SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.125 91.528 -3,72
VIOP 105.540 109.735 -3,82
USD/TRY 6,4494 6,3955 0,84
BIST BANKS 115.236 118.344 -2,63
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 9.633 10.001 -3,68
GOLD 1.628,22 1.629,62 -0,09
BRENT 25,06 26,34 -4,86

 Metro Petrol ve Tesisleri Hisse Senedi | MEPET

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,94 2,51 1,57
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,8 91,5 89,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Metro Petrol ve Tesisleri
Kuruluş 22.03.1999
Faal Alanı
Telefon (0216)6933455
Faks (0216)6933475
Adres Rüzgarlıbahçe Mh. Şehit Er Cengiz Kırcıoğlu Sk. No:6 Kavacık-Beykoz/İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar194,2176,0
Ödenmiş Sermaye75,375,3
Net Kâr-2,3-7,4

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 3,7
PD/DD 0,4
FD/Satışlar 0,3
Yabancı Oranı (%) 0,43
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 2,6 / 1,3
Piyasa Değeri 80,6 mnTL
Net Borç 50,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -5,31 5,94 -50,23 -45,41
USD -5,02 6,76 -52,70 -49,64
Göreceli -1,65 3,14 -35,41 -29,12

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MEPET27.12.20153,170,08558,557,27 6.442.425 91
MEPET27.12.20153,170,08558,557,276.442.42591

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar32.365.62235.868.48239.776.11432.796.804
Nakit ve Nakit Benzerleri429.551871.2043.227.5291.928.286
Finansal Yatırımlar152.146149.561146.965144.546
Ticari Alacaklar23.467.85022.301.50024.103.40820.677.853
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar737.171922.1681.014.9491.364.628
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar5.439.3865.203.4214.851.0734.576.858
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.139.5185.506.1105.517.6723.190.115
(Ara Toplam)32.365.62234.953.96438.861.59631.882.286
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0914.518914.518914.518
Duran Varlıklar341.800.999322.126.031336.143.486342.692.665
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar174.031178.627181.124181.503
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller7.065.0003.985.0003.985.0003.985.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları59.03388.999118.9680
Maddi Duran Varlıklar319.098.240301.653.030314.898.911320.852.073
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar15.403.96116.152.45516.900.94917.655.289
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar73467.92058.53418.800
TOPLAM VARLIKLAR374.166.621357.994.513375.919.600375.489.469
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler108.867.65299.771.780104.564.28291.909.945
Finansal Borçlar12.767.40911.039.14611.962.76410.035.010
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar22.207.26322.075.98530.225.27125.803.373
Diğer Borçlar48.546.15838.529.80836.150.49430.829.547
Müşteri Söz. Doğan Yük.292.948717.785293.6410
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)6.139.0845.983.2066.513.0674.800.578
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü3.674.0152.801.083573.4790
Borç Karşılıkları14.401.01817.752.76617.766.56119.705.709
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler839.757872.0011.079.005735.728
(Ara Toplam)108.867.65299.771.780104.564.28291.909.945
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler71.122.31782.228.30592.837.932100.084.108
Finansal Borçlar37.982.47038.746.20642.247.16543.808.674
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar00044.272.576
Diğer Borçlar25.292.37534.941.73941.542.8920
Müşteri Söz.Doğan Yük.3.625.2383.839.6893.048.9690
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)652.3062.044.2223.436.1339.553.294
Uzun vadeli karşılıklar985.4131.040.849970.192777.033
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü2.584.5151.615.6001.592.5811.672.531
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar194.176.652175.994.428178.517.386183.495.416
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar194.176.652175.994.428178.517.386183.495.416
Ödenmiş Sermaye75.350.00075.350.00075.350.00075.350.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri112.832112.832112.8320
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları43.528.90930.452.32238.797.68241.915.327
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.968.2742.968.2742.968.2742.968.274
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları12.130.85711.743.55211.356.24710.621.108
Dönem Net Kar/Zararı-2.345.245-7.390.569-13.241.425-11.501.442
Diğer Özsermaye Kalemleri62.431.02562.758.01763.173.77664.142.149
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR374.166.621357.994.513375.919.600375.489.469
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri523.231.186398.917.705222.463.23493.985.265
Satışların Maliyeti (-)-493.320.479-375.038.770-213.441.854-92.262.113
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)29.910.70723.878.9359.021.3801.723.152
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)29.910.70723.878.9359.021.3801.723.152
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-5.305.057-3.721.467-2.587.573-1.164.725
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri11.971.5755.668.8394.124.0361.437.514
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-16.048.814-9.709.575-7.298.652-4.515.097
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)20.528.41116.116.7323.259.191-2.519.156
Net Faaliyet Kar/Zararı24.605.65020.157.4686.433.807558.427
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler3.089.547986833
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-3.272.614-1.426.240-950.827-475.413
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı20.345.34414.690.5902.308.432-2.994.536
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.456.2482.108.8671.336.023545.090
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-19.541.107-21.409.589-16.364.551-9.059.001
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-183.067-1.426.142-950.759-475.380
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.260.485-4.610.132-12.720.096-11.508.447
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-4.605.730-2.780.437-521.3297.005
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-3.675.778-2.802.388-574.3240
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-929.95221.95152.9957.005
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-2.345.245-7.390.569-13.241.425-11.501.442
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-2.345.245-7.390.569-13.241.425-11.501.442
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-2.345.245-7.390.569-13.241.425-11.501.442
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri11.175.1158.364.1435.670.4272.685.512
Kıdem Tazminatı264.998198.60497.96631.805
Finansman Giderleri-19.541.107-21.409.589-16.364.551-9.059.001
Yurtiçi Satışlar525.506.622000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu138.181.557123.842.709133.058.150136.299.775
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-74.979.839-83.331.130-75.415.606-78.224.187
Net YPP (Hedge Dahil)138.181.557123.842.709133.058.150136.299.776

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MEPET 1,1 A/D 3,7 0,2 0,4 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
MEPET 1,07 0,46 0,43 -2,78 -0,05
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi