SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 89.553 89.511 0,05
VIOP 106.467 106.663 -0,18
USD/TRY 6,7300 6,7342 -0,06
BIST BANKS 112.308 113.302 -0,88
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 9.526 9.571 -0,47
GOLD 1.619,46 1.618,28 0,07
BRENT 34,83 29,94 16,33

 Metro Altın İşletmeciliği Hisse Senedi | METAL

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,57 1,22 0,65
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 0,6 0,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Metro Altın İşletmeciliği
Kuruluş 07.03.2006
Faal Alanı İnşaat, altın işletmeciliği
Telefon (0212)2659233
Faks (0212)2576469
Adres Nispetiye Caddesi No:106/4 Etiler - Beşiktaş / İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar13,213,2
Ödenmiş Sermaye10,010,0
Net Kâr-0,3-0,2

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 0,6
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Piyasa Değeri 7,3 mnTL
Net Borç -0,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 8,96 12,31 -17,05 -19,78
USD 8,63 8,12 -24,48 -28,76
Göreceli 8,91 10,52 2,62 2,50

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
METAL0,000,00000,000,00 0 A/D
METAL0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar13.273.21813.344.34813.409.97513.506.060
Nakit ve Nakit Benzerleri125.754180.289248.392347.116
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar86.978103.461101.751101.502
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar12.977.61112.981.43012.985.66612.988.726
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar82.87579.16874.16668.716
(Ara Toplam)13.273.21813.344.34813.409.97513.506.060
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar2.524162.8232.364
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar0000
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0161658
Ertelenmiş Vergi Varlığı2.52402.8072.306
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR13.275.74213.344.36413.412.79813.508.424
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler107.935116.745118.679134.259
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar68.47176.40676.49788.801
Diğer Borçlar20.61521.3053.6023.037
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları4676537.0007.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18.38218.38131.58035.421
(Ara Toplam)107.935116.745118.679134.259
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler2.44243912.5207.635
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar2.4424307.635
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü039600
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0012.5200
Özkaynaklar13.165.36513.227.18013.281.59913.366.530
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar13.165.36513.227.18013.281.59913.366.530
Ödenmiş Sermaye10.000.00010.000.00010.000.00010.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.982.0005.982.0005.982.0005.982.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-2.528.236-2.528.236-2.528.236-2.528.236
Dönem Net Kar/Zararı-293.260-226.394-168.393-87.143
Diğer Özsermaye Kalemleri4.861-190-3.772-91
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR13.275.74213.344.36413.412.79813.508.424
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri43.88652.20351.34051.128
Satışların Maliyeti (-)-43.959-47.534-46.094-45.578
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)-734.6695.2465.550
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)-734.6695.2465.550
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-355.698-290.918-210.435-113.458
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri37.66823.16513.79614.135
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-31.063-10.932-18.572-18.466
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-349.166-274.016-209.965-112.239
Net Faaliyet Kar/Zararı-355.771-286.249-205.189-107.908
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-349.166-274.016-209.965-112.239
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler55.08350.98142.09125.196
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-533-53200
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-294.616-223.567-167.874-87.043
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)1.356-2.827-519-100
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)1.356-2.827-519-100
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-293.260-226.394-168.393-87.143
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-293.260-226.394-168.393-87.143
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-293.260-226.394-168.393-87.143
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri13612012078
Kıdem Tazminatı1.569332.0821.518
Finansman Giderleri-533-53200
Yurtiçi Satışlar052.20351.34051.128
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
METAL 0,7 A/D A/D A/D 0,6 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi