SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 115.748 116.908 -0,99
VIOP 132.046 133.995 -1,45
USD/TRY 6,8597 6,8528 0,10
BIST BANKS 129.633 131.760 -1,61
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.528 12.608 -0,64
GOLD 1.775,06 1.775,34 -0,02
BRENT 42,77 43,14 -0,86

 Plastikkart A.Ş Hisse Senedi | PKART

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 8,45 14,41 5,96
Hacim Hareketi (Milyon TL) 3,6 80,3 76,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Plastikkart A.Ş
Kuruluş 13.10.2000
Faal Alanı Kredi kartları bankamatik kartları elektronik kartlar her türlü kimlik kartları ve plastik kartlar telefon kartları sağlık ve sigorta kartları toplu taşımacılığa uygun kartlar otoyol ve köprü kartları ile benzeri tüm kartların üretilmesi ve pazarlaması
Telefon (0212)7361200
Faks (0212)7361575
Adres Ali Paşa Köyü Sinekli yolu 34570 Silivri - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar59,658,0
Ödenmiş Sermaye22,822,8
Net Kâr1,88,4

Cari Değerler

F/K 39,8
FD/FAVÖK 28,0
PD/DD 5,4
FD/Satışlar 1,4
Yabancı Oranı (%) 14,10
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 3,1 / 1,6
Piyasa Değeri 321,9 mnTL
Net Borç -21,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,80 7,03 45,58 52,64
USD -1,65 7,03 44,31 32,58
Göreceli -0,82 6,03 35,95 50,89

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
PKART17.05.20101,610,04424,423,76 1.006.272 41
PKART17.05.20101,610,04424,423,761.006.27241

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar84.184.18284.364.62265.640.50186.967.631
Nakit ve Nakit Benzerleri23.792.84227.936.57627.067.03426.887.683
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar19.329.18040.735.24511.021.48522.335.217
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar33.288116.66559.38257.172
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar29.999.78713.767.38822.968.96830.483.190
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar11.029.0851.808.7484.523.6327.204.369
(Ara Toplam)84.184.18284.364.62265.640.50186.967.631
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar17.466.19017.951.66317.921.46314.349.741
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları3.360.0363.449.24000
Maddi Duran Varlıklar13.638.76813.828.70217.361.55713.812.565
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar381.189416.287467.928521.477
Ertelenmiş Vergi Varlığı73.983240.22970.6866.967
Diğer Duran Varlıklar12.21417.20521.2928.732
TOPLAM VARLIKLAR101.650.372102.316.28583.561.964101.317.372
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler39.477.30841.662.87826.139.20747.426.363
Finansal Borçlar2.074.7751.889.3501.613.7690
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar24.589.98924.041.44017.464.56630.386.190
Diğer Borçlar179.731137.063147.256104.280
Müşteri Söz. Doğan Yük.2.676.9795.767.4603.628.66314.359.988
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)8.492.4245.647.93300
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü263.863979.561641.303416.032
Borç Karşılıkları401.0001.295.2512.133.5961.602.876
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler798.5471.904.820510.054556.997
(Ara Toplam)39.477.30841.662.87826.139.20747.426.363
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler2.575.6912.614.8662.211.121802.078
Finansal Borçlar357.343816.3761.354.1280
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.005.5260
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)00020.479
Uzun vadeli karşılıklar2.218.3481.798.490851.467781.599
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar59.597.37358.038.54155.211.63653.088.931
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar59.597.37358.038.54155.211.63653.088.931
Ödenmiş Sermaye22.750.00022.750.00022.750.00022.750.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.187.2991.187.2991.187.2991.187.299
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları28.493.91920.096.71920.096.71920.096.719
Dönem Net Kar/Zararı1.826.9568.397.2005.624.9773.487.530
Diğer Özsermaye Kalemleri5.339.1995.607.3235.552.6415.567.383
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR101.650.372102.316.28583.561.964101.317.372
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri52.285.843203.219.527139.055.32287.942.570
Satışların Maliyeti (-)-49.145.174-188.019.551-128.833.741-81.790.931
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)3.140.66915.199.97610.221.5816.151.639
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)3.140.66915.199.97610.221.5816.151.639
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-155.650-584.922-296.800-159.963
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.624.020-5.502.665-4.181.793-2.851.923
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri4.254.4908.128.9705.850.3623.659.733
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.995.927-6.207.029-4.243.344-2.247.404
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)2.619.56211.034.3307.350.0064.552.082
Net Faaliyet Kar/Zararı1.360.9999.112.3895.742.9883.139.753
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0996996996
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-2.933-2.933-2.933
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı2.619.56211.032.3937.348.0694.550.145
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-270.283-185.093-121.841-75.212
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0-1.937-1.937-1.937
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.349.27910.847.3007.226.2284.474.933
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-522.323-2.450.100-1.601.251-987.403
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-289.046-2.694.451-1.660.636-987.226
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-233.277244.35159.385-177
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.826.9568.397.2005.624.9773.487.530
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.826.9568.397.2005.624.9773.487.530
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları1.826.9568.397.2005.624.9773.487.530
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri521.5711.882.4801.347.012881.486
Kıdem Tazminatı113.574112.79684.36655.935
Finansman Giderleri-270.283-185.093-121.841-75.212
Yurtiçi Satışlar51.128.291199.495.302136.777.94486.048.428
Yurtdışı Satışlar1.226.7063.738.5592.907.1991.947.905
Net Yabancı Para Pozisyonu4.309.56717.831.5581.351.51513.531.546
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-2.585.49316.574.422-1.196.4588.984.789
Net YPP (Hedge Dahil)4.309.56717.831.5581.351.51513.531.546

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
PKART 14,2 39,8 28,0 1,4 5,4 3/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
PKART 14,15 14,11 14,10 -0,99 -0,01
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi