SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 95.953 96.861 -0,94
VIOP 119.889 121.122 -1,02
USD/TRY 5,8240 5,8096 0,25
BIST BANKS 126.112 128.270 -1,68
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.222 12.153 0,57
GOLD 1.274,95 1.275,80 -0,07
BRENT 74,14 71,95 3,04

 METAL Hisse Senedi | Metro Altın İşletmeciliği

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,79 1,2 0,41
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 0,0 0,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Metro Altın İşletmeciliği
Kuruluş 07.03.2006
Faal Alanı İnşaat, altın işletmeciliği
Telefon (0212)2659233
Faks (0212)2576469
Adres Nispetiye Caddesi No:106/4 Etiler - Beşiktaş / İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar13,513,5
Ödenmiş Sermaye10,010,0
Net Kâr0,00,0

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 0,6
FD/Satışlar 1,3
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Piyasa Değeri 7,9 mnTL
Net Borç -5,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,25 -11,24 -16,84 -9,20
USD -1,93 -11,85 -21,12 -17,75
Göreceli -0,31 -11,94 -13,47 -13,63

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
METAL0,000,00000,000,00 0 A/D
METAL0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar13.525.31513.549.64413.659.43913.721.706
Nakit ve Nakit Benzerleri5.085.067527.441608.260639.335
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar42.61931.243186.405231.997
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar8.333.73512.888.98512.762.59612.768.920
Stoklar005.3590
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar63.894101.97596.81981.454
(Ara Toplam)13.525.31513.549.64413.659.43913.721.706
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar2.5652.0262.2521.729
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar37146254362
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar99141183225
Ertelenmiş Vergi Varlığı2.4291.7391.8151.142
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR13.527.88013.551.67013.661.69113.723.435
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler67.12280.239232.841245.649
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar28.17213.987208.075223.181
Diğer Borçlar7.49845.7886.4549.689
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü01.02500
Borç Karşılıkları2.3331.1281.1283.706
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29.11918.31117.1849.073
(Ara Toplam)67.12280.239232.841245.649
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler7.1766.0315.0047.609
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar7.1766.0315.0047.609
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar13.453.58213.465.40013.423.84613.470.177
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar13.453.58213.465.40013.423.84613.470.177
Ödenmiş Sermaye10.000.00010.000.00010.000.00010.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.982.000000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-2.517.9233.464.0773.464.0773.464.077
Dönem Net Kar/Zararı-10.3131.196-40.6615.817
Diğer Özsermaye Kalemleri-182127430283
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR13.527.88013.551.67013.661.69113.723.435
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri2.141.7901.938.5621.616.333965.376
Satışların Maliyeti (-)-1.995.644-1.850.486-1.560.285-919.398
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)146.14688.07656.04845.978
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)146.14688.07656.04845.978
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-549.817-318.491-167.969-64.500
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri61.251293.84043.3109.678
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-133.238-118.512-17.889-10.459
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-475.658-55.087-86.500-19.303
Net Faaliyet Kar/Zararı-403.671-230.415-111.921-18.522
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler474.03066.79145.21926.788
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-2.124-77300
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-3.75210.931-41.2817.485
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-6.561-9.735620-1.668
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-7.642-10.2030-1.578
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)1.081468620-90
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-10.3131.196-40.6615.817
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-10.3131.196-40.6615.817
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-10.3131.196-40.6615.817
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri599448298148
Kıdem Tazminatı1.500996585587
Finansman Giderleri-2.124-77300
Yurtiçi Satışlar01.939.0241.616.795965.838
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
METAL 0,8 A/D A/D 1,3 0,6 12/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi