SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 96.142 95.953 0,20
VIOP 120.016 119.889 0,11
USD/TRY 5,8730 5,8291 0,75
BIST BANKA 128.625 126.112 1,99
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.236 12.222 0,11
ALTIN 1.275,78 1.272,48 0,26
BRENT 74,35 74,51 -0,21

 PRKAB Hisse Senedi | Prysmian Kablo

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,8227 2,1754 0,3528
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,2 9,7 9,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Prysmian Kablo
Kuruluş 20.01.1964
Faal Alanı Elektroteknik sahada her nevi kablo ve iletkenler, makina, aparay, alet ve edevat ve bunların parça ve teferruatı,ham ve yardımcı yarı mamul ve mamul maddeler ve sair bicümle mevaddın imali,ithal-ihraç ve ticareti.
Telefon (0224)2703000
Faks (0224)2703024
Adres Ömerbey Mah. Bursa Asfalt Cad. No:51 16941 Mudanya Bursa

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar269,2237,2
Ödenmiş Sermaye141,7141,7
Net Kâr38,56,5

Cari Değerler

F/K 7,5
FD/FAVÖK 1,4
PD/DD 1,1
FD/Satışlar 0,1
Yabancı Oranı (%) 1,64
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,2 / 0,2
Piyasa Değeri 284,9 mnTL
Net Borç -180,0 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,99 2,03 3,08 16,86
USD -1,49 -0,06 -0,61 5,32
Göreceli -1,19 4,22 6,50 10,94

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
PRKAB18.04.20192,010,04044,043,43 5.720.781 15
PRKAB18.04.20181,450,03043,042,59 4.311.906 53
PRKAB18.04.20172,840,06276,275,33 7.033.742 35
PRKAB15.04.20162,160,06076,075,16 6.814.053 49
PRKAB16.04.20144,800,06386,385,42 7.160.507 78
PRKAB16.04.20133,810,06366,365,41 7.140.597 93
PRKAB16.04.20121,760,02392,392,03 2.686.572 76
PRKAB08.04.20094,260,08708,707,39 3.418.852 19
PRKAB21.04.20085,620,200020,0017,00 7.862.400 46
PRKAB23.04.20071,600,06006,005,10 2.358.720 45
PRKAB24.04.20051,910,04004,003,60 1.572.480 91
PRKAB23.04.20012,330,350035,0035,00 1.323.000 27
PRKAB23.04.20002,532,2500225,00225,00 2.835.000 A/D
PRKAB11.04.19991,570,200020,0020,00 252.000 A/D
PRKAB10.01.19996,810,800080,0080,00 1.008.000 A/D
PRKAB04.01.19981,940,300030,0030,00 378.000 A/D
PRKAB02.04.19970,710,270027,0027,00 136.080 A/D
PRKAB02.01.19975,491,7300173,00173,00 871.920 A/D
PRKAB18.04.20192,010,04044,043,435.720.78115
PRKAB18.04.20181,450,03043,042,594.311.90653
PRKAB18.04.20172,840,06276,275,337.033.74235
PRKAB15.04.20162,160,06076,075,166.814.05349
PRKAB16.04.20144,800,06386,385,427.160.50778
PRKAB16.04.20133,810,06366,365,417.140.59793
PRKAB16.04.20121,760,02392,392,032.686.57276
PRKAB08.04.20094,260,08708,707,393.418.85219
PRKAB21.04.20085,620,200020,0017,007.862.40046
PRKAB23.04.20071,600,06006,005,102.358.72045
PRKAB24.04.20051,910,04004,003,601.572.48091
PRKAB23.04.20012,330,350035,0035,001.323.00027
PRKAB23.04.20002,532,2500225,00225,002.835.000A/D
PRKAB11.04.19991,570,200020,0020,00252.000A/D
PRKAB10.01.19996,810,800080,0080,001.008.000A/D
PRKAB04.01.19981,940,300030,0030,00378.000A/D
PRKAB02.04.19970,710,270027,0027,00136.080A/D
PRKAB02.01.19975,491,7300173,00173,00871.920A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar795.568.332849.242.993768.993.008679.700.109
Nakit ve Nakit Benzerleri229.542.230124.699.204119.588.33153.203.195
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar344.812.931395.293.318363.247.471343.377.665
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar10.659724.53875.77772.204
Stoklar148.636.363203.430.233171.025.859185.790.375
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar72.566.149125.095.700115.055.57097.256.670
(Ara Toplam)795.568.332849.242.993768.993.008679.700.109
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar103.728.73889.438.24376.020.46489.084.335
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar52.428.38654.020.32648.577.53148.938.161
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar362.716148.542176.510205.087
Ertelenmiş Vergi Varlığı20.232.2146.655.8715.692.9347.066.387
Diğer Duran Varlıklar30.705.42228.613.50421.573.48932.874.700
TOPLAM VARLIKLAR899.297.070938.681.236845.013.472768.784.444
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler621.218.229693.452.046601.970.136526.051.731
Finansal Borçlar49.518.16060.578.97046.273.56019.504.400
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar466.262.966574.835.853504.817.808443.276.286
Diğer Borçlar44.023000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü16.590.4750010.316.092
Borç Karşılıkları20.706.32820.997.85024.443.98821.972.303
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler68.096.27737.039.37326.434.78030.982.650
(Ara Toplam)621.218.229693.452.046601.970.136526.051.731
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler8.839.8418.061.4777.749.1247.489.643
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar8.839.8418.061.4777.749.1247.489.643
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar269.239.000237.167.713235.294.212235.243.070
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar269.239.000237.167.713235.294.212235.243.070
Ödenmiş Sermaye141.733.652141.733.652141.733.652141.733.652
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri00040.871.090
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler8.940.7898.940.7898.940.7897.718.010
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları43.549.22784.420.31743.549.22749.053.491
Dönem Net Kar/Zararı38.538.5436.483.2564.609.755277.128
Diğer Özsermaye Kalemleri36.476.789-4.410.30136.460.789-4.410.301
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR899.297.070938.681.236845.013.472768.784.444
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri1.373.378.4081.021.153.335673.650.703317.981.733
Satışların Maliyeti (-)-1.231.873.886-913.113.220-607.721.828-284.961.980
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)141.504.522108.040.11565.928.87533.019.753
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)141.504.522108.040.11565.928.87533.019.753
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-50.396.849-36.318.556-25.946.246-14.264.062
Genel Yönetim Giderleri (-)-18.380.765-32.202.697-19.015.167-12.829.449
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-3.776.981-2.401.379-1.868.186-843.192
Diğer Faaliyet Gelirleri160.992.642133.000.51064.774.48321.794.162
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-191.040.413-164.800.723-78.860.645-27.401.305
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)38.902.1565.317.2705.013.114-524.093
Net Faaliyet Kar/Zararı68.949.92737.117.48319.099.2765.083.050
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler603.530603.513594.513594.513
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler4.236.0062.418.936422.009744.908
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.736.074-1.399.5200-390.044
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler603.530603.513594.513594.513
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)42.005.6186.940.1996.029.636425.284
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-3.467.075-456.944-1.419.881-148.156
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-16.590.47500-101.729
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)13.123.400-456.944-1.419.881-46.427
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI38.538.5436.483.2554.609.755277.128
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)38.538.5436.483.2554.609.755277.128
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları38.538.5436.483.2554.609.755277.128
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri6.312.6184.734.3393.141.0841.583.424
Kıdem Tazminatı575.0001.674.8551.074.233701.027
Finansman Giderleri-1.736.074-1.399.5200-390.044
Yurtiçi Satışlar1.661.012.7401.244.417.131858.575.821421.060.534
Yurtdışı Satışlar322.917.151257.603.507153.243.29467.310.327
Net Yabancı Para Pozisyonu-100.975.198-271.450.417-283.542.062-269.484.721
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-103.354.677-274.700.378-286.630.829-271.974.238
Net YPP (Hedge Dahil)56.539.79778.382.18871.020.92117.453.849
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
PRKAB 2,0 7,5 1,4 0,1 1,1 12/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
PRKAB 2,01 1,64 1,64 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi