SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 119.766 119.802 -0,03
VIOP 144.041 143.996 0,03
USD/TRY 5,9586 5,9413 0,29
BIST BANKS 173.517 174.718 -0,69
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.324 13.205 0,90
GOLD 1.570,19 1.569,02 0,07
BRENT 59,09 58,81 0,48

 Ral Yatırım Holding Hisse Senedi | RALYH

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 6,15 7,98 1,83
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 0,3 0,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Ral Yatırım Holding
Kuruluş 04.11.1976
Faal Alanı Pamuklu dokuma üretim ve ticareti.
Telefon (0212)5274284
Faks (0212)5204282
Adres Alemdar Mah. Bab-ı Ali Cad. Seyhan İşhanı No:22 K:4 Fatih- İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar21,221,5
Ödenmiş Sermaye21,021,0
Net Kâr-0,20,1

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 6,2
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,1
Piyasa Değeri 132,1 mnTL
Net Borç 1,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,16 2,28 -7,50 -7,50
USD 0,01 2,11 -7,34 -7,34
Göreceli 0,13 5,49 -12,22 -11,65

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
RALYH25.05.19971,540,100010,0010,00 20.800 A/D
RALYH25.05.19971,540,100010,0010,0020.800A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar20.284.82919.528.96420.024.15219.408.946
Nakit ve Nakit Benzerleri103.49966.99129.20329.188
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar5.145.3615.191.1914.850.42514.430.037
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar13.985.25613.158.65013.607.524422.891
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar1.400000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.049.3131.112.1321.537.0004.526.830
(Ara Toplam)20.284.82919.528.96420.024.15219.408.946
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar5.101.3395.743.1195.258.2855.343.674
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.40000406
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar4.328.7764.432.3034.567.5574.661.100
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar47.35049.67051.99053.058
Ertelenmiş Vergi Varlığı723.5011.260.834638.738629.110
Diğer Duran Varlıklar31231200
TOPLAM VARLIKLAR25.386.16825.272.08325.282.43724.752.620
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler2.395.9222.056.9942.520.6583.262.439
Finansal Borçlar123.293161.727320.36620.558
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar910.588630.2091.037.2892.247.811
Diğer Borçlar1.126.881890.808784.413614.000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)011.50090.0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü57.919170.8650170.865
Borç Karşılıkları15.00830.46827.78040.416
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler162.233161.417260.810168.789
(Ara Toplam)2.395.9222.056.9942.520.6583.262.439
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.805.4611.703.7661.571.49868.832
Finansal Borçlar1.345.7051.345.7051.345.7050
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar45.21265.89349.2590
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü414.544292.168176.53468.832
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar21.184.78521.511.32321.190.28121.421.349
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar21.184.78521.511.32321.190.28121.421.349
Ödenmiş Sermaye21.000.00021.000.00021.000.00021.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri316.702000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler69.85269.85269.85269.852
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-37.864.614-37.864.614-37.864.614-40.468.808
Dönem Net Kar/Zararı-183.678137.198-183.9882.604.194
Diğer Özsermaye Kalemleri37.846.52338.168.88738.169.03138.216.111
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR25.386.16825.272.08325.282.43724.752.620
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri2.653.3401.959.607822.7018.721.015
Satışların Maliyeti (-)-2.271.002-1.780.760-717.410-5.575.300
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)382.338178.847105.2913.145.715
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)382.338178.847105.2913.145.715
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.455.672-1.029.912-573.572-1.424.271
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri332.624186.89529.87877.476
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-398.479-410.267-59.692-166.655
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-1.139.189-1.074.437-498.0951.632.265
Net Faaliyet Kar/Zararı-1.073.334-851.065-468.2811.721.444
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-1.139.189-1.074.437-498.0951.632.265
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.528.400989.292476.484901.160
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-262.124-186.117-64.416-2.942
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)127.087-271.262-86.0272.530.483
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-310.765408.460-97.961-139.809
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-57.91900-121.891
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-252.846408.460-97.961-17.918
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-183.678137.198-183.9882.390.674
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-183.678137.198-183.9882.390.674
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-183.678137.198-183.9882.390.674
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri279.565184.22893.543121.316
Kıdem Tazminatı-2.58425.4279.0450
Finansman Giderleri-262.124-186.117-64.416-2.942
Yurtiçi Satışlar2.515.1800822.7018.696.919
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu1.127.4871.146.6161.070.0481.000.047
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu1.127.4871.146.6161.070.0481.000.047
Net YPP (Hedge Dahil)1.127.4871.146.6161.070.0481.000.047
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
RALYH 6,3 A/D A/D A/D 6,2 9/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi