SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 94.658 95.421 -0,80
VIOP 118.422 119.469 -0,88
USD/TRY 5,7672 5,7939 -0,46
BIST BANKA 132.266 134.120 -1,38
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.228 12.275 -0,38
ALTIN 1.406,78 1.423,61 -1,18
BRENT 65,16 64,28 1,37

 Pergamon Status Hisse Senedi | PSDTC

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 5,96 7,13 1,17
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 6,2 6,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Pergamon Status
Kuruluş 30.04.2001
Faal Alanı İhracata aracılık hizmeti, vergi ve dış ticaret danışmanlığı hizmeti, mevzuatın takip edilmesi, bilgilendirme toplantıları
Telefon (0232)4641616
Faks (0232)4217192
Adres Kültür Mah. 1375 Sk. N.25 Cumhuriyet İşhanı K.5 35210 Alsancak - İzmir / Turkey

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar50,047,0
Ödenmiş Sermaye7,47,4
Net Kâr3,021,8

Cari Değerler

F/K 2,0
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 0,9
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,78
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,1
Piyasa Değeri 45,1 mnTL
Net Borç -64,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,33 0,00 0,00 -0,49
USD -1,19 0,86 4,83 -9,24
Göreceli -0,58 -1,26 -9,80 -4,82

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
PSDTC10.04.201931,762,9220292,20248,37 21.695.491 100
PSDTC04.04.201813,551,0444104,4488,78 7.754.864 63
PSDTC15.06.20179,330,416941,6935,43 3.095.269 87
PSDTC26.08.20153,880,345234,5229,34 1.553.333 87
PSDTC10.04.201931,762,9220292,20248,3721.695.491100
PSDTC04.04.201813,551,0444104,4488,787.754.86463
PSDTC15.06.20179,330,416941,6935,433.095.26987
PSDTC26.08.20153,880,345234,5229,341.553.33387

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar681.751.545694.640.577905.820.245760.118.080
Nakit ve Nakit Benzerleri69.901.096103.593.685146.213.149151.597.435
Finansal Yatırımlar00019.546.608
Ticari Alacaklar544.809.060532.043.813678.324.242526.856.766
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar63.605.37756.289.23476.900.37655.891.276
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar8.4476.63710.9778.327
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar3.427.5652.707.2084.371.5016.217.668
(Ara Toplam)681.751.545694.640.577905.820.245760.118.080
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar452.409255.935219.68871.616
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar14.77214.22815.30813.192
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar63.125000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar200.96887.02143.55847.153
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar12.94714.9869.80111.271
Ertelenmiş Vergi Varlığı160.597139.700151.0210
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR682.203.954694.896.512906.039.933760.189.696
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler631.528.080647.319.963861.487.758719.206.576
Finansal Borçlar5.687.97439.854.43676.559.984115.873.929
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar612.823.410596.853.503762.367.324587.774.981
Diğer Borçlar148.149197.416167.481101.354
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)12.304.001000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü279.481526.1231.262.3902.271.874
Borç Karşılıkları147.878102.70592.567111.087
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler137.1879.785.78021.038.01213.073.351
(Ara Toplam)631.528.080647.319.963861.487.758719.206.576
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler674.392568.376627.0091.149.387
Finansal Borçlar53.788000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar620.604568.376627.009503.543
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü000645.844
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar50.001.48247.008.17343.925.16639.833.733
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar50.001.48247.008.17343.925.16639.833.733
Ödenmiş Sermaye7.425.0007.425.0007.425.0007.425.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri8.906.6448.906.64400
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.219.1055.219.1055.219.1055.219.105
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları25.118.2013.318.5063.318.5063.318.506
Dönem Net Kar/Zararı2.984.25221.785.47818.788.17414.658.080
Diğer Özsermaye Kalemleri348.280353.4409.174.3819.213.042
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR682.203.954694.896.512906.039.933760.189.696
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri1.780.0778.335.3835.846.0513.619.274
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.780.0778.335.3835.846.0513.619.274
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.780.0778.335.3835.846.0513.619.274
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.234.047-4.843.081-3.328.013-2.154.238
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri4.499110.606105.18692.064
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.617-144.469-12.895-8.460
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)548.9123.458.4392.610.3291.548.640
Net Faaliyet Kar/Zararı546.0303.492.3022.518.0381.465.036
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı548.9123.458.43900
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler4.397.355103.001.87689.850.65340.120.706
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.119.198-78.486.279-68.368.846-22.874.250
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.827.06927.974.03624.092.13618.795.096
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-842.817-6.188.558-5.303.962-4.137.126
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-862.424-7.207.584-6.312.883-4.358.847
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)19.6071.019.0261.008.921221.721
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI2.984.25221.785.47818.788.17414.657.970
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)2.984.25221.785.47818.788.17414.657.970
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları2.984.25221.785.47818.788.17414.657.970
Hisse Başına Kazanç0332
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri9.92524.66217.26012.195
Kıdem Tazminatı67.952118.332-10.0370
Finansman Giderleri-1.119.198-78.486.279-68.368.846-22.874.250
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu4.692.2363.205.0093.595.8982.038.074
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu4.692.2363.205.0093.595.8982.038.074
Net YPP (Hedge Dahil)4.692.2363.205.0093.595.8982.038.074
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
PSDTC 6,1 2,0 A/D A/D 0,9 3/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
PSDTC 6,08 0,78 0,78 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi