SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 90.051 91.801 -1,91
VIOP 112.442 114.577 -1,86
USD/TRY 5,3473 5,3524 -0,10
BIST BANKS 111.138 115.333 -3,64
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 0 0 0,00
DAX 10.781 10.622 1,49
GOLD 1.246,40 1.243,00 0,27
BRENT 61,19 60,20 1,64

 RALYH Hisse Senedi | Ral Yatırım Holding

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,15 2 0,85
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 0,2 0,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Ral Yatırım Holding
Kuruluş 04.11.1976
Faal Alanı Pamuklu dokuma üretim ve ticareti.
Telefon (0212)5274284
Faks (0212)5204282
Adres Alemdar Mah. Bab-ı Ali Cad. Seyhan İşhanı No:22 K:4 Fatih- İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar12,611,0
Ödenmiş Sermaye21,021,0
Net Kâr1,70,2

Cari Değerler

F/K 11,3
FD/FAVÖK 38,4
PD/DD 2,5
FD/Satışlar 7,9
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Piyasa Değeri 31,5 mnTL
Net Borç -0,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,35 3,45 -25,00 8,70
USD 1,16 3,65 -23,32 -23,48
Göreceli 3,32 7,95 -23,84 39,22

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
RALYH25.05.19971,540,100010,0010,00 20.800 A/D
RALYH25.05.19971,540,100010,0010,0020.800A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar14.586.81514.862.5152.696.4552.714.987
Nakit ve Nakit Benzerleri166.49684.7043.5063.383
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar8.029.8366.525.35700
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar763.6322.912.8381.970676.427
Stoklar496.4961.717.65100
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar5.130.3553.621.9652.690.9792.035.177
(Ara Toplam)14.586.81514.862.5152.696.4552.714.987
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar1.788.8841.797.25011.720.78712.029.421
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar40640610.702.26510.925.949
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar450.036493.501172.301
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar56.91359.05549.57351.716
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.281.5291.244.288968.9321.049.455
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR16.375.69916.659.76514.417.24214.744.408
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler3.782.0965.641.054459.8421.109.343
Finansal Borçlar16.04410.33500
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar2.741.6853.243.75046.27214.993
Diğer Borçlar880.7951.683.668178.264723.886
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0431.53200
Borç Karşılıkları22.41641.837235.306357.906
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler121.156229.932012.558
(Ara Toplam)3.782.0965.641.054459.8421.109.343
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler10.4110402.895409.093
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar0000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü10.4110402.895409.093
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar12.583.19211.018.71113.554.50513.225.972
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar12.583.19211.018.71113.554.50513.225.972
Ödenmiş Sermaye21.000.00021.000.00021.000.00021.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri00294.2960
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler69.85269.85269.85269.852
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-48.468.808-48.468.808-48.468.808-50.237.840
Dönem Net Kar/Zararı1.741.090176.609328.5331.769.032
Diğer Özsermaye Kalemleri38.241.05838.241.05840.330.63240.624.928
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR16.375.69916.659.76514.417.24214.744.408
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri3.969.353000
Satışların Maliyeti (-)-2.110.075000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.859.278000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.859.278000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-788.509-407.837-245.194-1.598.261
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri81.19810.8484.300380.603
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-107.158-30.328-3.625-76.604
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)1.044.809-427.317-244.519-1.294.262
Net Faaliyet Kar/Zararı1.070.769-407.837-245.194-1.598.261
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler000415.668
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler132002.014.099
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-2.4420647.377-6.496
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler000415.668
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.042.499-427.317402.8581.129.009
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)698.591603.926-74.325640.023
Dönem Vergi Geliri (Gideri)67.835000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)630.756603.926-74.325640.023
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.741.090176.609328.5331.769.032
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.741.090176.609328.5331.769.032
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları1.741.090176.609328.5331.769.032
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri52.1836.5774.42715.005
Kıdem Tazminatı0000
Finansman Giderleri-2.4420647.377-6.496
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu684506303420
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu684506303420
Net YPP (Hedge Dahil)684506303420
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
RALYH 1,5 11,3 38,4 7,9 2,5 9/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi