SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 103.186 102.494 0,67
VIOP 129.512 128.686 0,64
USD/TRY 5,3207 5,3186 0,04
BIST BANKA 133.335 134.072 -0,55
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 11.458 11.423 0,30
ALTIN 1.328,45 1.323,76 0,35
BRENT 66,94 67,07 -0,19

 RHEAG Hisse Senedi | Rhea Girişim Ser. Y.O.

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,58 0,71 0,13
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 9,1 9,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Rhea Girişim Ser. Y.O.
Kuruluş 18.04.1996
Faal Alanı SPK’nun risk sermayesi yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek üzere kurulmuş olup, faaliyet esasları, yönetim ilkeleri ve tasfiyelerine dair hususlarda yukarıda tanımlanan tebliğ ile belirlenmiş olan mevzuat hükümlerine tabidir.
Telefon (0212)3862600
Faks (0212)3862635
Adres Maslak Mahallesi Dereboyu Caddesi Bilim Sokak Sun Plaza No:5 Kat:10 PK 34398 Sarıyer/ İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar28,726,0
Ödenmiş Sermaye41,541,5
Net Kâr4,51,8

Cari Değerler

F/K 1,2
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 1,0
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,00
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,3 / 0,2
Piyasa Değeri 28,3 mnTL
Net Borç -1,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 6,25 7,94 3,03
USD -0,19 5,05 6,72 2,25
Göreceli -0,67 5,76 6,49 -8,86

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
RHEAG27.03.20027,330,550055,0055,00 495.000 A/D
RHEAG27.03.20027,330,550055,0055,00495.000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar35.411.22330.865.02645.006.69946.267.173
Nakit ve Nakit Benzerleri9.806.60610.613.99127.721.84729.985.059
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar82.76513.96213.96213.962
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar25.241.93719.990.18216.951.15416.189.197
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar279.915246.891319.73678.955
(Ara Toplam)35.411.22330.865.02645.006.69946.267.173
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar3.168.9523.845.6663.134.8743.273.299
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar6.89274.1674.7264.087
Finansal Yatırımlar3.132.741730.0003.130.1483.269.212
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar03.011.62300
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar29.31929.87600
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR38.580.17534.710.69248.141.57349.540.472
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler9.522.2348.150.90124.310.58624.654.346
Finansal Borçlar0016.472.00014.926.653
Diğer Finansal Yükümlülükler7.984.6506.841.0505.923.3480
Ticari Borçlar375.700496.469345.186338.737
Diğer Borçlar0005.952.850
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları48.81048.81061.75959.917
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.113.074764.5721.508.2933.376.189
(Ara Toplam)9.522.2348.150.90124.310.58624.654.346
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler335.094538.056137.481624.458
Finansal Borçlar000495.247
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar230.154433.11600
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar104.940104.940137.481129.211
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar28.722.84726.021.73523.693.50624.261.668
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar28.722.84726.021.73523.693.50624.261.668
Ödenmiş Sermaye41.550.00041.550.00041.550.00041.550.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0032.490.67632.490.676
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.820.2743.820.274197.319197.319
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-55.787.014-55.787.014-52.164.059-60.519.352
Dönem Net Kar/Zararı4.461.1791.760.067-568.1628.355.293
Diğer Özsermaye Kalemleri34.678.40834.678.4082.187.7322.187.732
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR38.580.17534.710.69248.141.57349.540.472
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri0000
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)0000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.758.399-1.965.305-886.804-6.911.308
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri13.743.4657.191.6532.460.184801.168
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-4.960.464-2.511.740-865.658-21.161.650
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)6.024.6022.714.608707.722-27.271.790
Net Faaliyet Kar/Zararı-2.758.399-1.965.305-886.804-6.911.308
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler00042.342.048
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-136.471472.411-139.0640
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.426.952-1.426.952-1.136.820-6.714.965
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler00042.342.048
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.461.1791.760.067-568.1628.355.293
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI4.461.1791.760.067-568.1628.355.293
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)4.461.1791.760.067-568.1628.355.293
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları4.461.1791.760.067-568.1628.355.293
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.33377606.758
Kıdem Tazminatı-14.548-14.5487.70127.109
Finansman Giderleri-1.426.952-1.426.952-1.136.820-6.714.965
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu11.505.75717.058.71515.872.85038.244.929
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu31.80316.718.7341.313.83229.681.812
Net YPP (Hedge Dahil)11.505.75717.058.71515.872.85038.244.929
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
RHEAG 0,7 1,2 A/D A/D 1,0 9/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
RHEAG 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi