SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 97.615 98.415 -0,81
VIOP 120.837 122.040 -0,99
USD/TRY 5,8243 5,7922 0,55
BIST BANKA 137.600 140.323 -1,94
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.634 12.655 -0,17
ALTIN 1.493,89 1.490,58 0,22
BRENT 58,70 59,42 -1,21

 Plastikkart A.Ş Hisse Senedi | PKART

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3 4,28 1,28
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,6 34,2 33,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Plastikkart A.Ş
Kuruluş 13.10.2000
Faal Alanı Kredi kartları bankamatik kartları elektronik kartlar her türlü kimlik kartları ve plastik kartlar telefon kartları sağlık ve sigorta kartları toplu taşımacılığa uygun kartlar otoyol ve köprü kartları ile benzeri tüm kartların üretilmesi ve pazarlaması
Telefon (0212)7361200
Faks (0212)7361575
Adres Ali Paşa Köyü Sinekli yolu 34570 Silivri - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar53,151,8
Ödenmiş Sermaye22,822,8
Net Kâr3,52,1

Cari Değerler

F/K 13,6
FD/FAVÖK 6,1
PD/DD 1,8
FD/Satışlar 0,4
Yabancı Oranı (%) 9,43
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,9 / 0,6
Piyasa Değeri 92,8 mnTL
Net Borç -26,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 3,55 0,99 8,22 51,11
USD 5,52 2,22 6,54 38,30
Göreceli -0,15 1,62 12,09 40,14

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
PKART17.05.20101,610,04424,423,76 1.006.272 41
PKART17.05.20101,610,04424,423,761.006.27241

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar86.967.63160.865.27964.419.39974.020.731
Nakit ve Nakit Benzerleri26.887.68317.981.85120.457.8885.173.628
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar22.335.21714.241.73024.764.37641.242.501
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar57.172564.37759.21147.184
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar30.483.19021.229.69314.010.14121.169.841
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar7.204.3696.847.6285.127.7836.387.577
(Ara Toplam)86.967.63160.865.27964.419.39974.020.731
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar14.349.74114.364.84814.236.73012.234.573
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar13.812.56513.778.45413.583.50710.179.720
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar521.477577.803652.809717.919
Ertelenmiş Vergi Varlığı6.967001.336.433
Diğer Duran Varlıklar8.7328.591414501
TOPLAM VARLIKLAR101.317.37275.230.12778.656.12986.255.304
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler47.426.36322.593.64828.226.11441.058.361
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar30.386.19013.936.87314.473.77729.482.373
Diğer Borçlar104.280128.1094.92977.239
Müşteri Söz. Doğan Yük.14.359.988000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)05.947.8129.575.9590
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü416.032496.52601.442.391
Borç Karşılıkları1.602.8761.306.6881.555.9941.689.407
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler556.997777.6402.615.4558.366.951
(Ara Toplam)47.426.36322.593.64828.226.11441.058.361
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler802.078860.971718.523818.237
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)20.47935.26849.8960
Uzun vadeli karşılıklar781.599768.640644.719753.390
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü057.06323.90864.847
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar53.088.93151.775.50849.711.49244.378.706
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar53.088.93151.775.50849.711.49244.378.706
Ödenmiş Sermaye22.750.00022.750.00022.750.00022.750.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.187.299959.489959.489959.489
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları20.096.71920.324.52915.142.34515.142.345
Dönem Net Kar/Zararı3.487.5302.130.8995.182.1843.230.883
Diğer Özsermaye Kalemleri5.567.3835.610.5915.677.4742.295.989
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR101.317.37275.230.12778.656.12986.255.304
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri87.942.57046.139.515168.764.823121.929.704
Satışların Maliyeti (-)-81.790.931-42.994.851-155.228.978-112.011.725
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)6.151.6393.144.66413.535.8459.917.979
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)6.151.6393.144.66413.535.8459.917.979
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-159.963-98.050-397.669-285.557
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.851.923-1.356.487-3.965.279-2.636.518
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri3.659.7331.811.04110.371.7858.291.924
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.247.404-737.570-12.602.166-10.804.502
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)4.552.0822.763.5986.942.5164.483.326
Net Faaliyet Kar/Zararı3.139.7531.690.1279.172.8976.995.904
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler99699671.90171.670
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-2.933-2.933-6.715-6.715
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı4.550.1452.761.6617.007.7020
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-75.212-26.626-345.653-314.578
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-1.937-1.93765.18664.955
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.474.9332.735.0356.662.0494.233.703
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-987.403-604.136-1.479.865-1.002.820
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-987.226-552.116-1.342.150-1.787.727
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-177-52.020-137.715784.907
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI3.487.5302.130.8995.182.1843.230.883
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)3.487.5302.130.8995.182.1843.230.883
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları3.487.5302.130.8995.182.1843.230.883
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri881.486442.5741.593.8821.170.409
Kıdem Tazminatı55.93527.814120.72290.293
Finansman Giderleri-75.212-26.626-345.653-314.578
Yurtiçi Satışlar86.048.42845.057.897165.610.768119.672.096
Yurtdışı Satışlar1.947.9051.125.6403.360.9242.462.087
Net Yabancı Para Pozisyonu13.531.5466.158.97315.256.6563.680.773
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu8.984.7891.944.15110.946.282-2.133.059
Net YPP (Hedge Dahil)13.531.5466.158.97315.256.6563.680.773
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
PKART 4,1 13,6 6,1 0,4 1,7 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
PKART 4,08 9,26 9,43 17,34 0,25
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi