SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 94.244 94.244 0,00
VIOP 117.972 117.972 0,00
USD/TRY 5,7896 5,7861 0,06
BIST BANKS 127.342 127.342 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.309 12.332 -0,19
GOLD 1.380,41 1.360,41 1,47
BRENT 62,59 61,82 1,25

 Petrokent Hisse Senedi | PKENT

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 61,7 84,5 22,8
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 0,1 0,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Petrokent
Kuruluş 01.03.1977
Faal Alanı Turizm Yatırımı ve işletmeciliği
Telefon (0312)4671515
Faks (0312)4672993
Adres Barbaros Mah. Billur Sk. No : 1 Kavaklıdere - Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar18,230,2
Ödenmiş Sermaye1,01,0
Net Kâr-12,116,4

Cari Değerler

F/K 8,8
FD/FAVÖK 3,7
PD/DD 4,6
FD/Satışlar 1,2
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Piyasa Değeri 83,3 mnTL
Net Borç 6,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,84 21,67 22,60 16,89
USD 1,67 20,63 26,57 5,52
Göreceli 1,81 19,55 12,88 13,20

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
PKENT0,000,00000,000,00 0 A/D
PKENT0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar55.574.23940.487.96241.018.95331.324.804
Nakit ve Nakit Benzerleri4.868.202986.8315.175.1092.110.938
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar45.232.33432.711.46232.072.32822.620.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar3.80646.56800
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar1.356.056692.5361.244.9711.449.926
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar4.113.8416.050.5652.526.5455.143.940
(Ara Toplam)55.574.23940.487.96241.018.95331.324.804
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar36.225.56835.217.88831.189.45530.960.158
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar35.95730.34335.95735.957
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar34.939.03633.010.57729.571.66229.766.431
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar569.738572.103574.469576.835
Ertelenmiş Vergi Varlığı0661.0450384.822
Diğer Duran Varlıklar680.837943.8201.007.367196.113
TOPLAM VARLIKLAR91.799.80775.705.85072.208.40862.284.962
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler69.883.46241.892.44537.667.58855.536.334
Finansal Borçlar11.609.11312.123.44010.716.25211.670.305
Diğer Finansal Yükümlülükler020.28500
Ticari Borçlar4.564.6514.130.4196.382.2347.189.113
Diğer Borçlar2.315.1914.907.57111.511.25011.634.071
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)50.184.07018.709.25200
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.210.4372.001.4789.057.85225.042.845
(Ara Toplam)69.883.46241.892.44537.667.58855.536.334
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler3.762.6613.603.8238.675.2912.572.092
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar2.945.0651.709.8622.810.0302.572.092
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü433.5541.153.1845.124.4840
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler384.042740.777740.7770
Özkaynaklar18.153.68430.209.58225.865.5294.176.536
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar18.153.68430.209.58225.865.5294.176.536
Ödenmiş Sermaye1.036.8001.036.8001.036.8001.036.800
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.022.1621.022.1621.022.1621.022.162
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları11.057.721-5.392.102-5.604.256-5.604.256
Dönem Net Kar/Zararı-12.055.89816.449.82313.618.172-8.070.821
Diğer Özsermaye Kalemleri17.092.89917.092.89915.792.65115.792.651
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR91.799.80775.705.85072.208.40862.284.962
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri1.877.38176.412.50264.163.12915.437.494
Satışların Maliyeti (-)-4.795.564-45.518.238-40.534.843-18.905.857
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)-2.918.18330.894.26423.628.286-3.468.363
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)-2.918.18330.894.26423.628.286-3.468.363
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-173.473-3.941.255-759.967-650.874
Genel Yönetim Giderleri (-)-393.786-4.403.144-1.082.967-748.500
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri2.371.15413.845.90310.771.3841.678.876
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-4.798.618-16.773.638-11.210.431-3.159.020
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-5.912.90619.622.13021.346.305-6.347.881
Net Faaliyet Kar/Zararı-3.485.44222.549.86521.785.352-4.867.737
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-5.912.90619.622.13000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-544.424-2.660.580-1.677.098-1.181.211
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-6.457.33016.961.55019.669.207-7.529.092
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-5.598.568-511.727-6.051.035-541.729
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-5.598.568-511.727-6.051.035-541.729
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-12.055.89816.449.82313.618.172-8.070.821
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-12.055.89816.449.82313.618.172-8.070.821
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-12.055.89816.449.82313.618.172-8.070.821
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç-5000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri565.7261.985.0701.464.117946.961
Kıdem Tazminatı0196.75600
Finansman Giderleri-544.424-2.660.580-1.677.098-1.181.211
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu2.433.785-4.327.162-6.592.224-9.788.303
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu2.433.785-4.327.162-6.592.224-9.788.303
Net YPP (Hedge Dahil)2.433.785-4.327.162-6.592.224-9.788.303
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
PKENT 80,3 8,8 3,7 1,2 4,6 3/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi