SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 97.548 98.415 -0,88
VIOP 120.755 122.040 -1,05
USD/TRY 5,8206 5,7922 0,49
BIST BANKA 137.454 140.323 -2,04
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.634 12.655 -0,17
ALTIN 1.490,27 1.490,58 -0,02
BRENT 59,11 59,42 -0,52

 Mazhar Zorlu Holding Hisse Senedi | MZHLD

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 4,6 5,86 1,26
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 0,2 0,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Mazhar Zorlu Holding
Kuruluş 31.01.1996
Faal Alanı Mevcut şirketlere iştirak etmek,şirketlerin yönetimine katılmak ve aracılık yapmamak şartıyla hisse senetlerini iktisap etmek ve satmak.
Telefon (0232)3768631
Faks (0232)3768637
Adres 10003 Sok. No:6 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli - İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar-5,0-6,4
Ödenmiş Sermaye10,810,8
Net Kâr0,70,1

Cari Değerler

F/K 2,9
FD/FAVÖK 2,0
PD/DD A/D
FD/Satışlar 0,3
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Piyasa Değeri 58,2 mnTL
Net Borç 4,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 2,29 -5,79 0,37 40,94
USD 4,24 -4,65 -1,19 29,00
Göreceli -1,37 -5,20 3,96 30,71

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MZHLD26.05.19982,270,07057,057,05 141.039 A/D
MZHLD26.05.19982,270,07057,057,05141.039A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar84.198.04785.104.69085.862.78776.471.840
Nakit ve Nakit Benzerleri1.564.5894.144.3713.417.4671.773.164
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar24.776.94027.968.82630.999.04623.834.494
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar8.935.7937.126.3766.676.0909.311.081
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar46.501.49344.096.10642.423.51336.393.153
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.419.2321.769.0112.346.6715.159.948
(Ara Toplam)84.198.04785.104.69085.862.78776.471.840
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar74.209.49074.131.56273.529.14877.597.557
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar28.593.46228.279.79627.840.60928.338.036
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar3.971.8173.971.3583.972.4463.972.035
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller7.246.8987.324.4687.236.4877.382.036
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar9.251.3599.009.5049.145.33512.407.843
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.94200243
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.286.0821.691.5061.479.3411.639.767
Diğer Duran Varlıklar23.854.93023.854.93023.854.93023.857.597
TOPLAM VARLIKLAR158.407.537159.236.252159.391.935154.069.397
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler66.743.31268.610.64768.074.00198.505.517
Finansal Borçlar5.774.0608.469.0665.774.06045.058.401
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar6.411.6865.890.2418.294.0518.330.546
Diğer Borçlar16.340.29213.709.71912.261.60211.905.086
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)36.948.94838.557.20800
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü788.3461.414.5353.319.6864.518.449
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler479.980569.87838.424.60228.693.035
(Ara Toplam)66.743.31268.610.64768.074.00198.505.517
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler32.088.54133.889.13833.398.26534.867.135
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar25.450.89325.676.86326.321.67227.318.966
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar6.637.6488.212.2756.331.7157.548.169
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler00744.8780
Özkaynaklar59.575.68456.736.46757.919.66920.696.745
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar-4.981.976-6.376.341-5.760.961-23.973.414
Ödenmiş Sermaye10.836.00010.836.00010.836.00010.836.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)-1.936.042-1.936.042-1.936.042-1.936.042
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları-339.791-361.555-357.644-367.891
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.714.9171.714.9171.714.9171.714.917
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-46.587.967-46.587.968-69.021.551-69.021.551
Dönem Net Kar/Zararı732.848106.08022.433.5844.530.064
Diğer Özsermaye Kalemleri30.598.05929.852.22730.569.77530.271.089
Azınlık Payları64.557.66063.112.80863.680.63044.670.159
TOPLAM KAYNAKLAR158.407.537159.236.252159.391.935154.069.397
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri97.516.95348.515.563217.908.612167.095.221
Satışların Maliyeti (-)-69.226.986-33.714.747-152.098.154-119.136.463
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)28.289.96714.800.81665.810.45847.958.758
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)28.289.96714.800.81665.810.45847.958.758
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-9.492.546-4.851.935-20.830.583-15.387.870
Genel Yönetim Giderleri (-)-5.698.530-2.843.236-11.035.336-6.401.688
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri2.751.8441.805.67445.277.5453.994.365
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-3.905.010-2.651.278-11.113.353-9.526.585
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)11.945.7256.260.04168.108.73120.636.980
Net Faaliyet Kar/Zararı13.098.8917.105.64533.944.53926.169.200
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı11.945.7256.260.04168.108.7310
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-9.627.646-4.596.082-19.419.407-7.503.720
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.318.0791.663.95948.689.32413.133.260
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-795.391-1.435.230-2.954.855-4.162.316
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-788.346-1.414.535-3.319.686-4.518.449
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-7.045-20.695364.831356.133
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.522.688228.72945.734.4698.970.944
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.522.688228.72945.734.4698.970.944
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları789.840122.64923.300.8854.440.880
Ana Ortaklık Payları732.848106.08022.433.5844.530.064
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri795.209389.9381.462.8391.195.576
Kıdem Tazminatı436.98005.492.030280.084
Finansman Giderleri-9.627.646-4.596.082-19.419.407-7.503.720
Yurtiçi Satışlar00239.231.258191.264.668
Yurtdışı Satışlar0027.247.09816.802.009
Net Yabancı Para Pozisyonu3.263.9023.646.89712.723.19610.577.326
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu7.747.7585.607.4377.625.87910.577.326
Net YPP (Hedge Dahil)7.747.7585.607.43712.723.19610.577.326
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MZHLD 5,4 2,9 2,0 0,3 A/D 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi