SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 97.519 98.415 -0,91
VIOP 120.706 122.040 -1,09
USD/TRY 5,8203 5,7922 0,49
BIST BANKS 137.413 140.323 -2,07
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.634 12.655 -0,17
GOLD 1.491,21 1.490,58 0,04
BRENT 58,95 59,42 -0,79

 Metro Petrol ve Tesisleri Hisse Senedi | MEPET

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,15 1,45 0,3
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,5 29,4 28,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Metro Petrol ve Tesisleri
Kuruluş 22.03.1999
Faal Alanı
Telefon (0216)6933455
Faks (0216)6933475
Adres Rüzgarlıbahçe Mh. Şehit Er Cengiz Kırcıoğlu Sk. No:6 Kavacık-Beykoz/İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar178,5183,5
Ödenmiş Sermaye75,375,3
Net Kâr-13,2-11,5

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 7,0
PD/DD 0,6
FD/Satışlar 0,3
Yabancı Oranı (%) 1,12
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,6 / 0,4
Piyasa Değeri 101,0 mnTL
Net Borç 50,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 3,88 2,29 -4,29 21,82
USD 5,86 3,53 -5,78 11,50
Göreceli 0,16 2,93 -0,87 12,97

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MEPET27.12.20153,170,08558,557,27 6.442.425 91
MEPET27.12.20153,170,08558,557,276.442.42591

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar39.776.11432.796.80431.223.71835.589.966
Nakit ve Nakit Benzerleri3.227.5291.928.286330.2132.961.457
Finansal Yatırımlar146.965144.546142.1960
Ticari Alacaklar24.103.40820.677.85321.003.98720.140.227
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.014.9491.364.6281.246.5261.526.353
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar4.851.0734.576.8584.409.8745.448.604
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar5.517.6723.190.1153.176.4044.598.807
(Ara Toplam)38.861.59631.882.28630.309.20034.675.448
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar914.518914.518914.518914.518
Duran Varlıklar336.143.486342.692.665336.980.261362.197.914
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar181.124181.503181.503183.083
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller3.985.0003.985.0003.985.0006.317.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları118.968000
Maddi Duran Varlıklar314.898.911320.852.073314.353.864336.358.727
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar16.900.94917.655.28918.446.41219.258.236
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar58.53418.80013.48280.868
TOPLAM VARLIKLAR375.919.600375.489.469368.203.979397.787.880
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler104.564.28291.909.945119.258.46882.824.016
Finansal Borçlar11.962.76410.035.01000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar30.225.27125.803.37322.134.76718.327.419
Diğer Borçlar36.150.49430.829.54769.579.13234.257.782
Müşteri Söz. Doğan Yük.293.641011.5090
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)6.513.0674.800.5786.392.1670
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü573.4790956.2222.222.207
Borç Karşılıkları17.766.56119.705.70919.643.40821.474.076
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.079.005735.728541.2636.542.532
(Ara Toplam)104.564.28291.909.945119.258.46882.824.016
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler92.837.932100.084.10859.473.742108.326.557
Finansal Borçlar42.247.16543.808.67400
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar044.272.57600
Diğer Borçlar41.542.892047.522.81599.348.669
Müşteri Söz.Doğan Yük.3.048.96903.333.3330
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)3.436.1339.553.2946.219.9610
Uzun vadeli karşılıklar970.192777.033686.650884.820
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.592.5811.672.5311.710.983416.451
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0007.676.617
Özkaynaklar178.517.386183.495.416189.471.769206.637.307
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar178.517.386183.495.416189.471.769206.637.307
Ödenmiş Sermaye75.350.00075.350.00075.350.00075.350.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri112.8320112.832112.832
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları38.797.68241.915.32736.278.74360.597.553
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.968.2742.968.2742.968.2742.968.274
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları11.356.24710.621.10823.813.45923.595.115
Dönem Net Kar/Zararı-13.241.425-11.501.442-13.192.351-2.223.553
Diğer Özsermaye Kalemleri63.173.77664.142.14964.140.81246.237.086
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR375.919.600375.489.469368.203.979397.787.880
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri222.463.23493.985.265454.737.403351.700.116
Satışların Maliyeti (-)-213.441.854-92.262.113-437.921.291-337.610.981
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)9.021.3801.723.15216.816.11214.089.135
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)9.021.3801.723.15216.816.11214.089.135
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.587.573-1.164.725-8.146.245-3.109.581
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri4.124.0361.437.5145.724.5363.917.442
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-7.298.652-4.515.097-24.211.950-18.321.380
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)3.259.191-2.519.156-9.817.547-3.424.384
Net Faaliyet Kar/Zararı6.433.807558.4278.669.86710.979.554
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler68339.4559.420
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-950.827-475.413-5.737.788-7.174
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı2.308.432-2.994.536-15.545.8800
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.336.023545.0901.807.4251.891.433
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-16.364.551-9.059.001-2.558.318-1.795.574
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-950.759-475.380-5.728.3332.246
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-12.720.096-11.508.447-16.296.773-3.326.279
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-521.3297.0053.104.4221.102.726
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-574.3240-957.456-2.222.207
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)52.9957.0054.061.8783.324.933
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-13.241.425-11.501.442-13.192.351-2.223.553
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-13.241.425-11.501.442-13.192.351-2.223.553
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-13.241.425-11.501.442-13.192.351-2.223.553
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri5.670.4272.685.5129.797.2647.587.237
Kıdem Tazminatı97.96631.805115.391117.174
Finansman Giderleri-16.364.551-9.059.001-2.558.318-1.795.574
Yurtiçi Satışlar00456.761.1440
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu133.058.150136.299.775137.994.179-75.205.552
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-75.415.606-78.224.187-69.974.169-76.288.983
Net YPP (Hedge Dahil)133.058.150136.299.776137.994.179-75.205.552
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MEPET 1,3 A/D 7,0 0,3 0,6 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
MEPET 1,34 1,07 1,12 5,26 0,10
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi