SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 93.981 99.028 -5,10
VIOP 116.648 122.925 -5,11
USD/TRY 5,9150 5,8838 0,53
BIST BANKA 127.497 138.900 -8,21
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.487 12.512 -0,20
ALTIN 1.493,15 1.488,71 0,30
BRENT 59,20 60,51 -2,16

 Metro Altın İşletmeciliği Hisse Senedi | METAL

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,68 0,76 0,08
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 0,0 0,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Metro Altın İşletmeciliği
Kuruluş 07.03.2006
Faal Alanı İnşaat, altın işletmeciliği
Telefon (0212)2659233
Faks (0212)2576469
Adres Nispetiye Caddesi No:106/4 Etiler - Beşiktaş / İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar13,313,4
Ödenmiş Sermaye10,010,0
Net Kâr-0,2-0,1

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 0,6
FD/Satışlar 12,2
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Piyasa Değeri 7,3 mnTL
Net Borç -0,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,35 0,00 -3,95 -16,09
USD -2,52 -3,04 -7,85 -25,02
Göreceli 3,95 9,59 5,34 -18,51

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
METAL0,000,00000,000,00 0 A/D
METAL0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar13.409.97513.506.06013.525.31513.549.644
Nakit ve Nakit Benzerleri248.392347.1165.085.067527.441
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar101.751101.50242.61931.243
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar12.985.66612.988.7268.333.73512.888.985
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar74.16668.71663.894101.975
(Ara Toplam)13.409.97513.506.06013.525.31513.549.644
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar2.8232.3642.5652.026
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar0037146
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar165899141
Ertelenmiş Vergi Varlığı2.8072.3062.4291.739
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR13.412.79813.508.42413.527.88013.551.670
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler118.679134.25967.12280.239
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar76.49788.80128.17213.987
Diğer Borçlar3.6023.0377.49845.788
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0001.025
Borç Karşılıkları7.0007.0002.3331.128
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler31.58035.42129.11918.311
(Ara Toplam)118.679134.25967.12280.239
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler12.5207.6357.1766.031
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar07.6357.1766.031
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler12.520000
Özkaynaklar13.281.59913.366.53013.453.58213.465.400
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar13.281.59913.366.53013.453.58213.465.400
Ödenmiş Sermaye10.000.00010.000.00010.000.00010.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.982.0005.982.0005.982.0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-2.528.236-2.528.236-2.517.9233.464.077
Dönem Net Kar/Zararı-168.393-87.143-10.3131.196
Diğer Özsermaye Kalemleri-3.772-91-182127
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR13.412.79813.508.42413.527.88013.551.670
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri51.34051.1282.141.7901.938.562
Satışların Maliyeti (-)-46.094-45.578-1.995.644-1.850.486
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)5.2465.550146.14688.076
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)5.2465.550146.14688.076
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-210.435-113.458-549.817-318.491
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri13.79614.13561.251293.840
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-18.572-18.466-133.238-118.512
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-209.965-112.239-475.658-55.087
Net Faaliyet Kar/Zararı-205.189-107.908-403.671-230.415
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-209.965-112.239-475.6580
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler42.09125.196474.03066.791
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)00-2.124-773
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-167.874-87.043-3.75210.931
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-519-100-6.561-9.735
Dönem Vergi Geliri (Gideri)00-7.642-10.203
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-519-1001.081468
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-168.393-87.143-10.3131.196
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-168.393-87.143-10.3131.196
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-168.393-87.143-10.3131.196
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri12078599448
Kıdem Tazminatı2.0821.5181.500996
Finansman Giderleri00-2.124-773
Yurtiçi Satışlar51.34051.12801.939.024
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
METAL 0,7 A/D A/D 12,2 0,5 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi