SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 101.742 101.729 0,01
VIOP 128.172 128.173 0,00
USD/TRY 5,2866 5,3036 -0,32
BIST BANKA 132.744 132.149 0,45
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 11.309 11.299 0,09
ALTIN 1.338,85 1.326,53 0,93
BRENT 66,30 66,50 -0,30

 RTALB Hisse Senedi | RTA laboratuvarlari

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,57 2,26 0,69
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,4 34,1 33,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı RTA laboratuvarlari
Kuruluş 13.05.1996
Faal Alanı
Telefon (0262)6485300
Faks (0262)67510677
Adres Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi (GEPOSB) Cumhuriyet Cad. No:3 41400 Gebze / Kocaeli - TURKEY

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar55,454,9
Ödenmiş Sermaye23,623,6
Net Kâr0,60,1

Cari Değerler

F/K 20,4
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 0,7
FD/Satışlar 0,7
Yabancı Oranı (%) 0,40
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,1 / 0,8
Piyasa Değeri 37,1 mnTL
Net Borç -20,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,63 -3,09 -4,85 -9,77
USD -0,82 -3,82 -3,96 -10,11
Göreceli -0,64 -1,16 -6,78 -19,05

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
RTALB0,000,00000,000,00 0 A/D
RTALB0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar36.673.77336.504.42537.916.85640.847.239
Nakit ve Nakit Benzerleri11.403.84016.141.58113.159.26315.123.565
Finansal Yatırımlar9.517.9053.524.8245.375.6181.696.888
Ticari Alacaklar7.878.4528.206.4919.710.27614.421.139
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar369.033332.690267.291453.123
Stoklar5.455.6846.097.4895.943.2066.724.095
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.048.8592.201.3503.461.2022.428.429
(Ara Toplam)36.673.77336.504.42537.916.85640.847.239
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar25.400.96024.588.25823.522.25722.244.283
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.4502.4502.4504.850
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10.394.74510.506.52310.506.52310.561.787
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar10.297.3219.650.9969.549.9149.481.577
Şerefiye1.030.7001.030.7001.030.7001.030.700
Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.394.3932.044.976925.3271.010.795
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.281.3511.352.6131.507.343153.913
Diğer Duran Varlıklar000661
TOPLAM VARLIKLAR62.074.73361.092.68361.439.11363.091.522
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler6.651.3565.682.2616.145.9278.263.665
Finansal Borçlar821.884975.0621.241.0761.486.332
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar4.854.4603.565.3283.716.8144.842.478
Diğer Borçlar178.339141.867218.38982.726
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü30.771042.4741.339.860
Borç Karşılıkları110.276175.049175.20248.505
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler655.626824.955751.972463.764
(Ara Toplam)6.651.3565.682.2616.145.9278.263.665
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler353.539485.057323.762577.823
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar353.539485.057323.762577.823
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar55.069.83854.925.36554.969.42454.250.034
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar55.443.27754.903.42254.970.98854.170.899
Ödenmiş Sermaye23.600.00023.600.00023.600.00023.600.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.399.7071.399.707967.231967.231
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları24.218.73624.218.73624.651.21220.493.569
Dönem Net Kar/Zararı644.47692.06736.8084.157.643
Diğer Özsermaye Kalemleri5.580.3585.592.9125.715.7374.952.456
Azınlık Payları-373.43921.943-1.56479.135
TOPLAM KAYNAKLAR62.074.73361.092.68361.439.11363.091.522
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri13.830.05810.474.4115.424.02538.450.168
Satışların Maliyeti (-)-12.419.754-8.002.856-3.928.733-25.630.248
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.410.3042.471.5551.495.29212.819.920
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.410.3042.471.5551.495.29212.819.920
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-2.796.163-1.872.076-977.474-3.513.327
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.026.343-1.396.488-997.617-4.897.169
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-855.880-855.880-855.880-2.651.848
Diğer Faaliyet Gelirleri4.785.1112.214.2431.272.7661.759.293
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-5.066.843-3.095.904-1.251.699-1.002.622
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-5.549.814-2.534.550-1.314.6122.514.247
Net Faaliyet Kar/Zararı-5.268.082-1.652.889-1.335.6791.757.576
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler3.537.2811.650.893715.971512.071
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-744.443-272.755-62.791-168.829
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler3.278.8741.217.171279.5112.086.907
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-621.358-615.976-352.497-586.022
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler2.792.8381.378.138653.180343.242
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-99.460-555.217-734.4184.358.374
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)290.125587.126687.588-402.172
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-222.1680-84.967-1.339.860
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)512.293587.126772.555937.688
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI190.66531.909-46.8303.956.202
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)190.66531.909-46.8303.956.202
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-453.811-60.158-83.638-201.441
Ana Ortaklık Payları644.47692.06736.8084.157.643
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.138.248758.978339.9631.544.630
Kıdem Tazminatı28.57128.74223.0670
Finansman Giderleri-621.358-615.976-352.497-586.022
Yurtiçi Satışlar12.495.1579.585.0694.909.70933.693.707
Yurtdışı Satışlar1.155.622759.019458.2741.626.887
Net Yabancı Para Pozisyonu5.534.4364.958.9705.034.6485.761.988
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu5.534.3114.611.0545.034.6485.761.988
Net YPP (Hedge Dahil)5.534.4364.958.9705.034.6485.761.988
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
RTALB 1,6 20,4 A/D 0,7 0,7 9/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
RTALB 1,57 0,42 0,40 -1,30 -0,01
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi