SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 119.723 119.802 -0,07
VIOP 144.006 143.996 0,01
USD/TRY 5,9596 5,9413 0,31
BIST BANKS 173.653 174.718 -0,61
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.324 13.205 0,90
GOLD 1.572,54 1.569,02 0,22
BRENT 58,73 58,81 -0,14

 Ostim Endüst. Yatırımlar Hisse Senedi | OSTIM

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,13 2,07 0,94
Hacim Hareketi (Milyon TL) 5,7 118,2 112,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Ostim Endüst. Yatırımlar
Kuruluş 13.08.1998
Faal Alanı Proje, İnşaat, Dış Ticaret, AR-GE
Telefon (0312)3853409
Faks (0312)3852419
Adres 100. Yıl Bulvarı No: 99/90 9.Kat Ostim- Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar125,0122,3
Ödenmiş Sermaye76,276,2
Net Kâr-4,0-6,7

Cari Değerler

F/K 29,2
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 1,3
FD/Satışlar 6,3
Yabancı Oranı (%) 4,12
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 4,5 / 3,3
Piyasa Değeri 157,8 mnTL
Net Borç 93,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,49 14,36 16,95 23,21
USD 0,66 14,17 17,15 23,42
Göreceli 0,78 17,95 10,98 17,68

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
OSTIM0,000,00000,000,00 0 A/D
OSTIM0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar34.271.19833.863.60938.318.34337.634.717
Nakit ve Nakit Benzerleri712.786689.7034.431.6963.187.629
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar11.631.61911.299.95412.141.32013.666.522
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar85.48393.21450.79537.838
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar16.039.71516.039.71516.039.7150
Stoklar4.448.1954.391.6334.310.5293.541.297
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.353.4001.349.3901.344.28817.201.431
(Ara Toplam)34.271.19833.863.60938.318.34337.634.717
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar229.773.502230.423.001229.507.987229.772.887
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar16.43316.43316.4333.718
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4.764.2204.855.7404.878.0734.905.205
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller211.756.453212.251.453212.251.453212.251.453
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar8.386.1658.450.4907.514.4137.713.820
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.3873.0221.7524.292
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar4.847.8444.845.8634.845.8634.894.399
TOPLAM VARLIKLAR264.044.700264.286.610267.826.330267.407.604
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler44.575.68745.818.23444.576.73438.558.217
Finansal Borçlar15.616.28816.730.34423.855.38820.199.401
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar4.872.0345.566.8345.020.2324.156.449
Diğer Borçlar14.137.23113.174.1285.024.6002.960.268
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)4.785.0955.321.3925.716.6970
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü58.50539.10523.8730
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler5.106.5344.986.4314.935.94411.242.099
(Ara Toplam)44.575.68745.818.23444.576.73438.558.217
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler94.693.28096.336.24699.615.422100.111.118
Finansal Borçlar78.298.50080.201.92580.408.22680.204.254
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)5.653.3335.724.7625.796.1910
Uzun vadeli karşılıklar546.327457.944414.219422.670
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü10.195.1209.951.61512.996.78613.616.575
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0005.867.619
Özkaynaklar124.775.733122.132.130123.634.174128.738.269
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar124.952.318122.316.336123.817.014128.933.629
Ödenmiş Sermaye76.231.00076.231.00076.231.00076.231.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler932.194800.362800.362800.362
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları46.295.77246.427.60446.427.60442.897.018
Dönem Net Kar/Zararı-3.958.612-6.670.599-5.189.0153.530.586
Diğer Özsermaye Kalemleri5.451.9645.527.9695.547.0635.474.663
Azınlık Payları-176.585-184.206-182.840-195.360
TOPLAM KAYNAKLAR264.044.700264.286.610267.826.330267.407.604
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri19.452.62211.782.4235.789.443115.120.636
Satışların Maliyeti (-)-10.308.905-5.981.029-3.016.826-91.555.882
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)9.143.7175.801.3942.772.61723.564.754
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)9.143.7175.801.3942.772.61723.564.754
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.957.477-1.389.355-679.142-2.386.272
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.395.977-1.640.262-892.496-2.696.584
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.738.018881.785100.4741.035.386
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.650.197-2.175.305-1.801.000-8.801.859
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)3.878.0841.478.257-499.54710.715.425
Net Faaliyet Kar/Zararı4.790.2632.771.7771.200.97918.481.898
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler00017.059.834
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-140.985-49.465-27.132-239.730
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı3.737.0991.428.792-526.67927.535.529
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler4.019.8331.021.6131.155.36213.840.769
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-15.087.932-12.754.821-6.428.681-46.250.129
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler00017.059.834
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-7.331.000-10.304.416-5.799.998-4.873.831
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)3.364.1643.640.891616.3378.556.229
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-58.505-39.105-23.873-28.292
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)3.422.6693.679.996640.2108.584.521
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-3.966.836-6.663.525-5.183.6613.682.398
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-3.966.836-6.663.525-5.183.6613.682.398
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-8.2247.0745.354151.812
Ana Ortaklık Payları-3.958.612-6.670.599-5.189.0153.530.586
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri430.693287.533228.323457.224
Kıdem Tazminatı62.02136.46617.19974.083
Finansman Giderleri-15.087.932-12.754.821-6.428.681-46.250.129
Yurtiçi Satışlar7.495.6934.357.9192.243.193109.010.542
Yurtdışı Satışlar4.397.1662.467.2001.136.3766.219.772
Net Yabancı Para Pozisyonu-34.038.762-34.101.655-26.492.428-34.486.059
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-34.222.379-34.103.836-26.641.106-34.600.506
Net YPP (Hedge Dahil)-34.038.762-34.101.655-26.492.428-34.486.059
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
OSTIM 2,1 29,2 A/D 6,3 1,3 9/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
OSTIM 2,07 4,25 4,12 -13,40 -0,14
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi