SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.258 89.138 -0,99
VIOP 108.378 109.510 -1,03
USD/TRY 3,6037 3,6055 -0,05
BIST BANKA 149.785 151.303 -1,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.804 20.787 0,08
DAX 11.804 11.948 -1,20
ALTIN 1.257,10 1.256,81 0,02
BRENT 56,00 55,94 0,11

 OYAYO | Oyak Yatırım Ortaklığı

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,67 0,92 0,25
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0 5 5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı Oyak Yatırım Ortaklığı
Kuruluş 03.11.2006
Faal Alanı Menkul Kıymet Portföy İşletmeciliği
Telefon (0212)3191401
Faks (0212)3510599
Adres Akatlar Ebulula Cad. Mayadrom Siteleri F2C Blok K:1 Levent - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar19.964.44919.791.619
Ödenmiş Sermaye20.000.00020.000.000
Net Kâr1.242.0901.069.260

Cari Oranlar

F/K 14,8
FD/FAVÖK 0,0
PD/DD 0,9
FD/Satışlar 0,0
Yabancı Oranı (%) 0,00
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,3 / 0,2
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 15,00 19,48 53,33 11,58
USD 17,89 29,49 25,50 24,27
Göreceli 15,74 13,48 30,65 26,03

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı
OYAYO31.05.20131,200,01085
OYAYO31.05.20131,200,01085

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar20.144.47920.723.62519.669.44619.616.216
Nakit ve Nakit Benzerleri4.827.3493.786.8143.372.4254.731.978
Finansal Yatırımlar13.900.49316.328.97515.762.88714.345.687
Ticari Alacaklar745.7300282.57059.032
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar665.850600.899238.420460.207
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar5.0576.93713.14419.312
(Ara Toplam)20.144.47920.723.62519.669.44619.616.216
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar0000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Maddi Duran Varlıklar0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Şerefiye0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR20.144.47920.723.62519.669.44619.616.216
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler83.823839.52860.902105.736
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar33.620819.30542.83565.694
Diğer Borçlar6086086084.309
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları20.474017.4590
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29.12119.615035.733
(Ara Toplam)83.823839.52860.902105.736
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler96.20792.47878.60276.356
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları96.207078.60276.356
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler092.47800
Özkaynaklar19.964.44919.791.61919.529.94219.434.124
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar19.964.44919.791.61919.529.94219.434.124
Ödenmiş Sermaye20.000.00020.000.00020.000.00020.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler179.537179.537179.537179.537
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-1.457.178-1.457.178-1.457.176-1.457.178
Dönem Net Kar/Zararı1.242.0901.069.260807.581711.765
Diğer Özsermaye Kalemleri0000
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR20.144.47920.723.62519.669.44619.616.216
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri107.543.96582.640.18465.253.44651.271.715
Satışların Maliyeti (-)-105.197.466-80.729.139-63.856.564-50.209.415
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)2.346.4991.911.0451.396.8821.062.300
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)2.346.4991.911.0451.396.8821.062.300
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-224.683-173.514-134.624-83.859
Genel Yönetim Giderleri (-)-879.649-668.271-454.677-266.676
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri0000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-77000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)1.242.0901.069.260807.581711.765
Net Faaliyet Kar/Zararı1.242.1671.069.260807.581711.765
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)0000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.242.0901.069.260807.581711.765
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.242.0901.069.260807.581711.765
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.242.0901.069.260807.581711.765
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları1.242.0901.069.260807.581711.765
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri0000
Kıdem Tazminatı24.917000
Finansman Giderleri0000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
OYAYO 0,9 14,8 0,0 A/D 0,9 12/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
OYAYO 0,92 0,00 0,00 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K FD/FAVÖK PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) FD/FAVÖK Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
OYAYO 14,8 -18,07 A/D 0,9 -31,73
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.