SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 95.877 96.142 -0,28
VIOP 119.627 120.016 -0,32
USD/TRY 5,8936 5,8727 0,36
BIST BANKA 127.150 128.625 -1,15
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.313 12.236 0,63
ALTIN 1.277,74 1.275,92 0,14
BRENT 75,23 74,55 0,91

 PSDTC Hisse Senedi | Pergamon Status

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 5,9096 7,4518 1,5422
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 6,2 6,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Pergamon Status
Kuruluş 30.04.2001
Faal Alanı İhracata aracılık hizmeti, vergi ve dış ticaret danışmanlığı hizmeti, mevzuatın takip edilmesi, bilgilendirme toplantıları
Telefon (0232)4641616
Faks (0232)4217192
Adres Kültür Mah. 1375 Sk. N.25 Cumhuriyet İşhanı K.5 35210 Alsancak - İzmir / Turkey

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar47,043,9
Ödenmiş Sermaye7,47,4
Net Kâr21,818,8

Cari Değerler

F/K 2,4
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 1,1
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,78
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,2 / 0,1
Piyasa Değeri 52,7 mnTL
Net Borç -63,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 2,16 2,90 11,81 16,20
USD 1,64 0,79 7,81 4,72
Göreceli 1,96 5,11 15,52 10,31

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
PSDTC10.04.201931,762,9220292,20248,37 21.695.491 100
PSDTC04.04.201813,551,0444104,4488,78 7.754.864 63
PSDTC15.06.20179,330,416941,6935,43 3.095.269 87
PSDTC26.08.20153,880,345234,5229,34 1.553.333 87
PSDTC10.04.201931,762,9220292,20248,3721.695.491100
PSDTC04.04.201813,551,0444104,4488,787.754.86463
PSDTC15.06.20179,330,416941,6935,433.095.26987
PSDTC26.08.20153,880,345234,5229,341.553.33387

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar694.640.577905.820.245760.118.080762.632.683
Nakit ve Nakit Benzerleri103.593.685146.213.149151.597.435141.334.929
Finansal Yatırımlar0019.546.60833.393.290
Ticari Alacaklar532.043.813678.324.242526.856.766532.315.512
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar56.289.23476.900.37655.891.27651.516.526
Stoklar6.63710.9778.3274.902
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.707.2084.371.5016.217.6684.067.524
(Ara Toplam)694.640.577905.820.245760.118.080762.632.683
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar255.935219.68871.616201.497
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar14.22815.30813.19213.441
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar87.02143.55847.15339.997
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar14.9869.80111.27112.740
Ertelenmiş Vergi Varlığı139.700151.0210135.319
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR694.896.512906.039.933760.189.696762.834.180
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler647.319.963861.487.758719.206.576727.066.328
Finansal Borçlar39.854.43676.559.984115.873.929125.839.954
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar596.853.503762.367.324587.774.981589.248.441
Diğer Borçlar197.416167.481101.354216.788
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü526.1231.262.3902.271.8741.177.148
Borç Karşılıkları102.70592.567111.087125.189
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9.785.78021.038.01213.073.35110.458.808
(Ara Toplam)647.319.963861.487.758719.206.576727.066.328
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler568.376627.0091.149.387509.873
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar568.376627.009503.543509.873
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü00645.8440
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar47.008.17343.925.16639.833.73335.257.979
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar47.008.17343.925.16639.833.73335.257.979
Ödenmiş Sermaye7.425.0007.425.0007.425.0007.425.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri8.906.644008.906.644
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.219.1055.219.1055.219.1054.033.732
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları3.318.5063.318.5063.318.50612.250.283
Dönem Net Kar/Zararı21.785.47818.788.17414.658.0802.356.534
Diğer Özsermaye Kalemleri353.4409.174.3819.213.042285.786
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR694.896.512906.039.933760.189.696762.834.180
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri8.335.3835.846.0513.619.2741.643.657
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)8.335.3835.846.0513.619.2741.643.657
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)8.335.3835.846.0513.619.2741.643.657
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-4.843.081-3.328.013-2.154.238-1.128.369
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri110.606105.18692.06459.465
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-144.469-12.895-8.460-7.696
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)3.458.4392.610.3291.548.640567.057
Net Faaliyet Kar/Zararı3.492.3022.518.0381.465.036515.288
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler103.001.87689.850.65340.120.7068.725.114
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-78.486.279-68.368.846-22.874.250-6.269.591
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)27.974.03624.092.13618.795.0963.022.580
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-6.188.558-5.303.962-4.137.126-666.046
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-7.207.584-6.312.883-4.358.847-1.663.777
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)1.019.0261.008.921221.721997.731
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI21.785.47818.788.17414.657.9702.356.534
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)21.785.47818.788.17414.657.9702.356.534
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları21.785.47818.788.17414.657.9702.356.534
Hisse Başına Kazanç3320
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri24.66217.26012.19553.188
Kıdem Tazminatı118.332-10.037041.612
Finansman Giderleri-78.486.279-68.368.846-22.874.250-6.269.591
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu3.205.0093.595.8982.038.0741.445.683
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu3.205.0093.595.8982.038.0741.445.683
Net YPP (Hedge Dahil)3.205.0093.595.8982.038.0741.445.683
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
PSDTC 7,1 2,4 A/D A/D 1,1 12/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
PSDTC 7,10 0,78 0,78 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi