SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 95.884 96.142 -0,27
VIOP 119.619 120.016 -0,33
USD/TRY 5,8962 5,8727 0,40
BIST BANKS 127.676 128.625 -0,74
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.313 12.236 0,63
GOLD 1.277,86 1.275,92 0,15
BRENT 74,86 74,55 0,42

 PARSN Hisse Senedi | Parsan

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 9 12,16 3,16
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,1 80,1 79,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,1 Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Parsan
Kuruluş 06.03.1968
Faal Alanı Dövme çelik üzerine makina parçaları imalatı.
Telefon (0216)4931266
Faks (0216)4931280
Adres Kemiklidere Mevkii PK:3 Güzelyalı Köyü 34903 Pendik - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar474,2358,6
Ödenmiş Sermaye77,177,1
Net Kâr-49,0-165,0

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 12,0
PD/DD 1,7
FD/Satışlar 3,3
Yabancı Oranı (%) 8,19
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,4 / 1,5
Piyasa Değeri 824,3 mnTL
Net Borç 789,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 3,89 5,95 13,12 22,03
USD 3,36 3,78 9,07 9,98
Göreceli 3,68 8,22 16,87 15,84

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
PARSN28.05.19982,500,300030,0030,00 216.000 A/D
PARSN25.05.19971,760,900090,0090,00 108.000 A/D
PARSN28.05.19982,500,300030,0030,00216.000A/D
PARSN25.05.19971,760,900090,0090,00108.000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar282.591.861319.560.737246.337.784232.325.601
Nakit ve Nakit Benzerleri13.488.03520.823.89920.657.25615.980.823
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar88.401.611118.924.91486.133.89487.419.114
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Stoklar139.526.226140.258.902104.816.811102.301.441
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar41.175.98939.553.02234.729.82326.624.223
(Ara Toplam)282.591.861319.560.737246.337.784232.325.601
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar1.207.133.2381.168.799.4041.124.655.6431.095.697.369
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar20.158.102357.247312.418303.110
Finansal Yatırımlar00398.562530.445
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar181.568.192165.635.006151.619.982134.488.487
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar937.170.250929.900.186925.599.169919.709.354
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.494.950905.1211.018.256647.366
Ertelenmiş Vergi Varlığı64.378.22368.988.76144.003.39038.497.540
Diğer Duran Varlıklar363.5213.013.0831.703.8661.521.067
TOPLAM VARLIKLAR1.489.725.0991.488.360.1411.370.993.4271.328.022.970
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler397.310.690391.427.535283.858.262258.532.656
Finansal Borçlar277.194.132299.545.479210.368.319177.771.561
Diğer Finansal Yükümlülükler11.642.51195.39487.89187.164
Ticari Borçlar84.898.89273.093.46556.039.85659.728.990
Diğer Borçlar4.731.6573.252.1974.289.2627.588.180
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.388.6842.603.3481.849.2711.799.193
Borç Karşılıkları9.508.1503.764.5673.504.4404.217.674
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7.946.6649.073.0857.719.2237.339.894
(Ara Toplam)397.310.690391.427.535283.858.262258.532.656
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler536.961.982655.149.455519.674.776491.223.253
Finansal Borçlar514.132.770633.213.704498.313.063469.858.850
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar16.770.95216.479.81415.929.87615.607.239
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü6.058.2605.455.9375.431.8375.757.164
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar555.452.427441.783.151567.460.389578.267.061
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar474.219.565358.569.519490.007.816503.789.281
Ödenmiş Sermaye77.112.00077.112.00077.112.00077.112.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)-6.787.306-6.787.307-6.787.307-6.787.306
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları430.513430.301250.83613.898
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler49.873.45849.873.45949.873.45949.873.458
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları95.652.73995.652.73895.652.73895.686.957
Dönem Net Kar/Zararı-49.019.715-164.972.835-33.611.019-18.559.055
Diğer Özsermaye Kalemleri306.957.876307.261.163307.517.109306.449.329
Azınlık Payları81.232.86283.213.63277.452.57374.477.780
TOPLAM KAYNAKLAR1.489.725.0991.488.360.1411.370.993.4271.328.022.970
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri495.656.452358.215.999226.108.079106.541.639
Satışların Maliyeti (-)-326.560.335-218.734.515-156.003.592-76.329.315
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)169.096.117139.481.48470.104.48730.212.324
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)169.096.117139.481.48470.104.48730.212.324
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-32.207.618-23.492.106-13.804.182-6.833.314
Genel Yönetim Giderleri (-)-49.062.212-33.724.769-18.977.680-9.604.021
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-1.503.340-1.873.955-855.6510
Diğer Faaliyet Gelirleri27.440.65725.697.61010.100.6403.947.334
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-5.055.929-1.835.086-477.297-486.292
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-187.159-658.297-622.554-272.788
FAALİYET KARI (ZARARI)108.520.516103.594.88145.467.76316.963.243
Net Faaliyet Kar/Zararı86.135.78879.732.35735.844.42013.502.201
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler324.79316.627.9906.778.0382.344.859
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar58.738.63442.602.26628.617.53912.484.714
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler441.363122.32199.25643.708
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-230.484.987-345.548.614-115.751.678-50.982.169
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler324.79316.627.9906.778.0382.344.859
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-62.459.681-182.601.156-34.789.082-19.145.645
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)25.795.28231.782.9379.567.6645.626.337
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-7.069.061-6.369.688-3.651.373-1.802.102
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)32.864.34338.152.62513.219.0377.428.439
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-36.664.399-150.818.219-25.221.418-13.519.308
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-36.664.399-150.818.219-25.221.418-13.519.308
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları12.355.31614.154.6168.389.6015.039.747
Ana Ortaklık Payları-49.019.715-164.972.835-33.611.019-18.559.055
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri48.073.13735.028.38723.622.50711.265.594
Kıdem Tazminatı1.941.3232.689.7821.875.6281.541.711
Finansman Giderleri-230.484.987-345.548.614-115.751.678-50.982.169
Yurtiçi Satışlar88.027.83260.435.70140.212.60021.096.899
Yurtdışı Satışlar397.313.005290.356.400180.373.04784.096.668
Net Yabancı Para Pozisyonu-764.997.133-835.724.597-627.891.603-523.543.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-783.559.189-836.836.677-629.741.075-524.321.768
Net YPP (Hedge Dahil)-764.997.133-835.724.597-627.891.603-523.543.000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
PARSN 10,7 A/D 12,0 3,3 1,7 12/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
PARSN 10,69 8,19 8,19 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi