SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 95.953 96.861 -0,94
VIOP 119.889 121.122 -1,02
USD/TRY 5,8240 5,8096 0,25
BIST BANKA 126.112 128.270 -1,68
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.222 12.153 0,57
ALTIN 1.274,95 1.275,80 -0,07
BRENT 74,14 71,95 3,04

 MRGYO Hisse Senedi | Martı GYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı Martı GYO
Kuruluş 12.06.1987
Faal Alanı Gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak, gayrimenkul portföyü oluşturmak ve geliştirmek.
Telefon (0212)3348850
Faks (0212)3348852
Adres İnönü cad. Devres Han No:50/4 Gümüşsuyu,Beyoğlu - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar329,8378,5
Ödenmiş Sermaye110,0110,0
Net Kâr-25,9-27,0

Cari Değerler

F/K -
FD/FAVÖK -
PD/DD -
FD/Satışlar -
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A /
Piyasa Değeri
Net Borç
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%)

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,54 1,54 -1,49 1,54
USD 0,84 0,84 -6,55 -8,03
Göreceli 2,50 0,73 2,50 -3,41

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MRGYO29.08.20120,820,00470,470,47 514.397 27
MRGYO26.08.20116,170,05005,005,00 5.500.000 73
MRGYO29.08.20120,820,00470,470,47514.39727
MRGYO26.08.20116,170,05005,005,005.500.00073

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar66.116.92366.355.17437.097.30350.601.985
Nakit ve Nakit Benzerleri203.107229.291461.502108.074
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar27.618.74610.779.60020.733.19313.209.711
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar35.274.01152.253.53912.818.12333.982.257
Stoklar1.410.5001.410.5001.410.5001.410.500
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.610.5591.682.2441.673.9851.891.443
(Ara Toplam)66.116.92366.355.17437.097.30350.601.985
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar543.634.309628.311.565514.408.762457.277.779
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar43.182.85654.013.35871.647.59658.932.855
Finansal Yatırımlar00431.442395.531
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller484.871.357558.862.551427.251.362391.163.587
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar154.244114.04499.298102.268
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar13.68417.51514.71214.709
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar15.412.16815.304.09714.964.3526.668.829
TOPLAM VARLIKLAR609.751.232694.666.739551.506.065507.879.764
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler71.979.73282.934.62969.340.86364.180.914
Finansal Borçlar34.399.77168.823.93554.981.70949.103.800
Diğer Finansal Yükümlülükler22.612.318000
Ticari Borçlar2.829.7422.737.1963.565.4133.205.808
Diğer Borçlar9.623.4787.843.4587.184.8978.331.071
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları1.547.5742.577.4191.410.4531.261.083
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler966.849952.6212.198.3912.279.152
(Ara Toplam)71.979.73282.934.62969.340.86364.180.914
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler207.979.370233.263.826181.972.160155.962.198
Finansal Borçlar206.034.731230.953.035178.937.751154.156.284
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0001.639.365
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar435.137391.529368.453166.549
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler1.509.5021.919.2622.665.9560
Özkaynaklar329.792.130378.468.284300.193.042287.736.652
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar329.792.130378.468.284300.193.042287.736.652
Ödenmiş Sermaye110.000.000110.000.000110.000.000110.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri00018.716.606
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları246.032.089295.693.176201.698.473177.439.452
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.685.2723.685.2723.685.2723.685.272
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-21.122.746-21.122.746-20.557.92836.648.470
Dönem Net Kar/Zararı-25.948.294-26.960.229-11.803.868-57.206.398
Diğer Özsermaye Kalemleri17.145.80917.172.81117.171.093-1.546.750
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR609.751.232694.666.739551.506.065507.879.764
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri16.627.67814.760.9463.685.5227.431.747
Satışların Maliyeti (-)-1.536.695-1.153.102-868.740-1.072.221
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)15.090.98313.607.8442.816.7826.359.526
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)15.090.98313.607.8442.816.7826.359.526
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.653.855-2.440.403-1.220.005-4.694.989
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri639.951614.646535.5502.934.872
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.909.629-1.685.841-207.495-54.223.403
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)10.167.45010.096.2461.924.832-49.623.994
Net Faaliyet Kar/Zararı11.437.12811.167.4411.596.7771.664.537
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler10.115.1296.652.5783.292.82210.147.257
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler18.592.24818.317.06309.918.842
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-64.823.121-62.026.116-17.021.522-27.648.503
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler10.115.1296.652.5783.292.82210.147.257
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-25.948.294-26.960.229-11.803.868-57.206.398
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-25.948.294-26.960.229-11.803.868-57.206.398
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-25.948.294-26.960.229-11.803.868-57.206.398
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-25.948.294-26.960.229-11.803.868-57.206.398
Hisse Başına Kazanç000-1
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri45.94329.93113.76139.820
Kıdem Tazminatı21.84710.7459.11938.264
Finansman Giderleri-64.823.121-62.026.116-17.021.522-27.648.503
Yurtiçi Satışlar16.627.67814.760.9463.685.5227.431.747
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-188.325.250-131.002.145-66.452.235-60.217.813
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-224.377.275-206.937.825-139.915.226-153.128.058
Net YPP (Hedge Dahil)-188.325.250-131.002.145-66.452.235-60.217.813
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MRGYO 0,7 A/D A/D A/D 0,2 9/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
MRGYO 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi