SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 101.742 101.729 0,01
VIOP 128.172 128.173 0,00
USD/TRY 5,2924 5,3036 -0,21
BIST BANKA 132.744 132.149 0,45
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 11.299 11.300 -0,01
ALTIN 1.337,87 1.326,53 0,85
BRENT 65,95 66,50 -0,83

 PRKAB Hisse Senedi | Prysmian Kablo

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,69 1,99 0,3
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,2 8,6 8,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Prysmian Kablo
Kuruluş 20.01.1964
Faal Alanı Elektroteknik sahada her nevi kablo ve iletkenler, makina, aparay, alet ve edevat ve bunların parça ve teferruatı,ham ve yardımcı yarı mamul ve mamul maddeler ve sair bicümle mevaddın imali,ithal-ihraç ve ticareti.
Telefon (0224)2703000
Faks (0224)2703024
Adres Ömerbey Mah. Bursa Asfalt Cad. No:51 16941 Mudanya Bursa

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar237,2235,3
Ödenmiş Sermaye141,7141,7
Net Kâr6,54,6

Cari Değerler

F/K 27,8
FD/FAVÖK 4,2
PD/DD 1,2
FD/Satışlar 0,2
Yabancı Oranı (%) 2,30
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,2 / 0,2
Piyasa Değeri 276,4 mnTL
Net Borç -64,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,56 0,00 3,17 10,80
USD 1,37 -0,75 4,14 10,38
Göreceli 1,55 1,99 1,08 -0,60

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
PRKAB18.04.20181,450,03043,042,59 4.311.906 53
PRKAB18.04.20172,840,06276,275,33 7.033.742 35
PRKAB15.04.20162,160,06076,075,16 6.814.053 49
PRKAB16.04.20144,800,06386,385,42 7.160.507 78
PRKAB16.04.20133,810,06366,365,41 7.140.597 93
PRKAB16.04.20121,760,02392,392,03 2.686.572 76
PRKAB08.04.20094,260,08708,707,39 3.418.852 19
PRKAB21.04.20085,620,200020,0017,00 7.862.400 46
PRKAB23.04.20071,600,06006,005,10 2.358.720 45
PRKAB24.04.20051,910,04004,003,60 1.572.480 91
PRKAB23.04.20012,330,350035,0035,00 1.323.000 27
PRKAB23.04.20002,532,2500225,00225,00 2.835.000 A/D
PRKAB11.04.19991,570,200020,0020,00 252.000 A/D
PRKAB10.01.19996,810,800080,0080,00 1.008.000 A/D
PRKAB04.01.19981,940,300030,0030,00 378.000 A/D
PRKAB02.04.19970,710,270027,0027,00 136.080 A/D
PRKAB02.01.19975,491,7300173,00173,00 871.920 A/D
PRKAB18.04.20181,450,03043,042,594.311.90653
PRKAB18.04.20172,840,06276,275,337.033.74235
PRKAB15.04.20162,160,06076,075,166.814.05349
PRKAB16.04.20144,800,06386,385,427.160.50778
PRKAB16.04.20133,810,06366,365,417.140.59793
PRKAB16.04.20121,760,02392,392,032.686.57276
PRKAB08.04.20094,260,08708,707,393.418.85219
PRKAB21.04.20085,620,200020,0017,007.862.40046
PRKAB23.04.20071,600,06006,005,102.358.72045
PRKAB24.04.20051,910,04004,003,601.572.48091
PRKAB23.04.20012,330,350035,0035,001.323.00027
PRKAB23.04.20002,532,2500225,00225,002.835.000A/D
PRKAB11.04.19991,570,200020,0020,00252.000A/D
PRKAB10.01.19996,810,800080,0080,001.008.000A/D
PRKAB04.01.19981,940,300030,0030,00378.000A/D
PRKAB02.04.19970,710,270027,0027,00136.080A/D
PRKAB02.01.19975,491,7300173,00173,00871.920A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar849.242.993768.993.008679.700.109730.693.221
Nakit ve Nakit Benzerleri124.699.204119.588.33153.203.195165.315.709
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar395.293.318363.247.471343.377.665336.714.762
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar724.53875.77772.20473.836
Stoklar203.430.233171.025.859185.790.375148.976.251
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar125.095.700115.055.57097.256.67079.612.663
(Ara Toplam)849.242.993768.993.008679.700.109730.693.221
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar89.438.24376.020.46489.084.33588.574.600
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar54.020.32648.577.53148.938.16148.353.773
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar148.542176.510205.087233.619
Ertelenmiş Vergi Varlığı6.655.8715.692.9347.066.3877.112.814
Diğer Duran Varlıklar28.613.50421.573.48932.874.70032.874.394
TOPLAM VARLIKLAR938.681.236845.013.472768.784.444819.267.821
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler693.452.046601.970.136526.051.731576.858.394
Finansal Borçlar60.578.97046.273.56019.504.4004.523.700
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar574.835.853504.817.808443.276.286498.560.763
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0010.316.09210.214.364
Borç Karşılıkları20.997.85024.443.98821.972.30316.186.320
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler37.039.37326.434.78030.982.65047.373.247
(Ara Toplam)693.452.046601.970.136526.051.731576.858.394
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler8.061.4777.749.1247.489.6437.443.485
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar8.061.4777.749.1247.489.6437.443.485
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar237.167.713235.294.212235.243.070234.965.942
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar237.167.713235.294.212235.243.070234.965.942
Ödenmiş Sermaye141.733.652141.733.652141.733.652141.733.652
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0040.871.09040.871.090
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler8.940.7898.940.7897.718.0107.718.010
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları84.420.31743.549.22749.053.49140.911.670
Dönem Net Kar/Zararı6.483.2564.609.755277.1288.141.821
Diğer Özsermaye Kalemleri-4.410.30136.460.789-4.410.301-4.410.301
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR938.681.236845.013.472768.784.444819.267.821
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri1.021.153.335673.650.703317.981.7331.176.349.873
Satışların Maliyeti (-)-913.113.220-607.721.828-284.961.980-1.057.457.251
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)108.040.11565.928.87533.019.753118.892.622
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)108.040.11565.928.87533.019.753118.892.622
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-36.318.556-25.946.246-14.264.062-53.818.020
Genel Yönetim Giderleri (-)-32.202.697-19.015.167-12.829.449-42.139.202
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-2.401.379-1.868.186-843.192-2.481.376
Diğer Faaliyet Gelirleri133.000.51064.774.48321.794.16243.926.459
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-164.800.723-78.860.645-27.401.305-58.325.230
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)5.317.2705.013.114-524.0936.055.253
Net Faaliyet Kar/Zararı37.117.48319.099.2765.083.05020.454.024
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler603.513594.513594.513287.801
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler2.418.936422.009744.9082.625.446
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.399.5200-390.044-1.266.678
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler603.513594.513594.513287.801
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.940.1996.029.636425.2847.701.822
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-456.944-1.419.881-148.156439.999
Dönem Vergi Geliri (Gideri)00-101.729-10.214.364
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-456.944-1.419.881-46.42710.654.363
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI6.483.2554.609.755277.1288.141.821
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)6.483.2554.609.755277.1288.141.821
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları6.483.2554.609.755277.1288.141.821
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri4.734.3393.141.0841.583.4245.760.389
Kıdem Tazminatı1.674.8551.074.233701.027364.500
Finansman Giderleri-1.399.5200-390.044-1.266.678
Yurtiçi Satışlar1.244.417.131858.575.821421.060.5341.392.710.826
Yurtdışı Satışlar257.603.507153.243.29467.310.327318.930.763
Net Yabancı Para Pozisyonu-271.450.417-283.542.062-269.484.721-212.639.334
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-274.700.378-286.630.829-271.974.238-221.597.566
Net YPP (Hedge Dahil)78.382.18871.020.92117.453.8497.454.521
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
PRKAB 2,0 27,8 4,2 0,2 1,2 9/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
PRKAB 1,95 2,33 2,30 -3,08 -0,03
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi