SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 122.142 122.540 -0,33
VIOP 147.264 147.967 -0,48
USD/TRY 5,9428 5,9358 0,12
BIST BANKS 177.953 178.144 -0,11
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.577 13.388 1,41
GOLD 1.571,81 1.562,45 0,60
BRENT 60,62 62,04 -2,29

 Mazhar Zorlu Holding Hisse Senedi | MZHLD

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 5,4 19,5 14,1
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 2,7 2,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Mazhar Zorlu Holding
Kuruluş 31.01.1996
Faal Alanı Mevcut şirketlere iştirak etmek,şirketlerin yönetimine katılmak ve aracılık yapmamak şartıyla hisse senetlerini iktisap etmek ve satmak.
Telefon (0232)3768631
Faks (0232)3768637
Adres 10003 Sok. No:6 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli - İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar-4,3-5,0
Ödenmiş Sermaye10,810,8
Net Kâr1,30,7

Cari Değerler

F/K 8,5
FD/FAVÖK 6,1
PD/DD A/D
FD/Satışlar 0,9
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Piyasa Değeri 162,5 mnTL
Net Borç 4,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -6,25 5,49 47,64 24,07
USD -6,41 4,25 47,89 24,28
Göreceli -5,94 4,91 36,78 16,24

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MZHLD26.05.19982,270,07057,057,05 141.039 A/D
MZHLD26.05.19982,270,07057,057,05141.039A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar64.581.48784.198.04785.104.69085.862.787
Nakit ve Nakit Benzerleri1.055.5131.564.5894.144.3713.417.467
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar8.785.49724.776.94027.968.82630.999.046
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar10.249.9298.935.7937.126.3766.676.090
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar42.192.45746.501.49344.096.10642.423.513
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.298.0912.419.2321.769.0112.346.671
(Ara Toplam)64.581.48784.198.04785.104.69085.862.787
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar73.799.55574.209.49074.131.56273.529.148
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar28.658.99328.593.46228.279.79627.840.609
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar3.974.8623.971.8173.971.3583.972.446
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller7.169.3287.246.8987.324.4687.236.487
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar8.858.7659.251.3599.009.5049.145.335
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.4314.94200
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.218.6381.286.0821.691.5061.479.341
Diğer Duran Varlıklar23.914.53823.854.93023.854.93023.854.930
TOPLAM VARLIKLAR138.381.042158.407.537159.236.252159.391.935
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler45.447.39866.743.31268.610.64768.074.001
Finansal Borçlar5.774.0605.774.0608.469.0665.774.060
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar6.631.4966.411.6865.890.2418.294.051
Diğer Borçlar16.081.63316.340.29213.709.71912.261.602
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)15.454.78936.948.94838.557.2080
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.137.179788.3461.414.5353.319.686
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler368.241479.980569.87838.424.602
(Ara Toplam)45.447.39866.743.31268.610.64768.074.001
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler31.757.74332.088.54133.889.13833.398.265
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar25.225.89225.450.89325.676.86326.321.672
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar6.531.8516.637.6488.212.2756.331.715
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler000744.878
Özkaynaklar61.175.90159.575.68456.736.46757.919.669
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar-4.250.733-4.981.976-6.376.341-5.760.961
Ödenmiş Sermaye10.836.00010.836.00010.836.00010.836.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)-1.936.042-1.936.042-1.936.042-1.936.042
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları-338.969-339.791-361.555-357.644
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.714.9171.714.9171.714.9171.714.917
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-46.587.968-46.587.967-46.587.968-69.021.551
Dönem Net Kar/Zararı1.318.936732.848106.08022.433.584
Diğer Özsermaye Kalemleri30.742.39330.598.05929.852.22730.569.775
Azınlık Payları65.426.63464.557.66063.112.80863.680.630
TOPLAM KAYNAKLAR138.381.042158.407.537159.236.252159.391.935
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri147.044.74397.516.95348.515.563217.908.612
Satışların Maliyeti (-)-107.340.435-69.226.986-33.714.747-152.098.154
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)39.704.30828.289.96714.800.81665.810.458
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)39.704.30828.289.96714.800.81665.810.458
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-13.577.573-9.492.546-4.851.935-20.830.583
Genel Yönetim Giderleri (-)-7.704.555-5.698.530-2.843.236-11.035.336
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri4.344.6702.751.8441.805.67445.277.545
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-4.825.538-3.905.010-2.651.278-11.113.353
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)17.941.31211.945.7256.260.04168.108.731
Net Faaliyet Kar/Zararı18.422.18013.098.8917.105.64533.944.539
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı17.941.31211.945.7256.260.04168.108.731
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-13.968.045-9.627.646-4.596.082-19.419.407
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.973.2672.318.0791.663.95948.689.324
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.136.126-795.391-1.435.230-2.954.855
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-1.137.179-788.346-1.414.535-3.319.686
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)1.053-7.045-20.695364.831
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI2.837.1411.522.688228.72945.734.469
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)2.837.1411.522.688228.72945.734.469
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları1.518.205789.840122.64923.300.885
Ana Ortaklık Payları1.318.936732.848106.08022.433.584
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.179.627795.209389.9381.462.839
Kıdem Tazminatı687.740436.98005.492.030
Finansman Giderleri-13.968.045-9.627.646-4.596.082-19.419.407
Yurtiçi Satışlar000239.231.258
Yurtdışı Satışlar00027.247.098
Net Yabancı Para Pozisyonu5.440.8853.263.9023.646.89712.723.196
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu07.747.7585.607.4377.625.879
Net YPP (Hedge Dahil)5.440.8857.747.7585.607.43712.723.196
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MZHLD 15,0 8,5 6,1 0,8 A/D 9/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi