SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 94.786 95.421 -0,67
VIOP 118.583 119.469 -0,74
USD/TRY 5,7762 5,7939 -0,31
BIST BANKA 132.437 134.120 -1,25
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.228 12.275 -0,38
ALTIN 1.408,88 1.423,61 -1,03
BRENT 65,30 64,28 1,59

 Metro Altın İşletmeciliği Hisse Senedi | METAL

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,67 0,93 0,26
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 0,0 0,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Metro Altın İşletmeciliği
Kuruluş 07.03.2006
Faal Alanı İnşaat, altın işletmeciliği
Telefon (0212)2659233
Faks (0212)2576469
Adres Nispetiye Caddesi No:106/4 Etiler - Beşiktaş / İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar13,413,5
Ödenmiş Sermaye10,010,0
Net Kâr-0,10,0

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 0,6
FD/Satışlar 5,8
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Piyasa Değeri 7,5 mnTL
Net Borç -0,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 -3,85 -6,25 -13,79
USD -0,86 -3,03 -1,72 -21,37
Göreceli -0,25 -5,07 -15,43 -17,54

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
METAL0,000,00000,000,00 0 A/D
METAL0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar13.506.06013.525.31513.549.64413.659.439
Nakit ve Nakit Benzerleri347.1165.085.067527.441608.260
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar101.50242.61931.243186.405
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar12.988.7268.333.73512.888.98512.762.596
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0005.359
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar68.71663.894101.97596.819
(Ara Toplam)13.506.06013.525.31513.549.64413.659.439
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar2.3642.5652.0262.252
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar037146254
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar5899141183
Ertelenmiş Vergi Varlığı2.3062.4291.7391.815
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR13.508.42413.527.88013.551.67013.661.691
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler134.25967.12280.239232.841
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar88.80128.17213.987208.075
Diğer Borçlar3.0377.49845.7886.454
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü001.0250
Borç Karşılıkları7.0002.3331.1281.128
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler35.42129.11918.31117.184
(Ara Toplam)134.25967.12280.239232.841
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler7.6357.1766.0315.004
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar7.6357.1766.0315.004
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar13.366.53013.453.58213.465.40013.423.846
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar13.366.53013.453.58213.465.40013.423.846
Ödenmiş Sermaye10.000.00010.000.00010.000.00010.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.982.0005.982.00000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-2.528.236-2.517.9233.464.0773.464.077
Dönem Net Kar/Zararı-87.143-10.3131.196-40.661
Diğer Özsermaye Kalemleri-91-182127430
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR13.508.42413.527.88013.551.67013.661.691
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri51.1282.141.7901.938.5621.616.333
Satışların Maliyeti (-)-45.578-1.995.644-1.850.486-1.560.285
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)5.550146.14688.07656.048
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)5.550146.14688.07656.048
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-113.458-549.817-318.491-167.969
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri14.13561.251293.84043.310
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-18.466-133.238-118.512-17.889
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-112.239-475.658-55.087-86.500
Net Faaliyet Kar/Zararı-107.908-403.671-230.415-111.921
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-112.239-475.65800
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler25.196474.03066.79145.219
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)0-2.124-7730
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-87.043-3.75210.931-41.281
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-100-6.561-9.735620
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0-7.642-10.2030
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-1001.081468620
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-87.143-10.3131.196-40.661
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-87.143-10.3131.196-40.661
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-87.143-10.3131.196-40.661
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri78599448298
Kıdem Tazminatı1.5181.500996585
Finansman Giderleri0-2.124-7730
Yurtiçi Satışlar51.12801.939.0241.616.795
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
METAL 0,8 A/D A/D 5,8 0,6 3/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi