SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.588 88.830 -0,27
VIOP 108.784 109.112 -0,30
USD/TRY 3,6230 3,6303 -0,20
BIST BANKA 151.187 152.557 -0,90
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.638 20.588 0,24
DAX 11.757 11.757 0,00
ALTIN 1.237,67 1.235,69 0,16
BRENT 56,16 55,69 0,84

 MIPAZ | Milpa

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,76 1,27 0,51
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1 21 20

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı Milpa
Kuruluş 30.01.1980
Faal Alanı Her türlü nakil vasıtaları, gayrimenkul, dayanıklı ve dayanıksız tüketim malzemeleri ile benzer malların pazarlanması ve tatil köyü konaklama hizmetleri.
Telefon (0216)3399739
Faks (0216)3399767
Adres Ali Dede Cad. Acıbadem Mah. No:4/1 Kadıköy-İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar122.235.934122.159.044
Ödenmiş Sermaye178.354.952178.354.952
Net Kâr-1.352.270-1.429.160

Cari Oranlar

F/K 9,9
FD/FAVÖK -64,2
PD/DD 1,8
FD/Satışlar 27,2
Yabancı Oranı (%) 3,48
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,0 / 0,6
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 13,39 36,56 98,44 16,37
USD 13,70 42,15 60,59 27,24
Göreceli 11,66 27,70 64,07 32,29

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar28.573.51128.408.32127.039.77529.272.432
Nakit ve Nakit Benzerleri16.750.58116.698.66013.916.89912.275.454
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar2.640.9202.514.2233.034.0883.349.578
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar29.500000
Stoklar7.232.5367.232.5369.465.97512.573.923
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.919.9741.962.902622.8131.073.477
(Ara Toplam)28.573.51128.408.32127.039.77529.272.432
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar104.637.644104.955.315106.416.109105.495.326
Ticari Alacaklar1.272.5211.589.8811.411.7581.540.825
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller98.852.26698.852.26698.852.26697.805.002
Maddi Duran Varlıklar4.9515.2625.9263.340
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Şerefiye0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar4.507.9064.507.9066.146.1596.146.159
TOPLAM VARLIKLAR133.211.155133.363.636133.455.884134.767.758
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler831.1151.129.7091.128.6471.172.804
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar109.76167.87867.95265.536
Diğer Borçlar391.952390.731396.607389.323
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları300.206650.742641.673681.406
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29.19620.35822.41536.539
(Ara Toplam)831.1151.129.7091.128.6471.172.804
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler10.144.10610.074.8839.968.40310.006.750
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları148.802178.881173.412167.943
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü9.995.3049.896.0029.794.9919.838.807
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar122.235.934122.159.044122.358.834123.588.204
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar122.235.934122.159.044122.358.834123.588.204
Ödenmiş Sermaye178.354.952178.354.952178.354.952178.354.952
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0191.64100
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.132.2691.132.2691.132.26936.128
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-56.086.089-56.086.089-56.086.089-78.245.885
Dönem Net Kar/Zararı-1.352.270-1.429.160-1.229.37023.255.937
Diğer Özsermaye Kalemleri187.072-4.569187.072187.072
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR133.211.155133.363.636133.455.884134.767.758
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri4.783.0514.783.0512.831.7804.898.933
Satışların Maliyeti (-)-5.341.387-5.341.387-3.107.948-5.091.142
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)-558.336-558.336-276.168-192.209
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)-558.336-558.336-276.168-192.209
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.518.951-917.912-440.107-2.362.846
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri2.402.6191.501.000723.52232.360.579
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.505.617-1.382.500-1.268.528-960.263
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-1.180.285-1.357.748-1.261.28128.845.261
Net Faaliyet Kar/Zararı-2.077.287-1.476.248-716.275-2.555.055
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-15.488-14.217-11.905-10.130
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler000420.500
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.195.773-1.371.965-1.273.18629.255.631
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-156.497-57.19543.816-5.999.694
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-156.497-57.19543.816-5.999.694
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-1.352.270-1.429.160-1.229.37023.255.937
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-1.352.270-1.429.160-1.229.37023.255.937
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-1.352.270-1.429.160-1.229.37023.255.937
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.6181.30764310.245
Kıdem Tazminatı5.9233.9501.97551.276
Finansman Giderleri-15.488-14.217-11.905-10.130
Yurtiçi Satışlar4.783.0514.783.0512.831.7804.898.933
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu14.655.0803.027.1122.948.8143.966.832
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu14.655.0803.027.1122.948.8143.966.832
Net YPP (Hedge Dahil)14.655.0803.027.1122.948.8143.966.832
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MIPAZ 1,3 10,1 A/D 27,9 1,9 9/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
MIPAZ 1,24 3,39 3,48 8,72 0,09
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
MIPAZ 0,0
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.