SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.125 91.528 -3,72
VIOP 105.540 109.735 -3,82
USD/TRY 6,4494 6,3955 0,84
BIST BANKS 115.236 118.344 -2,63
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 9.633 10.001 -3,68
GOLD 1.628,22 1.629,62 -0,09
BRENT 25,06 26,34 -4,86

 Plastikkart A.Ş Hisse Senedi | PKART

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 5,61 10,07 4,46
Hacim Hareketi (Milyon TL) 2,5 24,0 21,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Plastikkart A.Ş
Kuruluş 13.10.2000
Faal Alanı Kredi kartları bankamatik kartları elektronik kartlar her türlü kimlik kartları ve plastik kartlar telefon kartları sağlık ve sigorta kartları toplu taşımacılığa uygun kartlar otoyol ve köprü kartları ile benzeri tüm kartların üretilmesi ve pazarlaması
Telefon (0212)7361200
Faks (0212)7361575
Adres Ali Paşa Köyü Sinekli yolu 34570 Silivri - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar58,055,2
Ödenmiş Sermaye22,822,8
Net Kâr8,45,6

Cari Değerler

F/K 20,9
FD/FAVÖK 13,7
PD/DD 3,0
FD/Satışlar 0,7
Yabancı Oranı (%) 6,92
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,2 / 1,1
Piyasa Değeri 175,9 mnTL
Net Borç -25,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 3,76 31,02 -20,47 -16,61
USD 4,08 32,04 -24,42 -23,07
Göreceli 7,77 27,56 3,21 8,27

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
PKART17.05.20101,610,04424,423,76 1.006.272 41
PKART17.05.20101,610,04424,423,761.006.27241

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar84.364.62265.640.50186.967.63160.865.279
Nakit ve Nakit Benzerleri27.936.57627.067.03426.887.68317.981.851
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar40.735.24511.021.48522.335.21714.241.730
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar116.66559.38257.172564.377
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar13.767.38822.968.96830.483.19021.229.693
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.808.7484.523.6327.204.3696.847.628
(Ara Toplam)84.364.62265.640.50186.967.63160.865.279
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar17.951.66317.921.46314.349.74114.364.848
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları3.449.240000
Maddi Duran Varlıklar13.828.70217.361.55713.812.56513.778.454
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar416.287467.928521.477577.803
Ertelenmiş Vergi Varlığı240.22970.6866.9670
Diğer Duran Varlıklar17.20521.2928.7328.591
TOPLAM VARLIKLAR102.316.28583.561.964101.317.37275.230.127
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler41.662.87826.139.20747.426.36322.593.648
Finansal Borçlar1.889.3501.613.76900
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar24.041.44017.464.56630.386.19013.936.873
Diğer Borçlar137.063147.256104.280128.109
Müşteri Söz. Doğan Yük.5.767.4603.628.66314.359.9880
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)5.647.933005.947.812
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü979.561641.303416.032496.526
Borç Karşılıkları1.295.2512.133.5961.602.8761.306.688
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.904.820510.054556.997777.640
(Ara Toplam)41.662.87826.139.20747.426.36322.593.648
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler2.614.8662.211.121802.078860.971
Finansal Borçlar816.3761.354.12800
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.05.52600
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0020.47935.268
Uzun vadeli karşılıklar1.798.490851.467781.599768.640
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü00057.063
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar58.038.54155.211.63653.088.93151.775.508
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar58.038.54155.211.63653.088.93151.775.508
Ödenmiş Sermaye22.750.00022.750.00022.750.00022.750.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.187.2991.187.2991.187.299959.489
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları20.096.71920.096.71920.096.71920.324.529
Dönem Net Kar/Zararı8.397.2005.624.9773.487.5302.130.899
Diğer Özsermaye Kalemleri5.607.3235.552.6415.567.3835.610.591
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR102.316.28583.561.964101.317.37275.230.127
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri203.219.527139.055.32287.942.57046.139.515
Satışların Maliyeti (-)-188.019.551-128.833.741-81.790.931-42.994.851
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)15.199.97610.221.5816.151.6393.144.664
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)15.199.97610.221.5816.151.6393.144.664
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-584.922-296.800-159.963-98.050
Genel Yönetim Giderleri (-)-5.502.665-4.181.793-2.851.923-1.356.487
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri8.128.9705.850.3623.659.7331.811.041
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-6.207.029-4.243.344-2.247.404-737.570
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)11.034.3307.350.0064.552.0822.763.598
Net Faaliyet Kar/Zararı9.112.3895.742.9883.139.7531.690.127
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler996996996996
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-2.933-2.933-2.933-2.933
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı11.032.3937.348.0694.550.1452.761.661
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-185.093-121.841-75.212-26.626
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-1.937-1.937-1.937-1.937
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)10.847.3007.226.2284.474.9332.735.035
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-2.450.100-1.601.251-987.403-604.136
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-2.694.451-1.660.636-987.226-552.116
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)244.35159.385-177-52.020
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI8.397.2005.624.9773.487.5302.130.899
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)8.397.2005.624.9773.487.5302.130.899
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları8.397.2005.624.9773.487.5302.130.899
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.882.4801.347.012881.486442.574
Kıdem Tazminatı112.79684.36655.93527.814
Finansman Giderleri-185.093-121.841-75.212-26.626
Yurtiçi Satışlar199.495.302136.777.94486.048.42845.057.897
Yurtdışı Satışlar3.738.5592.907.1991.947.9051.125.640
Net Yabancı Para Pozisyonu17.831.5581.351.51513.531.5466.158.973
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu16.574.422-1.196.4588.984.7891.944.151
Net YPP (Hedge Dahil)17.831.5581.351.51513.531.5466.158.973

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
PKART 7,7 20,9 13,7 0,7 3,0 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
PKART 7,73 6,86 6,92 5,43 0,08
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi