SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 95.923 96.142 -0,23
VIOP 119.714 120.016 -0,25
USD/TRY 5,8936 5,8727 0,36
BIST BANKA 127.299 128.625 -1,03
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.313 12.236 0,63
ALTIN 1.277,92 1.275,92 0,16
BRENT 75,22 74,55 0,90

 MTRYO Hisse Senedi | Metro YO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,28 1,7 0,42
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 8,7 8,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Metro YO
Kuruluş 15.06.1998
Faal Alanı Sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslararası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler portföyünü işletmek
Telefon (0212)3195999
Faks (0212)3195790
Adres Büyükdere Cad. 209 Tekfen Tower, Kat:5 Levent - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar43,246,0
Ödenmiş Sermaye21,021,0
Net Kâr-3,2-0,3

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 3,6
PD/DD 0,7
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,05
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,3 / 0,4
Piyasa Değeri 29,0 mnTL
Net Borç -43,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,47 2,22 -12,10 16,95
USD 0,96 0,13 -15,24 5,40
Göreceli 1,27 4,41 -9,18 11,02

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MTRYO31.10.20183,570,04004,004,00 840.000 22
MTRYO02.05.20175,880,100010,0010,00 2.100.000 77
MTRYO27.04.20156,250,08508,508,50 1.785.000 22
MTRYO29.04.20134,440,05505,505,50 1.155.000 11
MTRYO28.05.20107,640,110011,0011,00 1.540.000 12
MTRYO07.04.200812,990,100010,0010,00 1.400.000 23
MTRYO16.04.20065,970,08008,008,00 1.046.435 23
MTRYO31.10.20183,570,04004,004,00840.00022
MTRYO02.05.20175,880,100010,0010,002.100.00077
MTRYO27.04.20156,250,08508,508,501.785.00022
MTRYO29.04.20134,440,05505,505,501.155.00011
MTRYO28.05.20107,640,110011,0011,001.540.00012
MTRYO07.04.200812,990,100010,0010,001.400.00023
MTRYO16.04.20065,970,08008,008,001.046.43523

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar43.414.37456.328.89446.314.91648.347.404
Nakit ve Nakit Benzerleri18.572.55315.411.33415.633.2546.219.720
Finansal Yatırımlar24.579.35432.232.23630.382.67541.090.205
Ticari Alacaklar253.6548.674.443286.110998.200
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar107591011.271
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar8.80310.12212.86728.008
(Ara Toplam)43.414.37456.328.89446.314.91648.347.404
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar127.887559.79454.81929.012
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Finansal Yatırımlar0516.74300
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar83.17215.57413.7454.384
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar44.71527.47741.07424.628
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR43.542.26156.888.68846.369.73548.376.416
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler310.53610.836.384913.111342.587
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar294.8099.983.38158.42890.096
Diğer Borçlar1.408840.689843.2666.338
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları001.357158.619
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14.31912.31410.06087.534
(Ara Toplam)310.53610.836.384913.111342.587
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler16.3089.9639.1290
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar16.3089.9639.1290
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar43.215.41746.042.34145.447.49548.033.829
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar43.215.41746.042.34145.447.49548.033.829
Ödenmiş Sermaye21.000.00021.000.00021.000.00021.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri00134.454134.454
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.508.9022.508.9022.508.9022.283.094
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları21.362.50821.362.50821.362.50822.428.316
Dönem Net Kar/Zararı-3.158.996-303.277-930.259813.740
Diğer Özsermaye Kalemleri1.503.0031.474.2081.371.8901.374.225
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR43.542.26156.888.68846.369.73548.376.416
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri267.186.310192.557.018112.316.36027.032.805
Satışların Maliyeti (-)-268.945.131-191.901.702-112.679.046-25.652.001
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)-1.758.821655.316-362.6861.380.804
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)-1.758.821655.316-362.6861.380.804
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-207.381-128.342-53.309-46.324
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.935.956-1.564.329-1.151.704-589.336
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri743.162734.078637.44172.478
Diğer Faaliyet Giderleri (-)00-1-3.882
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-3.158.996-303.277-930.259813.740
Net Faaliyet Kar/Zararı-3.902.158-1.037.355-1.567.699745.144
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)0000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-3.158.996-303.277-930.259813.740
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-3.158.996-303.277-930.259813.740
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-3.158.996-303.277-930.259813.740
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-3.158.996-303.277-930.259813.740
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri12.07525.8805.4578.528
Kıdem Tazminatı7.489-147.25500
Finansman Giderleri0000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu00019.478.133
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu00019.478.133
Net YPP (Hedge Dahil)00019.478.133
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MTRYO 1,4 A/D 3,6 A/D 0,7 12/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
MTRYO 1,38 0,05 0,05 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi