SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 89.644 88.059 1,80
VIOP 106.791 105.354 1,36
USD/TRY 6,6164 6,6150 0,02
BIST BANKS 117.560 115.886 1,44
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 9.936 9.816 1,22
GOLD 1.575,86 1.577,18 -0,08
BRENT 25,94 25,96 -0,08

 Petrokent Hisse Senedi | PKENT

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 93,7 212 118,3
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 3,2 3,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Petrokent
Kuruluş 01.03.1977
Faal Alanı Turizm Yatırımı ve işletmeciliği
Telefon (0312)4671515
Faks (0312)4672993
Adres Barbaros Mah. Billur Sk. No : 1 Kavaklıdere - Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar38,944,7
Ödenmiş Sermaye1,01,0
Net Kâr13,014,5

Cari Değerler

F/K 8,4
FD/FAVÖK 3,8
PD/DD 2,8
FD/Satışlar 1,1
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,0
Piyasa Değeri 109,7 mnTL
Net Borç -2,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 2,22 -0,94 -43,24 -17,41
USD 1,44 -2,00 -46,17 -25,32
Göreceli 0,41 -1,33 -32,88 5,43

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
PKENT0,000,00000,000,00 0 A/D
PKENT0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar24.447.30049.717.12852.168.36855.574.239
Nakit ve Nakit Benzerleri2.853.2213.669.2184.556.7504.868.202
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar18.945.09941.648.48340.048.97745.232.334
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar124.4483.8063.8063.806
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar1.419.5022.242.0964.003.0011.356.056
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.105.0302.153.5253.555.8344.113.841
(Ara Toplam)24.447.30049.717.12852.168.36855.574.239
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar37.910.94937.609.55937.662.87736.225.568
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar37.24741.47535.95735.957
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller395.582000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar35.400.41236.121.55136.229.77234.939.036
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar562.176574.745567.909569.738
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.515.532209.706283.4510
Diğer Duran Varlıklar0662.082545.788680.837
TOPLAM VARLIKLAR62.358.24987.326.68789.831.24591.799.807
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler18.039.68937.358.12767.103.69769.883.462
Finansal Borçlar700.0001.500.00010.000.00011.609.113
Diğer Finansal Yükümlülükler69.641172.42272.3750
Ticari Borçlar4.282.8637.887.6189.938.4114.564.651
Diğer Borçlar1.425.1871.832.6481.882.9642.315.191
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)10.531.36823.715.36243.671.99750.184.070
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.965000
Borç Karşılıkları75.069000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler953.5962.250.0771.537.9501.210.437
(Ara Toplam)18.039.68937.358.12767.103.69769.883.462
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler5.380.5215.286.4314.078.5733.762.661
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar3.700.0843.925.7923.005.6622.945.065
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.296.395976.597688.869433.554
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler384.042384.042384.042384.042
Özkaynaklar38.938.03944.682.12918.648.97518.153.684
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar38.938.03944.682.12918.648.97518.153.684
Ödenmiş Sermaye1.036.8001.036.8001.036.8001.036.800
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri012.79512.7950
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.022.1621.022.1621.022.1621.022.162
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları7.579.35211.057.72111.057.72111.057.721
Dönem Net Kar/Zararı13.023.62114.472.547-11.560.607-12.055.898
Diğer Özsermaye Kalemleri16.276.10417.080.10417.080.10417.092.899
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR62.358.24987.326.68789.831.24591.799.807
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri99.817.48186.537.69026.888.8881.877.381
Satışların Maliyeti (-)-67.323.960-54.934.023-26.552.540-4.795.564
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)32.493.52131.603.667336.348-2.918.183
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)32.493.52131.603.667336.348-2.918.183
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-4.896.027-4.298.549-3.617.281-173.473
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.859.155-1.254.152-851.099-393.786
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.729.1166.186.8454.835.2332.371.154
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-7.537.915-10.561.699-5.811.614-4.798.618
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)19.929.54021.676.112-5.108.413-5.912.906
Net Faaliyet Kar/Zararı25.738.33926.050.966-4.132.032-3.485.442
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı19.929.54021.676.112-5.108.413-5.912.906
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler8.039.133000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-10.150.355-1.271.659-881.760-544.424
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)17.818.31820.404.453-5.990.173-6.457.330
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-4.794.697-5.931.906-5.570.434-5.598.568
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-4.763.869000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-30.828-5.931.906-5.570.434-5.598.568
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI13.023.62114.472.547-11.560.607-12.055.898
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)13.023.62114.472.547-11.560.607-12.055.898
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları13.023.62114.472.547-11.560.607-12.055.898
Hisse Başına Kazanç1313-110
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1300-5
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç13000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç13000
Dipnot
Amortisman Giderleri2.674.0121.815.761565.726565.726
Kıdem Tazminatı467.829000
Finansman Giderleri-10.150.355-1.271.659-881.760-544.424
Yurtiçi Satışlar94.347.168000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu1.723.0741.842.0682.364.0302.433.785
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu1.723.0741.842.0682.364.0302.433.785
Net YPP (Hedge Dahil)1.723.0741.842.0682.364.0302.433.785

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
PKENT 105,8 8,4 3,8 1,1 2,8 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi