SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.830 88.187 0,73
VIOP 109.112 108.212 0,83
USD/TRY 3,6303 3,6641 -0,92
BIST BANKA 152.557 150.763 1,19
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.593 20.594 0,00
DAX 11.757 11.757 0,00
ALTIN 1.235,60 1.239,57 -0,32
BRENT 55,74 55,78 -0,07

 PSDTC | Pergamon Status

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,76 6,37 2,61
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0 4 4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı Pergamon Status
Kuruluş 30.04.2001
Faal Alanı İhracata aracılık hizmeti, vergi ve dış ticaret danışmanlığı hizmeti, mevzuatın takip edilmesi, bilgilendirme toplantıları
Telefon (0232)4641616
Faks (0232)4217192
Adres Kültür Mah. 1375 Sk. N.25 Cumhuriyet İşhanı K.5 35210 Alsancak - İzmir / Turkey

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar22.708.86522.013.389
Ödenmiş Sermaye7.425.0007.425.000
Net Kâr2.604.0221.771.872

Cari Oranlar

F/K 8,0
FD/FAVÖK -12,6
PD/DD 1,3
FD/Satışlar -
Yabancı Oranı (%) 13,73
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,2 / 0,2
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,77 0,00 10,29 -12,94
USD -0,50 4,09 -10,75 -4,81
Göreceli -2,28 -6,49 -8,81 -1,03

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı
PSDTC26.08.20153,880,345287
PSDTC26.08.20153,880,345287

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar333.199.350346.780.291385.171.714373.651.404
Nakit ve Nakit Benzerleri76.078.20273.099.527133.649.81286.519.319
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar199.476.278209.710.364198.280.707217.128.190
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar23.440.80723.368.07824.481.44831.001.630
Stoklar31.635.46836.961.93126.209.67835.940.502
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.568.5953.640.3912.550.0693.061.763
(Ara Toplam)333.199.350346.780.291385.171.714373.651.404
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar159.867151.282148.708156.625
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar10.32910.17710.08710.197
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Maddi Duran Varlıklar82.77087.18479.06188.231
Maddi Olmayan Duran Varlıklar10.4444.5257.68211.137
Şerefiye0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı50.36848.73951.20347.060
Diğer Duran Varlıklar5.9566576750
TOPLAM VARLIKLAR333.359.217346.931.573385.320.422373.808.029
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler310.484.556324.762.339364.134.006353.415.809
Finansal Borçlar41.531.88540.670.805105.143.24863.676.096
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar227.819.806237.201.865226.401.983248.667.416
Diğer Borçlar89.79884.59295.491103.964
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü00205.79770.050
Borç Karşılıkları70.87991.05196.03270.529
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler40.972.18846.714.02632.191.45540.827.754
(Ara Toplam)310.484.556324.762.339364.134.006353.415.809
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler165.796155.845165.264148.141
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları165.796155.845165.264148.141
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar22.708.86522.013.38921.021.15220.244.079
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar22.708.86522.013.38921.021.15220.244.079
Ödenmiş Sermaye7.425.0007.425.0004.500.0004.500.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri8.906.6448.906.64408.906.644
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.680.1453.680.1453.680.1453.490.204
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-196.558-196.5582.728.442-196.558
Dönem Net Kar/Zararı2.604.0221.771.872778.3553.114.941
Diğer Özsermaye Kalemleri289.612426.2869.334.210428.848
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR333.359.217346.931.573385.320.422373.808.029
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri2.904.9691.959.3271.027.1884.061.745
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)2.904.9691.959.3271.027.1884.061.745
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)2.904.9691.959.3271.027.1884.061.745
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.955.706-2.072.832-1.182.654-3.477.580
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri52.4606.6024.973141.228
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-4.885-2.993-1.874-23.049
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-3.162-109.896-152.367702.344
Net Faaliyet Kar/Zararı-50.737-113.505-155.466584.165
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler12.888.80910.174.8745.814.88013.105.505
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-9.629.398-7.842.473-4.682.184-9.934.174
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.256.2492.222.505980.3293.873.675
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-652.227-450.633-201.974-758.734
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-654.570-451.671-205.797-789.815
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)2.3431.0383.82331.081
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI2.604.0221.771.872778.3553.114.941
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)2.604.0221.771.872778.3553.114.941
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları2.604.0221.771.872778.3553.114.941
Hisse Başına Kazanç0001
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0001
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri32.64923.11412.62554.349
Kıdem Tazminatı00040.610
Finansman Giderleri-9.629.398-7.842.473-4.682.184-9.934.174
Yurtiçi Satışlar001.027.1880
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu751.103580.60874.93536.224
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu751.103580.60874.93536.224
Net YPP (Hedge Dahil)751.103580.60874.93536.224
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
PSDTC 3,9 8,0 A/D A/D 1,3 9/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
PSDTC 3,86 13,73 13,73 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
PSDTC 0,0
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.