SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 89.553 89.511 0,05
VIOP 106.467 106.663 -0,18
USD/TRY 6,7342 6,6145 1,81
BIST BANKS 112.308 113.302 -0,88
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 9.526 9.571 -0,47
GOLD 1.618,28 1.613,66 0,29
BRENT 34,83 29,94 16,33

 RTA laboratuvarlari Hisse Senedi | RTALB

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,92 6,39 4,47
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,3 103,1 102,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı RTA laboratuvarlari
Kuruluş 13.05.1996
Faal Alanı
Telefon (0262)6485300
Faks (0262)67510677
Adres Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi (GEPOSB) Cumhuriyet Cad. No:3 41400 Gebze / Kocaeli - TURKEY

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar86,677,2
Ödenmiş Sermaye36,136,1
Net Kâr4,45,1

Cari Değerler

F/K 38,6
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 2,0
FD/Satışlar 10,0
Yabancı Oranı (%) 1,45
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 2,6 / 1,1
Piyasa Değeri 170,6 mnTL
Net Borç -2,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -9,96 -27,78 89,09 79,31
USD -10,23 -30,48 72,15 59,23
Göreceli -10,00 -28,93 133,94 129,12

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
RTALB0,000,00000,000,00 0 A/D
RTALB0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar34.560.57123.621.25514.876.24831.993.817
Nakit ve Nakit Benzerleri12.378.781841.659632.9053.560.726
Finansal Yatırımlar0040.98885
Ticari Alacaklar6.756.1816.804.8187.471.6478.713.465
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar9.559.8059.312.652225.16113.992.373
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar2.964.7563.686.9323.809.2731.730.570
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.901.0482.975.1942.696.2743.996.598
(Ara Toplam)34.560.57123.621.25514.876.24831.993.817
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar63.599.75358.386.83256.246.73534.359.239
Ticari Alacaklar0373.880364.0680
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar04.0812.4507.925
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar022.891.27622.268.9220
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller018.411.83718.474.55818.543.942
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar015.116.11111.901.54211.444.129
Şerefiye0001.030.700
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0540.996610.157685.003
Ertelenmiş Vergi Varlığı01.048.651699.5621.958.061
Diğer Duran Varlıklar63.599.75301.925.476689.479
TOPLAM VARLIKLAR98.160.32482.008.08771.122.98366.353.056
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler7.808.4721.601.9062.796.6715.425.024
Finansal Borçlar6.108.84888.2910539.310
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar1.464.7511.166.1522.143.5033.893.328
Diğer Borçlar42.131135.50386.375155.145
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)48.41523.58279.40033.781
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü00028.635
Borç Karşılıkları59.01462.64266.166147.694
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler85.313125.736421.227627.131
(Ara Toplam)7.808.4721.601.9062.796.6715.425.024
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler3.657.0963.246.8053.382.685311.142
Finansal Borçlar3.423.612000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar03.086.7973.086.7970
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar233.484160.008295.888311.142
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar86.694.75677.159.37664.943.62760.616.890
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar86.628.42677.159.37664.943.62761.316.475
Ödenmiş Sermaye36.100.00036.100.00023.600.00023.600.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.399.7071.399.7071.399.7071.399.707
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları26.405.02826.405.02826.405.02826.374.769
Dönem Net Kar/Zararı4.422.8505.099.2385.486.7021.774.441
Diğer Özsermaye Kalemleri18.300.8418.155.4038.052.1908.167.558
Azınlık Payları66.33000-699.585
TOPLAM KAYNAKLAR98.160.32482.008.08771.122.98366.353.056
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri16.766.00712.604.9609.098.4475.582.557
Satışların Maliyeti (-)-12.487.886-9.254.239-6.659.439-3.746.511
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)4.278.1213.350.7212.439.0081.836.046
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)4.278.1213.350.7212.439.0081.836.046
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.761.870-1.484.203-1.197.431-683.711
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.342.866-2.731.042-1.574.983-874.159
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-4.098.520-3.095.073-1.874.784-732.349
Diğer Faaliyet Gelirleri5.084.9094.734.9714.505.3193.720.390
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.652.506-2.205.243-2.105.017-2.971.790
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-2.492.732-1.429.869192.112294.427
Net Faaliyet Kar/Zararı-4.925.135-3.959.597-2.208.190-454.173
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler5.616.7275.074.4624.710.6182.259.969
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-1.885.800-1.891.347-1.873.489-1.227.294
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar2.637.2632.265.6281.643.2740
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı3.875.4584.018.8744.672.5151.327.102
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler280.801272.849315.457156.131
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-204.399-108.263-59.901-199.638
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler3.730.9273.183.1152.837.1291.032.675
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.951.8604.183.4604.928.0711.283.595
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)620.7241.066.682709.535641.750
Dönem Vergi Geliri (Gideri)000-28.635
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)620.7241.066.682709.535670.385
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI4.572.5845.250.1425.637.6061.925.345
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)4.572.5845.250.1425.637.6061.925.345
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları149.734150.904150.904150.904
Ana Ortaklık Payları4.422.8505.099.2385.486.7021.774.441
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.502.2381.257.001841.431413.122
Kıdem Tazminatı274.449264.44163.30143.698
Finansman Giderleri-204.399-108.263-59.901-199.638
Yurtiçi Satışlar15.969.04411.893.2228.520.7865.141.396
Yurtdışı Satışlar479.194477.910447.395424.023
Net Yabancı Para Pozisyonu-116.674360.8862.084.5393.626.791
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-539.206191.326167.0113.626.791
Net YPP (Hedge Dahil)-116.674360.8862.084.5393.626.791

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
RTALB 4,2 38,6 A/D 10,0 2,0 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
RTALB 4,16 1,45 1,45 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi