SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 94.702 95.421 -0,75
VIOP 118.469 119.469 -0,84
USD/TRY 5,7765 5,7939 -0,30
BIST BANKS 132.284 134.120 -1,37
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.228 12.275 -0,38
GOLD 1.409,54 1.423,61 -0,99
BRENT 65,17 64,28 1,38

 Martı GYO Hisse Senedi | MRGYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,56 0,67 0,11
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 5,9 5,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Martı GYO
Kuruluş 12.06.1987
Faal Alanı Gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak, gayrimenkul portföyü oluşturmak ve geliştirmek.
Telefon (0212)3348850
Faks (0212)3348852
Adres İnönü cad. Devres Han No:50/4 Gümüşsuyu,Beyoğlu - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar293,9329,8
Ödenmiş Sermaye110,0110,0
Net Kâr-75,4-25,9

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,2
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,40
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,2 / 0,4
Piyasa Değeri 66,0 mnTL
Net Borç 279,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,64 1,69 -1,64 -7,69
USD -2,49 2,56 3,11 -15,81
Göreceli -1,89 0,40 -11,28 -11,71

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MRGYO29.08.20120,820,00470,470,47 514.397 27
MRGYO26.08.20116,170,05005,005,00 5.500.000 73
MRGYO29.08.20120,820,00470,470,47514.39727
MRGYO26.08.20116,170,05005,005,005.500.00073

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar106.321.05266.116.92366.355.17437.097.303
Nakit ve Nakit Benzerleri190.746203.107229.291461.502
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar21.027.60827.618.74610.779.60020.733.193
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar82.259.29535.274.01152.253.53912.818.123
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar846.3011.410.5001.410.5001.410.500
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.997.1021.610.5591.682.2441.673.985
(Ara Toplam)106.321.05266.116.92366.355.17437.097.303
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar485.675.315543.634.309628.311.565514.408.762
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar69.12143.182.85654.013.35871.647.596
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar000431.442
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller463.149.969484.871.357558.862.551427.251.362
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar130.458154.244114.04499.298
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar12.76413.68417.51514.712
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar22.313.00315.412.16815.304.09714.964.352
TOPLAM VARLIKLAR591.996.367609.751.232694.666.739551.506.065
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler83.754.14771.979.73282.934.62969.340.863
Finansal Borçlar66.841.27134.399.77168.823.93554.981.709
Diğer Finansal Yükümlülükler022.612.31800
Ticari Borçlar3.215.6632.829.7422.737.1963.565.413
Diğer Borçlar10.540.1329.623.4787.843.4587.184.897
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları2.222.7011.547.5742.577.4191.410.453
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler934.380966.849952.6212.198.391
(Ara Toplam)83.754.14771.979.73282.934.62969.340.863
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler214.368.993207.979.370233.263.826181.972.160
Finansal Borçlar212.673.381206.034.731230.953.035178.937.751
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar478.472435.137391.529368.453
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler1.217.1401.509.5021.919.2622.665.956
Özkaynaklar293.873.227329.792.130378.468.284300.193.042
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar293.873.227329.792.130378.468.284300.193.042
Ödenmiş Sermaye110.000.000110.000.000110.000.000110.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları259.470.764246.032.089295.693.176201.698.473
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.685.2723.685.2723.685.2723.685.272
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-20.953.605-21.122.746-21.122.746-20.557.928
Dönem Net Kar/Zararı-75.407.097-25.948.294-26.960.229-11.803.868
Diğer Özsermaye Kalemleri17.077.89317.145.80917.172.81117.171.093
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR591.996.367609.751.232694.666.739551.506.065
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri17.535.05316.627.67814.760.9463.685.522
Satışların Maliyeti (-)-1.732.145-1.536.695-1.153.102-868.740
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)15.802.90815.090.98313.607.8442.816.782
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)15.802.90815.090.98313.607.8442.816.782
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-5.838.961-3.653.855-2.440.403-1.220.005
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri18.332.550639.951614.646535.550
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-54.574.308-1.909.629-1.685.841-207.495
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-26.277.81110.167.45010.096.2461.924.832
Net Faaliyet Kar/Zararı9.963.94711.437.12811.167.4411.596.777
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler14.596.13210.115.1296.652.5783.292.822
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-11.681.679005.217.654
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler018.592.24818.317.0630
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-63.725.418-64.823.121-62.026.116-17.021.522
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler14.596.13210.115.1296.652.5783.292.822
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-75.407.097-25.948.294-26.960.229-11.803.868
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-75.407.097-25.948.294-26.960.229-11.803.868
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-75.407.097-25.948.294-26.960.229-11.803.868
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-75.407.097-25.948.294-26.960.229-11.803.868
Hisse Başına Kazanç-1000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç-1000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç-1000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç-1000
Amortisman Giderleri135.92645.94329.93113.761
Kıdem Tazminatı29.78921.84710.7459.119
Finansman Giderleri-63.725.418-64.823.121-62.026.116-17.021.522
Yurtiçi Satışlar17.535.05316.627.67814.760.9463.685.522
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-140.242.733-188.325.250-131.002.145-66.452.235
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-219.693.851-224.377.275-206.937.825-139.915.226
Net YPP (Hedge Dahil)-140.242.733-188.325.250-131.002.145-66.452.235
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MRGYO 0,6 A/D A/D A/D 0,2 12/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
MRGYO 0,60 0,40 0,40 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi