SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 122.540 122.540 0,00
VIOP 147.967 147.967 0,00
USD/TRY 5,9317 5,9358 -0,07
BIST BANKA 178.144 178.144 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.388 13.516 -0,94
ALTIN 1.559,89 1.562,45 -0,16
BRENT 62,27 62,04 0,37

 Milpa Hisse Senedi | MIPAZ

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,84 2,55 0,71
Hacim Hareketi (Milyon TL) 2,3 60,8 58,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Milpa
Kuruluş 30.01.1980
Faal Alanı Her türlü nakil vasıtaları, gayrimenkul, dayanıklı ve dayanıksız tüketim malzemeleri ile benzer malların pazarlanması ve tatil köyü konaklama hizmetleri.
Telefon (0216)3399739
Faks (0216)3399767
Adres Ali Dede Cad. Acıbadem Mah. No:4/1 Kadıköy-İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar173,4173,7
Ödenmiş Sermaye208,0208,0
Net Kâr-3,1-2,8

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 3,1
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 13,62
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 2,2 / 1,7
Piyasa Değeri 530,4 mnTL
Net Borç -4,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 5,37 16,44 15,38 16,44
USD 5,55 15,46 15,58 16,84
Göreceli 5,55 14,98 5,62 8,73

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MIPAZ0,000,00000,000,00 0 A/D
MIPAZ0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar7.507.6977.965.0177.952.2834.143.330
Nakit ve Nakit Benzerleri4.179.2114.478.3654.746.687555.903
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar5.1705.170151.432578.934
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar141.887141.887144.50381.245
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar2.528.4322.528.4322.528.4322.528.432
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar652.997811.163381.229398.816
(Ara Toplam)7.507.6977.965.0177.952.2834.143.330
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar183.276.162183.055.986183.335.235183.227.914
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller180.654.739180.654.739180.654.739180.654.739
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları24.56131.25937.9580
Maddi Duran Varlıklar4.0254.7125.4156.119
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar2.592.8372.365.2762.637.1232.567.056
TOPLAM VARLIKLAR190.783.859191.021.003191.287.518187.371.244
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler1.549.0571.477.6221.383.19324.085.013
Finansal Borçlar25.76024.79923.26622.630.092
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar462.786559.977518.524364.304
Diğer Borçlar617.740407.406402.510481.086
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları406.278447.794403.317373.421
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler36.49337.64635.576236.110
(Ara Toplam)1.549.0571.477.6221.383.19324.085.013
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler15.818.58315.855.76215.884.90216.476.491
Finansal Borçlar09.08416.7240
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar154.635145.847137.059128.271
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü15.663.94815.700.83115.731.11916.348.220
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar173.416.219173.687.619174.019.423146.809.740
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar173.416.219173.687.619174.019.423146.809.740
Ödenmiş Sermaye208.000.000208.000.000208.000.000178.354.952
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.132.2691.132.2691.132.2691.132.269
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-32.848.256-32.848.256-32.848.256-23.216.079
Dönem Net Kar/Zararı-3.092.777-2.821.377-2.489.573-9.632.177
Diğer Özsermaye Kalemleri224.983224.983224.983170.775
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR190.783.859191.021.003191.287.518187.371.244
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri00010.805.085
Satışların Maliyeti (-)000-14.983.946
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)000-4.178.861
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)000-4.178.861
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.906.956-2.497.243-2.057.788-2.987.022
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri728.420475.312219.171583.724
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-465.981-315.850-138.424-1.175.516
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-2.644.517-2.337.781-1.977.041-7.757.675
Net Faaliyet Kar/Zararı-2.906.956-2.497.243-2.057.788-7.165.883
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-2.644.517-2.337.781-1.977.041-7.757.675
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.132.532-1.130.985-1.129.633-4.568.160
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-3.777.049-3.468.766-3.106.674-12.325.835
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)684.272647.389617.1012.693.658
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)684.272647.389617.1012.693.658
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-3.092.777-2.821.377-2.489.573-9.632.177
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-3.092.777-2.821.377-2.489.573-9.632.177
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-3.092.777-2.821.377-2.489.573-9.632.177
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri2.09414.8047.4022.814
Kıdem Tazminatı11.0067.3383.6698.111
Finansman Giderleri-1.132.532-1.130.985-1.129.633-4.568.160
Yurtiçi Satışlar00010.805.085
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-138.785-137.771-135.865-125.429
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-138.785-137.771-135.865-125.429
Net YPP (Hedge Dahil)-138.785-137.771-135.865-125.429
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MIPAZ 2,6 A/D A/D A/D 3,1 9/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
MIPAZ 2,55 13,01 13,62 61,94 0,75
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi