SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 101.742 101.729 0,01
VIOP 128.172 128.173 0,00
USD/TRY 5,2924 5,3036 -0,21
BIST BANKS 132.744 132.149 0,45
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 11.299 11.300 -0,01
GOLD 1.337,87 1.326,53 0,85
BRENT 65,95 66,50 -0,83

 MEPET Hisse Senedi | Metro Petrol ve Tesisleri

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,08 1,65 0,57
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,3 19,6 19,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Metro Petrol ve Tesisleri
Kuruluş 22.03.1999
Faal Alanı
Telefon (0216)6933455
Faks (0216)6933475
Adres Rüzgarlıbahçe Mh. Şehit Er Cengiz Kırcıoğlu Sk. No:6 Kavacık-Beykoz/İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar206,6170,7
Ödenmiş Sermaye75,375,3
Net Kâr-2,2-5,5

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 4,9
PD/DD 0,5
FD/Satışlar 0,2
Yabancı Oranı (%) 0,57
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,7 / 0,9
Piyasa Değeri 96,4 mnTL
Net Borç -3,0 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,78 -4,48 10,34 16,36
USD -0,97 -5,20 11,38 15,92
Göreceli -0,79 -2,58 8,10 4,39

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MEPET27.12.20153,170,08558,557,27 6.442.425 91
MEPET27.12.20153,170,08558,557,276.442.42591

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar35.589.96645.824.45345.718.92343.040.393
Nakit ve Nakit Benzerleri2.961.4572.123.7151.319.8511.617.956
Finansal Yatırımlar0138.312128.947201.857
Ticari Alacaklar20.140.22731.239.14931.915.94228.216.780
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.526.3531.284.1343.636.7606.450.595
Stoklar5.448.6045.927.5634.304.0764.769.732
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar4.598.8074.197.0623.498.829868.955
(Ara Toplam)34.675.44844.909.93544.804.40542.125.875
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar914.518914.518914.518914.518
Duran Varlıklar362.197.914248.368.488237.381.620223.752.106
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar183.083172.329172.788261.485
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6.317.0006.317.0006.317.0006.317.000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar336.358.727221.728.043206.926.340195.369.175
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar19.258.23620.083.61820.925.79921.774.523
Ertelenmiş Vergi Varlığı003.006.8620
Diğer Duran Varlıklar80.86867.49832.83129.923
TOPLAM VARLIKLAR397.787.880294.192.941283.100.543266.792.499
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler82.824.01680.407.34966.865.08959.120.594
Finansal Borçlar00056.167
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar18.327.41921.807.01919.755.52416.246.755
Diğer Borçlar34.257.78229.310.58429.815.60824.815.455
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü2.222.2071.033.250285.6781.651.382
Borç Karşılıkları21.474.07621.502.90110.200.34910.069.504
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6.542.5326.753.5956.807.9306.281.331
(Ara Toplam)82.824.01680.407.34966.865.08959.120.594
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler108.326.55743.035.66154.980.98659.131.840
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar99.348.66932.482.25337.416.01243.058.685
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar884.820753.475570.618461.751
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü416.451668.4736.458.5273.823.013
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler7.676.6179.131.46010.535.82911.788.391
Özkaynaklar206.637.307170.749.931161.254.468148.540.065
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar206.637.307170.749.931161.254.468148.540.065
Ödenmiş Sermaye75.350.00075.350.00075.350.00075.350.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri112.8320112.832112.832
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları60.597.55327.916.97411.983.6390
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.968.2742.968.2742.968.2742.968.274
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları23.595.11523.376.76923.158.42314.907.460
Dönem Net Kar/Zararı-2.223.553-5.512.009770.3798.032.618
Diğer Özsermaye Kalemleri46.237.08646.649.92346.910.92147.168.881
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR397.787.880294.192.941283.100.543266.792.499
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri351.700.116185.144.15278.708.417356.884.343
Satışların Maliyeti (-)-337.610.981-178.362.582-76.335.273-339.494.234
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)14.089.1356.781.5702.373.14417.390.109
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)14.089.1356.781.5702.373.14417.390.109
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.109.581-2.135.016-1.122.212-8.852.538
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri3.917.4423.039.5241.670.0995.083.436
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-18.321.380-15.574.767-2.431.474-5.929.367
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-3.424.384-7.888.689489.5577.691.640
Net Faaliyet Kar/Zararı10.979.5544.646.5541.250.9328.537.571
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler9.4209.3937.8521.812.387
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-7.174-7.174-7.174-1.227.857
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.891.4331.160.616567.4805.325.318
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.795.574-838.383-342.020-1.445.124
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler2.2462.219678584.530
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-3.326.279-7.564.237715.69512.156.364
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)1.102.7262.052.22854.684-4.123.746
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-2.222.207-1.033.250-294.321-4.020.082
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)3.324.9333.085.478349.005-103.664
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-2.223.553-5.512.009770.3798.032.618
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-2.223.553-5.512.009770.3798.032.618
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-2.223.553-5.512.009770.3798.032.618
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri7.587.2374.229.5552.089.4177.769.543
Kıdem Tazminatı117.174111.175107.898296.703
Finansman Giderleri-1.795.574-838.383-342.020-1.445.124
Yurtiçi Satışlar000358.612.572
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-75.205.5525.548.8193.460.12425.372
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-76.288.9835.052.2683.460.12425.372
Net YPP (Hedge Dahil)-75.205.5525.548.8193.460.12425.372
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MEPET 1,3 A/D 4,9 0,2 0,5 9/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
MEPET 1,28 0,55 0,57 2,04 0,04
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi