SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.588 88.830 -0,27
VIOP 108.784 109.112 -0,30
USD/TRY 3,6227 3,6303 -0,21
BIST BANKA 151.187 152.557 -0,90
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.642 20.588 0,26
DAX 11.757 11.757 0,00
ALTIN 1.237,95 1.235,69 0,18
BRENT 56,14 55,69 0,81

 RODRG | Rodrigo Tekstil

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,73 2,88 1,15
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0 1 1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı Rodrigo Tekstil
Kuruluş 28.12.1997
Faal Alanı Tekstil uretimi
Telefon (0212)8750741
Faks (0212)8750841
Adres M.Nesih Özmen Mah. Fatih Cad. Kasım Sk. No:3/1 Merter - Güngören - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar7.968.0817.950.375
Ödenmiş Sermaye7.085.0007.085.000
Net Kâr6.904122.261

Cari Oranlar

F/K 1.945,6
FD/FAVÖK -55,6
PD/DD 2,5
FD/Satışlar 2,4
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,1
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,36 2,19 90,48 -0,69
USD -0,09 6,37 54,15 8,59
Göreceli -1,88 -4,44 57,49 12,90

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar12.896.62612.705.45610.848.75110.145.364
Nakit ve Nakit Benzerleri738.118960.084741.434543.244
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar3.705.7683.960.3694.634.5943.830.327
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar44.047107.109169.072105.218
Stoklar7.090.7496.817.7734.472.7044.733.181
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.317.944860.121830.947933.394
(Ara Toplam)12.896.62612.705.45610.848.75110.145.364
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar2.788.1722.601.3022.748.6402.121.467
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0038.2500
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller495.000495.000440.000440.000
Maddi Duran Varlıklar2.074.7521.805.5171.974.5531.461.424
Maddi Olmayan Duran Varlıklar31.7492.0583.1764.294
Şerefiye0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı186.671298.727292.661215.749
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR15.684.79815.306.75813.597.39112.266.831
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler6.215.9226.136.3655.728.6184.391.879
Finansal Borçlar1.456.3822.863.3593.210.4902.029.935
Diğer Finansal Yükümlülükler0027.2020
Ticari Borçlar4.652.4183.081.1322.321.8862.190.656
Diğer Borçlar7.8801155.1330
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları25.59722.93012.0087.241
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler73.645168.829151.899164.047
(Ara Toplam)6.215.9226.136.3655.728.6184.391.879
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.500.7951.220.01862.55359.144
Finansal Borçlar1.438.1191.163.04000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları62.67656.97862.55359.144
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar7.968.0817.950.3757.806.2207.815.808
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar7.968.0817.950.3757.806.2207.815.808
Ödenmiş Sermaye7.085.0007.085.0007.085.0007.085.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0008.900
Hisse Senedi İhraç Primleri3.494.3093.494.30900
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları-4.076-14.878-42.842-21.166
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-2.504.698-2.626.959-2.626.959-1.883.094
Dönem Net Kar/Zararı6.904122.2615.915-743.865
Diğer Özsermaye Kalemleri-109.358-109.3583.385.1063.370.033
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR15.684.79815.306.75813.597.39112.266.831
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri4.297.74510.777.4475.907.4277.393.752
Satışların Maliyeti (-)-2.893.846-7.005.764-4.149.022-5.198.649
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.403.8993.771.6831.758.4052.195.103
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.403.8993.771.6831.758.4052.195.103
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.071.439-2.671.977-1.382.490-1.497.755
Genel Yönetim Giderleri (-)-410.796-1.313.811-477.362-1.004.137
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri567.41982.805128.249194.102
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-276.829-145.969-45.331-694.476
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)212.254-277.269-18.529-807.163
Net Faaliyet Kar/Zararı-78.336-214.105-101.447-306.789
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler92.1561.334.494663.726288.176
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-185.450-1.151.794-715.575-396.166
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0132.348-2.162184.474
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)118.96037.779-72.540-730.679
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-112.05684.48278.455-13.186
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-112.05684.48278.455-13.186
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI6.904122.2615.915-743.865
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)6.904122.2615.915-743.865
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları6.904122.2615.915-743.865
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri17.927378.632108.719230.652
Kıdem Tazminatı8.36528.01314.4757.844
Finansman Giderleri-185.450-1.151.794-715.575-396.166
Yurtiçi Satışlar3.701.9876.798.8423.534.9377.102.209
Yurtdışı Satışlar866.3924.346.3982.619.602835.803
Net Yabancı Para Pozisyonu-1.988.869-2.221.652-1.674.451-1.583.682
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-1.988.869-2.221.652-1.674.451-1.583.682
Net YPP (Hedge Dahil)-1.988.869-2.221.652-1.674.451-1.583.682
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
RODRG 2,8 A/D A/D 2,4 2,5 6/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
RODRG 0,0
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.