SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 117.310 114.809 2,18
VIOP 133.478 131.285 1,67
USD/TRY 6,8656 6,8612 0,06
BIST BANKS 126.340 124.982 1,09
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.634 12.489 1,15
GOLD 1.808,91 1.798,58 0,57
BRENT 42,61 43,24 -1,46

 Şirket KartıHisse Senedi | Şirket Kartı

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,76 1,57 0,81
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 0,9 0,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar13,113,2
Ödenmiş Sermaye10,010,0
Net Kâr-0,1-0,3

Cari Değerler

F/K -
FD/FAVÖK -
PD/DD -
FD/Satışlar -
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A - / -
Piyasa Değeri -
Net Borç -
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar13.235.90413.273.21813.344.34813.409.975
Nakit ve Nakit Benzerleri83.810125.754180.289248.392
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar107.86386.978103.461101.751
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar12.967.65012.977.61112.981.43012.985.666
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar76.58182.87579.16874.166
(Ara Toplam)13.235.90413.273.21813.344.34813.409.975
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar2.5242.524162.823
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar0000
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar001616
Ertelenmiş Vergi Varlığı2.5242.52402.807
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR13.238.42813.275.74213.344.36413.412.798
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler121.078107.935116.745118.679
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar92.38268.47176.40676.497
Diğer Borçlar1.72120.61521.3053.602
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları4674676537.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26.50818.38218.38131.580
(Ara Toplam)121.078107.935116.745118.679
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler2.4422.44243912.520
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar2.4422.442430
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü003960
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler00012.520
Özkaynaklar13.114.90813.165.36513.227.18013.281.599
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar13.114.90813.165.36513.227.18013.281.599
Ödenmiş Sermaye10.000.00010.000.00010.000.00010.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.982.0005.982.0005.982.0005.982.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-2.821.496-2.528.236-2.528.236-2.528.236
Dönem Net Kar/Zararı-50.457-293.260-226.394-168.393
Diğer Özsermaye Kalemleri4.8614.861-190-3.772
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR13.238.42813.275.74213.344.36413.412.798
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri043.88652.20351.340
Satışların Maliyeti (-)0-43.959-47.534-46.094
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)0-734.6695.246
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)0-734.6695.246
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-60.148-355.698-290.918-210.435
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri20.89737.66823.16513.796
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-12.230-31.063-10.932-18.572
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-51.481-349.166-274.016-209.965
Net Faaliyet Kar/Zararı-60.148-355.771-286.249-205.189
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-51.481-349.166-274.016-209.965
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.02455.08350.98142.091
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)0-533-5320
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-50.457-294.616-223.567-167.874
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)01.356-2.827-519
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)01.356-2.827-519
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-50.457-293.260-226.394-168.393
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-50.457-293.260-226.394-168.393
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-50.457-293.260-226.394-168.393
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri0136120120
Kıdem Tazminatı01.569332.082
Finansman Giderleri0-533-5320
Yurtiçi Satışlar0052.20351.340
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000

Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi