SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 96.142 95.953 0,20
VIOP 120.016 119.889 0,11
USD/TRY 5,8775 5,8291 0,83
BIST BANKA 128.625 126.112 1,99
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.236 12.222 0,11
ALTIN 1.277,63 1.272,48 0,40
BRENT 74,55 74,51 0,05

 MIPAZ Hisse Senedi | Milpa

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,343 1,55 0,207
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,3 51,7 50,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Milpa
Kuruluş 30.01.1980
Faal Alanı Her türlü nakil vasıtaları, gayrimenkul, dayanıklı ve dayanıksız tüketim malzemeleri ile benzer malların pazarlanması ve tatil köyü konaklama hizmetleri.
Telefon (0216)3399739
Faks (0216)3399767
Adres Ali Dede Cad. Acıbadem Mah. No:4/1 Kadıköy-İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar146,8149,5
Ödenmiş Sermaye178,4178,4
Net Kâr-9,6-6,9

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 2,0
FD/Satışlar 29,8
Yabancı Oranı (%) 0,09
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,5 / 2,0
Piyasa Değeri 299,5 mnTL
Net Borç 22,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,70 0,00 2,13 0,70
USD 0,19 -2,05 -1,52 -9,25
Göreceli 0,50 2,15 5,52 -4,40

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MIPAZ0,000,00000,000,00 0 A/D
MIPAZ0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar4.143.3304.541.58513.482.2863.408.942
Nakit ve Nakit Benzerleri555.903446.2689.003.165241.643
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar578.934993.2751.400.381151.638
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar81.245192.960173.85831.967
Stoklar2.528.4322.528.4322.528.4322.528.432
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar398.816380.650376.450455.262
(Ara Toplam)4.143.3304.541.58513.482.2863.408.942
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar183.227.914182.984.827182.924.751197.988.721
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller180.654.739180.654.739180.654.739195.036.739
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar6.1195.9867.5268.229
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar2.567.0562.324.1022.262.4862.943.753
TOPLAM VARLIKLAR187.371.244187.526.412196.407.037201.397.663
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler24.085.01320.877.98228.288.38327.021.504
Finansal Borçlar22.630.09219.131.36826.921.03716.659.867
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar364.304811.470363.111243.201
Diğer Borçlar481.086520.196483.0239.730.802
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları373.421384.666456.375352.655
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler236.11030.28264.83734.979
(Ara Toplam)24.085.01320.877.98228.288.38327.021.504
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler16.476.49117.117.11317.353.92418.954.571
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar128.271112.843187.428181.401
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü16.348.22017.004.27017.166.49618.773.170
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar146.809.740149.531.317150.764.730155.421.588
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar146.809.740149.531.317150.764.730155.421.588
Ödenmiş Sermaye178.354.952178.354.952178.354.952178.354.952
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri191.64100191.641
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.132.2691.132.2691.132.2691.132.269
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-23.216.079-23.216.079-23.216.079-23.216.079
Dönem Net Kar/Zararı-9.632.177-6.914.064-5.680.651-1.023.793
Diğer Özsermaye Kalemleri-20.866174.239174.239-17.402
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR187.371.244187.526.412196.407.037201.397.663
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri10.805.08510.805.08510.805.085805.085
Satışların Maliyeti (-)-14.983.946-14.983.946-14.983.946-601.946
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)-4.178.861-4.178.861-4.178.861203.139
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)-4.178.861-4.178.861-4.178.861203.139
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.987.022-2.079.991-1.443.783-556.253
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri583.724522.399291.667196.262
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.175.516-1.077.029-881.444-496.412
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-7.757.675-6.813.482-6.212.421-653.264
Net Faaliyet Kar/Zararı-7.165.883-6.258.852-5.622.644-353.114
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-4.568.160-2.139.056-1.344.478-640.103
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-12.325.835-8.952.538-7.556.899-1.293.367
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)2.693.6582.038.4741.876.248269.574
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)2.693.6582.038.4741.876.248269.574
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-9.632.177-6.914.064-5.680.651-1.023.793
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-9.632.177-6.914.064-5.680.651-1.023.793
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-9.632.177-6.914.064-5.680.651-1.023.793
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri2.8142.9471.407704
Kıdem Tazminatı8.1116.0834.0552.028
Finansman Giderleri-4.568.160-2.139.056-1.344.478-640.103
Yurtiçi Satışlar10.805.08510.805.08510.805.085805.085
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-125.429-216.003-164.186-141.082
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-125.429-216.003-164.186-141.082
Net YPP (Hedge Dahil)-125.429-216.003-164.186-141.082
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MIPAZ 1,4 A/D A/D 29,8 2,0 12/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
MIPAZ 1,44 0,07 0,09 2,33 0,03
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi