SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.059 88.059 0,00
VIOP 105.354 105.354 0,00
USD/TRY 6,5843 6,5755 0,13
BIST BANKA 115.886 115.886 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 9.816 9.633 1,90
ALTIN 1.614,64 1.621,49 -0,42
BRENT 26,97 26,42 2,08

 Naturel Yenilenebilir Enerji Hisse Senedi | NATEN

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 9,14 22,26 13,12
Hacim Hareketi (Milyon TL) 2,3 209,4 207,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Naturel Yenilenebilir Enerji
Kuruluş 08.10.2009
Faal Alanı Enerji üretim dağıtım.
Telefon (0312)4671833
Faks (0312)4676186
Adres Kızılırmak Mahallesi 1450 Sokak ATM Plaza B Blok No: 1/68-69 Çukurambar-Ankara/TURKEY

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar213,7163,8
Ödenmiş Sermaye33,033,0
Net Kâr67,810,4

Cari Değerler

F/K 7,2
FD/FAVÖK 32,1
PD/DD 2,3
FD/Satışlar 10,5
Yabancı Oranı (%) 2,72
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 7,9 / 5,1
Piyasa Değeri 490,1 mnTL
Net Borç 167,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -2,24 39,57 -12,75 16,75
USD -3,44 41,07 -16,63 6,38
Göreceli -2,17 33,52 5,02 51,70

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
NATEN0,000,00000,000,00 0 A/D
NATEN0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar44.685.69394.724.53853.372.94335.494.588
Nakit ve Nakit Benzerleri26.888.73711.102.7606.123.922555.762
Finansal Yatırımlar0202.94100
Ticari Alacaklar11.807.60151.710.24440.846.49028.736.931
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar4.123.527165.8301.642.498740.215
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar181.961179.122179.122179.122
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.683.86731.363.6414.580.9115.282.558
(Ara Toplam)44.685.69394.724.53853.372.94335.494.588
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar522.425.991264.973.590248.864.501251.136.678
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar244.667585.136621.922572.502
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar50.000100.000100.000100.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller24.409.42014.259.42014.259.42014.594.420
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar497.423.870247.599.922231.495.494233.583.509
Şerefiye79.2432.179.3992.179.3992.179.399
Maddi Olmayan Duran Varlıklar204.26125.23810.45911.799
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar14.530224.475197.80795.049
TOPLAM VARLIKLAR567.111.684359.698.128302.237.444286.631.266
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler151.697.70681.414.33065.824.03449.662.368
Finansal Borçlar51.494.54925.309.14831.870.13532.134.197
Diğer Finansal Yükümlülükler104.053142.644154.691205.210
Ticari Borçlar87.462.18913.546.7099.284.2799.968.194
Diğer Borçlar11.500.00026.91427.433286.081
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)199.51841.630.74320.107.6700
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü252.391060.2970
Borç Karşılıkları21.12847.18360.10017.287
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler663.878710.9894.259.4297.051.399
(Ara Toplam)151.697.70681.414.33065.824.03449.662.368
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler201.671.360114.468.974125.344.493126.908.519
Finansal Borçlar142.484.69778.900.37191.108.56394.666.216
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar10.54330.537119.593115.552
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü59.176.12035.537.61034.115.88032.126.294
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0456457457
Özkaynaklar213.742.618163.814.824111.068.917110.060.379
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar213.742.618163.814.824111.068.917110.060.379
Ödenmiş Sermaye33.000.00033.000.00025.000.00025.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri037.015.41300
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.013.0891.013.0871.013.0871.013.087
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları635.548-217.776-966.816-1.989.631
Dönem Net Kar/Zararı67.771.33310.432.1132.680.3921.389.966
Diğer Özsermaye Kalemleri111.322.64882.571.98783.342.25484.646.957
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR567.111.684359.698.128302.237.444286.631.266
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri62.625.46556.021.89240.210.16723.431.049
Satışların Maliyeti (-)-44.431.399-18.957.850-10.878.806-5.188.985
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)18.194.06637.064.04229.331.36118.242.064
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)18.194.06637.064.04229.331.36118.242.064
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-7.281.473-5.108.955-3.440.107-1.385.256
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri3.274.7145.720.6861.117.058164.671
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-6.223.475-2.610.675-1.929.777-1.452.673
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)7.963.83235.065.09825.078.53515.568.806
Net Faaliyet Kar/Zararı10.912.59331.955.08725.891.25416.856.808
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler81.506.396463.697463.69743.720
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-159.994-158.564-161.147-19.455
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı89.310.23435.370.23125.381.08515.593.071
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler2.119.8632.053.3481.521.5541.660.536
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-27.166.001-19.778.884-18.354.129-12.047.632
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler81.346.402305.133302.55024.265
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)64.264.09617.644.6958.548.5105.205.975
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)3.507.237-7.212.582-5.868.118-3.816.010
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-302.6370-83.253-22.956
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)3.809.874-7.212.582-5.784.865-3.793.054
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI67.771.33310.432.1132.680.3921.389.965
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)67.771.33310.432.1132.680.3921.389.965
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları67.771.33310.432.1132.680.3921.389.965
Hisse Başına Kazanç2000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri9.549.0837.258.7185.087.082294.191
Kıdem Tazminatı9.2930-76.29778.582
Finansman Giderleri-27.166.001-19.778.884-18.354.129-12.047.632
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-171.043.340-127.173.455-117.113.713-108.884.874
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-171.502.126-128.834.495-118.805.710-103.081.577
Net YPP (Hedge Dahil)-171.043.340-127.173.455-117.113.713-108.884.874

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
NATEN 14,9 7,2 32,1 10,5 2,3 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
NATEN 14,85 1,73 2,72 98,63 0,99
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi