SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 89.553 89.511 0,05
VIOP 106.467 106.663 -0,18
USD/TRY 6,7342 6,6145 1,81
BIST BANKS 112.308 113.302 -0,88
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 9.526 9.571 -0,47
GOLD 1.618,28 1.613,66 0,29
BRENT 34,83 29,94 16,33

 Oyak Yatırım Ortaklığı Hisse Senedi | OYAYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,15 7,77 5,62
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,3 61,2 60,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Oyak Yatırım Ortaklığı
Kuruluş 03.11.2006
Faal Alanı Menkul Kıymet Portföy İşletmeciliği
Telefon (0212)3191401
Faks (0212)3510599
Adres Akatlar Ebulula Cad. Mayadrom Siteleri F2C Blok K:1 Levent - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar30,129,0
Ödenmiş Sermaye20,020,0
Net Kâr6,04,9

Cari Değerler

F/K 14,8
FD/FAVÖK 0,0
PD/DD 2,9
FD/Satışlar 0,9
Yabancı Oranı (%) 1,42
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,3 / 1,2
Piyasa Değeri 88,4 mnTL
Net Borç -27,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -4,12 -21,21 -24,83 89,70
USD -4,41 -24,15 -31,56 68,46
Göreceli -4,17 -22,47 -7,00 142,40

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
OYAYO29.05.20201,290,05695,695,69 1.137.922 19
OYAYO31.05.20192,860,02812,812,81 561.320 19
OYAYO31.05.20181,970,01751,751,75 349.960 17
OYAYO31.05.20131,200,01081,081,08 124.200 5
OYAYO31.05.20192,860,02812,812,81561.32019
OYAYO31.05.20181,970,01751,751,75349.96017
OYAYO31.05.20131,200,01081,081,08124.2005
OYAYO29.05.20201,290,05695,695,691.137.92219

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar30.249.09129.167.71627.220.38526.270.735
Nakit ve Nakit Benzerleri17.361.12314.315.48813.157.4236.896.783
Finansal Yatırımlar10.339.93713.006.09112.702.76817.790.475
Ticari Alacaklar803.567181.84520.918520.708
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.732.0351.642.4851.302.1881.038.392
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar12.42921.80737.08824.377
(Ara Toplam)30.249.09129.167.71627.220.38526.270.735
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar0000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar0000
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR30.249.09129.167.71627.220.38526.270.735
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler123.08898.716168.232632.786
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar62.51465.789130.927605.123
Diğer Borçlar3.9461.6323.9463.731
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları25.384000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler31.24431.29533.35923.932
(Ara Toplam)123.08898.716168.232632.786
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler72.45963.04356.97943.931
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar72.45963.04356.97943.931
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar30.053.54429.005.95726.995.17425.594.018
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar30.053.54429.005.95726.995.17425.594.018
Ödenmiş Sermaye20.000.00020.000.00020.000.00020.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler419.349419.349419.349419.349
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları3.645.1283.645.1283.645.1283.645.128
Dönem Net Kar/Zararı5.989.0674.941.4802.930.6971.529.541
Diğer Özsermaye Kalemleri0000
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR30.249.09129.167.71627.220.38526.270.735
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri66.546.78043.539.97928.015.2639.431.629
Satışların Maliyeti (-)-58.988.766-37.431.676-24.290.004-7.605.828
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)7.558.0146.108.3033.725.2591.825.801
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)7.558.0146.108.3033.725.2591.825.801
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-161.276-111.230-74.003-36.236
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.407.296-1.055.219-720.189-259.655
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri0000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-375-374-370-369
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)5.989.0674.941.4802.930.6971.529.541
Net Faaliyet Kar/Zararı5.989.4424.941.8542.931.0671.529.910
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı5.989.0674.941.4802.930.6971.529.541
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)0000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.989.0674.941.4802.930.6971.529.541
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI5.989.0674.941.4802.930.6971.529.541
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)5.989.0674.941.4802.930.6971.529.541
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları5.989.0674.941.4802.930.6971.529.541
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri0000
Kıdem Tazminatı38.330000
Finansman Giderleri0000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
OYAYO 4,4 14,8 0,0 0,9 2,9 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
OYAYO 4,42 1,42 1,42 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi