SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 96.142 95.953 0,20
VIOP 120.016 119.889 0,11
USD/TRY 5,8790 5,8291 0,86
BIST BANKS 128.625 126.112 1,99
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.236 12.222 0,11
GOLD 1.277,46 1.272,48 0,39
BRENT 74,50 74,51 -0,01

 RALYH Hisse Senedi | Ral Yatırım Holding

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,3 4,07 1,77
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 2,7 2,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Ral Yatırım Holding
Kuruluş 04.11.1976
Faal Alanı Pamuklu dokuma üretim ve ticareti.
Telefon (0212)5274284
Faks (0212)5204282
Adres Alemdar Mah. Bab-ı Ali Cad. Seyhan İşhanı No:22 K:4 Fatih- İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar21,212,6
Ödenmiş Sermaye21,021,0
Net Kâr2,41,7

Cari Değerler

F/K 29,4
FD/FAVÖK 38,2
PD/DD 3,3
FD/Satışlar 8,1
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Piyasa Değeri 74,5 mnTL
Net Borç -
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 5,97 7,25 -9,90 92,93
USD 5,43 5,05 -13,12 73,87
Göreceli 5,76 9,55 -6,91 83,15

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
RALYH25.05.19971,540,100010,0010,00 20.800 A/D
RALYH25.05.19971,540,100010,0010,0020.800A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar19.408.94614.586.81514.862.5152.696.455
Nakit ve Nakit Benzerleri29.188166.49684.7043.506
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar14.430.0378.029.8366.525.3570
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar422.891763.6322.912.8381.970
Stoklar0496.4961.717.6510
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar4.526.8305.130.3553.621.9652.690.979
(Ara Toplam)19.408.94614.586.81514.862.5152.696.455
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar5.039.9801.788.8841.797.25011.720.787
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar40640640610.702.265
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar4.355.948450.036493.50117
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar53.86956.91359.05549.573
Ertelenmiş Vergi Varlığı629.7571.281.5291.244.288968.932
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR24.448.92616.375.69916.659.76514.417.242
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler3.233.4453.782.0965.641.054459.842
Finansal Borçlar20.55816.04410.3350
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar2.247.8112.741.6853.243.75046.272
Diğer Borçlar614.000880.7951.683.668178.264
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü141.8710431.5320
Borç Karşılıkları40.41622.41641.837235.306
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler168.789121.156229.9320
(Ara Toplam)3.233.4453.782.0965.641.054459.842
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler7.65210.4110402.895
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar0000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü7.65210.4110402.895
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar21.207.82912.583.19211.018.71113.554.505
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar21.207.82912.583.19211.018.71113.554.505
Ödenmiş Sermaye21.000.00021.000.00021.000.00021.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri316.70200294.296
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler69.85269.85269.85269.852
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-40.468.808-48.468.808-48.468.808-48.468.808
Dönem Net Kar/Zararı2.390.6741.741.090176.609328.533
Diğer Özsermaye Kalemleri37.899.40938.241.05838.241.05840.330.632
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR24.448.92616.375.69916.659.76514.417.242
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri8.721.0153.969.35300
Satışların Maliyeti (-)-5.575.300-2.110.07500
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)3.145.7151.859.27800
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)3.145.7151.859.27800
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.424.271-788.509-407.837-245.194
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri77.47681.19810.8484.300
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-166.655-107.158-30.328-3.625
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)1.632.2651.044.809-427.317-244.519
Net Faaliyet Kar/Zararı1.721.4441.070.769-407.837-245.194
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler901.16013200
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-2.942-2.4420647.377
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.530.4831.042.499-427.317402.858
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-139.809698.591603.926-74.325
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-121.89167.83500
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-17.918630.756603.926-74.325
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI2.390.6741.741.090176.609328.533
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)2.390.6741.741.090176.609328.533
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları2.390.6741.741.090176.609328.533
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri121.31652.1836.5774.427
Kıdem Tazminatı0000
Finansman Giderleri-2.942-2.4420647.377
Yurtiçi Satışlar8.696.919000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu582684506303
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu582684506303
Net YPP (Hedge Dahil)582684506303
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
RALYH 3,6 31,2 A/D 8,5 3,5 12/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi