SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 97.634 98.415 -0,79
VIOP 120.865 122.040 -0,96
USD/TRY 5,8246 5,7922 0,56
BIST BANKA 137.547 140.323 -1,98
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.634 12.655 -0,17
ALTIN 1.495,01 1.490,58 0,30
BRENT 58,34 59,42 -1,82

 RTA laboratuvarlari Hisse Senedi | RTALB

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,1569 1,4 0,2431
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,3 6,4 6,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı RTA laboratuvarlari
Kuruluş 13.05.1996
Faal Alanı
Telefon (0262)6485300
Faks (0262)67510677
Adres Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi (GEPOSB) Cumhuriyet Cad. No:3 41400 Gebze / Kocaeli - TURKEY

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar64,961,3
Ödenmiş Sermaye23,623,6
Net Kâr5,51,8

Cari Değerler

F/K 8,3
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 0,8
FD/Satışlar 2,6
Yabancı Oranı (%) 0,11
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,4 / 0,5
Piyasa Değeri 49,8 mnTL
Net Borç -0,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 4,55 4,55 -0,72 -14,81
USD 6,54 5,82 -2,26 -22,03
Göreceli 0,81 5,20 2,83 -21,00

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
RTALB0,000,00000,000,00 0 A/D
RTALB0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar14.876.24831.993.81732.864.42836.673.773
Nakit ve Nakit Benzerleri632.9053.560.7266.140.98811.403.840
Finansal Yatırımlar40.9888551.3769.517.905
Ticari Alacaklar7.471.6478.713.4658.373.2667.878.452
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar225.16113.992.37310.858.132369.033
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar3.809.2731.730.5703.870.8595.455.684
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.696.2743.996.5983.569.8072.048.859
(Ara Toplam)14.876.24831.993.81732.864.42836.673.773
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar56.246.73534.359.23932.775.92825.400.960
Ticari Alacaklar364.068000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.4507.9252.4502.450
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar22.268.922000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller18.474.55818.543.94218.600.00010.394.745
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar11.901.54211.444.12911.166.65610.297.321
Şerefiye01.030.7001.030.7001.030.700
Maddi Olmayan Duran Varlıklar610.157685.003686.9132.394.393
Ertelenmiş Vergi Varlığı699.5621.958.0611.289.2091.281.351
Diğer Duran Varlıklar1.925.476689.47900
TOPLAM VARLIKLAR71.122.98366.353.05665.640.35662.074.733
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler2.796.6715.425.0246.625.1976.651.356
Finansal Borçlar0539.310636.553821.884
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar2.143.5033.893.3285.260.0114.854.460
Diğer Borçlar86.375155.145167.348178.339
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)79.40033.78164.3930
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü028.635030.771
Borç Karşılıkları66.166147.694147.694110.276
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler421.227627.131349.198655.626
(Ara Toplam)2.796.6715.425.0246.625.1976.651.356
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler3.382.685311.142329.745353.539
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar3.086.797000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar295.888311.142329.745353.539
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar64.943.62760.616.89058.685.41455.069.838
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar64.943.62761.316.47559.535.90355.443.277
Ödenmiş Sermaye23.600.00023.600.00023.600.00023.600.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.399.7071.399.7071.399.7071.399.707
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları26.405.02826.374.76924.175.46324.218.736
Dönem Net Kar/Zararı5.486.7021.774.4412.199.306644.476
Diğer Özsermaye Kalemleri8.052.1908.167.5588.161.4275.580.358
Azınlık Payları0-699.585-850.489-373.439
TOPLAM KAYNAKLAR71.122.98366.353.05665.640.35662.074.733
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri9.098.4475.582.55720.472.87613.830.058
Satışların Maliyeti (-)-6.659.439-3.746.511-17.574.900-12.419.754
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)2.439.0081.836.0462.897.9761.410.304
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)2.439.0081.836.0462.897.9761.410.304
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.197.431-683.711-3.703.142-2.796.163
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.574.983-874.159-3.734.173-3.026.343
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-1.874.784-732.349-3.566.523-855.880
Diğer Faaliyet Gelirleri4.505.3193.720.3905.627.0814.785.111
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.105.017-2.971.790-9.690.453-5.066.843
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)192.112294.427-12.169.234-5.549.814
Net Faaliyet Kar/Zararı-2.208.190-454.173-8.105.862-5.268.082
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler4.710.6182.259.96911.325.7253.537.281
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-1.873.489-1.227.294-3.934.876-744.443
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar1.643.274000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı4.672.5151.327.102-4.778.3850
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler315.457156.1313.316.1333.278.874
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-59.901-199.638-765.032-621.358
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler2.837.1291.032.6757.390.8492.792.838
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.928.0711.283.595-2.227.284-99.460
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)709.535641.7501.896.522290.125
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0-28.6350-222.168
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)709.535670.3851.896.522512.293
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI5.637.6061.925.345-330.762190.665
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)5.637.6061.925.345-330.762190.665
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları150.904150.904-931.973-453.811
Ana Ortaklık Payları5.486.7021.774.441601.211644.476
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri841.431413.1221.211.7321.138.248
Kıdem Tazminatı63.30143.69838.95028.571
Finansman Giderleri-59.901-199.638-765.032-621.358
Yurtiçi Satışlar8.520.7865.141.39618.673.38112.495.157
Yurtdışı Satışlar447.395424.0231.628.4761.155.622
Net Yabancı Para Pozisyonu2.084.5393.626.7911.037.3575.534.436
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu167.0113.626.791277.7965.534.311
Net YPP (Hedge Dahil)2.084.5393.626.7911.037.3575.534.436
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
RTALB 1,4 8,3 A/D 2,6 0,8 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
RTALB 1,38 0,15 0,11 -4,23 -0,05
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi