SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 117.227 114.809 2,11
VIOP 133.416 131.285 1,62
USD/TRY 6,8654 6,8612 0,06
BIST BANKA 126.249 124.982 1,01
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.634 12.489 1,15
ALTIN 1.808,33 1.798,58 0,54
BRENT 42,73 43,24 -1,18

 Martı GYO Hisse Senedi | MRGYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,9 2,78 1,88
Hacim Hareketi (Milyon TL) 4,9 106,8 101,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Martı GYO
Kuruluş 12.06.1987
Faal Alanı Gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak, gayrimenkul portföyü oluşturmak ve geliştirmek.
Telefon (0212)3348850
Faks (0212)3348852
Adres İnönü cad. Devres Han No:50/4 Gümüşsuyu,Beyoğlu - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar356,4314,2
Ödenmiş Sermaye110,0110,0
Net Kâr18,84,7

Cari Değerler

F/K 13,4
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,7
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 6,09
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 4,1 / 2,2
Piyasa Değeri 251,9 mnTL
Net Borç 356,6 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -7,29 -2,14 61,27 126,73
USD -7,15 -2,29 59,86 96,66
Göreceli -6,50 -1,34 53,44 125,96

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MRGYO29.08.20120,820,00470,470,47 514.397 27
MRGYO26.08.20116,170,05005,005,00 5.500.000 73
MRGYO29.08.20120,820,00470,470,47514.39727
MRGYO26.08.20116,170,05005,005,005.500.00073

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar128.941.328124.463.457128.131.093112.497.529
Nakit ve Nakit Benzerleri112.359126.355117.235151.767
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar33.108.15631.968.70837.985.60126.109.832
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar92.930.20390.275.80987.514.01784.301.633
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0816.674858.371825.592
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.790.6101.275.9111.655.8691.108.705
(Ara Toplam)128.941.328124.463.457128.131.093112.497.529
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar607.654.835534.415.295480.761.550503.837.084
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar19.012.76919.012.084120.487120.487
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller561.507.700488.892.597454.603.493480.263.216
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar36.32761.431175.417211.019
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar7.3308.42610.93811.588
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar27.090.70926.440.75725.851.21523.230.774
TOPLAM VARLIKLAR736.596.163658.878.752608.892.643616.334.613
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler379.540.110147.560.744124.430.04189.091.312
Finansal Borçlar356.708.078127.378.523101.189.04370.394.334
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar1.809.3141.525.1613.799.0502.380.380
Diğer Borçlar17.554.41814.288.10615.131.93512.335.856
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)772.532770.139786.746908.569
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları2.025.9492.872.4502.702.1032.213.121
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler669.819726.365821.164859.052
(Ara Toplam)379.540.110147.560.744124.430.04189.091.312
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler678.996197.137.637194.226.611217.106.286
Finansal Borçlar0196.416.280193.150.559215.620.869
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar608.953584.554619.962491.407
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler70.043136.803456.090994.010
Özkaynaklar356.377.057314.180.371290.235.991310.137.015
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar356.377.057314.180.371290.235.991310.137.015
Ödenmiş Sermaye110.000.000110.000.000110.000.000110.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları303.204.847275.063.480252.226.995270.250.922
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.685.2723.685.2723.685.2723.685.272
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-96.360.702-96.360.702-96.360.702-96.360.702
Dönem Net Kar/Zararı18.832.3194.740.6383.613.5585.415.025
Diğer Özsermaye Kalemleri17.015.32117.051.68317.070.86817.146.498
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR736.596.163658.878.752608.892.643616.334.613
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri23.882.54623.303.94620.245.4466.821.172
Satışların Maliyeti (-)-1.930.959-1.741.253-1.290.829-800.040
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)21.951.58721.562.69318.954.6176.021.132
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)21.951.58721.562.69318.954.6176.021.132
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-7.159.687-4.813.526-4.982.618-2.640.031
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri34.303.5581.188.7101.150.168305.254
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-8.745.349-2.442.036-2.215.053-196.933
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)40.350.10915.495.84112.907.1143.489.422
Net Faaliyet Kar/Zararı14.791.90016.749.16713.971.9993.381.101
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler16.362.63612.373.5738.195.0413.230.204
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı56.712.74527.869.41421.102.1556.719.626
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler26.055.4971.403.0931.474.9398.107.088
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-63.935.923-24.531.869-18.963.536-9.411.689
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler16.362.63612.373.5738.195.0413.230.204
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)18.832.3194.740.6383.613.5585.415.025
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI18.832.3194.740.6383.613.5585.415.025
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)18.832.3194.740.6383.613.5585.415.025
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları18.832.3194.740.6383.613.5585.415.025
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri216.673185.36463.41934.251
Kıdem Tazminatı49.03541.02233.93549.077
Finansman Giderleri-63.935.923-24.531.869-18.963.536-9.411.689
Yurtiçi Satışlar23.882.54623.303.94620.245.4466.821.172
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-216.834.886-116.530.000-139.039.974-111.478.696
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-216.834.886-208.920.466-213.229.986-111.478.696
Net YPP (Hedge Dahil)-216.834.886-116.530.000-213.229.986-111.478.696

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MRGYO 2,3 13,4 A/D A/D 0,7 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
MRGYO 2,29 7,35 6,09 -125,68 -1,27
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi