SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.588 88.830 -0,27
VIOP 108.784 109.112 -0,30
USD/TRY 3,6227 3,6303 -0,21
BIST BANKS 151.187 152.557 -0,90
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.642 20.588 0,26
DAX 11.757 11.757 0,00
GOLD 1.237,56 1.235,69 0,15
BRENT 56,16 55,69 0,84

 MENBA | Menba Holding

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,89 1,16 0,27
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0 2 2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı Menba Holding
Kuruluş 22.01.1997
Faal Alanı Tibbi elektronik ürün satışı, hastane ekipman temin ve kurulumu
Telefon (0212)4450900
Faks (0212)4451819
Adres Merkez Mah. Atlas Cad. NO:2 PK 34217 Mamhmutbey-BAĞCILAR/İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar3.798.850-1.081.134
Ödenmiş Sermaye7.820.0004.600.000
Net Kâr-798.767-506.797

Cari Oranlar

F/K -8,3
FD/FAVÖK -
PD/DD 1,8
FD/Satışlar -
Yabancı Oranı (%) 0,13
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,1
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 -2,17 -73,21 -20,03
USD 0,27 1,83 -78,32 -12,56
Göreceli -1,53 -8,52 -77,85 -9,09

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar4.903.84981.799.17768.182.9609.309.810
Nakit ve Nakit Benzerleri270.825663.0612.755.896649.345
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar1.404.73532.117.84023.532.7253.786.830
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.016.0461.446.6776.491.9425.841
Stoklar1.136.29529.983.38718.169.1503.886.278
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.075.94817.588.21217.233.247981.516
(Ara Toplam)4.903.84981.799.17768.182.9609.309.810
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar2.187.41249.429.00944.315.8651.409.860
Ticari Alacaklar0358.281372.7054.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller02.199.91200
Maddi Duran Varlıklar168.12222.761.45220.762.987421.970
Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.729.35722.672.46521.546.597551.050
Şerefiye93.84493.74493.74493.744
Ertelenmiş Vergi Varlığı196.0891.343.1551.539.832339.096
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR7.091.261131.228.186112.498.82510.719.670
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler1.735.787104.007.30685.341.9438.457.782
Finansal Borçlar330.85039.647.04531.196.6242.604.744
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar639.61745.783.81230.175.2182.328.220
Diğer Borçlar128.0899.957.2659.176.4492.597.684
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar002.420.4400
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü00611.4120
Borç Karşılıkları134.507367.237538.851117.520
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler502.7248.251.94711.222.949809.614
(Ara Toplam)1.735.787104.007.30685.341.9438.457.782
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.347.54522.627.49423.632.024594.195
Finansal Borçlar320.28617.006.99918.517.174364.058
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları372.304572.307521.076218.745
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü654.9555.048.1884.593.77411.392
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar4.007.9294.593.3863.524.8581.667.693
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.798.850-1.081.13431.7991.932.227
Ödenmiş Sermaye7.820.0004.600.0004.600.0004.600.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri2.796.684000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.444145.07410.32910.329
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-6.027.704-6.353.917-4.981.113-3.338.166
Dönem Net Kar/Zararı-798.767-506.797-463.815-2.060.818
Diğer Özsermaye Kalemleri1.1931.034.506866.3982.720.882
Azınlık Payları209.0795.674.5203.493.059-264.534
TOPLAM KAYNAKLAR7.091.261131.228.186112.498.82510.719.670
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri2.409.180123.628.31157.073.4294.886.188
Satışların Maliyeti (-)-1.347.004-98.941.847-46.009.095-3.351.154
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.062.17624.686.46411.064.3341.535.034
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.062.17624.686.46411.064.3341.535.034
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-362.102-3.646.413-2.007.124-1.277.316
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.182.212-9.640.518-4.246.090-1.945.215
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri266.4665.363.2812.454.949899.103
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-664.126-7.230.640-6.436.421-726.052
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-879.7989.532.174829.648-1.514.446
Net Faaliyet Kar/Zararı-482.13811.399.5334.811.120-1.687.497
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-58.590-8.019.517-797.170-806.025
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0-781.604201.2920
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-938.388731.053233.770-2.320.471
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0-663.385-81.416-70.744
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0-544.037-626.3020
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0-119.348544.886-70.744
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-938.38867.668152.354-2.391.215
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-938.38867.668152.354-2.391.215
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-139.621574.465616.169-330.397
Ana Ortaklık Payları-798.767-506.797-463.815-2.060.818
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri34.2352.518.2761.011.639188.053
Kıdem Tazminatı372.305469.057251.951131.281
Finansman Giderleri-58.590-8.019.517-797.170-806.025
Yurtiçi Satışlar2.300.61071.878.69629.078.0244.801.523
Yurtdışı Satışlar100.85058.704.89932.502.49521.691
Net Yabancı Para Pozisyonu0-24.070.853-22.431.001-1.569.633
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0-24.070.853-22.431.001-1.569.633
Net YPP (Hedge Dahil)0-24.070.853-22.431.001-1.569.633
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MENBA 0,9 A/D A/D A/D 1,9 6/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
MENBA 0,89 0,13 0,13 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
MENBA 0,0
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.