SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.813 88.830 -0,02
VIOP 109.065 109.112 -0,04
USD/TRY 3,6349 3,6303 0,13
BIST BANKS 151.875 152.557 -0,45
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.631 20.588 0,21
DAX 11.757 11.757 0,00
GOLD 1.235,61 1.235,69 -0,01
BRENT 56,23 55,69 0,97

 MRGYO | Martı GYO

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,35 0,46 0,11
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0 1 1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı Martı GYO
Kuruluş 12.06.1987
Faal Alanı Gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak, gayrimenkul portföyü oluşturmak ve geliştirmek.
Telefon (0212)3348850
Faks (0212)3348852
Adres İnönü cad. Devres Han No:50/4 Gümüşsuyu,Beyoğlu - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar356.576.880339.091.022
Ödenmiş Sermaye110.000.000110.000.000
Net Kâr-23.052.529-4.242.477

Cari Oranlar

F/K -0,3
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,1
FD/Satışlar -
Yabancı Oranı (%) 0,28
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,1
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 2,56 -9,09 5,26 -7,41
USD 2,84 -5,37 -14,82 1,24
Göreceli 0,99 -14,99 -12,97 5,26

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı
MRGYO29.08.20120,820,004727
MRGYO26.08.20116,170,050073
MRGYO29.08.20120,820,004727
MRGYO26.08.20116,170,050073

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar62.860.61646.907.61943.487.01331.798.517
Nakit ve Nakit Benzerleri116.433107.286188.291233.296
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar17.891.23611.590.41319.170.09311.112.692
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar42.135.22532.372.44623.350.01719.239.675
Stoklar1.410.5001.410.5009.650251.610
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.307.2221.426.974768.962961.244
(Ara Toplam)62.860.61646.907.61943.487.01331.798.517
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar501.625.296471.947.819453.511.144455.954.157
Ticari Alacaklar04.345.00000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar50.515.15957.765.15961.452.48763.265.161
Finansal Yatırımlar229.529251.217260.933260.701
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller438.371.824397.121.223378.640.576379.077.776
Maddi Duran Varlıklar87.02085.40387.33998.766
Maddi Olmayan Duran Varlıklar15.60610.11910.59112.603
Şerefiye0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar12.406.15812.369.69813.059.21813.239.150
TOPLAM VARLIKLAR564.485.912518.855.438496.998.157487.752.674
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler42.318.91441.597.40742.550.18433.255.728
Finansal Borçlar18.328.63419.009.50018.230.21816.960.520
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar4.493.6344.119.7333.913.3454.057.582
Diğer Borçlar11.894.40811.591.2459.827.8359.175.285
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları1.475.0671.647.6331.942.4001.688.035
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6.127.1715.229.2968.636.3861.374.306
(Ara Toplam)42.318.91441.597.40742.550.18433.255.728
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler165.590.118138.167.009130.265.154126.911.590
Finansal Borçlar165.367.593137.955.362130.069.636126.661.563
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları222.525211.647195.518250.027
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar356.576.880339.091.022324.182.819327.585.356
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar356.576.880339.091.022324.182.819327.585.356
Ödenmiş Sermaye110.000.000110.000.000110.000.000110.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0018.716.60618.716.606
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları107.039.35270.740.95654.726.43755.042.524
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.002.3713.002.3713.002.3713.002.371
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları142.415.690142.415.690142.415.690275.292.180
Dönem Net Kar/Zararı-23.052.529-4.242.477-3.150.047-132.876.490
Diğer Özsermaye Kalemleri17.171.99617.174.482-1.528.238-1.591.835
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR564.485.912518.855.438496.998.157487.752.674
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri4.733.9144.336.8031.580.43314.771.634
Satışların Maliyeti (-)-1.327.626-1.021.712-606.324-4.119.153
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)3.406.2883.315.091974.10910.652.481
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)3.406.2883.315.091974.10910.652.481
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-149.867-166.132-118.267-718.170
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.848.774-2.136.147-1.207.710-4.905.070
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri2.545.0071.106.415617.0368.841.499
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.280.527-1.112.852-447.013-134.073.425
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)1.672.1271.006.375-181.845-120.202.685
Net Faaliyet Kar/Zararı407.6471.012.812-351.8685.029.241
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-34.447.167-11.772.865-5.693.297-21.821.613
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler9.722.5116.524.0132.725.0959.147.808
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-23.052.529-4.242.477-3.150.047-132.876.490
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-23.052.529-4.242.477-3.150.047-132.876.490
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-23.052.529-4.242.477-3.150.047-132.876.490
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-23.052.529-4.242.477-3.150.047-132.876.490
Hisse Başına Kazanç000-1
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç000-1
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri24.4779.1929.19239.015
Kıdem Tazminatı17.03810.40411.13013.354
Finansman Giderleri-34.447.167-11.772.865-5.693.297-21.821.613
Yurtiçi Satışlar4.733.9144.336.8031.580.43314.771.634
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-48.957.667-17.635.128-17.945.028-14.092.802
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-48.957.667-17.635.128-17.945.028-14.092.802
Net YPP (Hedge Dahil)-48.957.667-17.635.128-17.945.028-14.092.802
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MRGYO 0,4 A/D A/D A/D 0,1 9/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
MRGYO 0,40 0,28 0,28 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
MRGYO 0,0
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.