SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 115.748 116.908 -0,99
VIOP 132.046 133.995 -1,45
USD/TRY 6,8597 6,8528 0,10
BIST BANKS 129.633 131.760 -1,61
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.528 12.608 -0,64
GOLD 1.775,06 1.775,34 -0,02
BRENT 42,77 43,14 -0,86

 Metro YO Hisse Senedi | MTRYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,6681 2,58 0,9119
Hacim Hareketi (Milyon TL) 4,7 121,4 116,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Metro YO
Kuruluş 15.06.1998
Faal Alanı Sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslararası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler portföyünü işletmek
Telefon (0212)3195999
Faks (0212)3195790
Adres Büyükdere Cad. 209 Tekfen Tower, Kat:5 Levent - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar50,956,8
Ödenmiş Sermaye21,021,0
Net Kâr-5,913,6

Cari Değerler

F/K 13,1
FD/FAVÖK 6,9
PD/DD 2,1
FD/Satışlar 0,2
Yabancı Oranı (%) 1,44
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 3,7 / 1,2
Piyasa Değeri 107,1 mnTL
Net Borç -50,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,16 7,59 15,38 -52,16
USD -1,01 7,59 14,37 -58,45
Göreceli -0,17 6,59 7,75 -52,71

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MTRYO2,490,06366,366,36 2.671.977 20
MTRYO31.10.20183,570,04004,004,00 840.000 22
MTRYO02.05.20175,880,100010,0010,00 2.100.000 77
MTRYO27.04.20156,250,08508,508,50 1.785.000 22
MTRYO29.04.20134,440,05505,505,50 1.155.000 11
MTRYO28.05.20107,640,110011,0011,00 1.540.000 12
MTRYO07.04.200812,990,100010,0010,00 1.400.000 23
MTRYO16.04.20065,970,08008,008,00 1.046.435 23
MTRYO31.10.20183,570,04004,004,00840.00022
MTRYO02.05.20175,880,100010,0010,002.100.00077
MTRYO27.04.20156,250,08508,508,501.785.00022
MTRYO29.04.20134,440,05505,505,501.155.00011
MTRYO28.05.20107,640,110011,0011,001.540.00012
MTRYO07.04.200812,990,100010,0010,001.400.00023
MTRYO16.04.20065,970,08008,008,001.046.43523
MTRYO2,490,06366,366,362.671.97720

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar50.927.43057.035.68752.921.81245.245.489
Nakit ve Nakit Benzerleri45.067.13541.361.60732.424.07921.394.745
Finansal Yatırımlar5.830.81113.607.04019.940.17123.823.818
Ticari Alacaklar02.061.779540.7900
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar10101010
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar29.4745.25116.76226.916
(Ara Toplam)50.927.43057.035.68752.921.81245.245.489
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar89.66497.309104.953112.598
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar54.32360.09365.86271.632
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar35.34137.21639.09140.966
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR51.017.09457.132.99653.026.76545.358.087
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler71.534321.945691.252214.689
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar49.887286.804672.221201.127
Diğer Borçlar5.93111.9568.071840
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları6.1387.7401212.589
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9.57815.44510.83910.133
(Ara Toplam)71.534321.945691.252214.689
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler36.17219.27320.50818.468
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar36.17219.27320.50818.468
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar50.909.38856.791.77852.315.00545.124.930
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar50.909.38856.791.77852.315.00545.124.930
Ödenmiş Sermaye21.000.00021.000.00021.000.00021.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.508.9022.508.9022.508.9022.508.902
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları31.771.91818.203.51218.203.51218.203.512
Dönem Net Kar/Zararı-5.869.72613.568.4069.095.1161.904.917
Diğer Özsermaye Kalemleri1.498.2941.510.9581.507.4751.507.599
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR51.017.09457.132.99653.026.76545.358.087
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri109.994.163210.006.852130.658.479103.163.784
Satışların Maliyeti (-)-115.309.581-194.485.635-120.325.624-100.470.613
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)-5.315.41815.521.21710.332.8552.693.171
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)-5.315.41815.521.21710.332.8552.693.171
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-114.221-248.316-152.112-105.107
Genel Yönetim Giderleri (-)-445.060-1.718.809-1.095.306-689.643
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri4.97314.3149.6796.496
Diğer Faaliyet Giderleri (-)0000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-5.869.72613.568.4069.095.1161.904.917
Net Faaliyet Kar/Zararı-5.874.69913.554.0929.085.4371.898.421
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-5.869.72613.568.4069.095.1161.904.917
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)0000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-5.869.72613.568.4069.095.1161.904.917
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-5.869.72613.568.4069.095.1161.904.917
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-5.869.72613.568.4069.095.1161.904.917
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-5.869.72613.568.4069.095.1161.904.917
Hisse Başına Kazanç0100
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri7.64530.57822.93415.289
Kıdem Tazminatı8.1868.3118.7930
Finansman Giderleri0000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MTRYO 2,6 13,1 6,9 0,2 2,1 3/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
MTRYO 2,55 0,21 1,44 122,98 1,23
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi