SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 97.324 98.415 -1,11
VIOP 120.450 122.040 -1,30
USD/TRY 5,8462 5,7922 0,93
BIST BANKS 137.396 140.323 -2,09
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.634 12.655 -0,17
GOLD 1.486,11 1.490,58 -0,30
BRENT 58,72 59,42 -1,18

 Pergamon Status Hisse Senedi | PSDTC

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 6 7,38 1,38
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 2,5 2,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Pergamon Status
Kuruluş 30.04.2001
Faal Alanı İhracata aracılık hizmeti, vergi ve dış ticaret danışmanlığı hizmeti, mevzuatın takip edilmesi, bilgilendirme toplantıları
Telefon (0232)4641616
Faks (0232)4217192
Adres Kültür Mah. 1375 Sk. N.25 Cumhuriyet İşhanı K.5 35210 Alsancak - İzmir / Turkey

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar30,450,0
Ödenmiş Sermaye7,47,4
Net Kâr5,13,0

Cari Değerler

F/K 3,8
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 1,5
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,1
Piyasa Değeri 46,9 mnTL
Net Borç -48,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,32 5,00 1,94 3,11
USD -1,00 6,81 -0,17 -6,28
Göreceli 0,80 1,39 5,00 -3,30

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
PSDTC10.04.201931,762,9220292,20248,37 21.695.491 100
PSDTC04.04.201813,551,0444104,4488,78 7.754.864 63
PSDTC15.06.20179,330,416941,6935,43 3.095.269 87
PSDTC26.08.20153,880,345234,5229,34 1.553.333 87
PSDTC10.04.201931,762,9220292,20248,3721.695.491100
PSDTC04.04.201813,551,0444104,4488,787.754.86463
PSDTC15.06.20179,330,416941,6935,433.095.26987
PSDTC26.08.20153,880,345234,5229,341.553.33387

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar717.508.669681.751.545694.640.577905.820.245
Nakit ve Nakit Benzerleri49.096.39269.901.096103.593.685146.213.149
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar597.546.685544.809.060532.043.813678.324.242
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar67.153.42263.605.37756.289.23476.900.376
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar14.3468.4476.63710.977
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar3.697.8243.427.5652.707.2084.371.501
(Ara Toplam)717.508.669681.751.545694.640.577905.820.245
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar504.060452.409255.935219.688
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar14.96014.77214.22815.308
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar113.75063.12500
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları106.579000
Maddi Duran Varlıklar82.919200.96887.02143.558
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar10.90612.94714.9869.801
Ertelenmiş Vergi Varlığı174.946160.597139.700151.021
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR718.012.729682.203.954694.896.512906.039.933
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler686.829.201631.528.080647.319.963861.487.758
Finansal Borçlar116.3815.687.97439.854.43676.559.984
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar674.150.352612.823.410596.853.503762.367.324
Diğer Borçlar160.071148.149197.416167.481
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)11.867.38212.304.00100
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü286.547279.481526.1231.262.390
Borç Karşılıkları146.844147.878102.70592.567
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler101.624137.1879.785.78021.038.012
(Ara Toplam)686.829.201631.528.080647.319.963861.487.758
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler737.083674.392568.376627.009
Finansal Borçlar43.40953.78800
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar693.674620.604568.376627.009
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar30.446.44550.001.48247.008.17343.925.166
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar30.446.44550.001.48247.008.17343.925.166
Ödenmiş Sermaye7.425.0007.425.0007.425.0007.425.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri08.906.6448.906.6440
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.016.6015.219.1055.219.1055.219.105
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları1.648.86225.118.2013.318.5063.318.506
Dönem Net Kar/Zararı5.100.3712.984.25221.785.47818.788.174
Diğer Özsermaye Kalemleri9.255.611348.280353.4409.174.381
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR718.012.729682.203.954694.896.512906.039.933
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri4.105.1111.780.0778.335.3835.846.051
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)4.105.1111.780.0778.335.3835.846.051
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)4.105.1111.780.0778.335.3835.846.051
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.806.569-1.234.047-4.843.081-3.328.013
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri32.7444.499110.606105.186
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.120-1.617-144.469-12.895
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)1.329.166548.9123.458.4392.610.329
Net Faaliyet Kar/Zararı1.298.542546.0303.492.3022.518.038
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı1.329.166548.9123.458.4390
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler6.876.0374.397.355103.001.87689.850.653
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.663.505-1.119.198-78.486.279-68.368.846
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.541.6983.827.06927.974.03624.092.136
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.441.327-842.817-6.188.558-5.303.962
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-1.475.455-862.424-7.207.584-6.312.883
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)34.12819.6071.019.0261.008.921
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI5.100.3712.984.25221.785.47818.788.174
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)5.100.3712.984.25221.785.47818.788.174
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları5.100.3712.984.25221.785.47818.788.174
Hisse Başına Kazanç1033
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri17.8729.92524.66217.260
Kıdem Tazminatı141.88167.952118.332-10.037
Finansman Giderleri-1.663.505-1.119.198-78.486.279-68.368.846
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu4.902.6644.692.2363.205.0093.595.898
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu4.902.6644.692.2363.205.0093.595.898
Net YPP (Hedge Dahil)4.902.6644.692.2363.205.0093.595.898
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
PSDTC 6,3 3,8 A/D A/D 1,5 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi