SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 89.553 89.511 0,05
VIOP 106.467 106.663 -0,18
USD/TRY 6,7322 6,7342 -0,03
BIST BANKA 112.308 113.302 -0,88
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 9.526 9.571 -0,47
ALTIN 1.614,26 1.618,28 -0,25
BRENT 31,86 34,83 -8,53

 Rhea Girişim Ser. Y.O. Hisse Senedi | RHEAG

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,03 2,35 1,32
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,4 75,4 75,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Rhea Girişim Ser. Y.O.
Kuruluş 18.04.1996
Faal Alanı SPK’nun risk sermayesi yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek üzere kurulmuş olup, faaliyet esasları, yönetim ilkeleri ve tasfiyelerine dair hususlarda yukarıda tanımlanan tebliğ ile belirlenmiş olan mevzuat hükümlerine tabidir.
Telefon (0212)3862600
Faks (0212)3862635
Adres Maslak Mahallesi Dereboyu Caddesi Bilim Sokak Sun Plaza No:5 Kat:10 PK 34398 Sarıyer/ İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar25,824,0
Ödenmiş Sermaye41,541,5
Net Kâr0,5-1,4

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 2,8
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,00
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 2,0 / 0,9
Piyasa Değeri 71,5 mnTL
Net Borç 1,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,15 0,00 -14,43 44,54
USD -1,45 -3,74 -22,10 28,35
Göreceli -1,20 -1,59 5,86 84,69

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
RHEAG27.03.20027,330,550055,0055,00 495.000 A/D
RHEAG27.03.20027,330,550055,0055,00495.000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar31.853.00330.993.75932.748.71934.310.493
Nakit ve Nakit Benzerleri5.392.143900.4162.539.5084.805.224
Finansal Yatırımlar04.475.3414.247.1203.997.154
Ticari Alacaklar0008.295
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar26.362.66925.528.78025.875.16125.164.615
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar98.19189.22286.930335.205
(Ara Toplam)31.853.00330.993.75932.748.71934.310.493
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar1.016.8441.072.9711.095.5661.081.046
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0001.050.991
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar986.6441.040.3671.066.9200
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar30.20032.60428.64630.055
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR32.869.84732.066.73033.844.28535.391.539
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler7.050.8558.038.6588.441.9739.220.358
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler6.691.7967.356.8307.481.6308.442.600
Ticari Borçlar45.000172.616307.736122.391
Diğer Borçlar179.535324.837433.116554.992
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları121.441121.441121.4410
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13.08362.93498.050100.375
(Ara Toplam)7.050.8558.038.6588.441.9739.220.358
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler24.8817.2545.0386.356
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar24.8817.2545.0386.356
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar25.794.11124.020.81825.397.27426.164.825
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar25.794.11124.020.81825.397.27426.164.825
Ödenmiş Sermaye41.550.00041.550.00041.550.00041.550.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler378.467378.467378.467378.467
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-51.320.618-51.320.618-51.320.618-51.320.618
Dönem Net Kar/Zararı507.854-1.379.231-98.988878.568
Diğer Özsermaye Kalemleri34.678.40834.792.20034.888.41334.678.408
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR32.869.84732.066.73033.844.28535.391.539
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri0000
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)0000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.378.633-1.739.674-1.075.438-308.499
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri3.213.2942.354.1182.255.4511.808.186
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.912.112-2.489.580-1.414.485-1.063.126
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-2.077.451-1.875.136-234.472436.561
Net Faaliyet Kar/Zararı-2.378.633-1.739.674-1.075.438-308.499
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2.639.5761.046.410677.547450.853
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-216000
Diğer Gelir ve Giderler2.414001.938
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-37.299-27.198-18.756-10.784
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı527.024-855.924424.319878.568
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.010.081000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.029.251-523.307-523.3070
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler2.641.7741.046.410677.547452.791
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)507.854-1.379.231-98.988878.568
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI507.854-1.379.231-98.988878.568
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)507.854-1.379.231-98.988878.568
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları507.854-1.379.231-98.988878.568
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri8.3276.0353.2117.559
Kıdem Tazminatı22.5954.9832.7819.927
Finansman Giderleri-1.029.251-523.307-523.3070
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu17.636.76615.157.16514.259.2131.376.866
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-4.149.306-6.631.16614.259.21366.140
Net YPP (Hedge Dahil)17.636.76615.157.16514.259.2131.376.866

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
RHEAG 1,7 A/D A/D A/D 2,8 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
RHEAG 1,72 0,00 0,03 2,49 0,02
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi