SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 118.852 118.713 0,12
VIOP 135.344 134.862 0,36
USD/TRY 6,8653 6,8608 0,07
BIST BANKS 129.384 129.657 -0,21
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.495 12.617 -0,97
GOLD 1.813,58 1.809,22 0,24
BRENT 43,38 43,30 0,18

 Nurol GYO Hisse Senedi | NUGYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,89 4,92 2,03
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,8 75,6 74,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Nurol GYO
Kuruluş 03.09.1997
Faal Alanı Gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak, gayrimenkul portföyü oluşturmak ve geliştirmek.
Telefon (0212)2868240
Faks (0212)2869956
Adres Büyükdere Cad. Nurol Plaza No:257 Kat:19 34498 Maslak - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar273,9356,8
Ödenmiş Sermaye205,0205,0
Net Kâr-82,8-290,5

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK -
PD/DD 5,3
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 6,40
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,3 / 0,7
Piyasa Değeri 1.451,4 mnTL
Net Borç 1.156,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 2,07 8,61 14,42 37,82
USD 2,07 8,61 12,92 19,54
Göreceli 2,60 5,50 6,04 32,84

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
NUGYO20.05.20093,700,07337,337,33 732.608 12
NUGYO20.05.20093,700,07337,337,33732.60812

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar508.707.677581.571.226588.430.099592.985.446
Nakit ve Nakit Benzerleri95.472.073139.155.70589.710.42957.952.637
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar27.383.55336.761.52740.960.94749.669.101
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar5.807.7555.807.7555.807.75516.807.755
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar339.790.534360.814.267400.636.672420.766.982
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar40.253.76239.031.97251.314.29647.788.971
(Ara Toplam)508.707.677581.571.226588.430.099592.985.446
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar1.165.372.1881.162.378.2651.126.151.7801.117.619.610
Ticari Alacaklar2.672.2513.760.1626.768.0745.931.090
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar970.5431.395.0922.120.0162.062.454
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller1.028.358.0001.028.358.0001.003.618.1131.003.477.715
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar11.604.40111.747.0873.132.9143.195.853
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar121.766.993117.117.924110.512.663102.952.498
TOPLAM VARLIKLAR1.674.079.8651.743.949.4911.714.581.8791.710.605.056
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler745.056.570872.741.2111.212.289.3971.155.983.176
Finansal Borçlar598.237.863735.951.244712.289.996715.513.567
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar20.843.75728.008.55145.392.74653.168.978
Diğer Borçlar39.102.29757.050.808384.972.695338.334.858
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)77.109.43839.209.04260.614.36038.447.133
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları9.353.94710.732.6548.648.46010.011.706
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler409.2681.788.912371.140506.934
(Ara Toplam)745.056.570872.741.2111.212.289.3971.155.983.176
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler655.128.587514.437.414461.630.777444.455.980
Finansal Borçlar654.075.618507.180.713458.539.059442.101.020
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)408.3766.699.8652.631.8871.925.449
Uzun vadeli karşılıklar644.593556.836459.831429.511
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar273.894.708356.770.86640.661.705110.165.900
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar273.894.708356.770.86640.661.705110.165.900
Ödenmiş Sermaye205.000.000205.000.000205.000.00080.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)00-2.218.850-2.218.849
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.021.5057.021.5057.021.5057.021.505
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-495.988.188-205.526.249-205.526.249-205.526.249
Dönem Net Kar/Zararı-82.838.101-290.516.489-238.491.982-169.013.684
Diğer Özsermaye Kalemleri640.699.492640.792.099274.877.281399.903.177
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR1.674.079.8651.743.949.4911.714.581.8791.710.605.056
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri54.661.550270.141.385183.554.301139.761.388
Satışların Maliyeti (-)-22.404.376-138.389.890-94.329.238-73.082.994
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)32.257.174131.751.49589.225.06366.678.394
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)32.257.174131.751.49589.225.06366.678.394
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-8.169.096-32.732.008-26.284.337-16.652.861
Genel Yönetim Giderleri (-)-6.627.526-31.794.366-21.211.530-14.060.665
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri9.049.93046.452.68519.518.2579.026.146
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-7.744.652-12.770.262-16.634.815-8.478.358
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)18.765.830100.907.54444.612.63836.512.656
Net Faaliyet Kar/Zararı17.460.55267.225.12141.729.19635.964.868
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler04.025.4453.885.0003.885.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı18.765.830104.932.98948.497.63840.397.656
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.827.7154.120.7722.819.4211.394.142
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-103.431.646-399.570.250-289.809.041-210.805.482
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler04.025.4453.885.0003.885.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-82.838.101-290.516.489-238.491.982-169.013.684
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-82.838.101-290.516.489-238.491.982-169.013.684
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-82.838.101-290.516.489-238.491.982-169.013.684
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-82.838.101-290.516.489-238.491.982-169.013.684
Hisse Başına Kazanç0-2-3-2
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri169.249299.339236.875180.569
Kıdem Tazminatı0000
Finansman Giderleri-103.431.646-399.570.250-289.809.041-210.805.482
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-330.278.250-411.792.970-420.278.614-480.694.048
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-330.278.250-411.792.970-420.278.614-480.694.048
Net YPP (Hedge Dahil)-330.278.250-411.792.970-420.278.614-480.694.048

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
NUGYO 4,9 A/D A/D A/D 5,3 3/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
NUGYO 4,92 6,46 6,40 -5,54 -0,52
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi