SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 94.244 94.244 0,00
VIOP 117.972 117.972 0,00
USD/TRY 5,7900 5,7861 0,07
BIST BANKA 127.342 127.342 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.309 12.332 -0,19
ALTIN 1.379,04 1.360,41 1,37
BRENT 62,55 61,82 1,18

 Nurol GYO Hisse Senedi | NUGYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,94 2,2 0,26
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 8,9 8,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Nurol GYO
Kuruluş 03.09.1997
Faal Alanı Gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak, gayrimenkul portföyü oluşturmak ve geliştirmek.
Telefon (0212)2868240
Faks (0212)2869956
Adres Büyükdere Cad. Nurol Plaza No:257 Kat:19 34498 Maslak - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar-114,5-18,5
Ödenmiş Sermaye80,080,0
Net Kâr-95,8-236,0

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK -
PD/DD A/D
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 16,71
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,2 / 0,2
Piyasa Değeri 163,2 mnTL
Net Borç 1.114,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,45 -1,92 0,99 -2,86
USD -1,62 -2,76 4,26 -12,31
Göreceli -1,48 -3,63 -7,02 -5,93

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
NUGYO20.05.20093,700,07337,337,33 732.608 12
NUGYO20.05.20093,700,07337,337,33732.60812

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar666.348.269649.506.654699.022.267645.498.258
Nakit ve Nakit Benzerleri96.748.28530.099.88550.434.73613.938.636
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar68.496.45774.598.81787.733.63750.378.879
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar4.086.88323.082.0843.902.0102.632.214
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar460.968.899485.370.895526.658.265549.340.856
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar36.047.74536.354.97330.293.61929.207.673
(Ara Toplam)666.348.269649.506.654699.022.267645.498.258
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar1.131.196.6621.131.724.8551.119.228.3801.118.686.331
Ticari Alacaklar6.996.5367.503.93510.150.2575.622.166
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.064.9181.696.7481.585.1831.593.269
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller1.003.339.9071.005.791.000961.876.845961.025.630
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar3.260.2533.376.4223.611.2023.608.661
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar115.535.048113.356.750142.004.893146.836.605
TOPLAM VARLIKLAR1.797.544.9311.781.231.5091.818.250.6471.764.184.589
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler1.354.954.7101.226.444.7541.220.178.7051.082.485.481
Finansal Borçlar654.661.884591.371.352466.520.323334.956.034
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar374.402.568361.866.756646.421.394644.727.727
Diğer Borçlar274.034.678209.784.83235.130.53562.502.509
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)39.972.54951.295.46800
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları11.503.62510.984.07812.870.51313.350.503
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler379.4061.142.26859.235.94026.948.708
(Ara Toplam)1.354.954.7101.226.444.7541.220.178.7051.082.485.481
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler557.075.279573.325.738667.636.410570.741.414
Finansal Borçlar556.392.752571.795.322657.212.910569.496.044
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)300.0041.233.41300
Uzun vadeli karşılıklar382.523297.003273.243260.253
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0010.150.257985.117
Özkaynaklar-114.485.058-18.538.983-69.564.468110.957.694
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar-114.485.058-18.538.983-69.564.468110.957.694
Ödenmiş Sermaye80.000.00080.000.00080.000.00080.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.802.6564.802.6564.802.6564.802.656
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-203.307.40032.652.65932.652.65932.652.659
Dönem Net Kar/Zararı-95.844.704-235.960.059-286.975.315-106.466.144
Diğer Özsermaye Kalemleri99.864.39099.965.76199.955.53299.968.523
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR1.797.544.9311.781.231.5091.818.250.6471.764.184.589
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri57.977.125223.951.086172.752.985125.171.758
Satışların Maliyeti (-)-29.459.348-159.594.301-115.713.120-86.864.704
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)28.517.77764.356.78557.039.86538.307.054
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)28.517.77764.356.78557.039.86538.307.054
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-8.776.269-19.052.727-13.443.964-7.451.239
Genel Yönetim Giderleri (-)-7.353.362-24.560.757-17.950.748-12.258.124
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri3.622.116111.214.68445.584.04137.578.813
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-3.122.913-50.627.858-30.591.037-21.714.569
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)12.887.34981.330.12740.638.15734.461.935
Net Faaliyet Kar/Zararı12.388.14620.743.30125.645.15318.597.691
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler3.885.00019.50019.50019.500
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı16.772.34981.349.62700
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.300.6832.022.1541.406.512920.016
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-113.917.736-319.331.840-329.039.484-141.867.595
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler3.885.00019.50019.50019.500
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-95.844.704-235.960.059-286.975.315-106.466.144
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-95.844.704-235.960.059-286.975.315-106.466.144
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-95.844.704-235.960.059-286.975.315-106.466.144
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-95.844.704-235.960.059-286.975.315-106.466.144
Hisse Başına Kazanç-1-3-4-1
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri116.169289.105232.116150.826
Kıdem Tazminatı0000
Finansman Giderleri-113.917.736-319.331.840-329.039.484-141.867.595
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-501.436.572-543.138.471-634.590.294-470.376.340
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-501.436.572-543.138.471-634.590.294-470.376.340
Net YPP (Hedge Dahil)-501.436.572-543.138.471-634.590.294-470.376.340
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
NUGYO 2,0 A/D A/D A/D A/D 3/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
NUGYO 2,04 16,71 16,71 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi