SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 89.553 89.511 0,05
VIOP 106.467 106.663 -0,18
USD/TRY 6,7342 6,6145 1,81
BIST BANKS 112.308 113.302 -0,88
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 9.526 9.571 -0,47
GOLD 1.618,28 1.613,66 0,29
BRENT 34,83 29,94 16,33

 Nurol GYO Hisse Senedi | NUGYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,17 4,6 2,43
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,3 14,5 14,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Nurol GYO
Kuruluş 03.09.1997
Faal Alanı Gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak, gayrimenkul portföyü oluşturmak ve geliştirmek.
Telefon (0212)2868240
Faks (0212)2869956
Adres Büyükdere Cad. Nurol Plaza No:257 Kat:19 34498 Maslak - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar356,840,7
Ödenmiş Sermaye205,0205,0
Net Kâr-290,5-238,5

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK -
PD/DD 2,1
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 6,23
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,4 / 0,5
Piyasa Değeri 761,1 mnTL
Net Borç 1.104,0 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,39 2,79 -28,73 -27,73
USD 0,09 -1,05 -35,11 -35,82
Göreceli 0,34 1,15 -11,83 -7,65

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
NUGYO20.05.20093,700,07337,337,33 732.608 12
NUGYO20.05.20093,700,07337,337,33732.60812

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar581.571.226588.430.099592.985.446666.348.269
Nakit ve Nakit Benzerleri139.155.70589.710.42957.952.63796.748.285
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar36.761.52740.960.94749.669.10168.496.457
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar5.807.7555.807.75516.807.7554.086.883
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar360.814.267400.636.672420.766.982460.968.899
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar39.031.97251.314.29647.788.97136.047.745
(Ara Toplam)581.571.226588.430.099592.985.446666.348.269
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar1.162.378.2651.126.151.7801.117.619.6101.131.196.662
Ticari Alacaklar3.760.1626.768.0745.931.0906.996.536
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.395.0922.120.0162.062.4542.064.918
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller1.028.358.0001.003.618.1131.003.477.7151.003.339.907
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar11.747.0873.132.9143.195.8533.260.253
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar117.117.924110.512.663102.952.498115.535.048
TOPLAM VARLIKLAR1.743.949.4911.714.581.8791.710.605.0561.797.544.931
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler872.741.2111.212.289.3971.155.983.1761.354.954.710
Finansal Borçlar735.951.244712.289.996715.513.567654.661.884
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar28.008.55145.392.74653.168.978374.402.568
Diğer Borçlar57.050.808384.972.695338.334.858274.034.678
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)39.209.04260.614.36038.447.13339.972.549
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları10.732.6548.648.46010.011.70611.503.625
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.788.912371.140506.934379.406
(Ara Toplam)872.741.2111.212.289.3971.155.983.1761.354.954.710
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler514.437.414461.630.777444.455.980557.075.279
Finansal Borçlar507.180.713458.539.059442.101.020556.392.752
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)6.699.8652.631.8871.925.449300.004
Uzun vadeli karşılıklar556.836459.831429.511382.523
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar356.770.86640.661.705110.165.900-114.485.058
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar356.770.86640.661.705110.165.900-114.485.058
Ödenmiş Sermaye205.000.000205.000.00080.000.00080.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0-2.218.850-2.218.8490
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.021.5057.021.5057.021.5054.802.656
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-205.526.249-205.526.249-205.526.249-203.307.400
Dönem Net Kar/Zararı-290.516.489-238.491.982-169.013.684-95.844.704
Diğer Özsermaye Kalemleri640.792.099274.877.281399.903.17799.864.390
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR1.743.949.4911.714.581.8791.710.605.0561.797.544.931
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri270.141.385183.554.301139.761.38857.977.125
Satışların Maliyeti (-)-138.389.890-94.329.238-73.082.994-29.459.348
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)131.751.49589.225.06366.678.39428.517.777
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)131.751.49589.225.06366.678.39428.517.777
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-32.732.008-26.284.337-16.652.861-8.776.269
Genel Yönetim Giderleri (-)-31.794.366-21.211.530-14.060.665-7.353.362
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri46.452.68519.518.2579.026.1463.622.116
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-12.770.262-16.634.815-8.478.358-3.122.913
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)100.907.54444.612.63836.512.65612.887.349
Net Faaliyet Kar/Zararı67.225.12141.729.19635.964.86812.388.146
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler4.025.4453.885.0003.885.0003.885.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı104.932.98948.497.63840.397.65616.772.349
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler4.120.7722.819.4211.394.1421.300.683
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-399.570.250-289.809.041-210.805.482-113.917.736
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler4.025.4453.885.0003.885.0003.885.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-290.516.489-238.491.982-169.013.684-95.844.704
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-290.516.489-238.491.982-169.013.684-95.844.704
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-290.516.489-238.491.982-169.013.684-95.844.704
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-290.516.489-238.491.982-169.013.684-95.844.704
Hisse Başına Kazanç-2-3-2-1
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri299.339236.875180.569116.169
Kıdem Tazminatı0000
Finansman Giderleri-399.570.250-289.809.041-210.805.482-113.917.736
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-411.792.970-420.278.614-480.694.048-501.436.572
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-411.792.970-420.278.614-480.694.048-501.436.572
Net YPP (Hedge Dahil)-411.792.970-420.278.614-480.694.048-501.436.572

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
NUGYO 2,6 A/D A/D A/D 2,1 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
NUGYO 2,58 6,23 6,23 -0,16 -0,01
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi