SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 94.244 94.244 0,00
VIOP 117.972 117.972 0,00
USD/TRY 5,7900 5,7861 0,07
BIST BANKA 127.342 127.342 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.309 12.332 -0,19
ALTIN 1.379,04 1.360,41 1,37
BRENT 62,55 61,82 1,18

 Orma Orman Mahsulleri Hisse Senedi | ORMA

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,89 1,36 0,47
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 0,0 0,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Orma Orman Mahsulleri
Kuruluş 07.01.1970
Faal Alanı Orman ürünleri üretimi
Telefon (0246)2241020
Faks (0246)2241019
Adres İstiklal Mah. Atatürk Bulvarı 32310 Isparta

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar201,3161,9
Ödenmiş Sermaye27,227,2
Net Kâr-57,6-28,4

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 4,6
PD/DD 0,2
FD/Satışlar 0,9
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Piyasa Değeri 32,9 mnTL
Net Borç 348,6 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 5,22 3,42 5,22 0,83
USD 5,04 2,54 8,63 -8,98
Göreceli 5,19 1,62 -3,12 -2,35

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ORMA29.05.20151,120,04704,703,99 470.000 A/D
ORMA30.05.20140,670,04704,703,99 470.000 A/D
ORMA30.05.20130,110,246624,6620,96 469.762 A/D
ORMA29.05.20151,120,04704,703,99470.000A/D
ORMA30.05.20140,670,04704,703,99470.000A/D
ORMA30.05.20130,110,246624,6620,96469.762A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar346.711.097289.783.608270.033.565173.012.045
Nakit ve Nakit Benzerleri1.435.2561.698.5083.855.647311.641
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar251.751.295199.226.266190.024.648114.393.579
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar6.262.5294.126.6483.040.2603.353.901
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar62.082.87656.044.62153.163.84037.237.449
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar25.179.14128.687.56519.949.17017.715.475
(Ara Toplam)346.711.097289.783.608270.033.565173.012.045
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar598.273.015532.892.998496.696.964388.249.111
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar1.146.6051.102.5051.102.5041.102.500
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar1.069.3901.123.0981.157.995979.837
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller485.339495.650495.650434.489
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar547.106.454493.095.227454.491.328356.964.411
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar986.1111.191.5581.303.477285.942
Ertelenmiş Vergi Varlığı47.479.11635.669.44938.146.01028.481.932
Diğer Duran Varlıklar0215.51100
TOPLAM VARLIKLAR944.984.112822.676.606766.730.529561.261.156
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler566.384.455577.425.618535.770.707395.077.595
Finansal Borçlar210.717.639258.303.788244.479.627212.834.680
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar158.269.750137.685.667123.749.21598.359.565
Diğer Borçlar50.699.41581.491.17673.848.95865.565.825
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları4.091.0132.907.4192.534.2972.120.460
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler142.606.63897.037.56891.158.61016.197.065
(Ara Toplam)566.384.455577.425.618535.770.707395.077.595
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler177.324.33983.302.79873.184.24776.912.015
Finansal Borçlar139.320.02173.872.29063.807.79968.558.067
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar30.234.844000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar7.769.4749.430.5089.376.4480
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0008.353.948
Özkaynaklar201.275.318161.948.190157.775.57589.271.546
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar201.275.318161.948.190157.775.57589.271.546
Ödenmiş Sermaye27.200.00027.200.00027.200.00027.200.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.497.5884.497.5884.497.5884.497.588
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-168.879.271-170.133.439-122.691.844-122.691.844
Dönem Net Kar/Zararı-57.607.206-28.386.430-47.441.595-28.771.741
Diğer Özsermaye Kalemleri396.064.207328.770.471296.211.426209.037.543
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR944.984.112822.676.606766.730.529561.261.156
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri426.263.284197.046.079314.682.401135.945.402
Satışların Maliyeti (-)-322.601.590-154.327.977-254.610.583-121.850.150
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)103.661.69442.718.10260.071.81814.095.252
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)103.661.69442.718.10260.071.81814.095.252
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-24.564.727-10.904.710-19.377.668-8.719.849
Genel Yönetim Giderleri (-)-14.990.261-7.031.139-17.813.214-5.934.203
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri22.605.61817.627.50319.103.5875.589.808
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-26.518.521-16.658.258-20.118.294-1.084.119
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)60.193.80325.751.49821.866.2293.946.889
Net Faaliyet Kar/Zararı64.106.70624.782.25322.880.936-558.800
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler121.1550609.72742.179
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-10.3130-11.2670
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-88.605-34.897100.670-77.488
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı60.216.040000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-130.773.544-59.766.231-77.579.266-32.362.628
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler110.8420598.46042.179
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-70.557.504-34.049.630-55.013.907-28.451.048
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)12.950.2985.663.2007.572.312-320.693
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)12.950.2985.663.2007.572.312-320.693
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-57.607.206-28.386.430-47.441.595-28.771.741
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-57.607.206-28.386.430-47.441.595-28.771.741
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-57.607.206-28.386.430-47.441.595-28.771.741
Hisse Başına Kazanç-2000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri18.673.8592.219.6691.548.9226.128.698
Kıdem Tazminatı261.5290370.5010
Finansman Giderleri-130.773.544-59.766.231-77.579.266-32.362.628
Yurtiçi Satışlar314.390.311152.030.234248.278.216106.731.299
Yurtdışı Satışlar117.315.82947.178.33368.599.51230.915.362
Net Yabancı Para Pozisyonu-195.884.102-210.340.925-257.083.219-185.996.791
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-198.211.935-216.544.587-258.372.090-184.208.896
Net YPP (Hedge Dahil)-195.884.101-210.340.925-257.083.219-185.996.791
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ORMA 1,2 A/D 4,6 0,9 0,2 12/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi