SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 94.244 94.244 0,00
VIOP 117.972 117.972 0,00
USD/TRY 5,7906 5,7861 0,08
BIST BANKA 127.342 127.342 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.309 12.332 -0,19
ALTIN 1.380,56 1.360,41 1,48
BRENT 62,50 61,82 1,10

 Milpa Hisse Senedi | MIPAZ

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,28 1,56 0,28
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,9 103,1 101,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Milpa
Kuruluş 30.01.1980
Faal Alanı Her türlü nakil vasıtaları, gayrimenkul, dayanıklı ve dayanıksız tüketim malzemeleri ile benzer malların pazarlanması ve tatil köyü konaklama hizmetleri.
Telefon (0216)3399739
Faks (0216)3399767
Adres Ali Dede Cad. Acıbadem Mah. No:4/1 Kadıköy-İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar174,0146,8
Ödenmiş Sermaye208,0178,4
Net Kâr-2,5-9,6

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 1,6
FD/Satışlar 28,0
Yabancı Oranı (%) 0,26
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,9 / 2,2
Piyasa Değeri 285,0 mnTL
Net Borç -4,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,44 -1,44 0,74 -4,20
USD -1,61 -2,28 4,01 -13,52
Göreceli -1,47 -3,15 -7,25 -7,22

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MIPAZ0,000,00000,000,00 0 A/D
MIPAZ0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar7.952.2834.143.3304.541.58513.482.286
Nakit ve Nakit Benzerleri4.746.687555.903446.2689.003.165
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar151.432578.934993.2751.400.381
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar144.50381.245192.960173.858
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar2.528.4322.528.4322.528.4322.528.432
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar381.229398.816380.650376.450
(Ara Toplam)7.952.2834.143.3304.541.58513.482.286
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar183.335.235183.227.914182.984.827182.924.751
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller180.654.739180.654.739180.654.739180.654.739
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları37.958000
Maddi Duran Varlıklar5.4156.1195.9867.526
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar2.637.1232.567.0562.324.1022.262.486
TOPLAM VARLIKLAR191.287.518187.371.244187.526.412196.407.037
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler1.383.19324.085.01320.877.98228.288.383
Finansal Borçlar23.26622.630.09219.131.36826.921.037
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar518.524364.304811.470363.111
Diğer Borçlar402.510481.086520.196483.023
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları403.317373.421384.666456.375
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler35.576236.11030.28264.837
(Ara Toplam)1.383.19324.085.01320.877.98228.288.383
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler15.884.90216.476.49117.117.11317.353.924
Finansal Borçlar16.724000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar137.059128.271112.843187.428
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü15.731.11916.348.22017.004.27017.166.496
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar174.019.423146.809.740149.531.317150.764.730
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar174.019.423146.809.740149.531.317150.764.730
Ödenmiş Sermaye208.000.000178.354.952178.354.952178.354.952
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.132.2691.132.2691.132.2691.132.269
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-32.848.256-23.216.079-23.216.079-23.216.079
Dönem Net Kar/Zararı-2.489.573-9.632.177-6.914.064-5.680.651
Diğer Özsermaye Kalemleri224.983170.775174.239174.239
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR191.287.518187.371.244187.526.412196.407.037
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri010.805.08510.805.08510.805.085
Satışların Maliyeti (-)0-14.983.946-14.983.946-14.983.946
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)0-4.178.861-4.178.861-4.178.861
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)0-4.178.861-4.178.861-4.178.861
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.057.788-2.987.022-2.079.991-1.443.783
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri219.171583.724522.399291.667
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-138.424-1.175.516-1.077.029-881.444
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-1.977.041-7.757.675-6.813.482-6.212.421
Net Faaliyet Kar/Zararı-2.057.788-7.165.883-6.258.852-5.622.644
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-1.977.041-7.757.67500
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.129.633-4.568.160-2.139.056-1.344.478
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-3.106.674-12.325.835-8.952.538-7.556.899
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)617.1012.693.6582.038.4741.876.248
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)617.1012.693.6582.038.4741.876.248
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-2.489.573-9.632.177-6.914.064-5.680.651
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-2.489.573-9.632.177-6.914.064-5.680.651
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-2.489.573-9.632.177-6.914.064-5.680.651
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri7.4022.8142.9471.407
Kıdem Tazminatı3.6698.1116.0834.055
Finansman Giderleri-1.129.633-4.568.160-2.139.056-1.344.478
Yurtiçi Satışlar010.805.08510.805.08510.805.085
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-135.865-125.429-216.003-164.186
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-135.865-125.429-216.003-164.186
Net YPP (Hedge Dahil)-135.865-125.429-216.003-164.186
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MIPAZ 1,4 A/D A/D 28,0 1,6 3/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
MIPAZ 1,37 0,49 0,26 -23,66 -0,29
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi