SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.258 89.138 -0,99
VIOP 108.378 109.510 -1,03
USD/TRY 3,6029 3,6055 -0,07
BIST BANKS 149.785 151.303 -1,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.788 20.787 0,00
DAX 11.804 11.948 -1,20
GOLD 1.256,84 1.256,81 0,00
BRENT 56,00 55,94 0,11

 OSMEN | Osmanlı Menkul Değ.

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,54 3,45 0,91
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0 0 0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı Osmanlı Menkul Değ.
Kuruluş 19.12.1996
Faal Alanı Sermaye Piyasasında Alım Satıma Aracılık Faaliyetleri
Telefon (0212)3668800
Faks (0212)3284070
Adres Büyükdere cad. Nurol Plaza No:257 K:8 Maslak / İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar28.081.95527.941.176
Ödenmiş Sermaye19.700.00019.700.000
Net Kâr1.523.3551.382.576

Cari Oranlar

F/K 21,1
FD/FAVÖK 13,3
PD/DD 1,8
FD/Satışlar 0,1
Yabancı Oranı (%) 1,46
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -15,61 -15,33 -13,61 -24,79
USD -13,49 -8,24 -29,29 -16,24
Göreceli -15,07 -19,58 -26,39 -15,05

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar88.877.38395.931.26473.524.70765.047.289
Nakit ve Nakit Benzerleri10.905.27017.798.64913.608.2765.956.632
Finansal Yatırımlar36.020.26337.522.56736.417.85427.881.202
Ticari Alacaklar38.448.09837.654.13522.880.17125.856.289
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar3.339.7432.759.8463.8505.051.457
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar164.009196.067614.556301.709
(Ara Toplam)88.877.38395.931.26473.524.70765.047.289
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar896.138867.972727.0204.978.136
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar06.52004.146.058
Finansal Yatırımlar169.951169.951169.951169.951
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Maddi Duran Varlıklar396.398347.980338.348366.356
Maddi Olmayan Duran Varlıklar189.020201.506218.721227.009
Şerefiye0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı140.769142.015068.762
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR89.773.52196.799.23674.251.72770.025.425
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler61.202.07368.386.01946.172.77943.052.401
Finansal Borçlar17.020.00022.782.66214.968.76011.569.609
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar43.294.45444.475.47230.139.78330.086.553
Diğer Borçlar220.855210.082158.066257.024
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü75.089269.5400358.462
Borç Karşılıkları252.931291.845268.669463.580
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler338.744356.418637.501317.173
(Ara Toplam)61.202.07368.386.01946.172.77943.052.401
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler489.493472.041585.182414.424
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları489.493472.041460.575414.424
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü00124.6070
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar28.081.95527.941.17627.493.76626.558.600
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar28.081.95527.941.17627.493.76626.558.600
Ödenmiş Sermaye19.700.00019.700.00019.700.00019.700.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0012.912.5750
Hisse Senedi İhraç Primleri1.986.5521.986.55201.986.552
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler972.972972.972814.234814.234
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-9.029.443-9.029.443-8.870.705-11.829.458
Dönem Net Kar/Zararı1.523.3551.382.576935.1662.958.753
Diğer Özsermaye Kalemleri12.928.51912.928.5192.002.49612.928.519
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR89.773.52196.799.23674.251.72770.025.425
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri140.824.32094.318.60933.773.884961.210.712
Satışların Maliyeti (-)-128.330.307-84.609.082-28.575.963-947.322.205
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)12.494.0139.709.5275.197.92113.888.507
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)12.494.0139.709.5275.197.92113.888.507
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.937.969-1.264.721-619.072-1.946.053
Genel Yönetim Giderleri (-)-9.464.269-6.087.970-2.749.360-11.215.775
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri385.477174.53138.5111.548.356
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-773.624-532.359-279.800-82.745
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)703.6281.999.0081.588.2002.192.290
Net Faaliyet Kar/Zararı1.091.7752.356.8361.829.489726.679
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.986.5941.093.445494.416316.042
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-735.609-1.353.690-954.081-1.128.472
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0002.010.305
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.954.6131.738.7631.128.5353.390.165
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-431.258-356.187-193.369-431.412
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-503.265-429.4400-358.462
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)72.00773.253-193.369-72.950
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.523.3551.382.576935.1662.958.753
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.523.3551.382.576935.1662.958.753
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları1.523.3551.382.576935.1662.958.753
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri160.036135.31349.892155.285
Kıdem Tazminatı00460.575207.759
Finansman Giderleri-735.609-1.353.690-954.081-1.128.472
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu1.539.1291.472.3462.822.093471.745
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu1.539.1291.472.3462.822.093471.745
Net YPP (Hedge Dahil)1.539.1291.472.3462.822.093471.745
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
OSMEN 2,5 21,1 13,3 0,1 1,8 9/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
OSMEN 2,54 1,46 1,46 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
OSMEN 0,0
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.