SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.813 88.830 -0,02
VIOP 109.065 109.112 -0,04
USD/TRY 3,6366 3,6303 0,17
BIST BANKS 151.875 152.557 -0,45
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.631 20.588 0,21
DAX 11.757 11.757 0,00
GOLD 1.235,78 1.235,69 0,01
BRENT 56,22 55,69 0,95

 MRSHL | Marshall

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 30,26 38 7,74
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0 9 8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı Marshall
Kuruluş 13.12.1965
Faal Alanı Çeşitli boya ve vernik üretimi.
Telefon (0262)7547470
Faks (0262)7541924
Adres Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım Tuna Cad. No:1 41455 Dilovası - Kocaeli

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar107.912.138108.279.002
Ödenmiş Sermaye10.000.00010.000.000
Net Kâr2.921.6363.079.792

Cari Oranlar

F/K 754,6
FD/FAVÖK 18,3
PD/DD 3,4
FD/Satışlar 1,5
Yabancı Oranı (%) 74,42
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,3 / 0,3
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,89 3,24 7,26 -7,35
USD 1,16 7,46 -13,20 1,31
Göreceli -0,65 -3,46 -11,32 5,33

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı
MRSHL28.05.20101,830,360050
MRSHL29.05.20099,030,835194
MRSHL30.05.200810,231,340089
MRSHL31.05.20079,551,500059
MRSHL30.05.20064,901,250069
MRSHL24.06.20044,400,800045
MRSHL30.05.20032,780,944041
MRSHL31.05.20022,890,751090
MRSHL31.05.20015,191,792046
MRSHL29.05.20001,811,44400
MRSHL28.05.19991,830,21000
MRSHL14.04.19986,192,26000
MRSHL30.05.19974,830,87000
MRSHL28.05.20101,830,360050
MRSHL29.05.20099,030,835194
MRSHL30.05.200810,231,340089
MRSHL31.05.20079,551,500059
MRSHL30.05.20064,901,250069
MRSHL24.06.20044,400,800045
MRSHL30.05.20032,780,944041
MRSHL31.05.20022,890,751090
MRSHL31.05.20015,191,792046
MRSHL29.05.20001,811,44400
MRSHL28.05.19991,830,21000
MRSHL14.04.19986,192,26000
MRSHL30.05.19974,830,87000

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar184.851.490219.021.077139.166.876112.761.981
Nakit ve Nakit Benzerleri20.647.71228.881.57810.806.77728.444.331
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar129.642.986158.948.69093.873.34645.960.414
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar15.89615.89654.92437.803
Stoklar28.556.87725.931.54324.173.98423.980.376
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar5.988.0195.243.37010.257.84514.339.057
(Ara Toplam)184.851.490219.021.077139.166.876112.761.981
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar63.226.45464.964.07360.405.08960.255.166
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Finansal Yatırımlar65.67765.67765.67765.677
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller2.552.8172.592.7482.632.6802.672.612
Maddi Duran Varlıklar53.815.66255.339.19253.426.77556.483.590
Maddi Olmayan Duran Varlıklar634.529636.765674.561641.236
Şerefiye0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı6.157.7696.329.6913.605.396392.051
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR248.077.944283.985.150199.571.965173.017.147
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler130.158.129165.168.68590.724.83457.604.119
Finansal Borçlar31.806.17548.781.10426.197.741500.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar55.358.55373.861.17438.793.58645.375.945
Diğer Borçlar6.226.2996.493.5807.178.3766.594.993
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü260.2262.577.59200
Borç Karşılıkları1.236.9721.072.23117.044.2993.525.225
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler35.269.90432.383.0041.510.8321.607.956
(Ara Toplam)130.158.129165.168.68590.724.83457.604.119
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler10.007.67710.537.4639.485.1489.249.975
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları009.485.1489.249.975
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.10.007.67710.537.46300
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar107.912.138108.279.00299.361.983106.163.053
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar107.912.138108.279.00299.361.983106.163.053
Ödenmiş Sermaye10.000.00010.000.00010.000.00010.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri43.12943.12900
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.880.7257.880.7257.880.7257.880.725
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları54.159.56454.159.56454.159.56454.663.414
Dönem Net Kar/Zararı2.921.6363.079.792-6.866.334-503.850
Diğer Özsermaye Kalemleri32.907.08433.115.79234.188.02834.122.764
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR248.077.944283.985.150199.571.965173.017.147
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri210.871.717151.010.57951.649.897255.844.548
Satışların Maliyeti (-)-135.239.325-96.695.213-35.813.610-168.358.117
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)75.632.39254.315.36615.836.28787.486.431
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)75.632.39254.315.36615.836.28787.486.431
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-50.360.355-35.824.897-15.310.024-66.271.156
Genel Yönetim Giderleri (-)-14.557.838-12.739.353-6.451.456-13.819.674
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-1.347.891-1.090.472-700.935-2.677.521
Diğer Faaliyet Gelirleri12.397.6628.412.9622.012.2932.033.412
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-13.519.404-7.262.153-3.359.083-2.066.266
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)8.244.5665.811.453-7.972.9184.685.226
Net Faaliyet Kar/Zararı9.366.3084.660.644-6.626.1284.718.080
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler59.64027.96614.1630
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-4.159.309-2.455.215-604.103-4.464.317
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler000687.770
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.144.8973.384.204-8.562.858908.679
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.223.261-304.4123.231.885-1.412.529
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-6.695.842-6.001.0910-1.738.173
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)5.472.5815.696.6793.231.885325.644
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI2.921.6363.079.792-5.330.973-503.850
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)2.921.6363.079.792-5.330.973-503.850
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları2.921.6363.079.792-5.330.973-503.850
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri9.253.9486.121.4666.519.89214.421.468
Kıdem Tazminatı846.971860.550758.924549.005
Finansman Giderleri-4.159.309-2.455.215-604.103-4.464.317
Yurtiçi Satışlar412.689.564297.902.49199.859.136514.330.936
Yurtdışı Satışlar11.331.9097.754.6353.308.58612.941.642
Net Yabancı Para Pozisyonu-6.735.203-12.092.211-8.237.914-65.169
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-6.735.203-12.092.211-8.237.914-65.169
Net YPP (Hedge Dahil)-6.735.203-12.092.211-8.237.914-65.169
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MRSHL 36,3 A/D 18,3 1,4 3,4 9/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
MRSHL 36,34 74,43 74,42 -1,09 -0,04
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
MRSHL 0,0
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.