SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.258 89.138 -0,99
VIOP 108.378 109.510 -1,03
USD/TRY 3,6055 3,5708 0,97
BIST BANKA 149.785 151.303 -1,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.777 20.797 -0,10
DAX 11.804 11.948 -1,20
ALTIN 1.256,81 1.248,88 0,64
BRENT 56,03 56,45 -0,74

 OSTIM | Ostim Endüst. Yatırımlar

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,54 3,18 0,64
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0 9 9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı Ostim Endüst. Yatırımlar
Kuruluş 13.08.1998
Faal Alanı Proje, İnşaat, Dış Ticaret, AR-GE
Telefon (0312)3853409
Faks (0312)3852419
Adres 100. Yıl Bulvarı No: 99/90 9.Kat Ostim- Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar93.007.564112.659.849
Ödenmiş Sermaye27.000.00018.000.000
Net Kâr8.493.99724.614.629

Cari Oranlar

F/K 8,3
FD/FAVÖK 43,9
PD/DD 0,8
FD/Satışlar 10,8
Yabancı Oranı (%) 0,00
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,3 / 0,4
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 -2,25 40,32 -14,41
USD 2,51 5,94 14,85 -4,68
Göreceli 0,64 -7,16 19,56 -3,33

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar117.976.494135.320.200134.948.608126.324.581
Nakit ve Nakit Benzerleri1.547.8283.039.9953.274.4563.613.301
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar33.329.14747.467.27346.911.01337.828.889
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar236.963313.613363.744820.658
Stoklar80.094.62680.300.93279.984.19180.276.158
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.767.9304.198.3873.108.6323.785.575
(Ara Toplam)117.976.494135.320.200133.642.036126.324.581
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar001.306.5720
Duran Varlıklar169.815.379176.151.834174.005.897175.383.422
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.6342.6342.6345.467
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar6.408.0248.171.3488.313.8889.607.780
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller154.221.953158.611.511156.192.640156.160.812
Maddi Duran Varlıklar9.102.8419.346.0889.488.2789.599.835
Maddi Olmayan Duran Varlıklar6.0517.2418.4579.528
Şerefiye0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar73.87613.01200
TOPLAM VARLIKLAR287.791.873311.472.034308.954.505301.708.003
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler99.066.264103.879.27796.088.80481.202.791
Finansal Borçlar37.847.03342.261.91640.410.81838.924.381
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar26.282.70128.479.41128.567.14726.167.713
Diğer Borçlar1.830.6692.029.9192.191.4872.807.019
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları0376.558376.55815.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler33.105.86130.731.47324.542.79413.288.678
(Ara Toplam)99.066.264103.879.27796.088.80481.202.791
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler96.071.55795.351.10396.410.907101.569.662
Finansal Borçlar71.307.17965.626.61666.781.42571.596.148
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları189.837141.054129.767129.802
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22.955.49327.821.52827.594.95327.938.950
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler1.619.0481.761.9051.904.7621.904.762
Özkaynaklar92.654.052112.241.654116.454.794118.935.550
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar93.007.564112.659.849116.829.701119.200.276
Ödenmiş Sermaye27.000.00018.000.00018.000.00018.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri376.0050376.0050
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler800.3629.799.0689.816.1599.816.159
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları53.097.69156.670.27456.670.27456.670.274
Dönem Net Kar/Zararı8.493.99724.614.62928.774.43431.144.479
Diğer Özsermaye Kalemleri3.239.5093.575.8783.192.8293.569.364
Azınlık Payları-353.512-418.195-374.907-264.726
TOPLAM KAYNAKLAR287.791.873311.472.034308.954.505301.708.003
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri16.521.34611.817.2127.984.9753.633.301
Satışların Maliyeti (-)-9.680.595-6.724.843-4.936.800-2.224.208
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)6.840.7515.092.3693.048.1751.409.093
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)6.840.7515.092.3693.048.1751.409.093
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.580.654-1.244.986-884.234-297.753
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.150.234-1.574.320-916.613-542.195
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.207.3481.281.125583.160469.956
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-12.644.373-937.678-748.466-457.599
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-8.327.1622.616.5101.082.022581.502
Net Faaliyet Kar/Zararı3.109.8632.273.0631.247.328569.145
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-1.340.533-147.098-4.6062.270
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler3.633.8411.533.545999.627767.034
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-22.016.466-12.200.707-6.245.553-2.752.207
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler41.482.41641.482.41641.482.41641.482.416
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)13.432.09633.284.66637.313.90640.081.015
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-4.853.766-8.825.571-8.594.145-8.941.050
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-4.853.766-8.825.571-8.594.145-8.941.050
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI8.578.33024.459.09528.719.76131.139.965
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)00-59.4570
DÖNEM KARI (ZARARI)8.578.33024.459.09528.660.30431.139.965
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları84.333-155.534-114.130-4.514
Ana Ortaklık Payları8.493.99724.614.62928.774.43431.144.479
Hisse Başına Kazanç0122
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0002
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri949.595710.041471.706219.439
Kıdem Tazminatı43.22825.65716.8118.914
Finansman Giderleri-22.016.466-12.200.707-6.245.553-2.752.207
Yurtiçi Satışlar5.097.9443.547.5212.441.1861.038.601
Yurtdışı Satışlar4.236.4112.943.9672.385.5331.035.325
Net Yabancı Para Pozisyonu-55.349.649-53.858.951-50.815.283-51.584.885
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-56.521.937-54.857.151-51.775.340-52.533.529
Net YPP (Hedge Dahil)-55.349.649-53.858.951-50.815.283-51.584.886
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
OSTIM 2,6 8,3 A/D 10,8 0,8 12/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
OSTIM 2,61 0,00 0,00 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K FD/FAVÖK PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) FD/FAVÖK Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
OSTIM 8,3 -8,53 43,9 208,49 0,8 -27,84
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.