SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 89.553 89.511 0,05
VIOP 106.467 106.663 -0,18
USD/TRY 6,7342 6,6145 1,81
BIST BANKS 112.308 113.302 -0,88
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 9.526 9.571 -0,47
GOLD 1.618,28 1.613,66 0,29
BRENT 34,83 29,94 16,33

 Milpa Hisse Senedi | MIPAZ

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,7 3,56 1,86
Hacim Hareketi (Milyon TL) 5,2 223,3 218,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Milpa
Kuruluş 30.01.1980
Faal Alanı Her türlü nakil vasıtaları, gayrimenkul, dayanıklı ve dayanıksız tüketim malzemeleri ile benzer malların pazarlanması ve tatil köyü konaklama hizmetleri.
Telefon (0216)3399739
Faks (0216)3399767
Adres Ali Dede Cad. Acıbadem Mah. No:4/1 Kadıköy-İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar262,0173,4
Ödenmiş Sermaye208,0208,0
Net Kâr85,5-3,1

Cari Değerler

F/K 4,8
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 1,6
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 1,08
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 5,8 / 2,7
Piyasa Değeri 413,9 mnTL
Net Borç -3,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,49 9,34 -30,42 -9,13
USD -1,78 5,26 -36,65 -19,31
Göreceli -1,54 7,60 -13,92 16,11

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MIPAZ0,000,00000,000,00 0 A/D
MIPAZ0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar6.044.2317.507.6977.965.0177.952.283
Nakit ve Nakit Benzerleri3.155.0034.179.2114.478.3654.746.687
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar2115.1705.170151.432
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar99.587141.887141.887144.503
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar2.364.1042.528.4322.528.4322.528.432
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar425.326652.997811.163381.229
(Ara Toplam)6.044.2317.507.6977.965.0177.952.283
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar295.363.749183.276.162183.055.986183.335.235
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller292.488.626180.654.739180.654.739180.654.739
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları17.92424.56131.25937.958
Maddi Duran Varlıklar3.3384.0254.7125.415
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar2.853.8612.592.8372.365.2762.637.123
TOPLAM VARLIKLAR301.407.980190.783.859191.021.003191.287.518
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler1.258.4051.549.0571.477.6221.383.193
Finansal Borçlar20.69225.76024.79923.266
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar136.695462.786559.977518.524
Diğer Borçlar477.698617.740407.406402.510
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları416.376406.278447.794403.317
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler206.94436.49337.64635.576
(Ara Toplam)1.258.4051.549.0571.477.6221.383.193
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler38.134.92015.818.58315.855.76215.884.902
Finansal Borçlar009.08416.724
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar175.014154.635145.847137.059
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü37.959.90615.663.94815.700.83115.731.119
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar262.014.655173.416.219173.687.619174.019.423
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar262.014.655173.416.219173.687.619174.019.423
Ödenmiş Sermaye208.000.000208.000.000208.000.000208.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.132.2691.132.2691.132.2691.132.269
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-32.848.256-32.848.256-32.848.256-32.848.256
Dönem Net Kar/Zararı85.521.457-3.092.777-2.821.377-2.489.573
Diğer Özsermaye Kalemleri209.185224.983224.983224.983
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR301.407.980190.783.859191.021.003191.287.518
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri0000
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)0000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.729.429-2.906.956-2.497.243-2.057.788
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri112.772.949728.420475.312219.171
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-769.222-465.981-315.850-138.424
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)108.274.298-2.644.517-2.337.781-1.977.041
Net Faaliyet Kar/Zararı-3.729.429-2.906.956-2.497.243-2.057.788
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı108.274.298-2.644.517-2.337.781-1.977.041
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.137.204-1.132.532-1.130.985-1.129.633
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)107.137.094-3.777.049-3.468.766-3.106.674
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-21.615.637684.272647.389617.101
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-21.615.637684.272647.389617.101
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI85.521.457-3.092.777-2.821.377-2.489.573
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)85.521.457-3.092.777-2.821.377-2.489.573
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları85.521.457-3.092.777-2.821.377-2.489.573
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri29.6662.09414.8047.402
Kıdem Tazminatı14.67511.0067.3383.669
Finansman Giderleri-1.137.204-1.132.532-1.130.985-1.129.633
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu2.822.533-138.785-137.771-135.865
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu2.822.533-138.785-137.771-135.865
Net YPP (Hedge Dahil)2.822.533-138.785-137.771-135.865

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MIPAZ 2,0 4,8 A/D A/D 1,6 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
MIPAZ 1,99 0,85 1,08 23,56 0,29
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi