SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 117.304 114.809 2,17
VIOP 133.422 131.285 1,63
USD/TRY 6,8653 6,8612 0,06
BIST BANKA 126.181 124.982 0,96
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.634 12.489 1,15
ALTIN 1.809,17 1.798,58 0,59
BRENT 42,41 43,24 -1,92

 Ral Yatırım Holding Hisse Senedi | RALYH

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 6,6 17,49 10,89
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,2 8,9 8,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Ral Yatırım Holding
Kuruluş 04.11.1976
Faal Alanı Pamuklu dokuma üretim ve ticareti.
Telefon (0212)5274284
Faks (0212)5204282
Adres Alemdar Mah. Bab-ı Ali Cad. Seyhan İşhanı No:22 K:4 Fatih- İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar22,521,5
Ödenmiş Sermaye21,021,0
Net Kâr0,90,3

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 16,1
FD/Satışlar 15,6
Yabancı Oranı (%) 0,03
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,1
Piyasa Değeri 362,5 mnTL
Net Borç 1,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,32 4,23 30,96 153,82
USD -1,17 4,07 29,82 120,16
Göreceli -0,47 5,08 24,61 152,96

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
RALYH25.05.19971,540,100010,0010,00 20.800 A/D
RALYH25.05.19971,540,100010,0010,0020.800A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar46.325.82221.678.23820.284.82919.528.964
Nakit ve Nakit Benzerleri352.370698.447103.49966.991
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar7.737.6484.849.7535.145.3615.191.191
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar18.154.61913.484.49513.985.25613.158.650
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar12.882.442242.17800
Stoklar683.852383.4791.4000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar6.514.8912.019.8861.049.3131.112.132
(Ara Toplam)46.325.82221.678.23820.284.82919.528.964
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar6.664.3166.205.8325.101.3395.743.119
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar30.1097.4941.4000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar4.315.3254.240.8434.328.7764.432.303
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar45.73348.33647.35049.670
Ertelenmiş Vergi Varlığı993.316891.159723.5011.260.834
Diğer Duran Varlıklar1.279.8331.018.000312312
TOPLAM VARLIKLAR52.990.13827.884.07025.386.16825.272.083
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler28.468.7865.383.4842.395.9222.056.994
Finansal Borçlar1.270.817803.852123.293161.727
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar22.348.0362.613.029910.588630.209
Diğer Borçlar2.124.8301.423.2141.126.881890.808
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)00011.500
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0281.24057.919170.865
Borç Karşılıkları85.20088.99715.00830.468
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.639.903173.152162.233161.417
(Ara Toplam)28.468.7865.383.4842.395.9222.056.994
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler2.065.7271.003.4121.805.4611.703.766
Finansal Borçlar819.350818.7171.345.7051.345.705
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar103.60449.53245.21265.893
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.142.773135.163414.544292.168
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar22.455.62521.497.17421.184.78521.511.323
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar22.455.62521.497.17421.184.78521.511.323
Ödenmiş Sermaye21.000.00021.000.00021.000.00021.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri00316.7020
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler69.85269.85269.85269.852
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-37.587.005-37.864.614-37.864.614-37.864.614
Dönem Net Kar/Zararı910.901277.609-183.678137.198
Diğer Özsermaye Kalemleri38.061.87738.014.32737.846.52338.168.887
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR52.990.13827.884.07025.386.16825.272.083
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri20.569.2593.622.5082.653.3401.959.607
Satışların Maliyeti (-)-19.117.954-3.121.070-2.271.002-1.780.760
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.451.305501.438382.338178.847
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.451.305501.438382.338178.847
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-332.886-1.866.428-1.455.672-1.029.912
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.089.510548.820332.624186.895
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-696.596-426.392-398.479-410.267
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)1.511.333-1.242.562-1.139.189-1.074.437
Net Faaliyet Kar/Zararı1.118.419-1.364.990-1.073.334-851.065
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı1.511.333-1.242.562-1.139.189-1.074.437
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler410.3352.051.7081.528.400989.292
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-104.762-444.513-262.124-186.117
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.816.906364.633127.087-271.262
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-906.005-87.024-310.765408.460
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0-281.240-57.9190
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-906.005194.216-252.846408.460
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI910.901277.609-183.678137.198
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)910.901277.609-183.678137.198
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları910.901277.609-183.678137.198
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri90.537369.911279.565184.228
Kıdem Tazminatı53.7421.769-2.58425.427
Finansman Giderleri-104.762-444.513-262.124-186.117
Yurtiçi Satışlar2.867.9913.484.3492.515.1800
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu6111.127.4871.127.4871.146.616
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu6111.127.4871.127.4871.146.616
Net YPP (Hedge Dahil)6111.127.4871.127.4871.146.616

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
RALYH 17,3 A/D A/D 15,6 16,1 3/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
RALYH 17,26 0,04 0,03 -0,75 -0,01
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi