SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.258 89.138 -0,99
VIOP 108.378 109.510 -1,03
USD/TRY 3,6055 3,5708 0,97
BIST BANKA 149.785 151.303 -1,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.777 20.797 -0,10
DAX 11.804 11.948 -1,20
ALTIN 1.256,81 1.248,88 0,64
BRENT 56,03 56,45 -0,74

 PAGYO | Panora GYO

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 4,35 4,63 0,28
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0 0 0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı Panora GYO
Kuruluş 02.04.2013
Faal Alanı Gayrimenkul yatirim ortakligi
Telefon (0312)4905856
Faks (0312)4905881
Adres Turan Güneş Bulvarı No:182/1 Or-An Cankaya-Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar769.111.884758.823.880
Ödenmiş Sermaye87.000.00087.000.000
Net Kâr42.005.98031.717.976

Cari Oranlar

F/K 9,5
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,5
FD/Satışlar -
Yabancı Oranı (%) 0,09
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,32 2,22 8,24 -7,86
USD 3,86 10,78 -11,41 2,61
Göreceli 1,97 -2,92 -7,77 4,07

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı
PAGYO10.03.20179,540,438891
PAGYO21.03.20169,350,447841
PAGYO24.03.20159,710,436946
PAGYO25.03.20148,400,346240
PAGYO21.03.20169,350,447841
PAGYO24.03.20159,710,436946
PAGYO25.03.20148,400,346240
PAGYO10.03.20179,540,438891

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar39.874.14131.696.35424.263.12716.113.143
Nakit ve Nakit Benzerleri29.547.14726.460.91020.119.04410.151.393
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar7.146.3514.324.4883.505.0744.874.365
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar6.7896.9486.90519.903
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar3.173.854904.008632.1041.067.482
(Ara Toplam)39.874.14131.696.35424.263.12716.113.143
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar750.091.077733.094.796731.860.422731.380.029
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller732.630.000731.706.738730.477.579730.004.166
Maddi Duran Varlıklar299.552330.278364.452315.122
Maddi Olmayan Duran Varlıklar43.20336.61144.06251.513
Şerefiye0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı173.067191.457196.817198.448
Diğer Duran Varlıklar16.945.255829.712777.512810.780
TOPLAM VARLIKLAR789.965.218764.791.150756.123.549747.493.172
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler19.765.3465.007.6915.361.1516.942.326
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar18.496.7282.234.4442.129.8322.144.278
Diğer Borçlar07.0227.7027.990
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü10.370000
Borç Karşılıkları79.713159.275210.785326.962
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.178.5352.606.9503.012.8324.463.096
(Ara Toplam)19.765.3465.007.6915.361.1516.942.326
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.087.988959.579877.618827.556
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları706.084630.903564.238532.701
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler381.904328.676313.380294.855
Özkaynaklar769.111.884758.823.880749.884.780739.723.290
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar769.111.884758.823.880749.884.780739.723.290
Ödenmiş Sermaye87.000.00087.000.00087.000.00087.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler23.675.90123.675.90123.675.90123.675.901
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları616.554.732616.554.732616.554.732616.554.732
Dönem Net Kar/Zararı42.005.98031.717.97622.778.87612.617.386
Diğer Özsermaye Kalemleri-124.729-124.729-124.729-124.729
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR789.965.218764.791.150756.123.549747.493.172
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri62.915.63045.574.58431.877.34016.393.822
Satışların Maliyeti (-)-19.236.212-13.533.035-9.268.284-4.428.283
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)43.679.41832.041.54922.609.05611.965.539
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)43.679.41832.041.54922.609.05611.965.539
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-2.490.785-1.750.058-1.051.992-395.306
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.298.332-940.429-555.703-240.940
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri3.643.1182.638.1811.833.1771.336.998
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.469.430-250.391-43.644-42.790
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)42.063.98931.738.85222.790.89412.623.501
Net Faaliyet Kar/Zararı39.890.30129.351.06221.001.36111.329.293
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-17.219-12.488-8.990-4.718
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)42.046.77031.726.36422.781.90412.618.783
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-40.790-8.388-3.028-1.397
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-14.012000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-26.778-8.388-3.028-1.397
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI42.005.98031.717.97622.778.87612.617.386
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)42.005.98031.717.97622.778.87612.617.386
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları42.005.98031.717.97622.778.87612.617.386
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri161.048119.40077.77335.750
Kıdem Tazminatı356.344206.66000
Finansman Giderleri-17.219-12.488-8.990-4.718
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu416.262119.25896.69398.657
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu416.262119.25896.69398.657
Net YPP (Hedge Dahil)416.262119.25896.69398.657
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
PAGYO 4,6 9,5 A/D A/D 0,5 12/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
PAGYO 4,60 0,09 0,09 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K FD/FAVÖK PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) FD/FAVÖK Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
PAGYO 9,5 94,43 9,3 7,86 0,5
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.