SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 94.244 94.244 0,00
VIOP 117.972 117.972 0,00
USD/TRY 5,7900 5,7861 0,07
BIST BANKA 127.342 127.342 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.309 12.332 -0,19
ALTIN 1.379,04 1.360,41 1,37
BRENT 62,55 61,82 1,18

 Mazhar Zorlu Holding Hisse Senedi | MZHLD

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,46 4,92 1,46
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 0,3 0,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Mazhar Zorlu Holding
Kuruluş 31.01.1996
Faal Alanı Mevcut şirketlere iştirak etmek,şirketlerin yönetimine katılmak ve aracılık yapmamak şartıyla hisse senetlerini iktisap etmek ve satmak.
Telefon (0232)3768631
Faks (0232)3768637
Adres 10003 Sok. No:6 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli - İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar-6,4-5,8
Ödenmiş Sermaye10,810,8
Net Kâr0,122,4

Cari Değerler

F/K 2,5
FD/FAVÖK 1,7
PD/DD A/D
FD/Satışlar 0,3
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Piyasa Değeri 53,3 mnTL
Net Borç 4,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 6,26 23,31 32,97 29,13
USD 6,08 22,26 37,28 16,56
Göreceli 6,23 21,17 22,43 25,05

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MZHLD26.05.19982,270,07057,057,05 141.039 A/D
MZHLD26.05.19982,270,07057,057,05141.039A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar85.104.69085.862.78776.471.84071.535.978
Nakit ve Nakit Benzerleri4.144.3713.417.4671.773.164982.986
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar27.968.82630.999.04623.834.49425.546.710
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar7.126.3766.676.0909.311.0817.724.403
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar44.096.10642.423.51336.393.15333.900.924
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.769.0112.346.6715.159.9483.380.955
(Ara Toplam)85.104.69085.862.78776.471.84071.535.978
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar74.131.56273.529.14877.597.55776.488.526
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar28.279.79627.840.60928.338.03627.240.339
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar3.971.3583.972.4463.972.0353.972.977
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller7.324.4687.236.4877.382.0367.476.826
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar9.009.5049.145.33512.407.84312.414.848
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar00243608
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.691.5061.479.3411.639.7671.525.311
Diğer Duran Varlıklar23.854.93023.854.93023.857.59723.857.617
TOPLAM VARLIKLAR159.236.252159.391.935154.069.397148.024.504
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler68.610.64768.074.00198.505.51795.133.717
Finansal Borçlar8.469.0665.774.06045.058.40145.058.401
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar5.890.2418.294.0518.330.5467.667.765
Diğer Borçlar13.709.71912.261.60211.905.08610.818.830
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)38.557.208000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.414.5353.319.6864.518.4492.987.224
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler569.87838.424.60228.693.03528.601.497
(Ara Toplam)68.610.64768.074.00198.505.51795.133.717
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler33.889.13833.398.26534.867.13535.781.136
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar25.676.86326.321.67227.318.96628.197.655
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar8.212.2756.331.7157.548.1697.583.481
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0744.87800
Özkaynaklar56.736.46757.919.66920.696.74517.109.651
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar-6.376.341-5.760.961-23.973.414-25.651.599
Ödenmiş Sermaye10.836.00010.836.00010.836.00010.836.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)-1.936.042-1.936.042-1.936.042-1.936.042
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları-361.555-357.644-367.891-351.664
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.714.9171.714.9171.714.9171.714.917
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-46.587.968-69.021.551-69.021.551-69.021.551
Dönem Net Kar/Zararı106.08022.433.5844.530.0642.892.640
Diğer Özsermaye Kalemleri29.852.22730.569.77530.271.08930.214.101
Azınlık Payları63.112.80863.680.63044.670.15942.761.250
TOPLAM KAYNAKLAR159.236.252159.391.935154.069.397148.024.504
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri48.515.563217.908.612167.095.221114.938.714
Satışların Maliyeti (-)-33.714.747-152.098.154-119.136.463-82.327.084
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)14.800.81665.810.45847.958.75832.611.630
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)14.800.81665.810.45847.958.75832.611.630
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-4.851.935-20.830.583-15.387.870-10.722.112
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.843.236-11.035.336-6.401.688-4.063.254
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.805.67445.277.5453.994.3652.485.130
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.651.278-11.113.353-9.526.585-7.618.940
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)6.260.04168.108.73120.636.98012.692.454
Net Faaliyet Kar/Zararı7.105.64533.944.53926.169.20017.826.264
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı6.260.04168.108.73100
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-4.596.082-19.419.407-7.503.720-4.206.796
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.663.95948.689.32413.133.2608.485.658
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.435.230-2.954.855-4.162.316-2.766.405
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-1.414.535-3.319.686-4.518.449-2.987.225
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-20.695364.831356.133220.820
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI228.72945.734.4698.970.9445.719.253
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)228.72945.734.4698.970.9445.719.253
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları122.64923.300.8854.440.8802.826.613
Ana Ortaklık Payları106.08022.433.5844.530.0642.892.640
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri389.9381.462.8391.195.576759.023
Kıdem Tazminatı05.492.030280.084199.816
Finansman Giderleri-4.596.082-19.419.407-7.503.720-4.206.796
Yurtiçi Satışlar0239.231.258191.264.668137.450.438
Yurtdışı Satışlar027.247.09816.802.0099.065.211
Net Yabancı Para Pozisyonu3.646.89712.723.19610.577.3264.049.846
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu5.607.4377.625.87910.577.3264.049.846
Net YPP (Hedge Dahil)5.607.43712.723.19610.577.3264.049.846
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MZHLD 4,9 2,5 1,7 0,3 A/D 3/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi