SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 98.415 94.896 3,71
VIOP 122.040 117.640 3,74
USD/TRY 5,7922 5,8258 -0,58
BIST BANKS 140.323 132.725 5,72
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.634 12.655 -0,17
GOLD 1.490,58 1.491,89 -0,09
BRENT 59,29 59,91 -1,03

 Oylum Sınai Yatırımlar Hisse Senedi | OYLUM

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,64 2,54 0,9
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,7 46,3 45,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Oylum Sınai Yatırımlar
Kuruluş 01.01.1969
Faal Alanı Bisküvi, Gofret, Kraker ve Çikolatalı Ürünler üretimi
Telefon (0352)3211132
Faks (0352)3211133
Adres Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde No:11 Melikgazi / KAYSERİ

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar26,124,2
Ödenmiş Sermaye13,812,1
Net Kâr1,10,7

Cari Değerler

F/K 14,0
FD/FAVÖK 7,7
PD/DD 1,3
FD/Satışlar 1,0
Yabancı Oranı (%) 2,68
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,9 / 0,5
Piyasa Değeri 33,8 mnTL
Net Borç 12,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 5,15 -0,41 25,64 140,20
USD 7,15 0,80 23,69 119,84
Göreceli 1,39 0,21 30,13 122,76

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
OYLUM0,000,00000,000,00 0 A/D
OYLUM0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar21.444.49523.534.57619.002.94218.375.965
Nakit ve Nakit Benzerleri1.977.1773.242.2302.008.6692.068.871
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar13.988.81114.955.60911.840.99110.692.232
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar81.11951.195110.206839.173
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar4.852.9775.049.6234.559.6224.236.195
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar544.411235.919483.454539.494
(Ara Toplam)21.444.49523.534.57619.002.94218.375.965
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar32.801.26833.236.79433.411.69232.364.051
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar750.000750.000750.000750.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar29.345.74729.903.70430.456.51628.315.222
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar33.63838.18939.54519.365
Ertelenmiş Vergi Varlığı2.376.0432.249.7222.165.3922.814.105
Diğer Duran Varlıklar295.840295.179239465.359
TOPLAM VARLIKLAR54.245.76356.771.37052.414.63450.740.016
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler17.129.65721.957.97121.008.02622.726.818
Finansal Borçlar7.720.8057.981.7117.534.75011.629.437
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar8.677.16211.528.50010.868.4968.661.305
Diğer Borçlar52.576114.098139.268140.941
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)29.576113.937259.0150
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları62.62129.42133.0460
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler586.9172.190.3042.173.4512.295.135
(Ara Toplam)17.129.65721.957.97121.008.02622.726.818
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler10.971.79310.612.1097.891.6866.739.212
Finansal Borçlar6.561.4656.317.2994.011.2432.369.471
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0002.209
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar0764.379321.417591.258
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü3.512.8673.530.4313.559.0263.548.168
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler897.46100228.106
Özkaynaklar26.144.31324.201.29023.514.92221.273.986
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar26.144.31324.201.29023.514.92221.273.986
Ödenmiş Sermaye13.808.80012.100.00012.100.00012.100.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0005.207.750
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-9.575.370-9.575.370-9.723.913-9.723.913
Dönem Net Kar/Zararı1.103.221671.425148.543-1.929.681
Diğer Özsermaye Kalemleri20.807.66221.005.23520.990.29215.619.830
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR54.245.76356.771.37052.414.63450.740.016
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri25.260.16513.716.96540.388.38727.460.468
Satışların Maliyeti (-)-21.633.937-11.976.143-35.808.131-25.462.994
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)3.626.2281.740.8224.580.2561.997.474
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)3.626.2281.740.8224.580.2561.997.474
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-727.649-475.667-877.290-721.024
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.139.571-733.036-1.617.710-1.424.936
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.210.8871.115.5392.066.2651.641.342
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.089.045-687.356-1.862.581-3.663.933
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)1.880.850960.3022.288.940-2.171.077
Net Faaliyet Kar/Zararı1.759.008532.1192.085.256-148.486
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler104.14419.209562.940425.217
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)00-282.717-205.320
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı1.984.994979.5112.569.1630
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler25.90919.06000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.069.604-444.285-2.633.141-863.226
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler104.14419.209280.223219.897
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)941.299554.286-63.978-2.814.406
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)161.922117.140212.521884.725
Dönem Vergi Geliri (Gideri)00-58.2340
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)161.922117.140270.755884.725
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.103.221671.426148.543-1.929.681
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.103.221671.426148.543-1.929.681
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları1.103.221671.426148.543-1.929.681
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.122.507559.9981.622.3431.192.356
Kıdem Tazminatı187.560429.38368.913188.205
Finansman Giderleri-1.069.604-444.285-2.633.141-863.226
Yurtiçi Satışlar25.073.08113.651.17539.752.72427.009.629
Yurtdışı Satışlar000575.617
Net Yabancı Para Pozisyonu-2.994.915-2.349.271-1.989.519-4.611.609
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-2.994.915-2.349.271-1.989.519-4.611.609
Net YPP (Hedge Dahil)-2.994.915-2.349.271-1.989.519-4.611.609
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
OYLUM 2,5 14,0 7,7 1,0 1,3 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
OYLUM 2,45 3,51 2,68 -83,33 -0,92
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi