SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 96.018 96.142 -0,13
VIOP 119.815 120.016 -0,17
USD/TRY 5,8956 5,8727 0,39
BIST BANKA 127.944 128.625 -0,53
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.313 12.236 0,63
ALTIN 1.277,80 1.275,92 0,15
BRENT 74,98 74,55 0,58

 NUGYO Hisse Senedi | Nurol GYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,09 2,38 0,29
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,2 8,9 8,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Nurol GYO
Kuruluş 03.09.1997
Faal Alanı Gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak, gayrimenkul portföyü oluşturmak ve geliştirmek.
Telefon (0212)2868240
Faks (0212)2869956
Adres Büyükdere Cad. Nurol Plaza No:257 Kat:19 34498 Maslak - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar-18,5-69,6
Ödenmiş Sermaye80,080,0
Net Kâr-236,0-287,0

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK -
PD/DD A/D
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 16,71
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,3 / 0,3
Piyasa Değeri 171,2 mnTL
Net Borç 1.133,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 -0,93 -2,73 1,90
USD -0,51 -2,96 -6,21 -8,17
Göreceli -0,20 1,20 0,50 -3,27

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
NUGYO20.05.20093,700,07337,337,33 732.608 12
NUGYO20.05.20093,700,07337,337,33732.60812

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar649.506.654699.022.267645.498.258705.176.044
Nakit ve Nakit Benzerleri30.099.88550.434.73613.938.63621.195.124
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar74.598.81787.733.63750.378.87965.999.913
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar23.082.0843.902.0102.632.2146.306.235
Stoklar485.370.895526.658.265549.340.856582.252.311
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar36.354.97330.293.61929.207.67329.422.461
(Ara Toplam)649.506.654699.022.267645.498.258705.176.044
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar1.131.724.8551.119.228.3801.118.686.3311.120.071.060
Ticari Alacaklar7.503.93510.150.2575.622.1669.545.528
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.696.7481.585.1831.593.2691.273.801
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller1.005.791.000961.876.845961.025.630958.283.750
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar3.376.4223.611.2023.608.6613.645.283
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar113.356.750142.004.893146.836.605147.322.698
TOPLAM VARLIKLAR1.781.231.5091.818.250.6471.764.184.5891.825.247.104
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler1.226.444.7541.220.178.7051.082.485.4811.136.098.564
Finansal Borçlar591.371.352466.520.323334.956.034412.156.392
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar361.866.756646.421.394644.727.727647.482.969
Diğer Borçlar209.784.83235.130.53562.502.509403.202
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları10.984.07812.870.51313.350.50314.212.350
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler52.437.73659.235.94026.948.70861.843.651
(Ara Toplam)1.226.444.7541.220.178.7051.082.485.4811.136.098.564
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler573.325.738667.636.410570.741.414487.227.184
Finansal Borçlar571.795.322657.212.910569.496.044476.673.521
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar297.003273.243260.253250.565
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler1.233.41310.150.257985.11710.303.098
Özkaynaklar-18.538.983-69.564.468110.957.694201.921.356
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar-18.538.983-69.564.468110.957.694201.921.356
Ödenmiş Sermaye80.000.00080.000.00080.000.00080.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri100.000.00000100.000.000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.802.6564.802.6564.802.6564.802.656
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları32.652.65932.652.65932.652.65932.652.659
Dönem Net Kar/Zararı-235.960.059-286.975.315-106.466.144-15.525.761
Diğer Özsermaye Kalemleri-34.23999.955.53299.968.523-8.198
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR1.781.231.5091.818.250.6471.764.184.5891.825.247.104
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri223.951.086172.752.985125.171.75863.959.840
Satışların Maliyeti (-)-159.594.301-115.713.120-86.864.704-43.578.554
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)64.356.78557.039.86538.307.05420.381.286
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)64.356.78557.039.86538.307.05420.381.286
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-19.052.727-13.443.964-7.451.239-3.184.765
Genel Yönetim Giderleri (-)-24.560.757-17.950.748-12.258.124-6.467.667
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri111.214.68445.584.04137.578.81329.449.982
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-50.627.858-30.591.037-21.714.569-8.754.028
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)81.330.12740.638.15734.461.93531.424.808
Net Faaliyet Kar/Zararı20.743.30125.645.15318.597.69110.728.854
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19.50019.50019.50019.500
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler2.022.1541.406.512920.01612.178
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-319.331.840-329.039.484-141.867.595-46.982.247
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler19.50019.50019.50019.500
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-235.960.059-286.975.315-106.466.144-15.525.761
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-235.960.059-286.975.315-106.466.144-15.525.761
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-235.960.059-286.975.315-106.466.144-15.525.761
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-235.960.059-286.975.315-106.466.144-15.525.761
Hisse Başına Kazanç-3-4-10
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri289.105232.116150.82673.933
Kıdem Tazminatı0000
Finansman Giderleri-319.331.840-329.039.484-141.867.595-46.982.247
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-543.138.471-634.590.294-470.376.340-449.861.535
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-543.138.471-634.590.294-470.376.340-449.861.535
Net YPP (Hedge Dahil)-543.138.471-634.590.294-470.376.340-449.861.535
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
NUGYO 2,1 A/D A/D A/D A/D 12/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
NUGYO 2,14 16,71 16,71 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi