SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 93.981 99.028 -5,10
VIOP 116.648 122.925 -5,11
USD/TRY 5,9149 5,8838 0,53
BIST BANKA 127.497 138.900 -8,21
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.487 12.512 -0,20
ALTIN 1.492,96 1.488,71 0,29
BRENT 59,08 60,51 -2,36

 Naturel Yenilenebilir Enerji Hisse Senedi | NATEN

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 5,85 6,74 0,89
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,5 65,0 64,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Naturel Yenilenebilir Enerji
Kuruluş 08.10.2009
Faal Alanı Enerji üretim dağıtım.
Telefon (0312)4671833
Faks (0312)4676186
Adres Kızılırmak Mahallesi 1450 Sokak ATM Plaza B Blok No: 1/68-69 Çukurambar-Ankara/TURKEY

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar111,1110,1
Ödenmiş Sermaye25,025,0
Net Kâr2,71,4

Cari Değerler

F/K 13,3
FD/FAVÖK 8,4
PD/DD 1,9
FD/Satışlar 6,2
Yabancı Oranı (%) 1,26
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,7 / 0,7
Piyasa Değeri 208,9 mnTL
Net Borç 117,0 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -5,94 -6,08 -2,47 -
USD -7,06 -8,94 -6,43 -
Göreceli -0,89 2,93 6,96 -

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
NATEN0,000,00000,000,00 0 A/D
NATEN0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar53.372.94335.494.58817.615.4120
Nakit ve Nakit Benzerleri6.123.922555.762695.9780
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar40.846.49028.736.9317.141.3150
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.642.498740.2156.042.0450
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar179.122179.122179.1250
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar4.580.9115.282.5583.556.9490
(Ara Toplam)53.372.94335.494.58817.615.4120
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar248.864.501251.136.678247.998.9030
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar621.922572.502539.1470
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar100.000100.000100.0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller14.259.42014.594.42014.594.4200
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar231.495.494233.583.509225.956.5010
Şerefiye2.179.3992.179.3992.179.3990
Maddi Olmayan Duran Varlıklar10.45911.79911.4450
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar197.80795.0494.617.9910
TOPLAM VARLIKLAR302.237.444286.631.266265.614.3150
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler65.824.03449.662.36848.305.6620
Finansal Borçlar31.870.13532.134.19737.392.9590
Diğer Finansal Yükümlülükler154.691205.210139.0700
Ticari Borçlar9.284.2799.968.1946.215.0780
Diğer Borçlar27.433286.08100
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)20.107.67003.781.1340
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü60.297000
Borç Karşılıkları60.10017.28717.7950
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.259.4297.051.399759.6260
(Ara Toplam)65.824.03449.662.36848.305.6620
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler125.344.493126.908.519109.566.7880
Finansal Borçlar91.108.56394.666.21681.041.6580
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar119.593115.552238.1950
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü34.115.88032.126.29428.286.4770
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler4574574580
Özkaynaklar111.068.917110.060.379107.741.8650
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar111.068.917110.060.379107.741.8650
Ödenmiş Sermaye25.000.00025.000.00020.000.0000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.013.0871.013.087465.0640
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-966.816-1.989.631-9.435.0690
Dönem Net Kar/Zararı2.680.3921.389.9668.511.5710
Diğer Özsermaye Kalemleri83.342.25484.646.95788.200.2990
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR302.237.444286.631.266265.614.3150
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri40.210.16723.431.04920.703.6398.494.964
Satışların Maliyeti (-)-10.878.806-5.188.985-7.730.425-4.417.029
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)29.331.36118.242.06412.973.2144.077.935
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)29.331.36118.242.06412.973.2144.077.935
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.440.107-1.385.256-6.378.348-4.001.537
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.117.058164.6719.540.9542.195.134
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.929.777-1.452.673-1.070.749-3.947.430
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)25.078.53515.568.80615.065.071-1.675.898
Net Faaliyet Kar/Zararı25.891.25416.856.8086.594.86676.398
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler463.69743.7209.164.1010
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-161.147-19.455-337.4920
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı25.381.08515.593.07123.891.680-1.675.898
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.521.5541.660.53611.336.3530
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-18.354.129-12.047.632-21.068.523-2.992.962
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler302.55024.2658.826.6090
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8.548.5105.205.97514.159.510-4.668.860
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-5.868.118-3.816.010-5.647.939200.471
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-83.253-22.956-882.4170
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-5.784.865-3.793.054-4.765.522200.471
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI2.680.3921.389.9658.511.571-4.468.389
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)2.680.3921.389.9658.511.571-4.468.389
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları2.680.3921.389.9658.511.571-4.468.389
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri5.087.082294.1912.659.1471.254.739
Kıdem Tazminatı-76.29778.582120.821-48.415
Finansman Giderleri-18.354.129-12.047.632-21.068.523-2.992.962
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-117.113.713-108.884.874-75.615.9330
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-118.805.710-103.081.577-77.131.1080
Net YPP (Hedge Dahil)-117.113.713-108.884.874-75.615.9330
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
NATEN 6,3 13,3 8,4 6,2 1,9 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
NATEN 6,33 1,10 1,26 15,72 0,16
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi