SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 93.981 99.028 -5,10
VIOP 116.648 122.925 -5,11
USD/TRY 5,9118 5,8838 0,48
BIST BANKA 127.497 138.900 -8,21
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.487 12.512 -0,20
ALTIN 1.492,99 1.488,71 0,29
BRENT 59,28 60,51 -2,03

 Ray Sigorta Hisse Senedi | RAYSG

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,11 2,41 0,3
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,3 25,1 24,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Ray Sigorta
Kuruluş 15.03.1958
Faal Alanı Kaza, yangın, nakliyat, mühendislik sigortaları.
Telefon (0212)3632500
Faks (0212)2994849
Adres Cumhuriyet Mah. Haydar Aliyev Cad. No:28 80080 Sariyer - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar238,5225,9
Net Kâr26,413,9

Cari Değerler

F/K 7,4
FD/FAVÖK -
PD/DD 1,5
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 84,54
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,4 / 0,4
Piyasa Değeri 358,8 mnTL
Net Borç -
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -3,51 -5,58 -5,58 58,27
USD -4,65 -8,45 -9,41 41,43
Göreceli 1,68 3,47 3,55 53,70

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
RAYSG0,000,00000,000,00 0 A/D
RAYSG0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 618.401.072553.638.853535.849.907449.487.240
1- Kasa1.6065.86622.43164.831
2- Alınan Çekler12121212
3- Bankalar502.006.843458.196.041426.518.056374.859.580
4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)000-2.573
5- Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları116.392.61195.436.934109.309.40874.565.390
6- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar0000
B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar00043.512.039
1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar0000
2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar 00010.021.446
3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 00033.490.593
4- Krediler0000
5- Krediler Karşılığı (-)0000
6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar0000
7- Şirket Hissesi0000
8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0000
C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar278.879.375272.071.972225.247.317228.960.302
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 280.143.095273.105.154225.524.645228.986.728
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)-2.131.068-1.900.530-1.124.814-873.912
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 0000
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0000
5- Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0000
6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0000
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0000
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar0000
9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar93.422.02588.796.57085.521.96780.607.331
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)-92.554.677-87.929.222-84.674.481-79.759.845
D- İlişkili Taraflardan Alacaklar 014.24223.3328.368
1- Ortaklardan Alacaklar 0000
2- İştiraklerden Alacaklar0000
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0000
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 0000
5- Personelden Alacaklar014.24223.3328.368
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar0000
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0000
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0000
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0000
E- Diğer Alacaklar1.492.097232.788893.4807.805.318
1- Finansal Kiralama Alacakları0000
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0000
3- Verilen Depozito ve Teminatlar1.052.3381.019.663942.188919.551
4- Diğer Çeşitli Alacaklar439.759-786.875-48.7086.885.767
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-)0000
6- Şüpheli Diğer Alacaklar0000
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0000
F- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları 91.417.36487.503.51582.823.14771.194.015
1- Gelecek Aylara Ait Giderler 77.956.02074.251.67769.838.88559.841.415
2- Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri0000
3- Gelir Tahakkukları0000
4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları 13.461.34413.251.83812.984.26211.352.600
G- Diğer Cari Varlıklar13.359.75219.341.6894.859.4062.243.310
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar0000
2- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 2.492.8863.072.3844.814.0982.243.310
3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları0000
4- İş Avansları 0000
5- Personele Verilen Avanslar 0000
6- Sayım Ve Tesellüm Noksanları 0000
7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar 10.866.86616.269.30545.3080
8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)0000
I- Cari Varlıklar Toplamı1.003.549.660932.803.059849.696.589803.210.592
A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 0000
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 0000
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0000
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0000
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0000
5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 0000
6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0000
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0000
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar0000
9-Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 0000
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0000
B- İlişkili Taraflardan Alacaklar 0000
1- Ortaklardan Alacaklar 0000
2- İştiraklerden Alacaklar0000
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0000
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 0000
5- Personelden Alacaklar 0000
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar0000
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0000
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0000
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0000
C- Diğer Alacaklar0000
1- Finansal Kiralama Alacakları0000
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0000
3- Verilen Depozito ve Teminatlar0000
4- Diğer Çeşitli Alacaklar0000
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-)0000
6- Şüpheli Diğer Alacaklar0000
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0000
D- Finansal Varlıklar 445.0324.023.748445.032427.831
1- Bağlı Menkul Kıymetler 430.032430.032430.032427.831
2- İştirakler 15.00015.00015.0000
3- İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)0000
4- Bağlı Ortaklıklar0000
5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)0000
6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler0000
7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)0000
8- Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar0000
9- Diğer Finansal Varlıklar 03.578.71600
10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0000
E- Maddi Varlıklar68.760.40465.623.33266.477.01265.542.960
1- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller0000
2- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0000
3- Kullanım Amaçlı Gayrımenkuller62.315.14662.312.19662.260.70162.260.701
4- Makine Ve Teçhizatlar 0000
5- Demirbaş Ve Tesisatlar 5.982.8965.850.8515.800.2904.495.380
6- Motorlu Taşıtlar 4.601.5514.448.5514.448.5514.503.000
7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)2.505.3532.505.3532.490.1022.306.182
8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar4.562.754140.695140.695140.695
9- Birikmiş Amortismanlar (-)-11.207.296-9.634.314-8.663.327-8.162.998
10- Maddi Var. İlişkin Avanslar (Yap. Olan Yat. Dahil)0000
F- Maddi Olmayan Varlıklar11.939.53110.379.4409.716.4657.808.911
1- Haklar 21.139.17519.000.73417.823.55415.482.106
2- Şerefiye 0000
3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler 0000
4- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri 0000
6- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 0000
7- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) -9.199.644-8.621.294-8.107.089-7.673.195
8- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar 0000
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları 184.011236.207337.409137.717
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler0000
2- Gelir Tahakkukları 0000
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları 184.011236.207337.409137.717
H-Diğer Cari Olmayan Varlıklar0000
1- Efektif Yabancı Para Hesapları0000
2- Döviz Hesapları0000
3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar 0000
4- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar0000
5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları0000
6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar 0000
7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)0000
8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)0000
II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı81.328.97880.262.72776.975.91873.917.419
AKTİF TOPLAMI1.084.878.6381.013.065.786926.672.507877.128.011
A- Finansal Borçlar 4.054.6933.699.48700
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar 0000
2- Finansal Kiralama İşlemelerinden Borçlar4.287.240000
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)-232.547000
4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri 0000
5- Çıkarılmış Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri0000
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 0000
7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0000
8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)03.699.48700
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 214.008.769198.433.353125.784.159143.470.535
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 73.282.06573.221.56534.648.76061.563.592
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 0000
3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 140.726.704125.211.78891.135.39981.906.943
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar0000
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar0000
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-)0000
C-İlişkili Taraflara Borçlar 261.9310037.063
1- Ortaklara Borçlar0000
2- İştiraklere Borçlar0000
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar0000
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0000
5- Personele Borçlar261.9310037.063
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0000
D- Diğer Borçlar 26.726.30024.620.85823.432.15010.912.163
1- Alınan Depozito ve Teminatlar4.067.4573.762.0263.619.9492.867.969
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar7.184.1075.359.8327.540.1853.794.175
3- Diğer Çeşitli Borçlar15.474.73615.499.00012.272.0164.250.019
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)0000
E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları 484.238.738447.627.406449.582.899390.514.185
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 248.031.953230.175.130230.988.195181.489.308
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 2.069.4902.011.4872.488.3182.305.822
3- Hayat Matematik Karşılığı - Net 0000
4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net 234.137.295215.440.789216.106.386206.719.055
5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0000
6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sa. Ait Pol. Ayr. Karş. Net0000
7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net0000
F- Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları 8.822.1449.797.01813.514.16113.763.366
1- Ödenecek Vergi Ve Fonlar 8.086.6899.049.54512.890.91513.168.784
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 735.455747.473623.246594.582
3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taks. Vergi Diğ.Yük.0000
4- Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler0000
5- Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 8.187.4124.813.49810.431.66311.334.707
6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-)-8.187.412-4.813.498-10.431.663-11.334.707
7- Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları 0000
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar10.092.8639.516.08010.644.0589.062.502
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı0000
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0000
3- Maliyet Giderleri Karşılığı10.092.8639.516.08010.644.0589.062.502
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları 55.590.88351.374.66049.814.63849.762.593
1- Gelecek Aylara Ait Gelirler 55.590.88351.374.66049.814.63849.762.593
2- Gider Tahakkukları0000
3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları0000
I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0000
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü0000
2- Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları 0000
3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler 0000
III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı803.796.321745.068.862672.772.065617.522.407
A- Finansal Borçlar 0000
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar 0000
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar0000
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)0000
4- Çıkarılmış Tahviller0000
5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 0000
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0000
7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)0000
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 0000
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 0000
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 0000
3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 0000
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar0000
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar0000
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0000
C- İlişkili Taraflara Borçlar 0000
1- Ortaklara Borçlar0000
2- İştiraklere Borçlar0000
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar0000
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 0000
5- Personele Borçlar 0000
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 0000
D- Diğer Borçlar 0000
1- Alınan Depozito Ve Teminatlar 0000
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar0000
2- Diğer Çeşitli Borçlar 0000
3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu0000
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 35.672.46534.951.71235.056.53833.156.266
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı – Net 16.398.54817.108.38318.738.36619.053.549
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 0000
3- Hayat Matematik Karşılığı - Net 0000
4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net 0000
5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0000
6-Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sah. Pol. Ayr.Kar. Net0000
7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net19.273.91717.843.32916.318.17214.102.717
G-Diğer Yükümlülükler Ve Karşılıkları 0000
1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler 0000
2- Vadesi Geçmiş, Ert.ş Veya Tak. Vergi Ve Yük.0000
3-Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları 0000
F- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 4.308.2754.356.2554.393.6754.081.768
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı4.308.2754.356.2554.393.6754.081.768
2- Sosyal yardım sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0000
H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları 0000
1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler 0000
2- Gider Tahakkukları0000
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları0000
I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler2.647.4452.798.1562.278.3643.273.418
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü2.647.4452.798.1562.278.3643.273.418
2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0000
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı42.628.18542.106.12341.728.57740.511.452
A- Ödenmiş Sermaye 163.069.856163.069.856163.069.856163.069.856
1- (Nominal) Sermaye 163.069.856163.069.856163.069.856163.069.856
2- Ödenmemiş Sermaye (-)0000
3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları0000
4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)0000
5- Tescili Beklenen Sermaye0000
B- Sermaye Yedekleri 2.070.1522.070.1522.070.1522.070.152
1- Hisse Senedi İhraç Primleri 2.070.1522.070.1522.070.1522.070.152
2- Hisse Senedi İptal Karları0000
3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları0000
4- Yabancı Para Çevirim Farkları0000
5- Diğer Sermaye Yedekleri0000
C- Kar Yedekleri 44.410.55844.762.61345.171.52845.878.978
1- Yasal Yedekler 93.01693.01600
2- Statü Yedekleri0000
3- Olağanüstü Yedekler0000
4- Özel Fonlar (Yedekler)0000
5- Finansal Varlıkların Değerlemesi0000
6- Diğer Kar Yedekleri 44.317.54244.669.59745.171.52845.878.978
D- Geçmiş Yıllar Karları 2.489.5522.128.43100
1- Geçmiş Yıllar Karları 0000
E-Geçmiş Yıllar Zararları (-)00-26.531.201-26.892.323
1- Geçmiş Yıllar Zararları 0000
F-Dönem Net Karı 26.414.01413.859.74928.391.53034.967.489
1- Dönem Net Karı26.414.01413.859.74928.391.53034.967.489
2- Dönem Net Zararı (-)0000
3- Dağıtıma Konu Olmayan Kar0000
G-Azınlık Payları0000
Özsermaye Toplamı238.454.132225.890.801212.171.865219.094.152
PASİF TOPLAMI1.084.878.6381.013.065.786926.672.507877.128.011
Gelir Tablosu
A- Hayat Dışı Teknik Gelir 251.416.757114.752.295374.340.962256.018.857
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)223.519.725103.336.136337.400.311235.425.680
1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)237.804.837100.416.257419.797.619268.456.788
1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+)571.627.439282.711.973906.193.305638.582.053
1.1.2 -Reasüröre Devredilen Primler (-)-321.232.764-176.935.884-464.768.124-356.155.081
1.1.3- SGK'ya Aktarılan Primler (-)-12.589.838-5.359.832-21.627.562-13.970.184
1.2- Kaz.Prim. Karş. Değ.(Reas. Payı ve Dev. K.Düşülmüş )(+/-) -14.703.9402.443.048-80.382.615-31.198.911
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)-79.463.419-50.281.328-102.820.527-55.308.778
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)63.169.30652.787.42319.730.75823.986.468
1.2.3- Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+)1.590.173-63.0472.707.154123.399
1.3- Dev.Eden Risk.Karş. (Reas.ürör Payı ve Dev. Kısım Düş.418.828476.831-2.014.693-1.832.197
1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı (-)1.029.5932.829.554-10.649.377-8.718.299
1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)-610.765-2.352.7238.634.6846.886.102
2- Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri36.554.10717.123.12844.721.55726.644.394
3- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)-13.938.005-6.629.290-17.799.234-11.996.587
3.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+)-13.938.005-6.629.290-17.799.234-11.996.587
3.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (-)0000
4- Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)5.280.930922.32110.018.3285.945.370
B- Hayat Dışı Teknik Gider(-)-216.281.855-97.843.501-351.021.527-236.831.248
1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)-161.963.225-73.463.077-267.393.003-185.730.585
1.1- Ödenen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)-143.932.316-74.128.674-220.715.817-148.440.730
1.1.1- Brüt Ödenen Hasarlar (-)-281.428.627-133.620.540-480.730.859-331.462.725
1.1.2- Ödenen Hasarlarda Reasürör Payı (+)137.496.31159.491.866260.015.042183.021.995
1.2- Muallak Hasarlar Karş.Değ. (Reas.Pay Dev. Kıs.Düş. (+/-)-18.030.909665.597-46.677.186-37.289.855
1.2.1- Muallak Hasarlar Karşılığı (-)-55.677.042-41.181.911-207.770.030-144.992.610
1.2.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı (+)37.646.13341.847.508161.092.844107.702.755
2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim0000
2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)0000
2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)0000
3- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim -2.955.745-1.525.157-4.480.605-2.265.150
4- Faaliyet Giderleri (-)-51.362.885-22.855.267-79.147.919-48.835.513
5- Matematik Karşılıklarda Değişim 0000
5.1- Matematik Karşılıklar (-)0000
5.2- Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)0000
6- Diğer Teknik Giderler (-)0000
6.1- Brüt Diğer Teknik Giderler (-)0000
6.2- Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)0000
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A - B)35.134.90216.908.79423.319.43519.187.609
D- Hayat Teknik Gelir 0000
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)0000
1.1- Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak) 0000
1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+)0000
1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler (-)0000
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim 0000
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)0000
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)0000
1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim 0000
1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı (-)0000
1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)0000
2- Hayat Branşı Yatırım Geliri 0000
3- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar0000
4- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)0000
4.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)0000
4.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)0000
5- Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)0000
E- Hayat Teknik Gider 0000
1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)0000
1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 0000
1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-)0000
1.1.2- Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)0000
1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim 0000
1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)0000
1.2.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı (+)0000
2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim0000
2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)0000
2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)0000
3- Matematik Karşılıklarda Değişim 0000
3.1- Matematik Karşılıklar (-)0000
3.1.1- Aktüeryal Matematik Karşılık (-)0000
3.1.2- Kar Payı Karşılığı (Yat.Riski Pol. Sah. Ait Pol.Ayr.Krş (-))0000
3.2- Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)0000
3.2.1- Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)0000
3.2.2- Kar P. Karş.Reas. Payı (Yat.Ris.Pol. Sah. Ait Pol.Ayr.Krş (-))0000
4- Diğer Teknik Karş. Değ. (Reas.Pay Dev. Kıs.Düş.(+/-)0000
5- Faaliyet Giderleri (-) 0000
6- Yatırım Giderler (-)0000
7- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)0000
8- Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)0000
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D – E)0000
G- Emeklilik Teknik Gelir0000
1- Fon İşletim Gelirleri 0000
2- Yönetim Gideri Kesintisi 0000
3- Giriş Aidatı Gelirleri 0000
4- Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi0000
5- Özel Hizmet Gideri Kesintisi0000
6- Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri0000
7- Diğer Teknik Gelirler0000
H- Emeklilik Teknik Gideri0000
1- Fon İşletim Giderleri (-) 0000
2- Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri(-)0000
3- Faaliyet Giderleri (-)0000
4- Diğer Teknik Giderler (-) 0000
I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik0000
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM 0000
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı35.134.90216.908.79423.319.43519.187.609
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat 0000
I - Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik0000
J- Genel Teknik Bölüm Dengesi35.134.90216.908.79423.319.43519.187.609
K- Yatırım Gelirleri62.048.97830.607.029141.996.080123.308.573
1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler47.495.87922.420.69460.089.80539.983.502
2-Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar002.423.173679.746
3- Finansal Yatırımların Değerlemesi000417.371
4- Kambiyo Karları14.553.0998.186.33579.483.10282.227.954
5- iştiraklerden Gelirler0000
6- Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler0000
7- Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler0000
8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler0000
9- Diğer Yatırımlar0000
10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri0000
L- Yatırım Giderleri (-)-54.928.241-26.029.807-113.581.449-88.754.958
1- Yatırım Yönetim Giderleri – Faiz Dahil (-)-3.534.436-1.671.439-4.634.482-3.044.509
2- Yatırımlar Değer Azalışları (-)000-4.108.438
3- Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)00-6.234.239-3.171.072
4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)-36.554.107-17.123.128-44.721.557-26.644.394
5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)0000
6- Kambiyo Zararları (-) -11.203.174-5.474.516-53.160.890-48.300.512
7- Amortisman Giderleri (-)-3.636.524-1.760.724-4.830.281-3.486.033
8- Diğer Yatırım Giderleri (-) 0000
M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faal. Gelir ve Karlar(+/-)-7.654.213-2.812.769-12.910.873-7.439.028
1- Karşılıklar Hesabı (+/-)-7.064.221-2.173.226-14.900.308-8.542.027
2- Reeskont Hesabı (+/-)0000
3- Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)0000
4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)0000
5- Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)001.804.401895.929
6- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)-402.017-554.99400
7- Diğer Gelir ve Karlar118.69461.613866.486642.679
8- Diğer Gider ve Zararlar (-)-306.669-146.162-681.452-435.609
9- Önceki Yıl Gelir ve Karları0000
10- Önceki Yıl Gider ve Zararları(-)0000
N- Dönem Net Karı veya Zararı26.414.01413.859.74928.391.53034.967.489
1- Dönem Karı Ve Zararı34.601.42618.673.24738.823.19346.302.196
2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları(-)-8.187.412-4.813.498-10.431.663-11.334.707
3- Dönem Net Kar veya Zararı26.414.01413.859.74928.391.53034.967.489
4- Enflasyon Düzeltme Hesabı0000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
RAYSG 2,2 7,4 A/D A/D 1,5 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
RAYSG 2,20 84,54 84,54 -0,27 -0,02
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi