SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 96.142 95.953 0,20
VIOP 120.016 119.889 0,11
USD/TRY 5,8790 5,8291 0,86
BIST BANKS 128.625 126.112 1,99
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.236 12.222 0,11
GOLD 1.277,00 1.272,48 0,36
BRENT 74,42 74,51 -0,12

 PKART Hisse Senedi | Plastikkart A.Ş

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,78 4,02 1,24
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,3 36,5 36,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Plastikkart A.Ş
Kuruluş 13.10.2000
Faal Alanı Kredi kartları bankamatik kartları elektronik kartlar her türlü kimlik kartları ve plastik kartlar telefon kartları sağlık ve sigorta kartları toplu taşımacılığa uygun kartlar otoyol ve köprü kartları ile benzeri tüm kartların üretilmesi ve pazarlaması
Telefon (0212)7361200
Faks (0212)7361575
Adres Ali Paşa Köyü Sinekli yolu 34570 Silivri - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar49,744,4
Ödenmiş Sermaye22,822,8
Net Kâr5,23,2

Cari Değerler

F/K 15,4
FD/FAVÖK 5,5
PD/DD 1,6
FD/Satışlar 0,4
Yabancı Oranı (%) 1,74
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,9 / 0,4
Piyasa Değeri 79,6 mnTL
Net Borç -20,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,41 -4,89 24,56 29,63
USD -1,91 -6,84 20,10 16,83
Göreceli -1,61 -2,85 28,69 23,06

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
PKART17.05.20101,610,04424,423,76 1.006.272 41
PKART17.05.20101,610,04424,423,761.006.27241

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar64.419.39974.020.73160.034.99663.768.531
Nakit ve Nakit Benzerleri20.457.8885.173.6289.474.25828.014.117
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar24.764.37641.242.50118.457.38615.188.907
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar59.21147.18441.58123.950
Stoklar14.010.14121.169.84124.818.17118.015.942
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar5.127.7836.387.5777.243.6002.525.615
(Ara Toplam)64.419.39974.020.73160.034.99663.768.531
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar14.236.73012.234.57310.064.72810.106.495
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar13.583.50710.179.7209.052.5778.865.213
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar652.809717.919743.931819.526
Ertelenmiş Vergi Varlığı01.336.433266.951419.195
Diğer Duran Varlıklar4145011.2692.561
TOPLAM VARLIKLAR78.656.12986.255.30470.099.72473.875.026
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler28.226.11441.058.36126.324.40131.109.814
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar14.473.77729.482.37321.014.37424.464.969
Diğer Borçlar4.92977.23989.658152.287
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü01.442.391111.884135.723
Borç Karşılıkları1.555.9941.689.407979.6661.563.310
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12.191.4148.366.9514.128.8194.793.525
(Ara Toplam)28.226.11441.058.36126.324.40131.109.814
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler718.523818.237748.947841.164
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar644.719753.3900746.574
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü23.90864.84700
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler49.8960748.94794.590
Özkaynaklar49.711.49244.378.70643.026.37641.924.048
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar49.711.49244.378.70643.026.37641.924.048
Ödenmiş Sermaye22.750.00022.750.00022.750.00022.750.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler959.489959.489959.489725.589
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları15.142.34515.142.34515.142.34515.376.245
Dönem Net Kar/Zararı5.182.1843.230.8831.844.617698.885
Diğer Özsermaye Kalemleri5.677.4742.295.9892.329.9252.373.329
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR78.656.12986.255.30470.099.72473.875.026
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri168.764.823121.929.70480.018.99140.186.518
Satışların Maliyeti (-)-155.228.978-112.011.725-75.087.763-37.571.451
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)13.535.8459.917.9794.931.2282.615.067
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)13.535.8459.917.9794.931.2282.615.067
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-397.669-285.557-189.294-94.821
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.965.279-2.636.518-1.598.422-720.078
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri10.371.7858.291.9242.684.6301.125.021
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-12.602.166-10.804.502-3.082.149-1.660.066
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)6.942.5164.483.3262.745.9931.265.123
Net Faaliyet Kar/Zararı9.172.8976.995.9043.143.5121.800.168
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler71.90171.6701.2001.200
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-6.715-6.715-6.715-6.715
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-345.653-314.578-285.423-260.226
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler65.18664.955-5.515-5.515
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.662.0494.233.7032.455.055999.382
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.479.865-1.002.820-610.438-300.497
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-1.342.150-1.787.727-335.434-189.980
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-137.715784.907-275.004-110.517
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI5.182.1843.230.8831.844.617698.885
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)5.182.1843.230.8831.844.617698.885
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları5.182.1843.230.8831.844.617698.885
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.593.8821.170.409753.034372.570
Kıdem Tazminatı120.72290.29359.86529.768
Finansman Giderleri-345.653-314.578-285.423-260.226
Yurtiçi Satışlar165.610.768119.672.09678.600.46939.334.149
Yurtdışı Satışlar3.360.9242.462.0871.542.955973.847
Net Yabancı Para Pozisyonu15.256.6563.680.773-802.568-15.159.465
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu10.946.282-2.133.059-6.581.155-17.015.251
Net YPP (Hedge Dahil)15.256.6563.680.773-802.568-15.159.465
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
PKART 3,5 15,4 5,5 0,4 1,6 12/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
PKART 3,50 1,60 1,74 13,83 0,20
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi