SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 95.286 95.734 -0,47
VIOP 118.532 119.260 -0,61
USD/TRY 5,6606 5,5795 1,45
BIST BANKA 131.096 132.731 -1,23
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 11.563 11.413 1,31
ALTIN 1.501,64 1.513,47 -0,78
BRENT 59,45 58,64 1,38

 Reysaş Taşımacılık Hisse Senedi | RYSAS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,64 0,97 0,33
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 9,3 9,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Reysaş Taşımacılık
Kuruluş 24.04.1989
Faal Alanı Her tür vasıtalarla kara, deniz ve havada yük ve yolcu taşımacılığı yapmak, satın aldığı vasıtaları kiraya vermek, araç kiralamak ve bunlarla yük ve yolcu taşımacılığı yapmak.
Telefon (0216)5642000
Faks (0216)5642099
Adres Abdurrahman Gazi Mah. Güleryüz Cad. No:23 34887 Samandıra - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar33,045,7
Ödenmiş Sermaye119,3119,3
Net Kâr-12,7-72,5

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 6,1
PD/DD 3,4
FD/Satışlar 2,1
Yabancı Oranı (%) 29,17
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,3 / 0,7
Piyasa Değeri 112,2 mnTL
Net Borç 1.098,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,08 -3,09 25,33 27,03
USD 0,36 -4,82 26,46 20,21
Göreceli 1,56 1,10 33,96 21,68

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
RYSAS0,000,00000,000,00 0 A/D
RYSAS0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar205.881.296234.305.154359.907.663313.075.860
Nakit ve Nakit Benzerleri81.457.70497.277.401220.595.308199.885.502
Finansal Yatırımlar173.504181.017177.38026.958
Ticari Alacaklar61.480.71763.787.32466.563.72450.905.254
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar35.070.68035.316.46523.404.41821.077.370
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar3.211.5111.985.9763.345.6782.829.303
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar24.487.18035.756.97145.821.15538.351.473
(Ara Toplam)205.881.296234.305.154359.907.663313.075.860
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar1.149.101.5181.142.756.7171.123.260.4471.113.533.890
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.429.2841.410.3971.448.9801.420.761
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar26.875.25026.149.20125.662.04125.182.398
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller690.116.056683.993.084549.187.701531.965.355
Stoklar29.742.17929.742.17929.742.17929.742.179
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar382.469.826382.666.461498.248.893502.629.079
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar18.468.92318.795.39518.970.65322.594.118
TOPLAM VARLIKLAR1.354.982.8141.377.061.8711.483.168.1101.426.609.750
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler546.068.959538.025.357596.524.884506.912.996
Finansal Borçlar436.656.582423.439.581472.700.030418.764.359
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar44.566.37948.290.13343.009.48049.727.544
Diğer Borçlar48.302.76051.669.54870.025.99227.589.364
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)12.977.72812.885.47200
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.404.492000
Borç Karşılıkları820.858568.040411.347514.161
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.340.1601.172.58310.378.03510.317.568
(Ara Toplam)546.068.959538.025.357596.524.884506.912.996
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler775.145.326780.791.593942.756.404823.144.559
Finansal Borçlar743.778.825746.669.949907.826.697788.388.129
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar1.488.6822.362.6043.990.5313.441.302
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)13.017.04914.910.08400
Uzun vadeli karşılıklar13.357.57813.141.35813.449.42812.901.516
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü3.503.1923.707.5981.465.232582.573
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0016.024.51617.831.039
Özkaynaklar33.768.52958.244.921-56.113.17896.552.195
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar33.037.17745.729.719-25.996.05468.663.935
Ödenmiş Sermaye119.350.000119.350.000119.350.000119.350.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler52.813.38952.813.38952.813.38952.813.389
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-134.275.678-61.746.858-61.746.858-61.746.858
Dönem Net Kar/Zararı-12.693.619-72.528.820-143.639.484-49.199.416
Diğer Özsermaye Kalemleri7.843.0857.842.0087.226.8997.446.820
Azınlık Payları731.35212.515.202-30.117.12427.888.260
TOPLAM KAYNAKLAR1.354.982.8141.377.061.8711.483.168.1101.426.609.750
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri145.596.492541.498.558388.418.281244.725.796
Satışların Maliyeti (-)-101.062.630-388.859.046-281.038.081-182.669.838
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)44.533.862152.639.512107.380.20062.055.958
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)44.533.862152.639.512107.380.20062.055.958
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-253.490-2.445.648-2.092.412-1.812.951
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.399.334-6.670.870-4.757.600-3.308.546
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri10.474.38436.914.30021.272.51411.563.023
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-9.976.762-24.890.545-27.725.557-17.963.951
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)43.378.660155.546.74994.077.14550.533.533
Net Faaliyet Kar/Zararı42.881.038143.522.994100.530.18856.934.461
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler02.364.9084.000.7672.109.677
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-117.274-1.638.000-1.628.677
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar726.0512.199.1501.711.9901.232.347
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı44.104.711159.993.53300
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler8.062.659217.297.10490.156.44125.371.692
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-75.452.238-484.046.060-410.871.923-148.670.801
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler02.247.6342.362.767481.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-23.284.868-106.755.423-222.563.580-71.052.229
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.188.888-3.860.385-1.774.454-839.336
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-1.404.573000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)215.685-3.860.385-1.774.454-839.336
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-24.473.756-110.615.808-224.338.034-71.891.565
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-24.473.756-110.615.808-224.338.034-71.891.565
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-11.780.137-38.086.988-80.698.550-22.692.149
Ana Ortaklık Payları-12.693.619-72.528.820-143.639.484-49.199.416
Hisse Başına Kazanç0-1-10
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0-1-10
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0-1-10
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0-1-10
Dipnot
Amortisman Giderleri9.579.59636.582.38631.643.26920.156.716
Kıdem Tazminatı500.907917.129856.978548.137
Finansman Giderleri-75.452.238-484.046.060-410.871.923-148.670.801
Yurtiçi Satışlar127.999.433479.663.187345.670.309218.710.389
Yurtdışı Satışlar15.918.31752.063.37634.696.06420.836.510
Net Yabancı Para Pozisyonu-709.510.436-655.436.489-708.296.056-524.019.458
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-709.510.436-655.436.489-708.296.056-524.019.458
Net YPP (Hedge Dahil)-709.510.436-655.436.489-708.296.056-524.019.458
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
RYSAS 0,9 A/D 6,1 2,1 3,4 3/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
RYSAS 0,94 28,98 29,17 19,60 0,23
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi