SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.830 88.187 0,73
VIOP 109.112 108.212 0,83
USD/TRY 3,6303 3,6641 -0,92
BIST BANKA 152.557 150.763 1,19
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.593 20.594 0,00
DAX 11.757 11.757 0,00
ALTIN 1.235,60 1.239,57 -0,32
BRENT 55,74 55,78 -0,07

 RHEAG | Rhea Girişim Ser. Y.O.

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,07 1,46 0,39
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1 37 36

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı Rhea Girişim Ser. Y.O.
Kuruluş 18.04.1996
Faal Alanı SPK’nun risk sermayesi yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek üzere kurulmuş olup, faaliyet esasları, yönetim ilkeleri ve tasfiyelerine dair hususlarda yukarıda tanımlanan tebliğ ile belirlenmiş olan mevzuat hükümlerine tabidir.
Telefon (0212)3862600
Faks (0212)3862635
Adres Maslak Mahallesi Dereboyu Caddesi Bilim Sokak Sun Plaza No:5 Kat:10 PK 34398 Sarıyer/ İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar22.183.97123.564.312
Ödenmiş Sermaye41.550.00041.550.000
Net Kâr-3.715.052-2.334.711

Cari Oranlar

F/K -3,0
FD/FAVÖK -19,1
PD/DD 2,1
FD/Satışlar 1.358,6
Yabancı Oranı (%) 0,17
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,6 / 1,4
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 0,92 -21,99 -12,03
USD 0,27 5,05 -36,87 -3,82
Göreceli -1,53 -5,63 -35,50 0,00

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı
RHEAG28.03.20027,330,55000
RHEAG28.03.20027,330,55000

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar31.123.45931.106.95428.243.23127.718.310
Nakit ve Nakit Benzerleri1.35862.750118.73479.231
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar1.325.8371.316.6111.311.6661.323.587
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar3.591.1063.484.906542.7900
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar67.461104.990132.344177.795
(Ara Toplam)4.985.7624.969.2572.105.5341.580.613
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar26.137.69726.137.69726.137.69726.137.697
Duran Varlıklar14.379.11114.606.03214.781.14916.969.413
Ticari Alacaklar307.085606.483870.7491.143.764
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.944.2531.870.4521.780.0221.693.775
Finansal Yatırımlar12.120.00012.120.00012.120.00014.120.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Maddi Duran Varlıklar7.7739.09710.37811.874
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Şerefiye0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR45.502.57045.712.98643.024.38044.687.723
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler22.573.77721.398.84120.646.81216.747.054
Finansal Borçlar12.625.54212.169.37012.493.25510.716.992
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar696.850624.614771.202767.825
Diğer Borçlar7.024.7826.746.9065.752.8463.673.710
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları121.605108.545100.03089.723
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.104.9981.749.4061.529.4791.498.804
(Ara Toplam)22.573.77721.398.84120.646.81216.747.054
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler744.822749.833131.6572.041.646
Finansal Borçlar588.906606.00001.909.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları155.916143.833131.657132.646
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar22.183.97123.564.31222.245.91125.899.023
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar22.183.97123.564.31222.245.91125.899.023
Ödenmiş Sermaye41.550.00041.550.00041.550.00041.550.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri032.490.67600
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları1.128.8331.128.8331.128.8331.128.833
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler197.319197.319197.319197.319
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-51.655.537-51.655.537-51.655.537-36.034.675
Dönem Net Kar/Zararı-3.715.052-2.334.711-3.653.112-15.620.862
Diğer Özsermaye Kalemleri34.678.4082.187.73234.678.40834.678.408
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR45.502.57045.712.98643.024.38044.687.723
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri33.28022.27311.269666.310
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)33.28022.27311.269666.310
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)33.28022.27311.269666.310
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.284.224-1.609.133-864.823-3.896.982
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri2.960.8662.910.70976.102384.087
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-3.134.647-2.755.386-2.378.880-10.957.942
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-2.424.725-1.431.537-3.156.332-13.804.527
Net Faaliyet Kar/Zararı-2.250.944-1.586.860-853.554-3.230.672
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.810.154-1.201.860-626.015-2.105.512
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler519.827298.686128.002289.177
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-3.715.052-2.334.711-3.654.345-15.620.862
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-3.715.052-2.334.711-3.654.345-15.620.862
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-3.715.052-2.334.711-3.654.345-15.620.862
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-3.715.052-2.334.711-3.654.345-15.620.862
Hisse Başına Kazanç-9-6-9-38
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç-9-6-9-38
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri4.1012.7771.4966.816
Kıdem Tazminatı29.55518.726364.34337.279
Finansman Giderleri-1.810.154-1.201.860-626.015-2.105.512
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu91166224222
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu91166224222
Net YPP (Hedge Dahil)91166224222
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
RHEAG 1,1 A/D A/D A/D 2,1 9/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
RHEAG 1,10 0,17 0,17 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
RHEAG 0,0
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.