SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 90.051 91.801 -1,91
VIOP 112.442 114.577 -1,86
USD/TRY 5,3496 5,3502 -0,01
BIST BANKS 111.138 115.333 -3,64
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 0 0 0,00
DAX 10.929 10.781 1,38
GOLD 1.245,74 1.245,89 -0,01
BRENT 60,23 60,24 -0,02

 MPARK Hisse Senedi | MLP Sağlık Hizmetleri

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Hisse Önerisi

AL
  • Son Öneri Tarihi 08.11.2018
  • Hedef Fiyat 16,46
  • Getiri Pot %42

Uğursel Önder Hardy

Yatırım Teması


SUT fiyatlarında yukarı yönlü revizyon sayesinde şirketin cirosunda 2018 yılının geri kalanında ek katkı bekliyoruz. ii) medikal turizm için ümit vadeden görünüm. Medikal turizm gelirlerinde yıllık bazda %58 artış bekliyoruz, iii) diğer faaliyetlerden artan katkı, iv) yatırım harcamalarındaki azalış sayesinde şirketin ileriye yönelik kaldıracında düşüş bekliyoruz, v) Yabancı para cinsinden kira giderlerinin azalacak ve iki yıllık hedging stratejisinin sürdürülecek olmasının şirketin yabancı para cinsinden riskini azaltacağını düşünüyoruz.p>

Riskler


i) Makroekonomik ve rekabetçi koşullardaki değişim MPARK’ın büyüme ve kârlılık hedeflerinde baskı oluşturabilir. Şirket, 2019 yılında yeni bir hastane açmamayı düşünüyor, dolayısıyla başta hedeflenen büyüme hikayesi değişiyor. ii) yeni hastanelerin entegrasyonunun beklenenden daha uzun sürmesi gelecekteki kazançlar üzerinde olumsuz bir etkisi oluşturabilir, iii) şehir hastanelerinin açılması sebebiyle oluşacak rekabet, iv) YP riski: Temmuz ayında Medikal Park 2018-2020 arasındaki EUR cinsi sendikasyon kredisinin anapara ve faiz ödemeleri için çapraz döviz faiz değişim işlemleriyle hedge gerçekleştirdiğini açıklamıştı. Bu işlem sayesinde her ne kadar EUR cinsi borçtan kaynaklanan YP riski kısmen sınırlansa da, YP borç şirketi baskılamaya devam edecek. p>

Önceki Öneri Tarihi 02.10.2018
Önceki Hedef Fiyat 16,98
AL

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 9,51 14,06 4,55
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,7 37,2 36,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,4 Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı MLP Sağlık Hizmetleri
Kuruluş
Faal Alanı Hastane işletmeciliği
Telefon (0212)2275555
Faks (0212)2272328
Adres Otakçılar Cd. Flatofis İstanbul No:78 Kat:3 D Blok No:103 Eyüp/Istanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar442,3579,0
Ödenmiş Sermaye208,0208,0
Net Kâr-158,1-23,0

Özet Finansal Göstergeler

Satışlar 4.206 mn TL
FAVÖK 669 mn TL
Net Kar 157 mn TL
FD/Satışlar 0,9
FD/FAVÖK 5,6
F/K 15,4
PD/DD 3,2
Satışlar 3.620 mn TL
FAVÖK 552 mn TL
Net Kar 90 mn TL
FD/Satışlar 1,0
FD/FAVÖK 6,8
F/K 26,9
PD/DD 4,1
Satışlar 3.099 mn TL
FAVÖK 472 mn TL
Net Kar -96 mn TL
FD/Satışlar 1,2
FD/FAVÖK 7,9
F/K A/D
PD/DD 4,9
Satışlar 2.576 mn TL
FAVÖK 365 mn TL
Net Kar -123 mn TL
FD/Satışlar 1,5
FD/FAVÖK 10,2
F/K A/D
PD/DD A/D

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 9,5
PD/DD 5,5
FD/Satışlar 1,3
Yabancı Oranı (%) 81,83
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,4 / 1,5
Piyasa Değeri 2.411,2 mnTL
Net Borç 1.330,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,94 -7,65 -5,23 -
USD -1,13 -7,47 -3,11 -
Göreceli 0,99 -3,63 -3,77 -

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Önceki Değere Göre Değişim
Kod Kapanış Fiyat (TL) Cari Tahmin
(mn TL)
Tahmin
Güncelleme
Tarihi
1 Hafta
(mn TL)
1 Ay
(mn TL)
3 Ay
(mn TL)
MPARK 11,59
-95,8
3.099,2
472,2
495,0
3.001,2
30.11.2018
08.11.2018
08.11.2018
08.11.2018
08.11.2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
86,1
0,0
0,0
0,0
0,0
-49,1
-0,3
2,4
-58,5
0,8
2018 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
1 Hafta Önceki 1 Ay Önceki 3 Ay Önceki
Kod Öneri Tarihi Öneri Hedef Değişim (TL) Öneri Hedef Değişim (TL) Öneri Hedef Değişim (TL)
MPARK 08.11.2018 AL 16,46 0,00 AL 16,46 0,00 AL 19,32 -2,86
Kod Kapanış Fiyat Temettü
Verim (%)
Hisse
Başı TL
Dağıtma
Oranı (%)
Toplam
Temettü (mn TL)
Tahmin/
Gerçekleşen
MPARK 11,59
Kod Satışlar (mn TL) Net Kar (mn TL) FAVÖK (mn TL) Tahmin/Açıklanan
MPARK 4.206,0 156,9 668,8 Tahmin
MPARK 3.619,9 89,7 551,8 Tahmin
MPARK 3.099,2 -95,8 472,2 Tahmin
MPARK 2.576,1 -122,8 365,4 Açıklanan
Kod F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Tahmin/Açıklanan
MPARK 15,4 5,6 0,9 3,2 Tahmin
MPARK 26,9 6,8 1,0 4,1 Tahmin
MPARK -25,2 7,9 1,2 4,9 Tahmin
MPARK -19,6 10,2 1,5 147,9 Açıklanan
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MPARK0,000,00000,000,00 0 A/D
MPARK0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar1.553.455.0001.404.413.0001.267.842.0001.161.175.000
Nakit ve Nakit Benzerleri282.510.000371.939.000246.726.000217.846.000
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar885.842.000786.562.000790.949.000750.176.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar70.451.00035.152.00023.644.00023.680.000
Stoklar82.440.00075.335.00069.215.00051.346.000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar232.212.000135.425.000137.308.000118.127.000
(Ara Toplam)1.553.455.0001.404.413.0001.267.842.0001.161.175.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar1.769.812.0001.705.786.0001.658.694.0001.560.161.000
Ticari Alacaklar1.053.0001.053.0001.053.0001.053.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.198.0001.183.0001.281.0001.434.000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar833.942.000820.177.000805.538.000752.136.000
Şerefiye40.217.00040.217.00040.217.00040.217.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar428.492.000429.918.000429.156.000427.516.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı294.117.000257.366.000233.266.000197.317.000
Diğer Duran Varlıklar170.793.000155.872.000148.183.000140.488.000
TOPLAM VARLIKLAR3.323.267.0003.110.199.0002.926.536.0002.721.336.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler1.500.897.0001.380.490.0001.216.572.0001.261.424.000
Finansal Borçlar529.047.000456.608.000340.236.000422.824.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar724.667.000700.736.000698.699.000669.975.000
Diğer Borçlar20.826.00020.580.00022.277.00021.325.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü4.969.0005.122.0002.862.0003.595.000
Borç Karşılıkları24.617.00025.265.00023.957.00024.378.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler196.771.000172.179.000128.541.000119.327.000
(Ara Toplam)1.500.897.0001.380.490.0001.216.572.0001.261.424.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.287.639.0001.058.587.0001.016.028.0001.355.242.000
Finansal Borçlar1.084.247.000872.417.000835.615.0001.176.424.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0038.468.0000
Diğer Borçlar36.664.00037.548.000039.223.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar16.802.00016.441.00015.190.00014.406.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü144.424.000130.298.000124.814.000124.136.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler5.502.0001.883.0001.941.0001.053.000
Özkaynaklar534.731.000671.122.000693.936.000104.670.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar442.287.000578.956.000614.052.00016.298.000
Ödenmiş Sermaye208.037.000208.037.000208.037.000176.458.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri00556.162.0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10.260.00010.260.00010.260.00010.260.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-200.934.000-200.934.000-200.934.000-78.162.000
Dönem Net Kar/Zararı-158.056.000-22.995.0009.990.000-122.772.000
Diğer Özsermaye Kalemleri582.980.000584.588.00030.537.00030.514.000
Azınlık Payları92.444.00092.166.00079.884.00088.372.000
TOPLAM KAYNAKLAR3.323.267.0003.110.199.0002.926.536.0002.721.336.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri2.251.332.0001.469.714.000749.307.0002.576.076.000
Satışların Maliyeti (-)-1.901.980.000-1.230.665.000-611.271.000-2.170.589.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)349.352.000239.049.000138.036.000405.487.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)349.352.000239.049.000138.036.000405.487.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-189.499.000-123.149.000-59.693.000-215.148.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri466.843.000156.707.00066.969.000380.080.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-381.553.000-115.912.000-48.965.000-357.681.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)245.143.000156.695.00096.347.000212.738.000
Net Faaliyet Kar/Zararı159.853.000115.900.00078.343.000190.339.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.537.000353.000158.0001.000.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-373.000-188.000-144.000-1.194.000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-455.039.000-211.007.000-127.274.000-383.294.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler1.164.000165.00014.000-194.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-208.732.000-54.147.000-30.913.000-170.750.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)65.821.00046.018.00032.415.00037.968.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-9.767.000-7.347.000-2.862.000-11.573.000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)75.588.00053.365.00035.277.00049.541.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-142.911.000-8.129.0001.502.000-132.782.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-142.911.000-8.129.0001.502.000-132.782.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları15.145.00014.866.0009.307.000-10.010.000
Ana Ortaklık Payları-158.056.000-22.995.000-7.805.000-122.772.000
Hisse Başına Kazanç000-1
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri140.967.00090.079.00043.917.000175.100.000
Kıdem Tazminatı4.570.0004.966.0002.231.0003.687.000
Finansman Giderleri-455.039.000-211.007.000-127.274.000-383.294.000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-577.679.000-268.687.000-364.929.000-719.081.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-717.806.000-268.687.000-364.929.000-719.081.000
Net YPP (Hedge Dahil)-294.460.000-268.687.000-364.929.000-719.081.000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MPARK 11,6 A/D 9,5 1,3 5,5 9/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
MPARK 11,59 81,83 81,83 -0,40 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
FK'ye göre FD/FAVÖK'e göre PD/DD'ne göre
Kod Kapanış Fiyatı F/K Prim/İskonto
(%)
FD/FAVÖK Prim/İskonto
(%)
PD/DD Prim/İskonto
(%)
MPARK 11,59 A/D 7,9 -47,0 4,9 83,9
2018 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.
F/K FD/FAVÖK PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) FD/FAVÖK Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
MPARK A/D 7,9 -26,6 4,9 -17,6
2018 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.