SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.125 91.528 -3,72
VIOP 105.540 109.735 -3,82
USD/TRY 6,4494 6,3955 0,84
BIST BANKS 115.236 118.344 -2,63
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 9.633 10.001 -3,68
GOLD 1.628,22 1.629,62 -0,09
BRENT 25,06 26,34 -4,86

 Osmanlı Menkul Değ. Hisse Senedi | OSMEN

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,9 8,01 4,11
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 0,8 0,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Osmanlı Menkul Değ.
Kuruluş 19.12.1996
Faal Alanı Sermaye Piyasasında Alım Satıma Aracılık Faaliyetleri
Telefon (0212)3668800
Faks (0212)3284070
Adres Büyükdere cad. Nurol Plaza No:257 K:8 Maslak / İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar44,939,4
Ödenmiş Sermaye19,819,8
Net Kâr11,56,2

Cari Değerler

F/K 11,2
FD/FAVÖK 6,4
PD/DD 2,9
FD/Satışlar 0,0
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Piyasa Değeri 128,8 mnTL
Net Borç -92,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 9,24 27,45 -9,72 54,76
USD 9,58 28,44 -14,20 42,77
Göreceli 13,46 24,09 17,16 100,93

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
OSMEN26.10.20200,310,02022,021,72 400.000 3
OSMEN27.07.20200,310,02022,021,72 400.000 3
OSMEN28.04.20200,620,04044,043,43 800.000 7
OSMEN31.12.20182,160,03783,783,22 749.998 12
OSMEN29.11.20180,750,01261,261,07 250.000 4
OSMEN31.12.20182,160,03783,783,22749.99812
OSMEN29.11.20180,750,01261,261,07250.0004
OSMEN26.10.20200,310,02022,021,72400.0003
OSMEN27.07.20200,310,02022,021,72400.0003
OSMEN28.04.20200,620,04044,043,43800.0007

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar135.400.324102.672.207113.976.22881.181.257
Nakit ve Nakit Benzerleri23.436.79219.925.89951.283.12223.127.192
Finansal Yatırımlar75.497.10961.440.99446.055.78839.961.164
Ticari Alacaklar29.084.55617.604.65212.207.67112.722.776
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar7.224.4753.139.1293.855.5374.775.193
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar157.392561.533574.110594.932
(Ara Toplam)135.400.324102.672.207113.976.22881.181.257
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar5.195.7555.258.0065.074.1842.389.470
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar10.24010.24010.24010.240
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları2.683.7143.046.4613.300.2490
Maddi Duran Varlıklar1.281.8561.227.748714.081724.589
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar487.111606.565732.393776.823
Ertelenmiş Vergi Varlığı732.834366.992317.221877.818
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR140.596.079107.930.213119.050.41283.570.727
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler93.168.38366.051.13081.405.92247.977.417
Finansal Borçlar4.606.67018.828.71710.431.75212.114.423
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar81.614.74143.334.65968.161.38233.228.192
Diğer Borçlar1.532.9551.034.337793.199838.507
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.675.4661.054.46900
Borç Karşılıkları2.717.0301.041.3701.010.221972.860
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.021.521757.5781.009.368823.435
(Ara Toplam)93.168.38366.051.13081.405.92247.977.417
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler2.529.2172.449.1112.243.413846.369
Finansal Borçlar1.517.4511.469.0921.334.3000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar1.011.766980.019909.113846.369
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar44.898.47939.429.97235.401.07734.746.941
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar44.898.47939.429.97235.401.07734.746.941
Ödenmiş Sermaye19.820.50919.820.50919.820.50919.820.509
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri2.131.9422.131.94202.131.942
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.457.9681.457.9681.129.9121.129.912
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları9.776.3209.776.32010.104.37610.104.376
Dönem Net Kar/Zararı11.540.5346.184.7551.902.8621.004.366
Diğer Özsermaye Kalemleri171.20658.4782.443.418555.836
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR140.596.079107.930.213119.050.41283.570.727
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri1.099.071.959586.105.087395.827.320245.651.846
Satışların Maliyeti (-)-1.052.356.415-558.435.451-380.642.934-238.400.845
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)46.715.54427.669.63615.184.3867.251.001
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)46.715.54427.669.63615.184.3867.251.001
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-10.810.525-7.104.973-4.469.140-2.198.760
Genel Yönetim Giderleri (-)-30.649.084-19.429.900-12.543.268-6.101.356
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri2.834.0325.083.8621.997.859505.106
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-114.118-253.791-63.818-5.207
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)7.975.8495.964.834106.019-549.216
Net Faaliyet Kar/Zararı5.255.9351.134.763-1.828.022-1.049.115
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı7.975.8495.964.834106.019-549.216
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler11.097.7835.302.6594.487.0642.625.159
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-4.596.160-3.397.818-2.069.805-1.026.027
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)14.477.4727.869.6752.523.2781.049.916
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-2.936.938-1.684.920-620.416-45.549
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-2.913.364-1.263.709-178.485-182.917
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-23.574-421.211-441.931137.368
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI11.540.5346.184.7551.902.8621.004.367
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)11.540.5346.184.7551.902.8621.004.367
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları11.540.5346.184.7551.902.8621.004.367
Hisse Başına Kazanç1000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri414.115575.724632.45966.097
Kıdem Tazminatı271.174408.453831.331291.702
Finansman Giderleri-4.596.160-3.397.818-2.069.805-1.026.027
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu32.933.30223.346.93614.243.36711.843.874
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-712.8231.065.6081.231.0861.364.442
Net YPP (Hedge Dahil)-712.8231.065.60814.243.3671.364.442

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
OSMEN 6,5 11,2 6,4 0,0 2,9 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi