SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 103.186 102.494 0,67
VIOP 129.512 128.686 0,64
USD/TRY 5,3207 5,3186 0,04
BIST BANKS 133.335 134.072 -0,55
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 11.458 11.423 0,30
GOLD 1.328,45 1.323,76 0,35
BRENT 66,94 67,07 -0,19

 PSDTC Hisse Senedi | Pergamon Status

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 8,68 10,52 1,84
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 5,8 5,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Pergamon Status
Kuruluş 30.04.2001
Faal Alanı İhracata aracılık hizmeti, vergi ve dış ticaret danışmanlığı hizmeti, mevzuatın takip edilmesi, bilgilendirme toplantıları
Telefon (0232)4641616
Faks (0232)4217192
Adres Kültür Mah. 1375 Sk. N.25 Cumhuriyet İşhanı K.5 35210 Alsancak - İzmir / Turkey

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar43,939,8
Ödenmiş Sermaye7,47,4
Net Kâr18,814,7

Cari Değerler

F/K 2,9
FD/FAVÖK 2,1
PD/DD 1,7
FD/Satışlar 0,8
Yabancı Oranı (%) 0,78
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,2
Piyasa Değeri 75,4 mnTL
Net Borç -69,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,79 -3,42 7,97 13,52
USD 0,60 -4,51 6,75 12,66
Göreceli 0,12 -3,86 6,52 0,42

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
PSDTC04.04.201813,551,0444104,4488,78 7.754.864 63
PSDTC15.06.20179,330,416941,6935,43 3.095.269 87
PSDTC26.08.20153,880,345234,5229,34 1.553.333 87
PSDTC04.04.201813,551,0444104,4488,787.754.86463
PSDTC15.06.20179,330,416941,6935,433.095.26987
PSDTC26.08.20153,880,345234,5229,341.553.33387

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar905.820.245760.118.080762.632.683658.410.547
Nakit ve Nakit Benzerleri146.213.149151.597.435141.334.929159.838.799
Finansal Yatırımlar019.546.60833.393.2902.956.800
Ticari Alacaklar678.324.242526.856.766532.315.512450.376.897
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar76.900.37655.891.27651.516.52643.549.218
Stoklar10.9778.3274.9024.822
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar4.371.5016.217.6684.067.5241.684.011
(Ara Toplam)905.820.245760.118.080762.632.683658.410.547
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar219.68871.616201.49789.663
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar15.30813.19213.44111.476
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar43.55847.15339.99763.977
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar9.80111.27112.74014.210
Ertelenmiş Vergi Varlığı151.0210135.3190
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR906.039.933760.189.696762.834.180658.500.210
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler861.487.758719.206.576727.066.328624.231.562
Finansal Borçlar76.559.984115.873.929125.839.954112.378.951
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar762.367.324587.774.981589.248.441503.750.587
Diğer Borçlar167.481101.354216.788146.520
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.262.3902.271.8741.177.148447.886
Borç Karşılıkları92.567111.087125.18991.186
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler21.038.01213.073.35110.458.8087.416.432
(Ara Toplam)861.487.758719.206.576727.066.328624.231.562
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler627.0091.149.387509.8731.268.764
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar627.009503.543509.873381.742
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0645.8440887.022
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar43.925.16639.833.73335.257.97932.999.884
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar43.925.16639.833.73335.257.97932.999.884
Ödenmiş Sermaye7.425.0007.425.0007.425.0007.425.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri008.906.6448.906.644
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.219.1055.219.1054.033.7324.033.732
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları3.318.5063.318.50612.250.283-92.022
Dönem Net Kar/Zararı18.788.17414.658.0802.356.53412.342.305
Diğer Özsermaye Kalemleri9.174.3819.213.042285.786384.225
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR906.039.933760.189.696762.834.180658.500.210
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri5.846.0513.619.2741.643.6574.918.629
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)5.846.0513.619.2741.643.6574.918.629
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)5.846.0513.619.2741.643.6574.918.629
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.328.013-2.154.238-1.128.369-4.286.992
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri105.18692.06459.465816.485
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-12.895-8.460-7.696-856.547
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)2.610.3291.548.640567.057591.575
Net Faaliyet Kar/Zararı2.518.0381.465.036515.288631.637
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler89.850.65340.120.7068.725.11433.358.122
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-68.368.846-22.874.250-6.269.591-18.547.593
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)24.092.13618.795.0963.022.58015.402.104
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-5.303.962-4.137.126-666.046-3.059.799
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-6.312.883-4.358.847-1.663.777-2.099.175
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)1.008.921221.721997.731-960.624
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI18.788.17414.657.9702.356.53412.342.305
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)18.788.17414.657.9702.356.53412.342.305
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları18.788.17414.657.9702.356.53412.342.305
Hisse Başına Kazanç3202
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri17.26012.19553.18836.843
Kıdem Tazminatı-10.037041.61280.081
Finansman Giderleri-68.368.846-22.874.250-6.269.591-18.547.593
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu3.595.8982.038.0741.445.6831.440.344
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu3.595.8982.038.0741.445.6831.440.344
Net YPP (Hedge Dahil)3.595.8982.038.0741.445.6831.440.344
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
PSDTC 10,2 2,9 2,1 0,8 1,7 9/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
PSDTC 10,16 0,78 0,78 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi