SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 120.150 122.142 -1,63
VIOP 144.461 147.264 -1,90
USD/TRY 5,9535 5,9428 0,18
BIST BANKA 175.112 177.953 -1,60
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.205 13.577 -2,74
ALTIN 1.580,72 1.571,81 0,57
BRENT 58,26 59,89 -2,72

 Osmanlı Menkul Değ. Hisse Senedi | OSMEN

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,65 7,29 5,64
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 0,2 0,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Osmanlı Menkul Değ.
Kuruluş 19.12.1996
Faal Alanı Sermaye Piyasasında Alım Satıma Aracılık Faaliyetleri
Telefon (0212)3668800
Faks (0212)3284070
Adres Büyükdere cad. Nurol Plaza No:257 K:8 Maslak / İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar39,435,4
Ödenmiş Sermaye19,819,8
Net Kâr6,21,9

Cari Değerler

F/K 22,4
FD/FAVÖK 10,7
PD/DD 3,7
FD/Satışlar 0,1
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Piyasa Değeri 144,5 mnTL
Net Borç -61,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 9,95 48,78 75,66 73,57
USD 9,76 47,78 75,66 73,57
Göreceli 11,77 51,83 66,20 65,30

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
OSMEN31.12.20182,160,03783,783,22 749.998 12
OSMEN29.11.20180,750,01261,261,07 250.000 4
OSMEN31.12.20182,160,03783,783,22749.99812
OSMEN29.11.20180,750,01261,261,07250.0004

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar102.672.207113.976.22881.181.25764.481.959
Nakit ve Nakit Benzerleri19.925.89951.283.12223.127.19216.903.166
Finansal Yatırımlar61.440.99446.055.78839.961.16434.424.938
Ticari Alacaklar17.604.65212.207.67112.722.7768.350.869
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar3.139.1293.855.5374.775.1934.464.775
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar561.533574.110594.932338.211
(Ara Toplam)102.672.207113.976.22881.181.25764.481.959
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar5.258.0065.074.1842.389.4702.435.270
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar10.24010.24010.24010.240
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları3.046.4613.300.24900
Maddi Duran Varlıklar1.227.748714.081724.589774.790
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar606.565732.393776.823888.839
Ertelenmiş Vergi Varlığı366.992317.221877.818761.401
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR107.930.213119.050.41283.570.72766.917.229
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler66.051.13081.405.92247.977.41732.363.509
Finansal Borçlar18.828.71710.431.75212.114.4233.675.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar43.334.65968.161.38233.228.19226.481.393
Diğer Borçlar1.034.337793.199838.507850.966
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.054.469000
Borç Karşılıkları1.041.3701.010.221972.860808.008
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler757.5781.009.368823.435548.142
(Ara Toplam)66.051.13081.405.92247.977.41732.363.509
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler2.449.1112.243.413846.369719.518
Finansal Borçlar1.469.0921.334.30000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar980.019909.113846.369719.518
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar39.429.97235.401.07734.746.94133.834.202
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar39.429.97235.401.07734.746.94133.834.202
Ödenmiş Sermaye19.820.50919.820.50919.820.50919.820.509
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri2.131.94202.131.9422.131.942
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.457.9681.129.9121.129.9121.129.912
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları9.776.32010.104.37610.104.37610.112.963
Dönem Net Kar/Zararı6.184.7551.902.8621.004.366157.321
Diğer Özsermaye Kalemleri58.4782.443.418555.836481.555
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR107.930.213119.050.41283.570.72766.917.229
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri586.105.087395.827.320245.651.846674.545.461
Satışların Maliyeti (-)-558.435.451-380.642.934-238.400.845-638.338.235
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)27.669.63615.184.3867.251.00136.207.226
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)27.669.63615.184.3867.251.00136.207.226
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-7.104.973-4.469.140-2.198.760-6.843.179
Genel Yönetim Giderleri (-)-19.429.900-12.543.268-6.101.356-23.052.203
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri5.083.8621.997.859505.10615.025.115
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-253.791-63.818-5.207-19.351.804
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)5.964.834106.019-549.2161.985.155
Net Faaliyet Kar/Zararı1.134.763-1.828.022-1.049.1156.311.844
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı5.964.834106.019-549.2161.985.155
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler5.302.6594.487.0642.625.159431.388
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-3.397.818-2.069.805-1.026.027-2.040.754
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)7.869.6752.523.2781.049.916375.789
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.684.920-620.416-45.549-218.468
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-1.263.709-178.485-182.917-499.496
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-421.211-441.931137.368281.028
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI6.184.7551.902.8621.004.367157.321
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)6.184.7551.902.8621.004.367157.321
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları6.184.7551.902.8621.004.367157.321
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri575.724632.45966.097760.069
Kıdem Tazminatı408.453831.331291.702138.582
Finansman Giderleri-3.397.818-2.069.805-1.026.027-2.040.754
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu23.346.93614.243.36711.843.8746.075.132
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu1.065.6081.231.0861.364.4421.206.150
Net YPP (Hedge Dahil)1.065.60814.243.3671.364.4421.206.150
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
OSMEN 7,3 22,4 10,7 0,1 3,7 9/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi