SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 98.415 94.896 3,71
VIOP 122.040 117.640 3,74
USD/TRY 5,7922 5,8258 -0,58
BIST BANKS 140.323 132.725 5,72
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.634 12.655 -0,17
ALTIN 1.490,58 1.491,89 -0,09
BRENT 59,29 59,91 -1,03

 Nurol GYO Hisse Senedi | NUGYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,07 2,81 0,74
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 27,4 27,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Nurol GYO
Kuruluş 03.09.1997
Faal Alanı Gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak, gayrimenkul portföyü oluşturmak ve geliştirmek.
Telefon (0212)2868240
Faks (0212)2869956
Adres Büyükdere Cad. Nurol Plaza No:257 Kat:19 34498 Maslak - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar110,2-114,5
Ödenmiş Sermaye80,080,0
Net Kâr-169,0-95,8

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK -
PD/DD 5,0
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 16,71
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,6 / 0,4
Piyasa Değeri 545,3 mnTL
Net Borç 1.099,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,76 5,14 1,53 26,67
USD 2,68 6,42 -0,05 15,93
Göreceli -2,84 5,80 5,16 17,47

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
NUGYO20.05.20093,700,07337,337,33 732.608 12
NUGYO20.05.20093,700,07337,337,33732.60812

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar592.985.446666.348.269649.506.654699.022.267
Nakit ve Nakit Benzerleri57.952.63796.748.28530.099.88550.434.736
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar49.669.10168.496.45774.598.81787.733.637
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar16.807.7554.086.88323.082.0843.902.010
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar420.766.982460.968.899485.370.895526.658.265
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar47.788.97136.047.74536.354.97330.293.619
(Ara Toplam)592.985.446666.348.269649.506.654699.022.267
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar1.117.619.6101.131.196.6621.131.724.8551.119.228.380
Ticari Alacaklar5.931.0906.996.5367.503.93510.150.257
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.062.4542.064.9181.696.7481.585.183
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller1.003.477.7151.003.339.9071.005.791.000961.876.845
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar3.195.8533.260.2533.376.4223.611.202
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar102.952.498115.535.048113.356.750142.004.893
TOPLAM VARLIKLAR1.710.605.0561.797.544.9311.781.231.5091.818.250.647
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler1.155.983.1761.354.954.7101.226.444.7541.220.178.705
Finansal Borçlar715.513.567654.661.884591.371.352466.520.323
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar53.168.978374.402.568361.866.756646.421.394
Diğer Borçlar338.334.858274.034.678209.784.83235.130.535
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)38.447.13339.972.54951.295.4680
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları10.011.70611.503.62510.984.07812.870.513
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler506.934379.4061.142.26859.235.940
(Ara Toplam)1.155.983.1761.354.954.7101.226.444.7541.220.178.705
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler444.455.980557.075.279573.325.738667.636.410
Finansal Borçlar442.101.020556.392.752571.795.322657.212.910
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)1.925.449300.0041.233.4130
Uzun vadeli karşılıklar429.511382.523297.003273.243
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler00010.150.257
Özkaynaklar110.165.900-114.485.058-18.538.983-69.564.468
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar110.165.900-114.485.058-18.538.983-69.564.468
Ödenmiş Sermaye80.000.00080.000.00080.000.00080.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)-2.218.849000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.021.5054.802.6564.802.6564.802.656
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-205.526.249-203.307.40032.652.65932.652.659
Dönem Net Kar/Zararı-169.013.684-95.844.704-235.960.059-286.975.315
Diğer Özsermaye Kalemleri399.903.17799.864.39099.965.76199.955.532
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR1.710.605.0561.797.544.9311.781.231.5091.818.250.647
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri139.761.38857.977.125223.951.086172.752.985
Satışların Maliyeti (-)-73.082.994-29.459.348-159.594.301-115.713.120
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)66.678.39428.517.77764.356.78557.039.865
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)66.678.39428.517.77764.356.78557.039.865
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-16.652.861-8.776.269-19.052.727-13.443.964
Genel Yönetim Giderleri (-)-14.060.665-7.353.362-24.560.757-17.950.748
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri9.026.1463.622.116111.214.68445.584.041
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-8.478.358-3.122.913-50.627.858-30.591.037
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)36.512.65612.887.34981.330.12740.638.157
Net Faaliyet Kar/Zararı35.964.86812.388.14620.743.30125.645.153
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler3.885.0003.885.00019.50019.500
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı40.397.65616.772.34981.349.6270
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.394.1421.300.6832.022.1541.406.512
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-210.805.482-113.917.736-319.331.840-329.039.484
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler3.885.0003.885.00019.50019.500
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-169.013.684-95.844.704-235.960.059-286.975.315
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-169.013.684-95.844.704-235.960.059-286.975.315
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-169.013.684-95.844.704-235.960.059-286.975.315
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-169.013.684-95.844.704-235.960.059-286.975.315
Hisse Başına Kazanç-2-1-3-4
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri180.569116.169289.105232.116
Kıdem Tazminatı0000
Finansman Giderleri-210.805.482-113.917.736-319.331.840-329.039.484
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-480.694.048-501.436.572-543.138.471-634.590.294
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-480.694.048-501.436.572-543.138.471-634.590.294
Net YPP (Hedge Dahil)-480.694.048-501.436.572-543.138.471-634.590.294
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
NUGYO 2,7 A/D A/D A/D 4,9 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
NUGYO 2,66 16,76 16,71 -5,09 -0,13
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi