SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 94.244 94.244 0,00
VIOP 117.972 117.972 0,00
USD/TRY 5,7904 5,7861 0,07
BIST BANKS 127.342 127.342 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.309 12.332 -0,19
ALTIN 1.380,43 1.360,41 1,47
BRENT 62,51 61,82 1,12

 Rhea Girişim Ser. Y.O. Hisse Senedi | RHEAG

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,64 0,76 0,12
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 3,8 3,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Rhea Girişim Ser. Y.O.
Kuruluş 18.04.1996
Faal Alanı SPK’nun risk sermayesi yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek üzere kurulmuş olup, faaliyet esasları, yönetim ilkeleri ve tasfiyelerine dair hususlarda yukarıda tanımlanan tebliğ ile belirlenmiş olan mevzuat hükümlerine tabidir.
Telefon (0212)3862600
Faks (0212)3862635
Adres Maslak Mahallesi Dereboyu Caddesi Bilim Sokak Sun Plaza No:5 Kat:10 PK 34398 Sarıyer/ İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar26,225,3
Ödenmiş Sermaye41,541,5
Net Kâr0,91,0

Cari Değerler

F/K 12,1
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 1,1
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,08
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,2
Piyasa Değeri 29,9 mnTL
Net Borç -0,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 9,09 9,09 5,88 9,09
USD 8,90 8,16 9,31 -1,53
Göreceli 9,06 7,19 -2,51 5,65

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
RHEAG27.03.20027,330,550055,0055,00 495.000 A/D
RHEAG27.03.20027,330,550055,0055,00495.000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar34.310.49333.250.85635.411.22330.865.026
Nakit ve Nakit Benzerleri4.805.2249.339.5399.806.60610.613.991
Finansal Yatırımlar3.997.154000
Ticari Alacaklar8.2958.29582.76513.962
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar25.164.61523.703.52025.241.93719.990.182
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar335.205199.502279.915246.891
(Ara Toplam)34.310.49333.250.85635.411.22330.865.026
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar1.081.046938.7053.168.9523.845.666
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar006.89274.167
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar1.050.991906.8483.132.741730.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0003.011.623
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar30.05531.85729.31929.876
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR35.391.53934.189.56138.580.17534.710.692
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler9.220.3588.901.0769.522.2348.150.901
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler8.442.6007.891.3507.984.6506.841.050
Ticari Borçlar122.391169.578375.700496.469
Diğer Borçlar554.992757.95300
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları0048.81048.810
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler100.37582.1951.113.074764.572
(Ara Toplam)9.220.3588.901.0769.522.2348.150.901
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler6.3562.228335.094538.056
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar00230.154433.116
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar6.3562.228104.940104.940
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar26.164.82525.286.25728.722.84726.021.735
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar26.164.82525.286.25728.722.84726.021.735
Ödenmiş Sermaye41.550.00041.550.00041.550.00041.550.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler378.467378.4673.820.2743.820.274
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-51.320.618-52.345.207-55.787.014-55.787.014
Dönem Net Kar/Zararı878.5681.024.5894.461.1791.760.067
Diğer Özsermaye Kalemleri34.678.40834.678.40834.678.40834.678.408
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR35.391.53934.189.56138.580.17534.710.692
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri0000
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)0000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-308.499-3.349.647-2.758.399-1.965.305
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.808.18612.055.57713.743.4657.191.653
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.063.126-8.761.239-4.960.464-2.511.740
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)436.561-55.3096.024.6022.714.608
Net Faaliyet Kar/Zararı-308.499-3.349.647-2.758.399-1.965.305
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler450.8532.595.64600
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler1.938-2.41400
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-10.784-85.605-136.471472.411
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı878.5682.452.31800
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)0-1.427.729-1.426.952-1.426.952
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler452.7912.593.23200
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)878.5681.024.5894.461.1791.760.067
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI878.5681.024.5894.461.1791.760.067
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)878.5681.024.5894.461.1791.760.067
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları878.5681.024.5894.461.1791.760.067
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri7.5592.9591.333776
Kıdem Tazminatı9.927-99.836-14.548-14.548
Finansman Giderleri0-1.427.729-1.426.952-1.426.952
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu1.376.8662.690.21111.505.75717.058.715
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu66.14015.16631.80316.718.734
Net YPP (Hedge Dahil)1.376.8662.690.21111.505.75717.058.715
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
RHEAG 0,7 12,1 A/D A/D 1,1 3/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
RHEAG 0,72 0,08 0,08 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi