SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.813 88.830 -0,02
VIOP 109.065 109.112 -0,04
USD/TRY 3,6347 3,6303 0,12
BIST BANKA 151.875 152.557 -0,45
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.630 20.588 0,20
DAX 11.757 11.757 0,00
ALTIN 1.235,67 1.235,69 0,00
BRENT 56,22 55,69 0,95

 RAYSG | Ray Sigorta

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,51 0,78 0,27
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0 0 0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı Ray Sigorta
Kuruluş 15.03.1958
Faal Alanı Kaza, yangın, nakliyat, mühendislik sigortaları.
Telefon (0212)3632500
Faks (0212)2994849
Adres Cumhuriyet Mah. Haydar Aliyev Cad. No:28 80080 Sariyer - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar116.097.310108.015.162
Net Kâr22.667.85314.454.479

Cari Oranlar

F/K 7,9
FD/FAVÖK -
PD/DD 1,1
FD/Satışlar -
Yabancı Oranı (%) 84,20
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 18,18 34,48 65,96 18,30
USD 18,50 39,98 34,30 29,35
Göreceli 16,38 25,75 37,21 34,48

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı

Mali Tablolar

Bilanço
NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR309.381.987280.951.812240.150.941226.401.451
Kasa51.59553.64872.37745.712
Alınan Çekler12121212
Bankalar258.460.922216.762.799182.810.822173.504.035
Verilen Çekler Ve Öd. Emirl. (-)0000
Diğer Nakit Ve Nakit Ben. Var.0000
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİG. AİT FİN. YAT.31.646.79334.393.60225.891.54021.901.340
Satılmaya Hazır Fin. Var.0000
Vadeye Kadar Elde Tut. Fin. Var.0000
Alım Satım Amaçlı Fin. Var.31.646.79334.393.60225.891.54021.901.340
Krediler0000
Krediler Karşılığı (-)0000
Ris. Hay. Pol. Sah. Ait Fin. Yat.0000
Şirket Hissesi0000
Fin. Var. Değ. Düş. Kar. (-)0000
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR120.608.996134.261.215148.743.947109.625.813
Sigortacılık Faal. Alac.121.754.901135.604.700149.205.508108.839.915
Sigortacılık Faal. Alac. Kar. (-)-2.112.982-2.310.562-1.527.019-343.922
Reas. Faal. Alac.0000
Reas. Faal. Alac. Kar. (-)0000
Sigorta Ve Reas. Şir. Nez. Dep.9.2139.2139.2139.213
Sig. Kred. (İkrazlar)0000
Sig. Kred. (İkrazlar) Kar.(-)0000
Emeklilik Faal. Alac.0000
Esas Faal. Kay. Şüp. Alac.56.664.09553.731.63453.630.61753.173.661
Esas Faal. Kay. Şüp. Alac. Kar.(-)-55.706.231-52.773.770-52.574.372-52.053.054
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR19.25918.90915.809579
Ortaklardan Alac.0000
İştiraklerden Alac.0000
Bağlı Ortaklıklardan Alac.0000
Müşterek Yön. Tabi Teş. Alac.0000
Personelden Alac.19.25918.90915.809579
Diğer İlişkili Taraf. Alac.0000
İlişkili Taraf. Alac. Rees. (-)0000
İlişkili Taraf. Şüp. Alac.0000
İlişkili Taraf. Şüp. Alac. Kar.(-)0000
DİĞER ALACAKLAR2.491.4093.626.0174.607.2921.839.825
Fin. Kir. Alac.0000
Kazanılmamış Fin. Kir. Faiz Gel. (-)0000
Verilen Depozito ve Tem.501.911501.911487.211477.741
Diğer Çeşitli Alac.1.989.4983.124.1064.120.0811.362.084
Diğer Çeşitli Alac. Rees.(-)0000
Şüp. Diğer Alac.0000
Şüp. Diğer Alac. Kar.(-)0000
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAH.44.965.11546.881.58745.529.58941.417.470
Gelecek Aylara Ait Gid.42.119.40043.625.15942.052.62139.496.130
Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gel.0000
Gelir Tahakkukları0000
Gelecek Ay. Ait Diğ. Gid. Ve Gelir Tah.2.845.7153.256.4283.476.9681.921.340
DİĞER CARİ VARLIKLAR665.038874.9873.434.7752.699.951
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar0000
Peşin Ödenen Ver. Ve Fonlar665.038874.9873.434.7752.699.951
Ertelenmiş Vergi Varlıkları0000
İş Avansları0000
Personele Verilen Avanslar0000
Sayım Ve Tesellüm Noksanları0000
Diğer Çeşitli Cari Var.0000
Diğer Cari Var. Kar.(-)0000
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI509.778.597501.008.129468.373.893403.886.429
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR0000
Sigortacılık Faal. Alac.0000
Sigortacılık Faal. Alac. Kar.(-)0000
Reas. Faal. Alac.0000
Reas. Faal. Alac. Kar.(-)0000
Sigorta ve Reas. Şirk. Nez. Dep.0000
Sigortalılara Kred. (İkrazlar)0000
Sigortalılara Kred. (İkrazlar) Kar.(-)0000
Emeklilik Faal. Alac.0000
Esas Faal. Kay. Şüp. Alac.0000
Esas Faal. Kay. Şüp. Alac. Kar.(-)0000
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR0000
Ortaklardan Alac.0000
İştiraklerden Alac.0000
Bağlı Ortaklıklardan Alac.0000
Müşterek Yön. Tabi Teş. Alac.0000
Personelden Alac.0000
Diğer İlişkili Taraf. Alac.0000
İlişkili Taraf. Alac. Rees. (-)0000
İlişkili Taraf. Şüp. Alac.0000
İlişkili Taraf. Şüp. Alac. Kar.(-)0000
DİĞER ALACAKLAR0000
Fin. Kir. Alac.ı0000
Kazanılmamış Fin. Kir. Faiz Gel. (-)0000
Verilen Depozito ve Tem.0000
Diğer Çeşitli Alac.0000
Diğer Çeşitli Alac. Rees.(-)0000
Şüp. Diğer Alac.0000
Şüp. Diğer Alac. Kar.(-)0000
FİNANSAL VARLIKLAR235.125235.125235.125235.125
Bağlı Menkul Kıymetler235.125235.125235.125235.125
İştirakler0000
İştirakler Sermaye Taah. (-)0000
Bağlı Ortaklıklar0000
Bağlı Ortaklıklar Ser. Taah. (-)0000
Müşterek Yön. Tabi Teş.0000
Müşterek Yön. Tabi Teş. Serm. Taah. (-)0000
Finansal Var. Ve Riski Sig. Ait Fin. Yat.0000
Diğer Fin. Var.0000
Fin. Var. Değer Düş. Kar.(-)0000
MADDİ VARLIKLAR41.309.12441.814.29942.240.47242.750.531
Yatırım Amaçlı Gay.0000
Yatırım Amaçlı Gay. Değer Düş. Kar.(-)0000
Kullanım Amaçlı Gay.41.950.70141.950.70141.950.70141.950.701
Makine Ve Teçhizatlar0000
Demirbaş Ve Tesisatlar3.955.7433.930.9053.831.2693.762.258
Motorlu Taşıtlar2.316.0422.316.0422.316.0422.395.992
Diğer Maddi Var. (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)2.299.9242.293.4402.293.4402.293.440
Kir. Yoluyla Ed. Mad. Var.536.916536.916536.916536.916
Birikmiş Amortismanlar (-)-9.750.202-9.213.705-8.687.896-8.188.776
Maddi Var.a İlişkin Av. (Yapıl. Olan Yat. Dahil)0000
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR3.061.9882.828.3462.622.0512.096.089
Haklar9.017.2878.573.4208.177.4687.476.042
Şerefiye0000
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Gid.0000
Araştırma Ve Geliştirme Gid.i0000
Diğer Maddi Olmayan Var.0000
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)-5.955.299-5.745.074-5.555.417-5.379.953
Maddi Olmayan Var.a İlişkin Avanslar0000
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI1.9171.9170684.151
Gelecek Yıllara Ait Gid.0000
Gelir Tah.0000
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gid. Ve Gelir Tah.1.9171.9170684.151
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR00951.494749.580
Efektif Yabancı Para Hesapları0000
Döviz Hesapları0000
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar0000
Peşin Ödenen Ver. Ve Fonlar0000
Ertelenmiş Vergi Varlıkları00951.494749.580
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Var.0000
Diğer Cari Olmayan Var. Amor. (-)0000
Diğer Cari Olmayan Var. Kar.(-)0000
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI44.608.15444.879.68746.049.14246.515.476
TOPLAM AKTİFLER554.386.751545.887.816514.423.035450.401.905
FİNANSAL BORÇLAR0000
Kredi Kuruluşlarına Borçlar0000
Fin. Kir. İşlemelerinden Borçlar0000
Ert. Fin. Kir. Borçlanma Maliyetleri (-)0000
Uzun Vadeli Kred. Ana Para Tak. Ve Faiz.0000
Çıkarılmış Tahviller(Bonolar) Ana., Tak. ve Faiz.0000
Çıkarılmış Diğer Fin. Var.0000
Çıkarılmış Diğer Fin. Var. İhraç Farkı (-)0000
Diğer Fin. Borçlar (Yük.)0000
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR97.845.923106.608.57991.255.83647.144.799
Sigortacılık Faal. Borçlar47.452.83260.657.30752.639.04314.335.804
Reas. Faal. Borçlar0000
Sigorta Ve Reas. Şirk. Al. Dep.50.393.09145.951.27238.616.79332.808.995
Emeklilik Faal. Borçlar0000
Diğer Esas Faal. Borçlar0000
Diğer Esas Faal. Borçlar Borç Sen. Rees.(-)0000
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR0000
Ortaklara Borçlar0000
İştiraklere Borçlar0000
Bağlı Ortaklıklara Borçlar0000
Müşterek Yön. Tabi Teş. Borçlar0000
Personele Borçlar0000
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0000
DİĞER BORÇLAR7.936.9459.154.4488.703.0258.260.792
Alınan Depozito ve Tem.2.187.9572.124.6311.986.8801.862.044
Diğer Çeşitli Borçlar1.785.3192.259.9682.550.7433.303.339
Diğer Çeşitli Borçlar Rees. (-)0000
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI253.246.986242.790.703242.422.333236.713.281
Kazanılmamış Prim. Karşılığı - Net123.202.129123.144.308116.569.402112.506.403
Devam Eden Risk. Karşılığı - Net591.981125.7226.950.9948.891.803
Hay. Mat. Karşılığı - Net0000
Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net129.452.876119.520.673118.901.937115.315.075
İkramiye Ve İnd. Karşılığı - Net0000
Yat. Ris. Hay. Sig. Pol. Sah. Ait Pol. İçin Ay. Kar. - Net0000
Diğer Teknik Karşılıklar - Net0000
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜK. İLE KARŞ.6.157.5165.406.9606.399.8936.379.617
Ödenecek Vergi Ve Fonlar4.486.1384.980.0116.018.8636.016.634
Ödenecek Sos. Güv. Kes.416.785426.949381.030362.983
Vadesi Geç., Ert. Veya Tak. Vergi Ve Diğ. Yük.0000
Ödenecek Diğ. Ver. Ve Benzeri Yük.0000
Dönem Karı Vergi Ve Diğ. Yasal Yük. Karş.1.254.593000
Dönem Kar. Peş. Öd. Ver. Ve Diğ. Yük. (-)0000
Diğer Ver. Ve Benzeri Yük. Karşılıkları0000
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR6.381.2945.695.2425.056.6243.729.125
Kıdem Tazminatı Karşılığı0000
Sosyal Yard. San. Var. Aç. Kar.0000
Maliyet Gid.i Karşılığı6.381.2945.695.2425.056.6243.729.125
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAH.34.488.58136.594.73335.087.44930.347.388
Gelecek Aylara Ait Gelirler34.488.58136.594.73335.087.44930.347.388
Gider Tahakkukları0000
Gel. Ay. Ait Diğ. Gel. Ve Gider Tah.0000
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0000
Ert. Vergi Yükümlüğü0000
Sayım Ve Tesel. Faz.0000
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yük.0000
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI406.057.245406.250.665388.925.160332.575.002
FİNANSAL BORÇLAR0000
Kredi Kuruluşlarına Borçlar0000
Fin. Kir. İşlemlerinden Borçlar0000
Ert. Fin. Kir. Borç. Mal. (-)0000
Çıkarılmış Tahviller0000
Çıkarılmış Diğer Fin. Var.0000
Çıkarılmış Diğ. Fin.Var.İh.Farkı (-)0000
Diğer Fin. Borçlar (Yük.)0000
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR0000
Sigortacılık Faal. Borçlar0000
Reas. Faal. Borçlar0000
Sigorta Ve Reas. Şirk. Al. Dep.0000
Emeklilik Faal. Borçlar0000
Diğer Esas Faal. Borç.0000
Diğer Esas Faal. Borçl. Borç Sen. Rees. (-)0000
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR0000
Ortaklara Borçlar0000
İştiraklere Borçlar0000
Bağlı Ortaklıklara Borçlar0000
Müşterek Yön. Tabi Teş.Borç.0000
Personele Borçlar0000
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0000
DİĞER BORÇLAR0000
Alınan Depozito Ve Tem.0000
Diğer Çeşitli Borçlar0000
Diğer Çeşitli Borçlar Rees.0000
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI26.649.70725.768.69722.675.75020.870.081
Kazanılmamış Prim. Kar. – Net17.749.88517.318.58414.786.87413.599.115
Devam Eden Risk. Kar. - Net0000
Hay. Mat. Kar. - Net0000
Muallak Hasar Ve Taz. Kar. - Net0000
İkramiye Ve İnd. Kar. - Net0000
Yat. Ris. Hay. Sig. Pol. Sah. Ait Pol. İçin Ayr. Kar.-Net0000
Diğer Teknik Karşılıklar - Net8.899.8228.450.1137.888.8767.270.966
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI0002.942.377
Ödenecek Diğer Yük.0002.942.377
Vadesi Geç., Ert. Veya Tak. Vergi Ve Diğer Yük.0000
Diğer Borç Ve Gider Kar.0000
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR3.696.0753.490.4673.245.0150
Kıdem Tazminatı Kar.3.696.0753.490.4673.245.0150
Sosyal Yard. San. Varlık Açıkları Kar.0000
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAH.0000
Gelecek Yıllara Ait Gel.0000
Gider Tahakkukları0000
Gelecek Yıll. Ait Diğ. Gel. Ve Gid. Tah.0000
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.886.4142.362.82500
Ert. Vergi Yükümlülüğü1.886.4142.362.82500
Diğer Uzun Vadeli Yük.0000
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI32.232.19631.621.98925.920.76523.812.458
ÖDENMİŞ SERMAYE163.069.856163.069.856163.069.856163.069.856
(Nominal) Sermaye163.069.856163.069.856163.069.856163.069.856
Ödenmemiş Sermaye (-)0000
Sermaye Düz. Olum. Fark.0000
Sermaye Düz. Olums. Fark (-)0000
SERMAYE YEDEKLERİ2.070.1522.070.1522.070.1522.070.152
Hisse Senedi İhraç Prim.2.070.1522.070.1522.070.1522.070.152
Hisse Senedi İptal Karları0000
Sermayeye Ekl. Satış Karları0000
Yabancı Para Çevirim Farkları0000
Diğer Sermaye Yedekleri0000
KAR YEDEKLERİ29.432.43329.563.65930.093.95530.594.119
Yasal Yedekler0000
Statü Yedekleri0000
Olağanüstü Yedekler0000
Özel Fonlar (Yedekler)0000
Finansal Varlıkların Değerlemesi0000
Diğer Kar Yedekleri29.432.43329.563.65930.093.95530.594.119
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI0000
Geçmiş Yıllar Karları0000
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)-101.142.984-101.142.984-101.527.448-86.905.844
Geçmiş Yıllar Zararları00-101.527.448-86.905.844
DÖNEM NET KARI22.667.85314.454.4795.870.595-14.813.838
Dönem Net Karı22.667.85314.454.4795.870.5950
Dönem Net Zararı (-)000-14.813.838
ÖZSERMAYE TOPLAMI116.097.310108.015.16299.577.11094.014.445
TOPLAM PASİFLER554.386.751545.887.816514.423.035450.401.905
Gelir Tablosu
HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR188.952.330123.735.68458.173.785193.137.425
Kazanılmış Prim. (Reasürör Payı Düş. Ol.)178.277.268118.537.16055.220.485177.707.158
Yazılan Prim. (Reasürör Payı Düş. Ol.)184.823.942124.128.45358.530.434212.940.008
Kazanılmamış Prim. Karş. Değ. (Re. Payı ve Dev.Kıs. Düş.)(+/-)-14.846.496-14.357.374-5.250.758-28.450.173
Devam Eden Risk. Kar. Değ. (Re. Payı ve Dev. Kıs. Düş.)(+/-)8.299.8228.766.0811.940.809-6.782.677
Teknik Olm. Böl. Akt. Yat. Gel.15.780.68410.337.1475.157.82214.147.549
Diğ. Tek. Gel. (Reasürör Payı Düş. Ol.)-6.222.664-4.615.869-2.318.209-4.781.455
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER(-)-152.825.851-99.568.362-49.813.630-205.389.988
Gerç. Has. (Reasürör Payı Düş. Ol.)-117.811.209-75.692.289-38.652.397-150.425.082
Ödenen Has. (Reasürör Payı Düş. Ol)-103.673.408-71.486.691-35.065.535-133.800.519
Muallak Has. Kar. Değ. (Re. Payı ve Dev. Kıs. Düş.)(+/-)-14.137.801-4.205.598-3.586.862-16.624.563
İkr. ve İnd. Kar. Değ. (Re. Payı ve Dev. Kıs. Düş.)(+/-)0000
Diğ. Tek. Kar. Değ. (Re. Payı ve Dev. Kıs. Düş.)(+/-)-1.628.856-1.179.147-617.910-1.986.948
Faaliyet Gid. (-)-33.385.786-22.696.926-10.543.323-52.977.958
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ- HAYAT DIŞI36.126.47924.167.3228.360.155-12.252.563
HAYAT TEKNİK GELİR0000
Kazanılmış Prim. (Reasürör Payı Düş. Ol.)0000
Yazılan Prim. (Reasürör payı Düş. Ol.)0000
Kazanılmamış Prim. Kar. Değ. (Re. Payı ve Dev. Kıs. Düş.)(+/-)0000
Devam Eden Risk. Kar. Değ. (Re. Payı ve Dev. Kıs. Düş.)(+/-)0000
Hay. Branşı Yatırım Geliri0000
Yatırımlardaki Gerç. Karlar0000
Diğer Tek. Gel. (Reasürör Payı Düş. Ol.)(+/-)0000
HAYAT TEKNİK GİDER (-)0000
Gerçekleşen Has. (Reasürör Payı Düş. Ol.)0000
Ödenen Taz. (Reasürör Payı Düş. Ol.)0000
Muallak Taz.Kar.Değ. (Re. Payı ve Dev. Kıs. Düş.)(+/-)0000
İkramiye ve İnd.Kar.Değ.(Re. Payı ve Dev. Kıs. Düş.)0000
Hay. Mat. Kar. Değ. (Re. Payı ve Dev. Kıs. Düş.)(+/-)0000
Yat. Risk Hay. Sig.Pol. İç. Ayr. Kar. Değ0000
Diğ. Tek. Kar. Değ. (Re. Payı ve Dev. Kıs. Düş)(+/-)0000
Faaliyet Gid. (-)0000
Yatırım Gid. (-)0000
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zar. (-)0000
Teknik Olmayan Böl. Akt. Yat. Gel. (-)0000
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ- HAYAT0000
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR0000
Fon İşletim Gel.0000
Yönetim Gideri Kes.0000
Giriş Aidatı Gel.0000
Ara Verme Hal. Yön. Gid. Kes.0000
Özel Hizmet Gid. Kes.0000
Sermaye Tah. Av. Değ. Artış Gel.0000
Diğer Tek. Gel.0000
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ (-)0000
Fon İşletim Gid. (-)0000
Sermaye Tahsis Av. Değ. Az. Gid.(-)0000
Faaliyet Gid. (-)0000
Diğer Teknik Gid. (-)0000
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ- EMEKLİLİK0000
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ- HAYAT DIŞI36.126.47924.167.3228.360.155-12.252.563
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ- HAYAT0000
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ- EMEKLİLİK0000
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ36.126.47924.167.3228.360.155-12.252.563
YATIRIM GELİRLERİ26.924.68616.508.9118.202.12031.380.123
Fin. Yat. Elde Edilen Gel.18.866.38011.589.3905.919.75818.910.604
Fin.Yat.Nakde Çev.Elde Edilen Kar0000
Fin. Yat. Değ.1.608.6301.695.850776.0230
Kambiyo Karları6.449.6763.223.6711.506.33912.469.519
iştiraklerden Gelirler0000
Bağlı Ort. ve Müş. Yön. Tabi Teş. Gel.0000
Arazi, Arsa ile Bin. Elde Ed. Gel.0000
Türev Ürün. Elde Ed Gel.0000
Diğer Yatırımlar0000
Hay. Tek. Bölüm. Akt. Yat. Gel.0000
YATIRIM GİDERLERİ (-)-25.324.713-16.767.702-8.773.863-28.270.104
Yat. Yön. Gid. Faiz Dahil (-)-2.213.566-1.497.584-730.378-2.861.228
Yat. Değ. Azalışları (-)000-1.322.708
Yat. Nakte Çev. Son. Oluş. Zar. (-)-484.192-91.690-251.983-482.066
Hay. Dışı Tek. Böl. Akt. Yat. Gel. (-)-15.780.684-10.337.147-5.157.822-14.147.549
Türev Ür. Son. Ol. Zararlar (-)0000
Kambiyo Zar. (-)-4.667.276-3.409.008-1.933.779-6.801.775
Amortisman Gid. (-)-2.178.995-1.432.273-699.901-2.654.778
Diğer Yatırım Gid. (-)0000
DİĞER FAAL. VE OLĞ.DIŞI FAAL. GR VE KAR İLE GD. VE ZARAR-11.415.031-8.107.163-1.917.817-5.671.294
Karşılıklar Hesabı (+/-)-6.379.875-2.756.415-2.056.665-8.095.827
Reeskont Hesabı (+/-)0000
Zorunlu Deprem Sig. Hesabı (+/-)0000
Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)0000
Ert. Vergi Varlığı Hesabı (+/-)-2.782.241-3.225.846124.931997.709
Ert. Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)0000
Diğer Gelir ve Karlar90.07984.09367.2951.971.255
Diğer Gider ve Zararlar (-)-2.342.994-2.208.995-53.378-544.431
Önceki Yıl Gelir ve Karları0000
Önceki Yıl Gider ve Zararları(-)0000
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI22.667.85314.454.4795.870.595-14.813.838
Dönem Karı Ve Zararı26.311.42115.801.3685.870.595-14.813.838
Dönem Karı Vergi ve Diğ. Yasal Yük. Kar (-)-3.643.568-1.346.88900
Dönem Net Kar veya Zararı22.667.85314.454.4795.870.595-14.813.838
Enflasyon Düzeltme Hesabı0000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
RAYSG 0,8 7,9 A/D A/D 1,1 9/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
RAYSG 0,78 84,20 84,20 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
RAYSG 0,0
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.