SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.830 88.187 0,73
VIOP 109.112 108.212 0,83
USD/TRY 3,6303 3,6641 -0,92
BIST BANKS 152.557 150.763 1,19
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.593 20.594 0,00
DAX 11.757 11.757 0,00
GOLD 1.235,60 1.239,57 -0,32
BRENT 55,74 55,78 -0,07

 PRKAB | Prysmian Kablo

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,76 2,3 0,54
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0 7 7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı Prysmian Kablo
Kuruluş 20.01.1964
Faal Alanı Elektroteknik sahada her nevi kablo ve iletkenler, makina, aparay, alet ve edevat ve bunların parça ve teferruatı,ham ve yardımcı yarı mamul ve mamul maddeler ve sair bicümle mevaddın imali,ithal-ihraç ve ticareti.
Telefon (0224)2703000
Faks (0224)2703024
Adres Ömerbey Mah. Bursa Asfalt Cad. No:51 16941 Mudanya Bursa

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar156.349.120161.770.305
Ödenmiş Sermaye112.233.652112.233.652
Net Kâr11.715.38915.329.452

Cari Oranlar

F/K 16,6
FD/FAVÖK 3,2
PD/DD 1,6
FD/Satışlar 0,2
Yabancı Oranı (%) 12,40
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,2 / 0,1
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,35 -4,78 -18,59 -9,98
USD -1,08 -0,88 -34,12 -1,57
Göreceli -2,86 -10,96 -32,69 2,34

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı
PRKAB15.04.20162,160,060749
PRKAB16.04.20144,800,063878
PRKAB16.04.20133,810,063693
PRKAB16.04.20121,760,023976
PRKAB08.04.20094,260,087019
PRKAB21.04.20085,620,200046
PRKAB24.04.20071,600,060045
PRKAB25.04.20051,910,040091
PRKAB24.04.20012,330,350027
PRKAB24.04.20002,532,25000
PRKAB12.04.19991,570,20000
PRKAB11.01.19996,810,80000
PRKAB05.01.19981,940,30000
PRKAB03.04.19970,710,27000
PRKAB03.01.19975,491,73000
PRKAB15.04.20162,160,060749
PRKAB16.04.20144,800,063878
PRKAB16.04.20133,810,063693
PRKAB16.04.20121,760,023976
PRKAB08.04.20094,260,087019
PRKAB21.04.20085,620,200046
PRKAB24.04.20071,600,060045
PRKAB25.04.20051,910,040091
PRKAB24.04.20012,330,350027
PRKAB24.04.20002,532,25000
PRKAB12.04.19991,570,20000
PRKAB11.01.19996,810,80000
PRKAB05.01.19981,940,30000
PRKAB03.04.19970,710,27000
PRKAB03.01.19975,491,73000

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar530.875.028578.859.129549.666.855612.113.647
Nakit ve Nakit Benzerleri97.705.307112.018.31966.834.961162.791.883
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar235.551.864275.867.207224.991.270209.025.338
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar71.10173.91050.26688.771
Stoklar92.792.92488.559.614107.343.083110.513.294
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar104.753.832102.340.079150.447.275129.694.361
(Ara Toplam)530.875.028578.859.129549.666.855612.113.647
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar42.996.21642.884.09145.239.15746.007.408
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Maddi Duran Varlıklar42.452.20642.318.38242.754.44443.638.291
Maddi Olmayan Duran Varlıklar204.069225.768250.118272.049
Şerefiye0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı001.875.6921.731.263
Diğer Duran Varlıklar339.941339.941358.903365.805
TOPLAM VARLIKLAR573.871.244621.743.220594.906.012658.121.055
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler403.929.102447.337.043408.337.503475.818.807
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar364.372.641399.299.131364.043.719423.858.022
Diğer Borçlar298.43755.30258.35261.532
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0798.5391.606.4788.956.808
Borç Karşılıkları16.677.96514.806.26714.449.03812.558.898
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler22.580.05932.377.80428.179.91630.383.547
(Ara Toplam)403.929.102447.337.043408.337.503475.818.807
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler00015
Uzun Vadeli Yükümlülükler13.593.02212.635.87226.761.64829.047.342
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları6.697.7076.858.5837.010.6408.107.694
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.919.6151.033.14100
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler4.975.7004.744.14819.751.00820.939.648
Özkaynaklar156.349.120161.770.305159.806.861153.254.906
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar156.349.120161.770.305159.806.861153.254.906
Ödenmiş Sermaye112.233.652112.233.652112.233.652112.233.652
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.541.9694.421.73204.421.732
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları29.015.71030.943.06937.757.12223.924.110
Dönem Net Kar/Zararı11.715.38915.329.4526.551.95513.833.012
Diğer Özsermaye Kalemleri-1.157.600-1.157.6003.264.132-1.157.600
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR573.871.244621.743.220594.906.012658.121.055
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri683.835.339506.398.209235.453.521989.742.489
Satışların Maliyeti (-)-596.343.386-444.128.387-202.844.217-869.856.795
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)87.491.95362.269.82232.609.304119.885.694
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)87.491.95362.269.82232.609.304119.885.694
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-37.748.364-22.139.606-14.103.543-47.542.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-25.350.556-17.079.535-8.320.743-33.586.919
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-1.687.857-1.168.923-579.228-1.967.910
Diğer Faaliyet Gelirleri67.455.56914.405.27623.442.50070.780.435
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-74.794.477-17.394.639-25.034.284-87.821.049
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)15.366.26818.892.3958.014.00619.748.251
Net Faaliyet Kar/Zararı22.705.17621.881.7589.605.79036.788.865
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)0000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler000286.855
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)15.366.26818.892.3958.014.00620.035.106
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-3.650.879-3.562.943-1.462.051-6.202.094
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0-798.539-1.606.479-8.956.808
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-3.650.879-2.764.404144.4282.754.714
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI11.715.38915.329.4526.551.95513.833.012
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)11.715.38915.329.4526.551.95513.833.012
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları11.715.38915.329.4526.551.95513.833.012
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.435.7332.876.0571.435.7315.537.929
Kıdem Tazminatı1.152.74901.152.749896.949
Finansman Giderleri0000
Yurtiçi Satışlar856.019.607611.367.297292.531.2941.194.734.351
Yurtdışı Satışlar168.868.888125.441.64957.689.359286.796.414
Net Yabancı Para Pozisyonu-185.092.444-142.094.423-164.445.709-201.257.226
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-207.360.039-156.127.381-180.741.217-215.558.423
Net YPP (Hedge Dahil)-27.543.910-1.773.871-12.742.73515.264.170
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
PRKAB 2,2 16,6 3,1 0,2 1,6 9/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
PRKAB 2,19 12,40 12,40 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
PRKAB 0,0
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.