SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.258 89.138 -0,99
VIOP 108.378 109.510 -1,03
USD/TRY 3,6055 3,5708 0,97
BIST BANKS 149.785 151.303 -1,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.777 20.797 -0,10
DAX 11.804 11.948 -1,20
GOLD 1.256,81 1.248,88 0,64
BRENT 56,03 56,45 -0,74

 METAL | Metro Altın İşletmeciliği

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,69 0,82 0,13
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0 0 0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı Metro Altın İşletmeciliği
Kuruluş 07.03.2006
Faal Alanı İnşaat, altın işletmeciliği
Telefon (0212)2659233
Faks (0212)2576469
Adres Nispetiye Caddesi No:106/4 Etiler - Beşiktaş / İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar5.728.3135.799.083
Ödenmiş Sermaye10.000.00010.000.000
Net Kâr-228.725-157.947

Cari Oranlar

F/K -25,5
FD/FAVÖK -20,9
PD/DD 1,4
FD/Satışlar -
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,30 1,30 2,63 -7,92
USD 3,84 9,79 -16,00 2,54
Göreceli 1,95 -3,79 -12,55 4,00

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar160.978132.480134.557228.889
Nakit ve Nakit Benzerleri57.25123.99622.910117.701
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar14.46223.2857.5299.798
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar89.26585.199104.118101.390
(Ara Toplam)160.978132.480134.557228.889
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar14.336.04014.336.13114.336.48714.337.362
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar001930
Finansal Yatırımlar14.334.00014.334.00014.334.00014.334.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Maddi Duran Varlıklar1.0101.1181.2261.334
Maddi Olmayan Duran Varlıklar475517561600
Şerefiye0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı5554965071.428
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR14.497.01814.468.61114.471.04414.566.251
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler8.765.7568.666.8978.605.4138.601.511
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar2.3834.9412.3831.866
Diğer Borçlar8.754.1828.655.9698.555.9228.581.933
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları001.1420
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9.1915.98745.96617.712
(Ara Toplam)8.765.7568.666.8978.605.4138.601.511
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler2.9492.6311.5297.247
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları2.9492.6311.5297.247
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar5.728.3135.799.0835.864.1025.957.493
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.728.3135.799.0835.864.1025.957.493
Ödenmiş Sermaye10.000.00010.000.00010.000.00010.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-4.042.507-4.042.507-4.042.507-4.069.572
Dönem Net Kar/Zararı-228.725-157.947-93.47527.065
Diğer Özsermaye Kalemleri-455-463840
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR14.497.01814.468.61114.471.04414.566.251
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri0000
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)0000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-233.697-164.373-98.402-366.774
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri8.4507.6377.1026.491
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.491-163-1.275-2.836
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-227.738-156.899-92.575-363.119
Net Faaliyet Kar/Zararı-233.697-164.373-98.402-366.774
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler000150.440
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)000-1.215
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler000241.691
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-227.738-156.899-92.57527.797
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-987-1.048-900-732
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-987-1.048-900-732
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-228.725-157.947-93.47527.065
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-228.725-157.947-93.47527.065
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-228.725-157.947-93.47527.065
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri450300146899
Kıdem Tazminatı5.2925691867.247
Finansman Giderleri000-1.215
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
METAL 0,8 A/D A/D A/D 1,4 9/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
METAL 0,0
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.