SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 95.949 96.142 -0,20
VIOP 119.733 120.016 -0,24
USD/TRY 5,8946 5,8727 0,37
BIST BANKS 127.404 128.625 -0,95
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.313 12.236 0,63
GOLD 1.278,09 1.275,92 0,17
BRENT 75,23 74,55 0,91

 RHEAG Hisse Senedi | Rhea Girişim Ser. Y.O.

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,63 0,76 0,13
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 3,2 3,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Rhea Girişim Ser. Y.O.
Kuruluş 18.04.1996
Faal Alanı SPK’nun risk sermayesi yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek üzere kurulmuş olup, faaliyet esasları, yönetim ilkeleri ve tasfiyelerine dair hususlarda yukarıda tanımlanan tebliğ ile belirlenmiş olan mevzuat hükümlerine tabidir.
Telefon (0212)3862600
Faks (0212)3862635
Adres Maslak Mahallesi Dereboyu Caddesi Bilim Sokak Sun Plaza No:5 Kat:10 PK 34398 Sarıyer/ İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar25,328,7
Ödenmiş Sermaye41,541,5
Net Kâr1,04,5

Cari Değerler

F/K 29,2
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 1,2
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,00
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,2
Piyasa Değeri 29,9 mnTL
Net Borç -1,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 -1,37 2,86 9,09
USD -0,51 -3,39 -0,82 -1,69
Göreceli -0,20 0,75 6,27 3,56

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
RHEAG27.03.20027,330,550055,0055,00 495.000 A/D
RHEAG27.03.20027,330,550055,0055,00495.000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar33.250.85635.411.22330.865.02645.006.699
Nakit ve Nakit Benzerleri9.339.5399.806.60610.613.99127.721.847
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar8.29582.76513.96213.962
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar23.703.52025.241.93719.990.18216.951.154
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar199.502279.915246.891319.736
(Ara Toplam)33.250.85635.411.22330.865.02645.006.699
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar938.7053.168.9523.845.6663.134.874
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar06.89274.1674.726
Finansal Yatırımlar03.132.741730.0003.130.148
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar906.84803.011.6230
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar31.85729.31929.8760
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR34.189.56138.580.17534.710.69248.141.573
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler8.901.0769.522.2348.150.90124.310.586
Finansal Borçlar00016.472.000
Diğer Finansal Yükümlülükler7.891.3507.984.6506.841.0505.923.348
Ticari Borçlar169.578375.700496.469345.186
Diğer Borçlar757.953000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları048.81048.81061.759
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler82.1951.113.074764.5721.508.293
(Ara Toplam)8.901.0769.522.2348.150.90124.310.586
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler2.228335.094538.056137.481
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0230.154433.1160
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar2.228104.940104.940137.481
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar25.286.25728.722.84726.021.73523.693.506
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar25.286.25728.722.84726.021.73523.693.506
Ödenmiş Sermaye41.550.00041.550.00041.550.00041.550.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri32.490.6760032.490.676
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler378.4673.820.2743.820.274197.319
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-52.345.207-55.787.014-55.787.014-52.164.059
Dönem Net Kar/Zararı1.024.5894.461.1791.760.067-568.162
Diğer Özsermaye Kalemleri2.187.73234.678.40834.678.4082.187.732
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR34.189.56138.580.17534.710.69248.141.573
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri0000
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)0000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.349.647-2.758.399-1.965.305-886.804
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri12.055.57713.743.4657.191.6532.460.184
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-8.761.239-4.960.464-2.511.740-865.658
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-55.3096.024.6022.714.608707.722
Net Faaliyet Kar/Zararı-3.349.647-2.758.399-1.965.305-886.804
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2.595.646000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler-2.414000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-85.605-136.471472.411-139.064
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.427.729-1.426.952-1.426.952-1.136.820
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler2.593.232000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.024.5894.461.1791.760.067-568.162
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.024.5894.461.1791.760.067-568.162
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.024.5894.461.1791.760.067-568.162
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları1.024.5894.461.1791.760.067-568.162
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri2.9591.3337760
Kıdem Tazminatı-99.836-14.548-14.5487.701
Finansman Giderleri-1.427.729-1.426.952-1.426.952-1.136.820
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu2.690.21111.505.75717.058.71515.872.850
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu15.16631.80316.718.7341.313.832
Net YPP (Hedge Dahil)2.690.21111.505.75717.058.71515.872.850
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
RHEAG 0,7 29,2 A/D A/D 1,2 12/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
RHEAG 0,72 0,00 0,00 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi