SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 94.244 94.244 0,00
VIOP 117.972 117.972 0,00
USD/TRY 5,7910 5,7861 0,08
BIST BANKS 127.342 127.342 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.309 12.332 -0,19
GOLD 1.379,33 1.360,41 1,39
BRENT 62,49 61,82 1,08

 Metro Petrol ve Tesisleri Hisse Senedi | MEPET

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,03 1,23 0,2
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 6,1 6,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Metro Petrol ve Tesisleri
Kuruluş 22.03.1999
Faal Alanı
Telefon (0216)6933455
Faks (0216)6933475
Adres Rüzgarlıbahçe Mh. Şehit Er Cengiz Kırcıoğlu Sk. No:6 Kavacık-Beykoz/İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar183,5189,5
Ödenmiş Sermaye75,375,3
Net Kâr-11,5-13,2

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 6,6
PD/DD 0,5
FD/Satışlar 0,3
Yabancı Oranı (%) 0,57
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,2 / 0,4
Piyasa Değeri 84,4 mnTL
Net Borç 51,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,88 -2,61 3,70 1,82
USD -1,05 -3,44 7,06 -8,09
Göreceli -0,91 -4,30 -4,52 -1,39

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MEPET27.12.20153,170,08558,557,27 6.442.425 91
MEPET27.12.20153,170,08558,557,276.442.42591

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar32.796.80431.223.71835.589.96645.824.453
Nakit ve Nakit Benzerleri1.928.286330.2132.961.4572.123.715
Finansal Yatırımlar144.546142.1960138.312
Ticari Alacaklar20.677.85321.003.98720.140.22731.239.149
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.364.6281.246.5261.526.3531.284.134
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar4.576.8584.409.8745.448.6045.927.563
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar3.190.1153.176.4044.598.8074.197.062
(Ara Toplam)31.882.28630.309.20034.675.44844.909.935
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar914.518914.518914.518914.518
Duran Varlıklar342.692.665336.980.261362.197.914248.368.488
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar181.503181.503183.083172.329
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller3.985.0003.985.0006.317.0006.317.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar320.852.073314.353.864336.358.727221.728.043
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar17.655.28918.446.41219.258.23620.083.618
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar18.80013.48280.86867.498
TOPLAM VARLIKLAR375.489.469368.203.979397.787.880294.192.941
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler91.909.945119.258.46882.824.01680.407.349
Finansal Borçlar10.035.010000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar25.803.37322.134.76718.327.41921.807.019
Diğer Borçlar30.829.54769.579.13234.257.78229.310.584
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)4.800.578000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0956.2222.222.2071.033.250
Borç Karşılıkları19.705.70919.643.40821.474.07621.502.901
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler735.7286.944.9396.542.5326.753.595
(Ara Toplam)91.909.945119.258.46882.824.01680.407.349
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler100.084.10859.473.742108.326.55743.035.661
Finansal Borçlar43.808.674000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar44.272.576000
Diğer Borçlar047.522.81599.348.66932.482.253
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)9.553.294000
Uzun vadeli karşılıklar777.033686.650884.820753.475
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.672.5311.710.983416.451668.473
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler09.553.2947.676.6179.131.460
Özkaynaklar183.495.416189.471.769206.637.307170.749.931
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar183.495.416189.471.769206.637.307170.749.931
Ödenmiş Sermaye75.350.00075.350.00075.350.00075.350.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0112.832112.8320
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları41.915.32736.278.74360.597.55327.916.974
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.968.2742.968.2742.968.2742.968.274
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları10.621.10823.813.45923.595.11523.376.769
Dönem Net Kar/Zararı-11.501.442-13.192.351-2.223.553-5.512.009
Diğer Özsermaye Kalemleri64.142.14964.140.81246.237.08646.649.923
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR375.489.469368.203.979397.787.880294.192.941
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri93.985.265454.737.403351.700.116185.144.152
Satışların Maliyeti (-)-89.826.910-437.921.291-337.610.981-178.362.582
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)4.158.35516.816.11214.089.1356.781.570
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)4.158.35516.816.11214.089.1356.781.570
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.164.725-8.146.245-3.109.581-2.135.016
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.437.5145.724.5363.917.4423.039.524
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-6.744.178-24.211.950-18.321.380-15.574.767
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-2.313.034-9.817.547-3.424.384-7.888.689
Net Faaliyet Kar/Zararı2.993.6308.669.86710.979.5544.646.554
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler339.4559.4209.393
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-968.930-5.737.788-7.174-7.174
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-3.281.931-15.545.88000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler545.0901.807.4251.891.4331.160.616
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-8.771.606-2.558.318-1.795.574-838.383
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-968.897-5.728.3332.2462.219
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-11.508.447-16.296.773-3.326.279-7.564.237
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)7.0053.104.4221.102.7262.052.228
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0-957.456-2.222.207-1.033.250
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)7.0054.061.8783.324.9333.085.478
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-11.501.442-13.192.351-2.223.553-5.512.009
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-11.501.442-13.192.351-2.223.553-5.512.009
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-11.501.442-13.192.351-2.223.553-5.512.009
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri2.685.5129.797.2647.587.2374.229.555
Kıdem Tazminatı31.805115.391117.174111.175
Finansman Giderleri-8.771.606-2.558.318-1.795.574-838.383
Yurtiçi Satışlar0456.761.14400
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu136.299.775138.125.732-75.205.5525.548.819
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-78.224.187-69.974.169-76.288.9835.052.268
Net YPP (Hedge Dahil)136.299.776138.125.732-75.205.5525.548.819
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MEPET 1,1 A/D 6,6 0,3 0,5 3/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
MEPET 1,12 0,56 0,57 0,65 0,01
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi