SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 119.087 117.741 1,14
VIOP 135.138 133.925 0,91
USD/TRY 6,8594 6,8552 0,06
BIST BANKA 128.471 126.418 1,62
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.931 12.697 1,84
ALTIN 1.805,48 1.810,52 -0,28
BRENT 43,44 43,79 -0,80

 Milpa Hisse Senedi | MIPAZ

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,39 4,85 2,46
Hacim Hareketi (Milyon TL) 9,8 110,8 101,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Milpa
Kuruluş 30.01.1980
Faal Alanı Her türlü nakil vasıtaları, gayrimenkul, dayanıklı ve dayanıksız tüketim malzemeleri ile benzer malların pazarlanması ve tatil köyü konaklama hizmetleri.
Telefon (0216)3399739
Faks (0216)3399767
Adres Ali Dede Cad. Acıbadem Mah. No:4/1 Kadıköy-İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar261,6262,0
Ödenmiş Sermaye208,0208,0
Net Kâr-0,485,5

Cari Değerler

F/K 9,5
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 3,2
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 3,34
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 5,6 / 3,8
Piyasa Değeri 827,8 mnTL
Net Borç -2,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,75 -5,01 -15,86 81,74
USD -0,60 -5,01 -16,23 57,64
Göreceli -0,19 -3,72 -21,51 76,62

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MIPAZ0,000,00000,000,00 0 A/D
MIPAZ0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar5.697.9076.044.2317.507.6977.965.017
Nakit ve Nakit Benzerleri2.742.9063.155.0034.179.2114.478.365
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar2112115.1705.170
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar103.62299.587141.887141.887
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar2.364.1042.364.1042.528.4322.528.432
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar487.064425.326652.997811.163
(Ara Toplam)5.697.9076.044.2317.507.6977.965.017
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar295.410.980295.363.749183.276.162183.055.986
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller292.488.626292.488.626180.654.739180.654.739
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları11.20317.92424.56131.259
Maddi Duran Varlıklar2.6173.3384.0254.712
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar2.908.5342.853.8612.592.8372.365.276
TOPLAM VARLIKLAR301.108.887301.407.980190.783.859191.021.003
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler1.376.8741.258.4051.549.0571.477.622
Finansal Borçlar14.20020.69225.76024.799
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar341.686136.695462.786559.977
Diğer Borçlar488.858477.698617.740407.406
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları478.380416.376406.278447.794
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler53.750206.94436.49337.646
(Ara Toplam)1.376.8741.258.4051.549.0571.477.622
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler38.090.79638.134.92015.818.58315.855.762
Finansal Borçlar0009.084
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar182.964175.014154.635145.847
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü37.907.83237.959.90615.663.94815.700.831
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar261.641.217262.014.655173.416.219173.687.619
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar261.641.217262.014.655173.416.219173.687.619
Ödenmiş Sermaye208.000.000208.000.000208.000.000208.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.132.2691.132.2691.132.2691.132.269
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları52.673.201-32.848.256-32.848.256-32.848.256
Dönem Net Kar/Zararı-373.43885.521.457-3.092.777-2.821.377
Diğer Özsermaye Kalemleri209.185209.185224.983224.983
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR301.108.887301.407.980190.783.859191.021.003
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri0000
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)0000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-564.565-3.729.429-2.906.956-2.497.243
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri352.323112.772.949728.420475.312
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-210.914-769.222-465.981-315.850
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-423.156108.274.298-2.644.517-2.337.781
Net Faaliyet Kar/Zararı-564.565-3.729.429-2.906.956-2.497.243
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-423.156108.274.298-2.644.517-2.337.781
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-2.356-1.137.204-1.132.532-1.130.985
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-425.512107.137.094-3.777.049-3.468.766
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)52.074-21.615.637684.272647.389
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)52.074-21.615.637684.272647.389
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-373.43885.521.457-3.092.777-2.821.377
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-373.43885.521.457-3.092.777-2.821.377
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-373.43885.521.457-3.092.777-2.821.377
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri7.44229.6662.09414.804
Kıdem Tazminatı3.00514.67511.0067.338
Finansman Giderleri-2.356-1.137.204-1.132.532-1.130.985
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu2.459.4352.822.533-138.785-137.771
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu2.459.4352.822.533-138.785-137.771
Net YPP (Hedge Dahil)2.459.4352.822.533-138.785-137.771

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MIPAZ 4,0 9,4 A/D A/D 3,2 3/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
MIPAZ 3,98 3,08 3,34 25,91 0,32
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi