SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 101.742 101.729 0,01
VIOP 128.172 128.173 0,00
USD/TRY 5,2889 5,3036 -0,28
BIST BANKS 132.744 132.149 0,45
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 11.299 11.300 -0,01
GOLD 1.337,45 1.326,53 0,82
BRENT 66,14 66,50 -0,54

 MIPAZ Hisse Senedi | Milpa

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,2854 1,7747 0,4892
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,2 104,2 102,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Milpa
Kuruluş 30.01.1980
Faal Alanı Her türlü nakil vasıtaları, gayrimenkul, dayanıklı ve dayanıksız tüketim malzemeleri ile benzer malların pazarlanması ve tatil köyü konaklama hizmetleri.
Telefon (0216)3399739
Faks (0216)3399767
Adres Ali Dede Cad. Acıbadem Mah. No:4/1 Kadıköy-İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar149,5150,8
Ödenmiş Sermaye178,4178,4
Net Kâr-6,9-5,7

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 1,9
FD/Satışlar 26,3
Yabancı Oranı (%) 0,84
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 2,0 / 2,7
Piyasa Değeri 289,1 mnTL
Net Borç 18,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 2,21 0,72 -10,32 -2,80
USD 2,02 -0,04 -9,48 -3,17
Göreceli 2,20 2,72 -12,14 -12,80

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MIPAZ0,000,00000,000,00 0 A/D
MIPAZ0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar4.541.58513.482.2863.408.9423.820.809
Nakit ve Nakit Benzerleri446.2689.003.165241.64344.581
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar993.2751.400.381151.63848.046
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar192.960173.85831.96731.957
Stoklar2.528.4322.528.4322.528.4323.130.378
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar380.650376.450455.262565.847
(Ara Toplam)4.541.58513.482.2863.408.9423.820.809
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar182.984.827182.924.751197.988.721197.943.650
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller180.654.739180.654.739195.036.739195.036.739
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar5.9867.5268.2298.933
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar2.324.1022.262.4862.943.7532.897.978
TOPLAM VARLIKLAR187.526.412196.407.037201.397.663201.764.459
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler20.877.98228.288.38327.021.50426.100.959
Finansal Borçlar19.131.36826.921.03716.659.86713.471.710
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar811.470363.111243.20111.662.601
Diğer Borçlar520.196483.0239.730.802434.161
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları384.666456.375352.655352.316
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler30.28264.83734.979180.171
(Ara Toplam)20.877.98228.288.38327.021.50426.100.959
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler17.117.11317.353.92418.954.57119.218.119
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar112.843187.428181.401175.375
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü17.004.27017.166.49618.773.17019.042.744
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar149.531.317150.764.730155.421.588156.445.381
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar149.531.317150.764.730155.421.588156.445.381
Ödenmiş Sermaye178.354.952178.354.952178.354.952178.354.952
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri00191.641191.641
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.132.2691.132.2691.132.2691.132.269
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-23.216.079-23.216.079-23.216.079-11.080.522
Dönem Net Kar/Zararı-6.914.064-5.680.651-1.023.793-12.135.557
Diğer Özsermaye Kalemleri174.239174.239-17.402-17.402
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR187.526.412196.407.037201.397.663201.764.459
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri10.805.08510.805.085805.0853.214.400
Satışların Maliyeti (-)-14.983.946-14.983.946-601.946-2.449.736
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)-4.178.861-4.178.861203.139764.664
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)-4.178.861-4.178.861203.139764.664
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.079.991-1.443.783-556.253-2.196.996
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri522.399291.667196.2621.722.190
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.077.029-881.444-496.412-13.187.336
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-6.813.482-6.212.421-653.264-12.897.478
Net Faaliyet Kar/Zararı-6.258.852-5.622.644-353.114-1.432.332
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-2.139.056-1.344.478-640.103-1.852.125
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-8.952.538-7.556.899-1.293.367-14.749.603
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)2.038.4741.876.248269.5742.614.046
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)2.038.4741.876.248269.5742.614.046
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-6.914.064-5.680.651-1.023.793-12.135.557
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-6.914.064-5.680.651-1.023.793-12.135.557
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-6.914.064-5.680.651-1.023.793-12.135.557
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri2.9471.4077042.356
Kıdem Tazminatı6.0834.0552.0289.976
Finansman Giderleri-2.139.056-1.344.478-640.103-1.852.125
Yurtiçi Satışlar10.805.08510.805.085805.0853.214.400
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-216.003-164.186-141.082-135.019
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-216.003-164.186-141.082-135.019
Net YPP (Hedge Dahil)-216.003-164.186-141.082-135.019
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MIPAZ 1,4 A/D A/D 26,3 1,9 9/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
MIPAZ 1,39 0,79 0,84 4,46 0,05
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi