SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 119.339 119.339 0,00
VIOP 135.758 135.758 0,00
USD/TRY 6,8619 6,8577 0,06
BIST BANKS 131.476 131.476 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.617 12.733 -0,92
GOLD 1.794,36 1.794,97 -0,03
BRENT 42,89 43,08 -0,44

 Naturel Yenilenebilir Enerji Hisse Senedi | NATEN

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 15,09 26,46 11,37
Hacim Hareketi (Milyon TL) 10,5 268,6 258,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Naturel Yenilenebilir Enerji
Kuruluş 08.10.2009
Faal Alanı Enerji üretim dağıtım.
Telefon (0312)4671833
Faks (0312)4676186
Adres Kızılırmak Mahallesi 1450 Sokak ATM Plaza B Blok No: 1/68-69 Çukurambar-Ankara/TURKEY

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar219,1213,7
Ödenmiş Sermaye33,033,0
Net Kâr5,467,8

Cari Değerler

F/K 12,2
FD/FAVÖK 39,9
PD/DD 4,0
FD/Satışlar 16,4
Yabancı Oranı (%) 8,64
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 8,4 / 6,1
Piyasa Değeri 873,2 mnTL
Net Borç 245,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 8,62 24,69 41,88 108,02
USD 8,62 24,69 40,02 80,43
Göreceli 7,84 21,76 30,80 99,46

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
NATEN0,000,00000,000,00 0 A/D
NATEN0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar36.250.64044.685.69394.724.53853.372.943
Nakit ve Nakit Benzerleri7.863.51226.888.73711.102.7606.123.922
Finansal Yatırımlar00202.9410
Ticari Alacaklar7.480.72611.807.60151.710.24440.846.490
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar42.6704.123.527165.8301.642.498
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar18.512.983000
Stoklar236.704181.961179.122179.122
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.114.0451.683.86731.363.6414.580.911
(Ara Toplam)36.250.64044.685.69394.724.53853.372.943
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar523.724.000522.425.991264.973.590248.864.501
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar19.468244.667585.136621.922
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar50.00050.000100.000100.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller24.468.57124.409.42014.259.42014.259.420
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar498.899.567497.423.870247.599.922231.495.494
Şerefiye79.24379.2432.179.3992.179.399
Maddi Olmayan Duran Varlıklar207.151204.26125.23810.459
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar014.530224.475197.807
TOPLAM VARLIKLAR559.974.640567.111.684359.698.128302.237.444
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler79.199.831151.697.70681.414.33065.824.034
Finansal Borçlar55.739.97251.494.54925.309.14831.870.135
Diğer Finansal Yükümlülükler21.988104.053142.644154.691
Ticari Borçlar14.074.78387.462.18913.546.7099.284.279
Diğer Borçlar7.942.29811.500.00026.91427.433
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)216.450199.51841.630.74320.107.670
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0252.391060.297
Borç Karşılıkları32.55121.12847.18360.100
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.171.789663.878710.9894.259.429
(Ara Toplam)79.199.831151.697.70681.414.33065.824.034
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler261.633.874201.671.360114.468.974125.344.493
Finansal Borçlar197.217.464142.484.69778.900.37191.108.563
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar54.41610.54330.537119.593
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü64.361.99459.176.12035.537.61034.115.880
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler00456457
Özkaynaklar219.140.935213.742.618163.814.824111.068.917
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar219.140.935213.742.618163.814.824111.068.917
Ödenmiş Sermaye33.000.00033.000.00033.000.00025.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0037.015.4130
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.052.5731.013.0891.013.0871.013.087
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları68.367.396635.548-217.776-966.816
Dönem Net Kar/Zararı5.408.11467.771.33310.432.1132.680.392
Diğer Özsermaye Kalemleri111.312.852111.322.64882.571.98783.342.254
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR559.974.640567.111.684359.698.128302.237.444
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri28.878.99562.625.46556.021.89240.210.167
Satışların Maliyeti (-)-4.275.950-44.431.399-18.957.850-10.878.806
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)24.603.04518.194.06637.064.04229.331.361
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)24.603.04518.194.06637.064.04229.331.361
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.661.048-7.281.473-5.108.955-3.440.107
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri992.8413.274.7145.720.6861.117.058
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.111.226-6.223.475-2.610.675-1.929.777
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)20.823.6127.963.83235.065.09825.078.535
Net Faaliyet Kar/Zararı21.941.99710.912.59331.955.08725.891.254
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler11.062.73881.506.396463.697463.697
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-159.994-158.564-161.147
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı31.886.35089.310.23435.370.23125.381.085
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler308.0702.119.8632.053.3481.521.554
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-21.597.677-27.166.001-19.778.884-18.354.129
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler11.062.73881.346.402305.133302.550
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)10.596.74364.264.09617.644.6958.548.510
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-5.188.6293.507.237-7.212.582-5.868.118
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0-302.6370-83.253
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-5.188.6293.809.874-7.212.582-5.784.865
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI5.408.11467.771.33310.432.1132.680.392
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)5.408.11467.771.33310.432.1132.680.392
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları5.408.11467.771.33310.432.1132.680.392
Hisse Başına Kazanç0200
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri2.812.8039.549.0837.258.7185.087.082
Kıdem Tazminatı31.3219.2930-76.297
Finansman Giderleri-21.597.677-27.166.001-19.778.884-18.354.129
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-240.821.639-171.043.340-127.173.455-117.113.713
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-241.289.078-171.502.126-128.834.495-118.805.710
Net YPP (Hedge Dahil)-240.821.639-171.043.340-127.173.455-117.113.713

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
NATEN 26,5 12,2 39,8 16,4 4,0 3/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
NATEN 26,46 5,95 8,64 268,77 2,69
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi