SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 122.142 122.540 -0,33
VIOP 147.264 147.967 -0,48
USD/TRY 5,9428 5,9358 0,12
BIST BANKA 177.953 178.144 -0,11
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.577 13.388 1,41
ALTIN 1.571,81 1.562,45 0,60
BRENT 60,62 62,04 -2,29

 Orma Orman Mahsulleri Hisse Senedi | ORMA

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,52 5,1 2,58
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 0,4 0,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Orma Orman Mahsulleri
Kuruluş 07.01.1970
Faal Alanı Orman ürünleri üretimi
Telefon (0246)2241020
Faks (0246)2241019
Adres İstiklal Mah. Atatürk Bulvarı 32310 Isparta

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar186,5201,3
Ödenmiş Sermaye27,227,2
Net Kâr-23,2-57,6

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 4,9
PD/DD 0,7
FD/Satışlar 1,1
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Piyasa Değeri 138,7 mnTL
Net Borç 352,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 9,91 27,50 81,49 84,78
USD 9,72 26,00 81,80 85,09
Göreceli 10,27 26,80 68,14 73,11

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ORMA29.05.20151,120,04704,703,99 470.000 A/D
ORMA30.05.20140,670,04704,703,99 470.000 A/D
ORMA30.05.20130,110,246624,6620,96 469.762 A/D
ORMA29.05.20151,120,04704,703,99470.000A/D
ORMA30.05.20140,670,04704,703,99470.000A/D
ORMA30.05.20130,110,246624,6620,96469.762A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar288.958.909346.711.097289.783.608270.033.565
Nakit ve Nakit Benzerleri15.776.2981.435.2561.698.5083.855.647
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar178.453.158251.751.295199.226.266190.024.648
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar9.184.1006.262.5294.126.6483.040.260
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar58.963.60562.082.87656.044.62153.163.840
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar26.581.74825.179.14128.687.56519.949.170
(Ara Toplam)288.958.909346.711.097289.783.608270.033.565
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar608.740.556598.273.015532.892.998496.696.964
Ticari Alacaklar4.560.148000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar1.234.8051.146.6051.102.5051.102.504
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar1.102.4281.069.3901.123.0981.157.995
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller480.183485.339495.650495.650
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar547.756.577547.106.454493.095.227454.491.328
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar833.285986.1111.191.5581.303.477
Ertelenmiş Vergi Varlığı52.773.13047.479.11635.669.44938.146.010
Diğer Duran Varlıklar00215.5110
TOPLAM VARLIKLAR897.699.465944.984.112822.676.606766.730.529
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler538.276.853566.384.455577.425.618535.770.707
Finansal Borçlar232.772.782210.717.639258.303.788244.479.627
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar159.393.636158.269.750137.685.667123.749.215
Diğer Borçlar62.669.59850.699.41581.491.17673.848.958
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)68.215.584000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları4.020.3044.091.0132.907.4192.534.297
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11.204.949142.606.63897.037.56891.158.610
(Ara Toplam)538.276.853566.384.455577.425.618535.770.707
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler172.935.540177.324.33983.302.79873.184.247
Finansal Borçlar135.057.377139.320.02173.872.29063.807.799
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar30.234.84430.234.84400
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar7.643.3197.769.4749.430.5089.376.448
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar186.487.072201.275.318161.948.190157.775.575
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar186.487.072201.275.318161.948.190157.775.575
Ödenmiş Sermaye27.200.00027.200.00027.200.00027.200.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri3.435000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.497.5884.497.5884.497.5884.497.588
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-226.486.477-168.879.271-170.133.439-122.691.844
Dönem Net Kar/Zararı-23.188.167-57.607.206-28.386.430-47.441.595
Diğer Özsermaye Kalemleri404.460.693396.064.207328.770.471296.211.426
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR897.699.465944.984.112822.676.606766.730.529
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri216.119.915426.263.284197.046.079314.682.401
Satışların Maliyeti (-)-164.395.938-322.601.590-154.327.977-254.610.583
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)51.723.977103.661.69442.718.10260.071.818
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)51.723.977103.661.69442.718.10260.071.818
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-8.071.647-24.564.727-7.031.139-19.377.668
Genel Yönetim Giderleri (-)-9.482.819-14.990.261-10.904.710-17.813.214
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri6.456.91422.605.61817.627.50319.103.587
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-7.944.108-26.518.521-16.658.258-20.118.294
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)32.682.31760.193.80325.751.49821.866.229
Net Faaliyet Kar/Zararı34.169.51164.106.70624.782.25322.880.936
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0121.1550609.727
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-5.156-10.3130-11.267
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar33.038-88.605-34.897100.670
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı32.710.19960.216.04025.716.6010
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-61.950.994-130.773.544-59.766.231-77.579.266
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-5.156110.8420598.460
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-29.240.795-70.557.504-34.049.630-55.013.907
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)6.052.62812.950.2985.663.2007.572.312
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)6.052.62812.950.2985.663.2007.572.312
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-23.188.167-57.607.206-28.386.430-47.441.595
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-23.188.167-57.607.206-28.386.430-47.441.595
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-23.188.167-57.607.206-28.386.430-47.441.595
Hisse Başına Kazanç-1-2-10
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri10.823.11318.673.8592.219.6691.548.922
Kıdem Tazminatı382.610261.529304.133370.501
Finansman Giderleri-61.950.994-130.773.544-59.766.231-77.579.266
Yurtiçi Satışlar147.964.481314.390.311152.030.234248.278.216
Yurtdışı Satışlar69.018.803117.315.82947.178.33368.599.512
Net Yabancı Para Pozisyonu-217.006.399-195.884.102-210.340.925-257.083.219
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-227.574.632-198.211.935-216.544.587-258.372.090
Net YPP (Hedge Dahil)-217.006.399-195.884.101-210.340.925-257.083.219
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ORMA 5,1 A/D 4,9 1,1 0,7 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi