SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 97.191 98.415 -1,24
VIOP 120.248 122.040 -1,47
USD/TRY 5,8475 5,7922 0,95
BIST BANKS 136.837 140.323 -2,48
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.634 12.655 -0,17
GOLD 1.489,33 1.490,58 -0,08
BRENT 58,63 59,42 -1,33

 Ral Yatırım Holding Hisse Senedi | RALYH

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 4,74 9,07 4,33
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 2,3 2,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Ral Yatırım Holding
Kuruluş 04.11.1976
Faal Alanı Pamuklu dokuma üretim ve ticareti.
Telefon (0212)5274284
Faks (0212)5204282
Adres Alemdar Mah. Bab-ı Ali Cad. Seyhan İşhanı No:22 K:4 Fatih- İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar21,521,2
Ödenmiş Sermaye21,021,0
Net Kâr0,1-0,2

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 6,9
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,1
Piyasa Değeri 148,7 mnTL
Net Borç 1,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -4,19 -8,65 -10,38 284,78
USD -2,36 -7,54 -11,77 252,17
Göreceli -7,62 -8,08 -7,18 256,84

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
RALYH25.05.19971,540,100010,0010,00 20.800 A/D
RALYH25.05.19971,540,100010,0010,0020.800A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar19.528.96420.024.15219.408.94614.586.815
Nakit ve Nakit Benzerleri66.99129.20329.188166.496
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar5.191.1914.850.42514.430.0378.029.836
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar13.158.65013.607.524422.891763.632
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar000496.496
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.112.1321.537.0004.526.8305.130.355
(Ara Toplam)19.528.96420.024.15219.408.94614.586.815
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar5.743.1195.258.2855.343.6741.788.884
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar00406406
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar4.432.3034.567.5574.661.100450.036
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar49.67051.99053.05856.913
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.260.834638.738629.1101.281.529
Diğer Duran Varlıklar312000
TOPLAM VARLIKLAR25.272.08325.282.43724.752.62016.375.699
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler2.056.9942.520.6583.262.4393.782.096
Finansal Borçlar161.727320.36620.55816.044
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar630.2091.037.2892.247.8112.741.685
Diğer Borçlar890.808784.413614.000880.795
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)11.50090.00000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü170.8650170.8650
Borç Karşılıkları30.46827.78040.41622.416
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler161.417260.810168.789121.156
(Ara Toplam)2.056.9942.520.6583.262.4393.782.096
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.703.7661.571.49868.83210.411
Finansal Borçlar1.345.7051.345.70500
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar65.89349.25900
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü292.168176.53468.83210.411
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar21.511.32321.190.28121.421.34912.583.192
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar21.511.32321.190.28121.421.34912.583.192
Ödenmiş Sermaye21.000.00021.000.00021.000.00021.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler69.85269.85269.85269.852
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-37.864.614-37.864.614-40.468.808-48.468.808
Dönem Net Kar/Zararı137.198-183.9882.604.1941.741.090
Diğer Özsermaye Kalemleri38.168.88738.169.03138.216.11138.241.058
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR25.272.08325.282.43724.752.62016.375.699
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri1.959.607822.7018.721.0153.969.353
Satışların Maliyeti (-)-1.780.760-717.410-5.575.300-2.110.075
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)178.847105.2913.145.7151.859.278
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)178.847105.2913.145.7151.859.278
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.029.912-573.572-1.424.271-788.509
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri186.89529.87877.47681.198
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-410.267-59.692-166.655-107.158
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-1.074.437-498.0951.632.2651.044.809
Net Faaliyet Kar/Zararı-851.065-468.2811.721.4441.070.769
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-1.074.437-498.0951.632.2650
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler989.292476.484901.160132
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-186.117-64.416-2.942-2.442
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-271.262-86.0272.530.4831.042.499
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)408.460-97.961-139.809698.591
Dönem Vergi Geliri (Gideri)00-121.89167.835
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)408.460-97.961-17.918630.756
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI137.198-183.9882.390.6741.741.090
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)137.198-183.9882.390.6741.741.090
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları137.198-183.9882.390.6741.741.090
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri184.22893.543121.31652.183
Kıdem Tazminatı25.4279.04500
Finansman Giderleri-186.117-64.416-2.942-2.442
Yurtiçi Satışlar0822.7018.696.9190
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu1.146.6161.070.0481.000.047684
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu1.146.6161.070.0481.000.047684
Net YPP (Hedge Dahil)1.146.6161.070.0481.000.047684
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
RALYH 7,1 A/D A/D A/D 6,9 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi