SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 94.671 95.421 -0,79
VIOP 118.442 119.469 -0,86
USD/TRY 5,7688 5,7939 -0,43
BIST BANKS 132.350 134.120 -1,32
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.228 12.275 -0,38
GOLD 1.405,60 1.423,61 -1,27
BRENT 65,34 64,28 1,65

 Safkar Ege Soğutmacılık Hisse Senedi | SAFKR

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,41 1,8255 0,4155
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 2,3 2,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Safkar Ege Soğutmacılık
Kuruluş
Faal Alanı Klima ve soğutma sistemleri üretimi.
Telefon (0232)8333764
Faks (0232)833755
Adres Ulukent Sanayi Bölgesi 1. Askeri Hava Lojmanları karşısı, Ulukent-Menemen/İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar57,946,4
Ödenmiş Sermaye29,329,3
Net Kâr12,71,8

Cari Değerler

F/K 4,6
FD/FAVÖK 7,2
PD/DD 1,0
FD/Satışlar 0,6
Yabancı Oranı (%) 0,28
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,1
Piyasa Değeri 58,2 mnTL
Net Borç -5,0 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,20 8,55 13,01 6,45
USD -2,05 9,48 18,47 -2,91
Göreceli -1,45 7,18 1,94 1,82

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
SAFKR10.04.20194,680,102610,268,72 3.000.000 24
SAFKR10.04.20194,680,102610,268,723.000.00024

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar58.458.68443.436.04131.472.94128.802.313
Nakit ve Nakit Benzerleri7.914.5189.480.346177.4311.916.759
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar26.160.98114.052.10917.529.23712.793.096
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar327.755369.528300.696246.809
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar18.693.77117.042.05811.919.48011.088.098
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar5.361.6592.492.0001.546.0972.757.551
(Ara Toplam)58.458.68443.436.04131.472.94128.802.313
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar30.516.42326.825.39923.562.59423.860.048
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0002.283.940
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar330.8192.452.7822.419.9400
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar26.174.66622.816.04919.293.38219.372.344
Şerefiye1.950.370963.750963.750963.750
Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.510.652560.741576.782604.983
Ertelenmiş Vergi Varlığı515.1929.098303.745517.518
Diğer Duran Varlıklar34.72422.9794.995117.513
TOPLAM VARLIKLAR88.975.10770.261.44055.035.53552.662.361
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler28.738.91821.343.25229.740.90627.083.418
Finansal Borçlar2.931.5262.641.81310.301.54910.295.062
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar19.019.06015.254.92015.379.96512.633.884
Diğer Borçlar53.4326.39934.865132.076
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü00110.0280
Borç Karşılıkları2.406.5111.737.4181.711.9571.649.850
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.328.3891.702.7022.202.5422.372.546
(Ara Toplam)28.738.91821.343.25229.740.90627.083.418
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler2.125.0122.469.6802.945.5073.836.814
Finansal Borçlar0675.7171.149.4002.037.891
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar2.125.0121.793.9631.796.1071.798.923
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar58.111.17746.448.50822.349.12221.742.129
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar57.863.69746.447.13022.347.71421.740.637
Ödenmiş Sermaye29.250.00029.250.00018.000.00018.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları-47.031-56.480-27.006-26.787
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.150.2901.150.2901.078.514680.346
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-76.31440.183-1.281.510-919.754
Dönem Net Kar/Zararı12.747.9471.799.5781.393.469712.065
Diğer Özsermaye Kalemleri14.838.80514.263.5593.184.2473.294.767
Azınlık Payları247.4801.3781.4081.492
TOPLAM KAYNAKLAR88.975.10770.261.44055.035.53552.662.361
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri90.383.80734.886.59667.957.91533.199.867
Satışların Maliyeti (-)-68.161.046-26.791.584-53.652.510-26.360.215
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)22.222.7618.095.01214.305.4056.839.652
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)22.222.7618.095.01214.305.4056.839.652
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-9.707.372-3.372.643-6.779.482-3.148.621
Genel Yönetim Giderleri (-)-4.750.043-1.644.899-2.088.249-1.394.826
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-1.905.051-660.866-1.314.855-604.688
Diğer Faaliyet Gelirleri4.460.4971.011.2761.575.9441.090.867
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-6.313.151-1.249.726-2.112.409-1.348.189
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)4.007.6412.178.1543.586.3541.434.195
Net Faaliyet Kar/Zararı5.860.2952.416.6044.122.8191.691.517
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler8.907.14726.716175.196175.492
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-565.203000
Diğer Gelir ve Giderler-100.008000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-234.115187.580379.234184.976
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı12.015.462000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler2.560.044868.288127.19776.839
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.924.374-821.528-2.555.589-1.205.677
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler8.241.93626.716175.196175.492
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)12.651.1322.439.2101.712.392665.825
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)105.585-639.662-319.06746.179
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-98.228-519.790-340.939-202.327
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)203.813-119.87221.872248.506
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI12.756.7171.799.5481.393.325712.004
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)12.756.7171.799.5481.393.325712.004
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları8.770-30-144-60
Ana Ortaklık Payları12.747.9471.799.5781.393.469712.064
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.501.104548.386990.433470.513
Kıdem Tazminatı985.665408.904523.93249.602
Finansman Giderleri-1.924.374-821.528-2.555.589-1.205.677
Yurtiçi Satışlar79.983.48232.729.33563.242.41030.178.674
Yurtdışı Satışlar10.701.1612.215.8645.035.9153.053.768
Net Yabancı Para Pozisyonu3.738.446-2.491.708-9.145.202-8.454.335
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu2.600.382-3.015.442-8.935.042-8.396.543
Net YPP (Hedge Dahil)3.738.445-2.491.708-9.145.202-8.454.335
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
SAFKR 1,7 4,6 7,2 0,6 1,0 12/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
SAFKR 1,65 0,23 0,27 4,06 0,04
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi