,268,72 3.000.000 24
SAFKR10.04.20194,680,102610,268,723.000.00024

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar55.353.45758.458.68443.436.04131.472.941
Nakit ve Nakit Benzerleri4.117.0177.914.5189.480.346177.431
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar25.954.24426.160.98114.052.10917.529.237
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar534.150327.755369.528300.696
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar20.475.85618.693.77117.042.05811.919.480
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar4.272.1905.361.6592.492.0001.546.097
(Ara Toplam)55.353.45758.458.68443.436.04131.472.941
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar33.293.58730.516.42326.825.39923.562.594
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar575.641330.8192.452.7822.419.940
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller2.450.256000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar26.135.06126.174.66622.816.04919.293.382
Şerefiye1.950.3701.950.370963.750963.750
Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.413.1871.510.652560.741576.782
Ertelenmiş Vergi Varlığı766.935515.1929.098303.745
Diğer Duran Varlıklar2.13734.72422.9794.995
TOPLAM VARLIKLAR88.647.04488.975.10770.261.44055.035.535
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler29.199.55328.738.91821.343.25229.740.906
Finansal Borçlar4.986.2982.931.5262.641.81310.301.549
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar17.523.34619.019.06015.254.92015.379.965
Diğer Borçlar12.98053.4326.39934.865
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)2.266.914000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü351.58600110.028
Borç Karşılıkları2.572.2382.406.5111.737.4181.711.957
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.486.1914.328.3891.702.7022.202.542
(Ara Toplam)29.199.55328.738.91821.343.25229.740.906
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler2.569.8022.125.0122.469.6802.945.507
Finansal Borçlar00675.7171.149.400
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar2.569.8022.125.0121.793.9631.796.107
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar56.877.68958.111.17746.448.50822.349.122
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar56.459.15257.863.69746.447.13022.347.714
Ödenmiş Sermaye35.250.00029.250.00029.250.00018.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları-52.484-47.031-56.480-27.006
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.748.2691.150.2901.150.2901.078.514
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları2.073.654-76.31440.183-1.281.510
Dönem Net Kar/Zararı2.244.91112.747.9471.799.5781.393.469
Diğer Özsermaye Kalemleri15.194.80214.838.80514.263.5593.184.247
Azınlık Payları418.537247.4801.3781.408
TOPLAM KAYNAKLAR88.647.04488.975.10770.261.44055.035.535
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri58.309.88790.383.80734.886.59667.957.915
Satışların Maliyeti (-)-44.683.029-68.161.046-26.791.584-53.652.510
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)13.626.85822.222.7618.095.01214.305.405
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)13.626.85822.222.7618.095.01214.305.405
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-4.240.202-9.707.372-3.372.643-6.779.482
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.047.129-4.750.043-1.644.899-2.088.249
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-1.362.178-1.905.051-660.866-1.314.855
Diğer Faaliyet Gelirleri2.630.5024.460.4971.011.2761.575.944
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-4.551.157-6.313.151-1.249.726-2.112.409
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)3.056.6944.007.6412.178.1543.586.354
Net Faaliyet Kar/Zararı4.977.3495.860.2952.416.6044.122.819
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler08.907.14726.716175.196
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-565.20300
Diğer Gelir ve Giderler-71.314-100.00800
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-104.603-234.115187.580379.234
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı2.880.77712.015.4622.392.4500
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler816.1422.560.044868.288127.197
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.023.993-1.924.374-821.528-2.555.589
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-71.3148.241.93626.716175.196
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.672.92612.651.1322.439.2101.712.392
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-256.958105.585-639.662-319.067
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-508.701-98.228-519.790-340.939
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)251.743203.813-119.87221.872
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI2.415.96812.756.7171.799.5481.393.325
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)2.415.96812.756.7171.799.5481.393.325
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları171.0578.770-30-144
Ana Ortaklık Payları2.244.91112.747.9471.799.5781.393.469
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri782.4901.501.104548.386990.433
Kıdem Tazminatı634.225985.665408.904523.932
Finansman Giderleri-1.023.993-1.924.374-821.528-2.555.589
Yurtiçi Satışlar55.835.44079.983.48232.729.33563.242.410
Yurtdışı Satışlar3.809.00510.701.1612.215.8645.035.915
Net Yabancı Para Pozisyonu1.854.1583.738.446-2.491.708-9.145.202
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu1.488.7782.600.382-3.015.442-8.935.042
Net YPP (Hedge Dahil)1.854.1593.738.445-2.491.708-9.145.202
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
SAFKR 2,3 6,2 8,1 0,7 1,4 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
SAFKR 2,31 0,25 0,25 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi