SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 96.032 95.286 0,78
VIOP 119.285 118.532 0,64
USD/TRY 5,7467 5,6589 1,55
BIST BANKA 132.097 131.096 0,76
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 11.715 11.563 1,32
ALTIN 1.503,08 1.495,81 0,49
BRENT 59,41 59,74 -0,55

 Naturel Yenilenebilir Enerji Hisse Senedi | NATEN

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 5,85 6,06 0,21
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,1 65,0 63,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Naturel Yenilenebilir Enerji
Kuruluş 08.10.2009
Faal Alanı Enerji üretim dağıtım.
Telefon (0312)4671833
Faks (0312)4676186
Adres Kızılırmak Mahallesi 1450 Sokak ATM Plaza B Blok No: 1/68-69 Çukurambar-Ankara/TURKEY

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar110,1107,7
Ödenmiş Sermaye25,020,0
Net Kâr1,48,5

Cari Değerler

F/K 17,4
FD/FAVÖK 12,4
PD/DD 1,8
FD/Satışlar 8,9
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 2,9 / 2,9
Piyasa Değeri 200,0 mnTL
Net Borç 126,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 2,19 2,71 - -
USD 0,04 -1,25 - -
Göreceli 1,40 6,31 - -

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
NATEN0,000,00000,000,00 0 A/D
NATEN0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar35.494.58817.615.409019.293.085
Nakit ve Nakit Benzerleri555.762695.97801.356.515
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar28.736.9317.141.31505.395.891
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar740.2156.042.04507.601.945
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar179.122179.122057.121
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar5.282.5583.556.94904.881.613
(Ara Toplam)35.494.58817.615.409019.293.085
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar251.136.678247.998.903073.346.668
Ticari Alacaklar0002.818.259
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar572.502539.1470405.436
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar100.000100.0000500.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller14.594.42014.594.42009.335.947
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar233.583.509225.956.501057.311.787
Şerefiye2.179.3992.179.39902.100.156
Maddi Olmayan Duran Varlıklar11.79911.44509.789
Ertelenmiş Vergi Varlığı000443.609
Diğer Duran Varlıklar95.0494.617.9910421.685
TOPLAM VARLIKLAR286.631.266265.614.313092.456.773
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler49.662.36848.305.662051.594.728
Finansal Borçlar32.134.19737.392.95909.672.062
Diğer Finansal Yükümlülükler205.210139.0700249.705
Ticari Borçlar9.968.1946.215.078036.410.301
Diğer Borçlar286.081001.422.253
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları17.28717.795034.931
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7.051.3994.540.76003.805.476
(Ara Toplam)49.662.36848.305.662051.594.728
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler126.908.519109.566.787034.184.746
Finansal Borçlar94.666.21681.041.658032.244.640
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0001.796.119
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar115.552238.1950143.988
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü32.126.29428.286.47700
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler4574570-1
Özkaynaklar110.060.379107.741.86606.677.300
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar110.060.379107.741.86606.677.300
Ödenmiş Sermaye25.000.00020.000.000010.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.013.087465.0640169.402
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-1.989.631-9.435.0690-7.574.080
Dönem Net Kar/Zararı1.389.9668.511.57104.055.156
Diğer Özsermaye Kalemleri84.646.95788.200.300026.822
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR286.631.266265.614.313092.456.773
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri23.431.04920.703.6397.766.60262.298.550
Satışların Maliyeti (-)-5.188.985-7.730.425-5.658.651-52.664.272
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)18.242.06412.973.2142.107.9519.634.278
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)18.242.06412.973.2142.107.9529.634.277
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)000-199.958
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.385.256-6.378.348-1.973.996-4.413.231
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri164.6719.540.9541.931.44336.373
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.452.673-1.070.749-1.878.028-2.731.050
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)15.568.80715.065.071187.3712.326.411
Net Faaliyet Kar/Zararı16.856.8096.594.866133.9565.021.088
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler43.7209.164.10199.296287
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-19.455-337.49200
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı15.593.07223.891.680286.6672.326.698
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.660.53611.336.35308.572.878
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-12.047.632-21.068.523-1.708.740-5.548.675
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler24.2658.826.60999.296287
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.205.97614.159.510-1.422.0735.350.901
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-3.816.010-5.647.93957.684-1.309.275
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-22.956-882.4170-1.509.034
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-3.793.054-4.765.52257.684199.759
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.389.9668.511.571-1.364.3904.041.626
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.389.9668.511.571-1.364.3904.041.626
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları000-13.530
Ana Ortaklık Payları1.389.9668.511.571-1.364.3904.055.156
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri294.1912.659.147202.158602.232
Kıdem Tazminatı78.582120.821084.253
Finansman Giderleri-12.047.632-21.068.523-1.708.740-5.548.675
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-108.884.874-75.615.9330-32.280.304
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-103.081.577-77.131.1080-33.188.389
Net YPP (Hedge Dahil)-108.884.874-75.615.9330-32.280.304
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
NATEN 5,9 17,4 12,4 8,9 1,8 3/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi